Матеріали конференцій, наукові статті, методичні розробки викладачів комісії іноземних мовСторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.62 Mb.
#10850
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Запорізький педагогічний коледж

науково-методичні аспекти використання Інформаційно-комунікаційних технологіій у процесі навчання

іноземної мови

Матеріали конференцій, наукові статті, методичні розробки викладачів

комісії іноземних мов


Запоріжжя, 2010
передмова

Упродовж останніх десятиліть в Україні, як і скрізь у світі, сформувалася нова освітня парадигма, що відображає загальні суспільні тенденції та зміни. Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології виступають повноцінним та ефективним засобом навчання поряд із традиційним педагогічним інструментарієм. У процесі навчання різних аспектів іноземної мови відзначаються особливо великі лінгвометодичні можливості застосування ІКТ, що пов’язано із комунікативною спрямованістю навчання іншомовної діяльності. Засоби ІКТ дозволяють найповніше реалізувати комунікативну, організаційно-стимулювальну, інформативну, тренувальну, контрольно-коригувальну функції викладача іноземної мови. Використання засобів телекомунікації дає можливість ефективно організувати як індивідуальну, так і колективну форми роботи, адже вони поєднують функції засобу спілкування й інструменту інформаційної та технічної підтримки діяльності викладача і студента, інструменту організації дистанційного навчання.

Наведені вище міркування визначили напрямок наукового і творчого пошуку викладачів іноземних мов, результатом чого і став пропонований збірник матеріалів – звіт про роботу творчої групи в 2009-2010 навчальному році. Збірник уміщує тексти доповідей на конференціях з проблем впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, наукові статті, методичні розробки викладачів, які відображають основні аспекти використання інноваційних засобів навчання іноземної мови майбутніх учителів.

Хай наші творчі шукання й досвід стануть у пригоді колегам і всім, хто цікавиться можливостями використання сучасних освітніх технологій і належно оцінює їх дидактичні переваги.

ЗМІСТ
андрєєва н.о., дем’янова Ю.О. сайт викладачів комісії іноземних мов. інструкція щодо використання……………..3

гостєва Т.Л. Дистанційні технології навчання іноземної мови…………………………………………………………………………….8

гостєва Т.Л. Електронний посібник як засіб навчання…...10

дем’янова Ю.О. Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх вчителів засобами ІКТ……………...…12

дем’янова Ю.О. педагогічні реалії сьогодення. до проблеми використання ІКТ на занятті іноземної мови....14

дем’янова Ю.О. Місце і функції Інтернет-сайту в процесі іншомовної підготовки майбутніх вчителів………………....16

дем’янова Ю.О., гостєва Т.Л. використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземної мови в педагогічному коледжі………………….….21

дем’янова Ю.О., гостєва Т.Л. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………...27

гостєва Т.Л. Методичні рекомендації щодо використання Інтернет-ресурсів у процесі навчання англійської мови.36

КАРАКАТСАНІС Т.В. ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ………………………………………………………………….…..42

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ…………………………………………...…..50

сайт викладачів комісії іноземних мов.

інструкція щодо використання

Н.О. Андрєєва, Ю.О. Дем’янова
Стрімкий розвиток веб-технологій, що є невід’ємною ознакою часу, відкриває перед сучасними освітніми закладами значно ширші можливості самопрезентації та створення конкурентноспроможного іміджу. Вихід навчального закладу у «відкритий інформаційний простір» за допомогою технології веб-сайту дозволяє реалізувати принципи відкритості, доступності, демократичності навчання та принцип навчання впродовж життя.

Веб-сайт або просто сайт (англ. website, від web – павутина,  site – місце) – це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті, певний інформаційний ресурс, якому надано унікальну електронну адресу. Освітній сайт – це низка взаємопов'язаних веб-сторінок, об'єднаних спільною тематикою, призначених для реалізації освітніх цілей. Сайт може бути розміщений у веб-просторі локальної чи глобальної мережі й дозволяє.

- оперативно здійснювати інформування користувачів незалежно від їхнього територіального розташування;

- повноцінно висвітлювати діяльність веб-ресурсу шляхом публікації новин, оголошень, наукових, методичних і практичних матеріалів;

- використовувати сучасні засоби спілкування (електронна пошта, інтерактивні конференції, форум) та ефективно організувати службу підтримки порталу;

- заохочувати педагогічних працівників та студентів до участі в Інтернет-олімпіадах, конкурсах, конференціях.

Одне слово, освітній веб-сайт ефективно сполучає в собі трансляційну, інформаційну, організаційну та власне навчальну функції.

Сайт комісії викладачів іноземних мов Запорізького педагогічного коледжу розташований у веб-просторі за адресою http://english.ucoz.com. Метою створення віртуальної лабораторії є забезпечення доступності та гласності, а також створення умов для максимальної індивідуалізації навчання. Дизайн та архітектура ресурсу такі, що дозволяють легко й швидко орієнтуватися на сайті, ефективно використовувати всі його можливості.Головна сторінка пропонує користувачам горизонтальне та вертикальне меню. Перше стосується організаційних моментів і містить пункти Розклад занять, Графік тематичних контролів та Новини. Вертикальне меню розгалужене й має більшу кількість опцій (див. рис.1).


Рисунок 1. Вертикальне меню сайту комісії викладачів ІМ ЗПК
Тут же, на Головній сторінці, подається коротка інформація про викладачів комісії та навчальні дисципліни, які вони викладають.

Інформація про сайт – це коротка довідка про навчально-інформаційний ресурс, де також розміщені тексти й музика популярних англомовних виконавців.

Паспорт спеціальності містить інформацію про дисципліни, які вивчаються впродовж 4-х років для здобуття спеціальності «Учитель іноземної мови початкової школи», а також інформацію для абітурієнтів та їх батьків, питання до ДЕКу зі спеціальності, критерії оцінювання екзаменаційної відповіді, плани декад іноземних мов, концепцію підготовки учителя іноземної мови початкової школи.

Опція Методика навчання іноземної мови пропонує студентам конспекти лекцій та матеріали для підготовки фрагментів уроків, схему аналізу уроку.

У пункті меню Практика йдеться про навчальну практику студентів у школі, керівників, вимоги до знань і умінь практикантів.

Лабораторія ІКТ висвітлює діяльність творчої групи викладачів, які працюють над різними аспектами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.

Опція Гурток містить інформацію про гурток «Спілкуємось англійською», розклад занять, цікаві відомості про видатних осіб, кросворди, завдання, ребуси.Газета 4YOU пропонує завантажити будь-яке число газети, що її видають студенти спеціальності англійською мовою.

Каталог файлів містить матеріали для студентів, які б вони могли використати під час підготовки до семінарів, написання конспектів уроків тощо (див. рис. 2)

Рисунок 2. Каталог файлів


Каталог статей вміщує наукові статті викладачів комісії, тексти доповідей на конференціях, результати зрізів знань у діаграмах.

Блог – це щоденник подій, дат, цікавих зустрічей та засідань.

Форум – інтерактивне спілкування на теми, що їх створюють студенти та викладачі.

Фотоальбом містить фотозвіти цікавих подій, фотографії студентів – учасників олімпіад, конкурсів, творчих заходів.

Гостьова книга забезпечує зворотній зв'язок і відображає ступінь задоволеності користувачів роботою сайту, що виражається в їхніх коментарях та пропозиціях.

Довідник з граматики пропонує звід основних граматичних правил англійської мови та вправи на закріплення з автоматизованою системою перевірки (див. рис. 3).

Рисунок 3. Довідник з граматики. Present Perfect
Різне – матеріали для охочих вивчати іноземну мову поглиблено: англійські ідіоми, прислів’я, мовні ігри, переклади, рекомендації.

Корисні лінки – перелік освітніх сайтів, які б могли стати в пригоді як студенту, так і викладачу (див. рис. 4).

Рисунок 4. Корисні Інтернет-посилання
Відвідувачам сайту також пропонується взяти участь в інтерактивному опитуванні й висловити думку щодо

  1. ідеї Інтернет-комунікації між студентом і викладачем;

  2. пріоритетних професійних якостей викладача (див. рис. 5).


Рисунок 5. Архів опитувань
Усе наведене вище, звичайно, не вичерпує інформації, що стосується навчання іноземних мов у коледжі, та можливостей нашої віртуальної лабораторії. Сподіваємося, що пропонована інструкція полегшить навігацію сайтом та зацікавить потенційних користувачів.
Дистанційні технології навчання іноземної мови

Т.Л. Гостєва
Однією з головних тенденцій розвитку освіти в Україні є створення якісно нової школи – школи життєтворчості й самореалізації особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися впродовж життя. У багатьох нормативних документах наголошується, що одним із основних аспектів реформування освіти є впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних і науково-методичних досягнень, а одним із основних шляхів удосконалення змісту освіти є широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Повсюдне поширення Інтернет- зв’язку сприяє розвитку й технологічній реалізації ідеї відкритої освіти, що дозволяє сучасному студенту – молодій людині нової соціальної формації – якнайповніше виявити в процесі навчання свої потенційні можливості.

Інтернет, глобальний поліфункціональний ресурс, як освітня технологія виконує інтерактивну функцію, створюючи умови для забезпечення ефективної комунікації між студентом (слухачем) і викладачем (тьютором).

У навчанні іноземної мови з огляду на комунікативну спрямованість цього процесу особливо привабливою є технологія Інтернет-спілкування. Ефективність віртуальної комунікації забезпечується тим, що дозволяє не лише передавати, а й формувати, уточнювати, розвивати інформацію, вести діа- та полілог, наближений до умов природного спілкування, і навіть встановлювати візуальний контакт та брати участь у роботі веб-конференцій іноземними мовами.

Комунікаційний інструментарій, що дедалі ширше застосовується викладачами в процесі дистанційного навчання іноземних мов, включає електронне листування, форум, чат, відеоконференцію, блог тощо.Електронна пошта – це стандартний сервіс відкладеного зчитування (off-line), що забезпечує можливість передачі повідомлень. Електронною поштою можна надсилати не лише текстові повідомлення, але й документи, графіку, аудіо-, відеофайли, програми тощо. Після відправлення інформації, зазвичай у вигляді тексту, адресат може ознайомитися з нею, коли йому буде зручно. У навчальному процесі електронна пошта використовується як форма зворотного зв’язку частіше з метою інформування студента.

Форум – найпоширеніша форма спілкування в дистанційному навчанні. Кожний форум присвячується будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму стимулює дискусію питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднувати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Форум реалізує асинхронний вид спілкування, при якому тьютор або слухач пропонує проблему, яка обговорюється учасниками дискусії впродовж визначеного заздалегідь, але досить тривалого часу. Усі листи, надіслані на форум, зберігаються в базі даних середовища, що дозволяє слухачам і тьютору в будь-який час приєднатися до дискусії.

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо- та відеочат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови є вельми важливим. В освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для дискусії проблеми, спільної проектної діяльності та й просто для обміну інформацією.

Відеоконференція – це конференція реального часу в режимі on-line. Викладач і студенти можуть бачити одне одного, використовувати наочний матеріал. Звичайно, така форма роботи ретельно планується, усі учасники конференції інформуються заздалегідь, ознайомлюються з планом її проведення, метою та завданнями, які організатор планує реалізувати. Особливо ефективною є відеоконференція між студентами паралельних курсів двох навчальних закладів, розташованих в різних містах. Це дуже економний, зручний спосіб організації іншомовного спілкування, де кожний учасник має можливість представити себе і свій навчальний заклад, не виходячи з аудиторії.

Блог – це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. З процесі навчання іноземної мови блогова технологія може використовуватися для розміщення творів, есе, власних перекладів іноземною мовою, при цьому автор блогу дає можливість іншим студентам (викладачу) прочитати й прокоментувати розміщений матеріал. У студентів з’являється можливість обговорення й оцінки публікації, що сприяє розвитку навичок іншомовного спілкування.

Описані вище форми Інтернет-комунікації під час вивчення іноземної мови є, звичайно, альтернативними, проте ефективними завдяки оперативному зворотному зв'язку між студентом і викладачем, що забезпечує психологічний комфорт та знімає комунікативний бар'єр (а це є передумовою успішного оволодіння мовою).

Використання різноманітних форм спілкування в синхронному та в асинхронному режимах з метою навчання стає не просто педагогічною реальністю, а й перспективною прогресивною методикою, що відкриває нові можливості для студента й викладача.
Електронний посібник як засіб навчання

Т.Л. Гостєва
Інформатизація освіти спрямована на розвиток інформаційної культури педагога та студента, удосконалення змісту, методів і засобів навчання й доведення останніх до рівня світових стандартів. Отже, закономірно постає питання про оновлення педагогічного інструментарію, модернізації методик викладання дисциплін, максимальної їх орієнтації на задоволення освітніх, інформаційних та комунікаційних потреб сучасних учасників навчально-виховного процесу. 

Сьогодні увагу дослідників привертають різні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальний процес: використання ІКТ з метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів (Н.Бойко та А.Байраківський); визначення дидактичних засад організації самостійної роботи студентів на основі інформаційно-комунікаційних технологій навчання (М.Смирнова); можливості ІКТ у процесі підготовки майбутніх перекладачів (В.Терехова); методика роботи з Інтернет-сайтами (І.Ситдикова).

Аналіз проблеми використання інформаційно-комунікацйних технологій у навчально-виховному процесі засвідчує, що перехід до комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, створення умов для їх розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання інноваційних методів навчання з традиційними – складне завдання, що потребує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних та інших питань. А серед них – розробка відповідного навчально-методичного забезпечення для використання інформаційно-пошукових систем, гіпермедійних, мультимедійних, телекомунікаційних та мережевих технологій.

Використання ІКТ є принципово новим підходом до організації аудиторної та самостійної роботи студентів, що сприяє підвищенню наукового й методичного рівня надання освітніх послуг, дозволяє здійснити індивідуальний підхід у навчанні, сприяє розвитку мотиваційної сфери, прагнення студентів до самостійної пізнавальної діяльності.

Електронний посібник є сучасною альтернативою традиційним засобам навчання іноземної мови. Уже перевірено практикою, що електронні засоби навчання мають низку вагомих дидактичних переваг порівняно з їхніми аналогами на паперових носіях: гіпертекстова технологія (завдяки застосуванню гіперпосилань) спрощує навігацію й надає студенту можливість вивчати матеріал в індивідуальному режимі; мультимедійна технологія сприяє яскравому унаочненню пізнавальної і навчальної інформації (завдяки використанню тексту, графіки, звуку та відео); на одному носії здійснюється інтеграція значних обсягів різної за природою інформації. Професійно створений електронний посібник ефективно сполучає в собі функції вчителя й підручника, довідково-інформаційного джерела й консультанта, ефективного тренажера й засобу контролю знань.

Розробка навчального курсу в середовищі мультимедіа є тривалим і складним процесом, що відбувається в кілька етапів.

На підготовчому етапі передбачається написання тексту, підбір ілюстративного та довідкового матеріалу, створення ескізів інтерфейсу й сценарію навчального курсу, а також сценаріїв окремих блоків (анімаційних фраґментів, відеофраґментів, блоків перевірки знань).

Повний сценарій електронного навчального комплекту передбачає використання звичайного тексту й гіпертексту з посиланнями на зв’язані теми, розділи чи поняття, на зображення, звуки, відеофраґменти, використання табличної інформації, ілюстративного матеріалу (графіків, схем, малюнків), анімацій, фотоматеріалів, комп’ютерних моделей.

Основний етап – це наповнення посібника. Зрозуміло, що зміст останнього має переважати над формою. Форма ж представлення матеріалу повинна бути якомога суворішою. Сторінка не повинна містити зайвої інформації (графічної чи текстової), що могла б відвернути увагу користувача.

Після проведення завершального етапу відбувається тестування, редагування, а вже потім – апробація посібника.

Для успішного впровадження в практику електронний навчальний комплект варто створювати в тому програмному середовищі, яке студент попередньо опанував на заняттях інформатики. Це дозволить розширити можливості використання електронного курсу – не лише під час аудиторних занять під керівництвом викладача, а й у самостійній роботі студентів.

Проте створення та вибір мультимедійного супроводу навчального процесу, вирішення питання про місце і роль ЕНК на занятті належить викладачеві. Головним у побудові нового освітнього середовища має бути дотримання принципу психолого-педагогічної доцільності застосування інноваційних технологій – як засобу, інструменту підвищення ефективності й оптимізації процесу навчання. 


Організація самостійної пізнавальної діяльності

майбутніх вчителів засобами ІКТ

Ю.О. Дем’янова
Епоха стрімкого розвитку інформаційних технологій та розширення міжнародних контактів висуває суворі вимоги до сучасного фахівця. Сьогодні головними характеристиками молодого спеціаліста є його висока професійна підготовка, уміння творчо мислити, ефективно використовувати у своїй діяльності світовий інформаційний потенціал, швидко орієнтуватися в потоці інформації, приймати самостійні рішення, підвищувати свій професійний рівень впродовж життя. У зв’язку з цим змінюються пріоритети державної політики щодо розвитку освіти в напрямку постійного підвищення її якості, оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інновацій, індустрії сучасних засобів навчання і виховання [2]. В.Кремень із цього приводу зазначає, що «освіта повинна переорієнтуватися на формування в молодої людини інноваційного типу мислення й готовності до інноваційного типу дій»[1:4].

Усе сказане вище актуалізує поняття самостійної роботи студентів вищих закладів освіти як однієї із форм організації навчально-виховного процесу, спрямованої на розвиток навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності студента, формування потреби постійного професійного вдосконалення й саморозвитку. Одним із шляхів оптимізації навчального процесу, на нашу думку, є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, що особливо виявляють свою ефективність як інноваційний дидактичний засіб в організації самостійної роботи.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка