Матеріали для студентів Правова статистика Спеціальність «Правознавство»Скачати 178.06 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір178.06 Kb.


Матеріали для студентів

Правова статистика

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Прокуратура та слідство», «Цивільна та господарська юстиція»

(I курс)


Зміст


Теми семінарських занять 2

Самостійна робота 5

Питання для самостійного опрацювання 5

6

Тестові завдання 6Питання для підготовки до заліку 12

Рекомендована література 13


Теми семінарських занять

Назва теми

Ден

ПС


Ден.

ЦГЮ


ЗаочПредмет і методи правової статистики

2

2

2Статистичне спостереження. Його види і форми

2

2


Вибіркове спостереження

2

2


Зведення та групування матеріалів статистичного спостереження

2

2


Абсолютні та відносні величини (показники) у правовій статистиці. Середні величини (показники) та їх застосування у правовій статистиці

2

2


Статистичні графіки та таблиці

2

2


Статистичний аналіз, та його основні прийоми

2

2Всього

14

14

2


Семінарське заняття 1.

Тема. “Предмет і методи правової статистики”

 1. Виникнення статистики.

 2. Поняття і предмет статистики, правової статистики.

 3. Значення та завдання правової статистики.

 4. Галузі статистики, галузі правової статистики.

 5. Методологія і методи статистичної науки.

 6. Стадії статистичного спостереження.

Література:

 1. Закон Закон України “Про державну статистику”, від 17.09.1992 р. // ВВРУ №43, 1992.

 2. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 3. Правовая статистика. Курс лекций. – К., 2000.

 4. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 5. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 6. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

 7. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. – М., 1990.

 8. Статистический словарь / Под ред. М.А. Королева. – М., 1989.

Семінарське заняття 2.

Тема: “Статистичне спостереження. Його види і форми”

 1. Поняття і організація статистичного спостереження.

 2. Об’єкти статистичного спостереження у правовій практиці. Одиниці спостереження, одиниці сукупності й одиниці виміру.

 3. План і програма статистичного спостереження.

 4. Форми та види статистичного спостереження.

 5. Способи статистичного спостереження.

Література:

 1. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 2. Правовая статистика. Курс лекций. – К., 2000.

 3. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 4. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

 5. Остоумов С.О. Судебная статистика. – М., 1975.

 6. Правовая статистика. – М., 1986.

 7. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

Семінарське заняття 3.

Тема: “Вибіркове спостереження”

 1. Поняття і сутність вибіркового спостереження.

 2. Види вибірок.

 3. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність.

 4. Помилки вибіркового спостереження.

Література:

 1. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 2. Правовая статистика. Курс лекций. – К., 2000.

 3. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 4. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

 5. Остоумов С.О. Судебная статистика. – М., 1975.

 6. Правовая статистика. – М., 1986.

 7. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

Семінарське заняття 4.

Тема: “Зведення та групування матеріалів статистичного спостереження”

 1. Сутність статистичного зведення та групування.

 2. Види групувань.

 3. Методологічні принципи побудови статистичних групувань.

 4. Статистичні таблиці. Графічне відображення статистичних даних.

Література:

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. – М., 1995.

 2. Статистический словарь / Под ред. М.А. Королева. – М., 1989.

 3. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 4. Правовая статистика. Курс лекций. – К., 2000.

 5. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 6. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 7. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

Семінарське заняття 5.

Тема: “Абсолютні та відносні величини у правовій статистиці. Середні величини та їх застосування у правовій статистиці”

 1. Поняття і функції статистичних показників.

 2. Поняття і види узагальнюючих показників.

 3. Абсолютні величини і їхні види.

 4. Відносні величини і їхні види.

 5. Застосування узагальнюючих показників у правовій статистиці.

 6. Поняття про середні величини.

 7. Види середніх величин та способи їх обчислення.

 8. Показники варіації та способи їх розрахунку.

Література:

 1. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 2. Правовая статистика. Курс лекций. – К., 2000.

 3. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 4. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 5. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

 6. Головач А.В., Єріна А.М. та ін. Статистика. – К., 1993.

 7. Еренберг А. Аналіз і інтерпретація статистичних даних. – М., 1981.

 8. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 9. Правовая статистика. Курс лекций / Под ред. О.М. Д…и. – К., 2000.

 10. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 11. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 12. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

 13. Головач А.В., Єріна А.М. та ін. Статистика. – К., 1993.

 14. Еренберг А. Аналіз і інтерпретація статистичних даних. – М., 1981.


Семінарське заняття 6.

Тема: “Статистичні графіки та таблиці”

 1. Поняття статистичного графіка. Основні елементи статистичного графіка. Його значення у правовій статистиці.

 2. Види статистичних графіків і правила їхньої побудови.

 3. Поняття діаграми. Види діаграм.

 4. Поняття статистичної таблиці, її елементи.

 5. Види статистичних таблиць.

Література:

 1. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 2. Правовая статистика. Курс лекций. – К., 2000.

 3. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 4. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 5. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

 6. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. – М., 1990.

 7. Статистический словарь / Под ред. М.А. Королева. – М., 1989.

Семінарське заняття 7.

Тема: “Статистичний аналіз та його основні прийоми”

 1. Поняття та завдання статистичного аналізу.

 2. Види та форми взаємозв’язків між явищами.

 3. Використання статистичного аналізу при вивченні злочинності.

 4. Використання статистичного аналізу для оцінки діяльності правоохоронних органів та судів.

Література: 1. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 2. Правовая статистика. Курс лекций. – К., 2000.

 3. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 4. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 5. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

 6. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. – М., 1990.

 7. Статистический словарь / Под ред. М.А. Королева. – М., 1989.

Самостійна робота

Назва теми

Ден

ПС


Ден

ЦГЮ


Заоч

ПС,ЦГЮ
Предмет і методи правової статистики

3

3

6Статистичне спостереження. Його види і форми

3

3

6Вибіркове спостереження

3

3

6Зведення та групування матеріалів статистичного спостереження

3

3

6Абсолютні та відносні величини (показники) у правовій статистиці. Середні величини (показники) та їх застосування у правовій статистиці

3

3

6Статистичні графіки та таблиці

3

3

6Ряди динаміки та їх використання у правовій статистиці. Індекси у правовій статистиці

3

6

4Статистичний аналіз, та його основні прийоми

3

3

6
Всього

24

26

46Питання для самостійного опрацювання


 1. Предмет і методи правової статистики, її мета та завдання

  1. Історія розвитку правової статистики.

  2. Передумови виникнення статистичної науки й основні етапи її розвитку.

  3. Правова статистика в Україні.

  4. Статистика як самостійна суспільна наука.

  5. Динамічні і статистичні закономірності.

  6. Види єдиного господарського обліку.

  7. Поняття про теорії ймовірності.

 1. Статистичне спостереження, його види і форми

  1. Документи первинного обліку в правоохоронних органах.

  2. Загальні положення по веденню документів первинного обліку в правоохоронних органах.

  3. Порядок заповнення і представлення документів первинного статистичного обліку органами дізнання і досудового слідства.

  4. Облік і звітність у судових органах.

  5. Облік і звітність в органах юстиції.

  6. Форми статистичного спостереження:

а) звітність;

б) спеціально-організоване статистичне спостереження.  1. Види статистичного спостереження

 1. Вибіркове спостереження

  1. Поняття вибіркового спостереження.

  2. Способи добору одиниць у вибіркову сукупність.

  3. Помилки вибіркового спостереження.

  4. Визначення необхідної чисельності вибірки.

  5. Використання вибіркового спостереження в правовій статистиці.
 1. Зведення й групування матеріалів статистичного спостереження

  1. Організація і техніка проведення зведення.

  2. Основні завдання групування.

  3. Основні питання методології статистичного групування.
 1. Абсолютні і відносні величини в правовій статистиці

  1. Метод узагальнюючих показників і його застосування в правовій статистиці.

  2. Техніка обчислення абсолютної величини.

  3. Поняття рівня злочинності і рівня судимості.

  4. Техніка обчислення відносних величин.

  5. Поняття коефіцієнта злочинної інтенсивності.

 2. Статистичні графіки та таблиці

  1. Основні вимоги до статистичних графік.

  2. Експлікація і композиція графіка.

  3. Техніка побудови діаграм.

  4. Значення статистичних графіків і діаграм.

  5. Види статистичних таблиць.

 3. Індекси в правовій статистиці

  1. Правила побудови і числення індексів.

  2. Базисні індекси.

  3. Ланцюгові індекси.

 4. Статистичний аналіз, його основні прийоми

  1. Поняття про взаємозв’язок статистичних показників.

  2. Задачі статистичного аналізу.

  3. Види і форми взаємозв’язків між явищами.

  4. Методи виявлення тісноти зв’язку між показниками досліджуваних явищ.

Тестові завдання

ЗАВДАННЯ 1

ОБ’ЄКТАМИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТАТИСТИКИ Є:


 1. МІГРАЦІЯ

 2. СМЕРТНІСТЬ

 3. ЗЛОЧИННІСТЬ

 4. НАРОДЖУВАНІСТЬ

 5. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОСТУПКИ

 6. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ СПОРИ

ЗАВДАННЯ 2

ПЕРЕРАХУЙТЕ ПОСЛІДОВНО ЕТАПИ (СТАДІЇ) СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:


 1. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

 2. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ ПЕРВИННОГО МАТЕРІАЛУ

 4. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 5. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ

 6. АНАЛІЗ ЗВЕДЕНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

 7. ОБНАРОДУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЗАВДАННЯ 3

ГАЛУЗІ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ:


 1. ДЕМОГРАФІЧНА

 2. КРИМІНАЛЬНА

 3. ЦИВІЛЬНА

 4. ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 5. МОРАЛЬНА

 6. АДМІНІСТРАТИВНА

 7. ГОСПОДАРСЬКА

 8. СОЦІАЛЬНА

ЗАВДАННЯ 4

НАПРЯМКИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТАТИСТИКИ:


 1. ПОЛІТИЧНА АРИФМЕТИКА

 2. МАТЕМАТИЧНИЙ

 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ

 4. ОПИСОВИЙ

 5. КІБЕРНЕТИЧНИЙ

ЗАВДАННЯ 5

ФОРМИ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ:


 1. АНКЕТНИЙ

 2. ЗВІТНІСТЬ

 3. МОНІТОРИНГ

 4. СПЕЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗОВАНА

 5. СЕРІЙНА

 6. ТИПОЛОГІЧНА

 7. ОБЛІК

ЗАВДАННЯ 6

МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:


 1. ІНДЕКСНИЙ

 2. ЛОГІЧНИЙ

 3. СИСТЕМНИЙ

 4. ІСТОРИЧНИЙ

 5. ГРАФІЧНИЙ

 6. ТАБЛИЧНИЙ

 7. ВИБІРКОВИЙ

 8. МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ЗАВДАННЯ 7

ОБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ:


 1. ЗЛОЧИНИ

 2. АНОМАЛЬНІ ЯВИЩА

 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 4. ПОКАРАННЯ

 5. ВИРОК СУДУ

6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОСТУПКИ

7. НАРОДЖУВАНІСТЬ

8. СУДИМІСТЬ
ЗАВДАННЯ 8

ВИДИ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ: 1. СУЦІЛЬНЕ

 2. МОНОГРАФІЧНЕ

 3. ВИБІРКОВЕ

 4. НЕСУЦІЛЬНЕ

 5. ПОТОЧНЕ

 6. БЕЗПЕРЕРВНЕ

 7. БЕЗПОСЕРЕДНЄ

 8. СПЕЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗОВАНЕ

ЗАВДАННЯ 9

СПОСОБИ ВІДБОРУ ОДИНИЦЬ У ВИБІРКОВУ СУКУПНІСТЬ:


 1. ВИПАДКОВИЙ

 2. ПОВТОРНИЙ

 3. МЕХАНІЧНИЙ

 4. СЕРІЙНИЙ (ГНІЗДОВИЙ)

 5. ТИПОЛОГІЧНИЙ

 6. АНАЛІТИЧНИЙ

 7. ТИПОВИЙ (СТРАТИФІКОВАНИЙ)

ЗАВДАННЯ 10

ПРОГРАМА СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:


 1. ФОРМУЛЯРИ

 2. ІНДИВІДУАЛЬНІ АКТИ

 3. ДОКУМЕНТИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ

 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 5. РЕЄСТРАЦІЙНІ КАРТКИ

 6. АНКЕТИ

 7. ЖУРНАЛИ

 8. ГАЗЕТИ

 9. ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ АКТИ

 10. ЗВІТИ

ЗАВДАННЯ 11

ЗВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО СТАТИСТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ:


 1. ПРОСТЕ

 2. АНАЛІТИЧНЕ

 3. ЗМІШАНЕ

 4. СКЛАДНЕ

 5. СЕРІЙНЕ

ЗАВДАННЯ 12

ГРУПУВАННЯ ПЕРВИННОГО СТАТИСТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ:


 1. ІНДЕКСНЕ

 2. АНАЛІТИЧНЕ

 3. ПОВТОРНЕ

 4. СТРУКТУРНЕ

 5. ТИПОЛОГІЧНЕ

 6. БАЗИСНЕ

 7. ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ

ЗАВДАННЯ 13

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОКАЗНИКИ:


 1. АБСОЛЮТНІ

 2. СЕРІЙНІ

 3. ВІДНОСНІ

 4. ПОСТІЙНІ

 5. СЕРЕДНІ

 6. СТРУКТУРНІ

 7. ВІРОГІДНІ

ЗАВДАННЯ 14

СПОСОБИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ:


 1. ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ

 2. ПРЕСОВИЙ

 3. БЕЗПОСЕРЕДНІЙ

 4. ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ

 5. АНКЕТНИЙ

 6. СПОСІБ ОСНОВНОГО МАСИВУ

 7. ПОШТОВИЙ

ЗАВДАННЯ 15

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИЧНОЇ ТАБЛИЦІ:


 1. ПАРАГРАФИ

 2. СТАТИСТИЧНИЙ ПІДМЕТ

 3. СТАТИСТИЧНИЙ ПРИСУДОК

 4. СТАТИСТИЧНИЙ ОБРАЗ

 5. ЕКСПЛІКАЦІЯ

 6. ЗАГОЛОВКИ

ЗАВДАННЯ 16

ВИДИ СТАТИСТИЧНИХ ГРАФІКІВ:


 1. ЕКСПЛІКАЦІЯ

 2. ДІАГРАМА

 3. СЕКТОР

 4. КАРТОГРАМА

 5. КАРТОДІАГРАМА

 6. ВАРІАЦІЯ

ЗАВДАННЯ 17

ПОХИБКА ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ:


 1. ЛОГІЧНА

 2. ВИПАДКОВА

 3. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА

 4. ВІРОГІДНА

 5. СИСТЕМАТИЧНА

ЗАВДАННЯ 18

ФОРМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЯВИЩАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ:


 1. ПОВНИЙ

 2. КОРРЕЛЯЦІЙНИЙ

 3. АНАЛІТИЧНИЙ

 4. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

 5. СТРУКТУРНИЙ

 6. ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ

ЗАВДАННЯ 19

ВИДИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЯВИЩАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ:


 1. ВИПАДКОВИЙ

 2. КРИВОЛІНІЙНИЙ

 3. ОДНОФАКТОРНИЙ

 4. ЛІНІЙНИЙ

 5. ПРЯМИЙ

 6. ОПИСОВИЙ

 7. НЕЛІНІЙНИЙ

 8. БАГАТОФАКТОРНИЙ

 9. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ

 10. ЗВОРОТНІЙ

ЗАВДАННЯ 20

ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ:


 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ

 2. КООРДИНАЦІЇ

 3. ДИНАМІКИ

 4. АНАЛІТИЧНІ

 5. ПОРІВНЯННЯ

 6. ІНТЕНСИВНОСТІ

 7. СТРУКТУРИ

 8. ВАРІАЦІЇ

ЗАВДАННЯ 21

СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ЗВЕДЕННЯ:


 1. ЛІНІЙНИЙ

 2. НЕЛІНІЙНИЙ

 3. ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ

 4. ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ

 5. МОНОГРАФІЧНИЙ

ЗАВДАННЯ 22

ВИДИ ДІАГРАМ:


 1. СТРІЧКОВА

 2. СЕКТОРНА

 3. КАРТОДІАГРАМА

 4. СТОВБЧИКОВА

 5. АНАЛІТИЧНА

 6. ЛІНІЙНА

 7. КРУГОВІ

ЗАВДАННЯ 23

ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИЧНОГО ГРАФІКА:


 1. КОМПОЗИЦІЯ

 2. ПОЛЕ

 3. ЗАГОЛОВОК

 4. МАСШТАБНІ ОРІЄНТИРИ

 5. ПІДМЕТ

 6. ПРИСУДОК

 7. ОБРАЗ

 8. МАСШТАБНІ ОРІЄНТИРИ

ЗАВДАННЯ 24

Об’єкти спостереження цивільно-правового характеру:


 1. Майнові правовідносини

 2. Злочини

 3. Немайнові правовідносини

 4. Цивільні справи

 5. Сімейні справи

 6. Вирок суду

 7. Судове рішення

 8. Трудові правовідносини

 9. Адміністративні правовідносини

 10. Договірні зобов’язання

 11. Позовні заяви

 12. Позивач

 13. Відповідач

 14. Особа, яка потерпіла від злочину

ЗАВДАННЯ 25

Об’єктами спостереження адміністративно-правового характеру є:


 1. злочинець

 2. правопорушник

 3. попередження

 4. догана

 5. штраф

 6. сплата неустойки

 7. позбавлення спеціального права

 8. конфіскація

 9. позбавлення волі

ЗАВДАННЯ 26

назвіть загальні вимоги до якості даних статистичного спостереження:


 1. повнота і вірогідність

 2. невідповідність програмі

 3. непорівнюваність у часі

 4. точність і своєчасність

 5. доступність і відкритість

ЗАВДАННЯ 27

ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ДОКУМЕНТИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ПОДІЛЯЮТЬСЯ ТАК:


 1. РЕЄСТРАЦІЙНІ ЛИСТКИ

 2. ДОКУМЕНТИ КАРТКОВОЇ ФОРМИ

 3. ТЕСТИ

 4. ДОКУМЕНТИ ЖУРНАЛЬНОЇ ФОРМИ

 5. АНКЕТИ

ЗАВДАННЯ 28

НАЗВІТЬ ВИДИ КОНТРОЛЮ ВІРОГІДНОСТІ ДАНИХ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ:


 1. ЛОГІЧНИЙ

 2. ГЕОМЕТРИЧНИЙ

 3. АРИФМЕТИЧНИЙ

 4. ЗОВНІШНІЙ

 5. АДМІНІСТРАТИВНИЙ

ЗАВДАННЯ 29

ЕЛЕМЕНТИ РЯДІВ ДИНАМІКИ ЦЕ:


 1. ПІДМЕТ

 2. ПРИСУДОК

 3. РІВЕНЬ

 4. ПЕРІОД ЧАСУ

 5. ІНТЕРВАЛ

 6. МОМЕНТ

ЗАВДАННЯ 30.ПЕРВИННИЙ ЕЛЕМЕНТ ОБ’ЄКТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЯКИЙ Є НОСІЄМ ОЗНАК, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ЦЕ:

 1. ГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ

 2. ОДИНИЦЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 3. ПІДМЕТ ТА ПРИСУДОК СТАТИСТИЧНОЇ ТАБЛИЦІ

 4. ОДИНИЦЯ СУКУПНОСТІ

 5. ОДИНИЦЯ ВИМІРУ

Індивідуальна робота

Практична робота
Провести статистичне дослідження на прикладі будь-якого соціального позитивного (народжуваність, встановлення батьківства, підвищення заробітної плати тощо) чи негативного (смертність, розірвання шлюбу, злочинність тощо) масового явища чи процесу, а отримані результати розмістити у статистичній таблиці і наочно їх відобразити за допомогою статистичних графіків.

Питання для підготовки до заліку


 1. Виникнення статистики.

 2. Поняття, предмет та завдання правової статистики.

 3. Методологія і методи статистичної науки.

 4. Галузі правової статистики.

 5. Значення правової статистики в практичній діяльності правоохоронних органів.

 6. Стадії статистичного дослідження.

 7. Органи державної статистики та їх завдання.

 8. Поняття і організація статистичного спостереження, його мета і завдання.

 9. Об’єкти правової статистики й особливості їхнього відображення.

 10. Одиниці спостереження, одиниці сукупності, одиниці виміру.

 11. План і програма статистичного спостереження.

 12. Форми, види і способи статистичного спостереження.

 13. Поняття вибіркового спостереження.

 14. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність.

 15. Помилки вибіркового спостереження.

 16. Використання вибіркового спостереження у правовій статистиці.

 17. Сутність статистичного зведення та групування.

 18. Основні види зведень.

 19. Основні задачі і види групувань.

 20. Методологічні принципи побудови статистичних групувань.

 21. Поняття рядів розподілу.

 22. Види рядів розподілу.

 23. Статистичні таблиці та графіки.

 24. Поняття узагальнюючих показників.

 25. Абсолютні величини і їхні види.

 26. Техніка обчислення абсолютної величини.

 27. Відносні величини, їхні види і форми вираження.

 28. Техніка обчислення відносної величини.

 29. Застосування узагальнюючих показників у правовій статистиці.

 30. Поняття про середню величину.

 31. Види середніх величин.

 32. Обчислення середніх величин.

 33. Показники варіації і способи їхнього розрахунку.

 34. Поняття статистичного графіка.

 35. Основні елементи статистичного графіка.

 36. Види статистичних графіків. Правила їхньої побудови.

 37. Види діаграм.

 38. Поняття статистичної таблиці. Її елементи.

 39. Види статистичних таблиць.

 40. Статистичні ряди і їхні види.

 41. Динамічні ряди і їхні види.

 42. Умови побудови динамічних рядів.

 43. Основні показники динамічних рядів.

 44. Способи перетворення динамічних рядів.

 45. Поняття про індекси.

 46. Правила побудови індивідуальних індексів.

 47. Правила побудови загальних індексів.

 48. Агрегатний індекс як форма загального індексу.

 49. Середній індекс.

 50. Базисні і ланцюгові індекси.

 51. Поняття статистичного аналізу.

 52. Завдання статистичного аналізу.

 53. Види та форми взаємозв’язку між явищами.

 54. Використання статистичного аналізу при вивченні злочинності.

 55. Види єдиного господарчого обліку.Рекомендована література


 1. Закон України “Про державну статистику”, від 17.09.1992 р. № 2614 – ХІІ // ВВРУ №43, 1992 (в редакції Закону № 1922 – ІІІ від 13.07.2000, ВВР №43, 2000).

 2. Безрученко В.С., Білоус В.Г. та ін. Правова статистика. – К., 1998.

 3. Головач А.В., Єріна А.М. та ін. Статистика. – К., 1993.

 4. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. – М., 1995.

 5. Еренберг А. Аналіз і інтерпретація статистичних даних. – М., 1981.

 6. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. – Х., 1998.

 7. Оніщук З.М., Христич І.О. Загальна теорія статистики. Навчальний посібник. – К., 1991.

 8. Остоумов С.О. Судебная статистика. – М., 1975.

 9. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. – М., 1990.

 10. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 11. Правова статистика. Курс лекцій / За загальною редакцією Джужи О.М. / К., 2000.

 12. Правовая статистика: Учебное пособие. Кальман А.Г., Христич И.А. – НИИИПП АПрН Украины, Харьков, 1998.

 13. Статистический словарь / Под ред. М.А. Королева. – М., 1989.

 14. Статистика: Підручник / За ред. Головача А.В. та ін., К., 1993.

 15. Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Іонін В.Г. та ін. Статистика. – М., 1997.

 16. Чернадчук В.Д. Правовая статистика. – К., 1999.

 17. Яковлева З.Г., Остроумов С.С. та ін. Правова статистика. – М., 1986.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка