Математика Лупу Людмила МихайлівнаСкачати 262.4 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір262.4 Kb.
#9638
Математика

Лупу Людмила Михайлівна, вчитель математики Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Вижницького району, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ: Активне стимулювання учнів до самоосвіти, саморозвитку, самореалізації через інноваційні форми та методи навчання.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ: В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід неспроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення змісту освіти.Головна метапедагогічної діяльності - створення ситуації успіху для розвитку особистості дитини, надання можливості кожному учню відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили. В основі даного досвіду лежить інноваційний підхід до вивчення математики, а саме за допомогою активного стимулювання учнів до самоосвіти. Постійно у навчальному закладі проводиться різнопланова методична робота.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Вижницької РДА та вченою радою ІППОЧО Чернівецької області.Крецу Домніка Миколаївна, вчитель математики Глибоцького ліцею, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Використання інтерактивних педагогічних методів навчання під час викладання математики з подальшою презентацією проектів.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Забезпечення належного рівня шкільної математичної освіти стає особливо актуальним, адже все більше спеціальностей та напрямків діяльності потребують високого рівня математичної освіти. Як навчити всіх дітей математики, як забезпечити їм якісні знання, прищепити любов до предмета та його глибоке розуміння? Запорукою успішності є правильні взаємовідносини між вчителем та учнем, тісна співпраця та використання новітніх педагогічних технологій у навчанні.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Добірка описових матеріалів. Апробовано на районних семінарах вчителів математики. Досвід схвалено радою РМЦ відділу освіти Глибоцької РДА та узагальнено у збірці ППД Глибоцького району-2011 року.Васильєва Олександра Василівна,вчитель математики КострижівськоїЗОШ І-ІІІ ст. Заставнівського району, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Використання нетрадиційних форм організації навчального процесу.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Застосування лекційно-практичної системи у старших класах дає змогу вчителю за рахунок укрупнення дидактичних форм і методів перевірки знань учнів вивільнити час для розв’язування задач. Ця система є комплексом спеціалізованих типів уроків та засобів, методів і прийомів навчання, який оптимально відповідає дидактичним принципам, змісту, світоглядним завданням курсу математики, перспективним навчанням старшокласників, ліквідації розриву між умовами навчання у школі й вузі.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Апробовано на семінарах вчителів математики. Досвід схвалено радою методкабінету відділу освіти Заставнівської РДА.Литвинчук Орислава Іванівна, вчитель математики Дорошовецького НВК Заставнівського району, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ: Диференціація навчання учнів з математики на уроках і в позаурочний час.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ: Диференційований підхід забезпечує компенсуючи умови тим учням, що досягли початкового (чи середнього) рівня знань з математики. Для учнів, що мають здібності до успішного навчання, педагог надає можливість вчитися з упередженням. Перевірки рівня знань теоретичного матеріалу та умінь застосовувати одержані знання сприяють взаємоперевірка в парах, написання математичних диктантів за допомогою учнів-асистентів, виконання домашніх завдань, тести різного ступеня складності.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Апробовано на семінарах вчителів математики. Досвід схвалено радою методкабінету відділу освіти Заставнівської РДА.Барабас Марія Василівна,вчитель математики Горішньошерівецької ЗОШ І-ІІІ ст. Заставнівського району, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Диференційне навчання, раціональне використання форм і методів колективної та індивідуальної роботи з учнями.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Вчитель використовує досягнення сучасної методичної науки, що допомагає активізувати навчально-виховний процес. Використовує різні форми і методи проведення уроків, створює систему наступності і доступності, спрямовує роботу на високу результативність, формує в учнів творчий підхід до розв’язання задач, вибору алгоритму розв’язує нестандартних завдань, розвиває бажання самовдосконалення, формує самостійність під час вивчення математики. Важливим елементом досягнення результатів є диференційований підхід до навчання та раціональне використання форм і методів колективної та індивідуальної роботи з учнями. Марією Василівною розроблена авторська програма регіональної математичної групи з проблеми роботи з обдарованими дітьми, схвалена вченою радою ОІППО.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Апробовано на семінарах вчителів математики, обласних наукових конференціях. Досвід схвалено радою методкабінету відділу освіти Заставнівської РДА.Бурлака Євгенія Василівна,вчитель математики Кельменецького ліцею, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Диференційований підхід під час викладання математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Досвід узагальнений з метою гуманізації освітнього простору, формування в учнів пізнавальної потреби, навичок самооцінки, планування і регулювання своєї діяльності, формування позитивних мотивів навчання, розвиток навичок групової, парної роботи. Логіка побудови комбінованої системи передбачає засвоєння основного теоретичного матеріалу, вдосконалення та систематизацію, контроль і корекцію. Робота з обдарованими і здібними учнями, випереджувальне навчання, підготовка до Всеукраїнських учнівських олімпіад.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Постійний член журі районного етапу олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт.Чебан Алла Григорівна, вчитель математики Кельменецького ліцею, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Розвиток пізнавальної активності, самостійності та наукового пошуку на уроках математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Досвід узагальнений з метою формування математичних компетентностей в умовах школи нового типу, забезпечення організаційно-педагогічної умови засвоєння навчальних програм за профілем навчання, математичної підготовки для здобуття майбутньої професії, задоволення їх потреб при підготовці до вступу у вищі навчальні заклади. Випереджаюче навчання із використанням проблемно-пошукових, інтеграційних технологій. Створення комфортного освітнього середовища.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Творчий звіт на засіданні ради РМК, районних методоб’єднаннях, семінарах-практикумах.Купчанко Марія Василівна,вчитель математики ЗНЗ І-ІІІ ст. с.Реваківці Кіцманського району вища категорія, вчитель-методист.
ТЕМА ДОСВІДУ:Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами інноваційних технологій.
АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Однією з основних тенденцій сучасної математичної освіти є активізація пізнавальної діяльності учнів засобами інноваційних технологій. Свою роботу вчитель спрямовує на формування розвиненої особистості, створення умов, за яких учень може і хоче навчатись та розвиватись. Використовуючи досягнення науки і техніки, нові форми комунікацій, нові типи вирішення абстрактних завдань дозволяють вчителю давати фундаментальні знання з математики, загальну культуру і компетентність, зацікавити предметом, активізувати їх пізнавальну діяльність привчити їх працювати самостійно, творчо і наполегливо.
ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Добірка описових матеріалів. Апробовано на семінарах, РМО вчителів математики району, області. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Кіцманської РДА.

Морар Марія Іванівна, вчитель математики, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Боянська гімназія»Новоселицького району, вища категорія.

ТЕМА ДОСВІДУ:Розвиток пізнавальних здібностей учнів на уроках математики через використання інноваційних технологій.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Морар М. І. – педагог за покликанням, яка перебуває в постійному творчому пошуку нових форм і методів навчання, що дають максимальний ефект при вивченні математики. Новітні технології навчання вона вдало поєднує з уже апробованою лекційно-практичною формою викладання математики.Суть досвіду полягає у способі навчання учнів, при якому враховуються і використовуються закономірності розвитку дитини, а процес навчання планується на основі пристосування до рівня й особливостей школяра. Провідними цілями навчального процесу є розвивальні. Вони спрямовані на розвиток усієї сукупності якостей учня, знань, умінь, навичок та способів розумових дій.

Головною метою навчального процесу для вчительки є формування активного, самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового переходу в самостійне навчання. У технології розвивального навчання вчитель бачить основу формування креативної особистості, яка має внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність.Викладання математики здійснює, використовуючи інноваційні технології в навчанні учнів. Свою методичну проблему реалізує через проведення нестандартних уроків: урок-семінар, урок-практикум, урок – конференція, інтегровані уроки з фізикою, хімією тощо. Розробила багато тестових завдань для поточного контролю знань. При викладанні математики застосовує схеми, опорні сигнали, таблиці. Морар М. І. керує написанням учнями творчих робіт та науково-дослідницьких робіт.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Добірка описових матеріалів, презентація. Апробовано на семінарах районних методичних об’єднань вчителів математики. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Новоселицької РДА.

Бота Анжела Василівна,вчитель математики та фізики, директор Боянської ЗОШ Новоселицького району, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ: Створення умов для розвитку інтелектуальних здібностей учнів на уроці математики.АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Основне кредо вчителя Боти Анжели Василівни - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свій успіх, інтелектуальну спроможність; зробити навчання цікавим і забезпечити змогу кожному учню досягти свою висоту на певному рівні. Суть досвіду вчителя полягає в орієнтації на особистість учня, на врахування потреб всіх школярів, не тільки сильних, але й тих, кому предмет математики дається важко, або чиї інтереси лежать в інших сферах.Для реалізації цієї мети вчитель відбирає основний, базовий зміст навчального матеріалу, формулює мету вивчення кожної теми і основні вимоги до математичної підготовки учнів, при цьому всі учні проходять через етап опорних знань, послідовно просуваючись за рівнями. Досягнення рівня обов’язкової підготовки є критерієм, підставою для організації диференційованої роботи в групі. В подальшій роботі учня над вивченням певної теми вчитель орієнтується на наявний досвід учня та його пізнавальні можливості при опрацюванні нового матеріалу. Теоретичний матеріал за темою Анжела Василівна подає крупними блоками, розгляд теоретичного матеріалу супроводжується ілюстраціями його застосування у простих ситуаціях. Після вивчення такого теоретичного блоку 2-4 уроки відводить на формування в учнів вмінь на рівні обов’язкових результатів. Після завершення формування основних понять і вмінь на початковому рівні проводить перевірочну роботу. Це – перший початковий рівень, ”фундамент” теми. Далі робота конкретизується, виходячи з результатів залікової роботи за середнім другим рівнем. І вже після того, вчителька проведе первісне формування вмінь за темою, вона переходить до закріплення вмінь, доведення їх до навичок, просуваючись у глибину. Починає Анжела Василівна поділ на групи у 5-6 класах, коли з’являються перші проблемні ситуації, надалі, у 7 – 11 класах рівневу диференціацію вона організовує у різноманітних формах, які істотно залежать від особливостей класу, віку учнів, від етапу вивчення теми, від потреб у допомозі вчителя.Для роботи в різнорівневих групах, Анжела Василівна складає диференційовані завдання, різнорівневі тестові тематичні завдання, знаходить можливість диференціювати не тільки завдання а й допомогу учню в процесі виконання роботи. Особливу увагу Анжела Василівна приділяє групі сильних учнів. Саме до цієї групи належать учні, у яких можна формувати творче мислення, мислення самостійне, нестандартне. Особливу увагу приділяє таким аспектам мислення, як логічність, комбінаторність, евристичність, здатність до аналізу та синтезу, здатність узагальнювати та конкретизувати, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, а також уміння шукати нестандартні підходи. За цих умов навчання для кожного учня стає посильним, умотивованим і цілеспрямованим. Наявність у кабінеті математики технічних засобів – мультимедійної дошки і комп’ютерів дозволяє вчителю широко застосовувати різні інтерактивні методи для роботи у різнорівневих групах, по можливості включати різнорівневі завдання у кожний етап уроку а також практикувати різнорівневу подачу нового матеріалу. Створення комфортних умов навчання дає змогу учням повірити в свої сили, досягати певних успіхів, розвивати свої творчі здібності. Результатом такої роботи є досягнення її учнів на оліпіадах і конкурсах різних рівнів.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Добірка описових матеріалів, презентація. Апробовано на семінарах районних методичних об’єднань вчителів математики. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Новоселицької РДА.Дутчак Ганна Семенівна,вчитель математики Конятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Путильського району, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ: Методичні рекомендації до вивчення теми «Доведення нерівностей» з алгебри у 9 класі.


АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Методичні рекомендації до вивчення теми «Доведення нерівностей» дають можливість вчителям математики краще готувати учнів 8-9 класів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з математики та учнів 9-х класів до ДПА. Пропоновані завдання систематизовані, доведення базуються на навчальній програмі курсу з алгебри основної школи. Велика увага приділяється формуванню загально інтелектуальних умінь учнів, розвитку їх логічного мислення, активізації пізнавальної діяльності.
ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено методичною радою РМК відділу освіти Путильської РДА.
Попович Галина Дмитрівна,вчитель математики Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ст. Путильського району, вища категорія, старший вчитель.

ТЕМА ДОСВІДУ:Розвиток творчої особистості учня в процесі навчання математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Свою педагогічну роботу будую у відповідальності до теорії розвиваючого навчання, основою якого є особистість дитини. У своїй діяльності поєдную групові, фронтальні, індивідуальні форми роботи. Шляхом диференційованого, індивідуального підходу досягаю засвоєння програмового матеріалу через створену систему теоретичних та практичних завдань, систематизованих тренувальних вправ, діагностичних тестів виявляю творчу особистість і розвиваю її. Структура уроків будується таким чином, щоб забезпечити максимум пізнавальної активності, прищеплення навичок і вмінь здобувати знання самостійно. Використовуючи інноваційні технології, надаю дітям можливість заглянути в «кухню науки», допомагаю розглянути процес, під час якого сирий, ще не «перероблений» матеріал поступово перетворюється на систему «чистих» теоретичних абстракцій, правил, законів. Для формування творчої особистості на уроках панує атмосфера співтворчості, співпраці, на гуманістичній основі побудовані взаємостосунки вчитель - учень,учень - учитель.ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Виступи на районних та шкільних семінарах.

Джуряк Марія Остапівна,вчитель математики РозтоківськоїЗОШ І-ІІІ ст. Путильського району, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Для активізації розумової діяльності учнів вчитель використовує різноманітні види діяльності, які спрямовані на розвиток творчої особистості:


 • можливість нести відповідальність за сумісну діяльність;

 • ситуації, коли діти працюють по черзі, слухають один одного і обмінюються матеріалами;

 • організація роботи дітей в різних групах, парах для того, щоб вони отримували ширшу перспективу через обмін знаннями, ідеями, думками;

 • чіткі вимоги до поведінки учнів під час спільноїй діяльності, конкретні завдання, інструкції.

Необхідною умовою активізації розумової діяльності учнів є формування мотивації до навчання. Така організація навчально-виховного процесу не тільки забезпечує основу особистісної системи знань, умінь, переконань, а й є фундаментом для подальшого навчання, виховання, розвитку та самовираження, значною мірою зумовить практичну діяльність у майбутньому.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: «Вчитель року», виступи на районних та шкільних семінарах,публікації в «Початковій школі», «Карпатах».Методичний посібник «Віршовані задачі на уроках математики у 1 класі».Лазоряк Марія Юріївна,вчитель математики Підзахаричівського НВК «Перлина Гуцульщини» Путильського району, вища категорія, старший вчитель.

ТЕМА ДОСВІДУ:Здійснення емоційного впливу на учня на уроках математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Позитивне ставлення до навчання – один із компонентів засвоєння матеріалу. Ставлення учнів до навчання виражається в увазі, інтересі до навчання, готовності для подолання труднощів. Вчитель розвиває позитивне ставлення учнів до навчання, процеси безпосереднього чуттєвого ознайомлення з матеріалом, процеси запам’ятовування і збереження отриманої та переробленої інформації.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА.Кимович Марія Олексіївна, вчитель математики Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Путильського району, вища категорія, старший учитель.
ТЕМА ДОСВІДУ:Розвиток життєвих компетентностей на уроках математики.
АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Компетентність є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок і здібностей. Формування і розвиток їх є метою освітньої програми. Компетентність розглядається як: а) більш загальна підготовленість до дій; б) можливість встановлювати зв’язки між знаннями і вміннями в специфічній ситуації.Компетенція – це те, що породжує вміння, дію. На відміну від знань, умінь, навичок, що передбачають дію за зразком, за аналогією, компетентність передбачає досвід самостійної діяльності на основі універсальних знань. Компетентність – це здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань. Математична компетентність – це здатність здійснювати основні математичні дії шляхом усного та письмового рахунку в процесі розв’язування проблем у побутових ситуаціях. Ця компетентність передбачає готовність використовувати математичні способи мислення і способи виразу(формули, графіки, схеми, моделі).

Пізнавальна компетентність передбачає здатність здобувати нові знання і навички.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Апробовано на засіданнях методичних комісій та семінарах педагогічних працівників району, області. Досвід схвалено методичною радою школи. Переможець районного ( І місце) та обласного (ІІІ місце) конкурсу «Учитель року - 2010». Презентація досвіду для вчителів математики і заступників директорів з навчально- виховної роботи району та для вчителів математики області на курсах підвищення кваліфікації.

Зелена Наталія Дмитрівна,вчитель математики ЗОШ І-ІІІ ступенів села Василівка Сокирянського району, вища категорія.

ТЕМА ДОСВІДУ:Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики.АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Метою педагогічної діяльності педагога є забезпечення необхідного рівня засвоєння систематизованих знань з математики через розвиток комунікативної компетентності, формування здібностей до освіти, потреби в самовдосконаленні. Мета її педагогічної діяльності визначається:

 • забезпеченням якості засвоєння знань з математики;

 • розвитком комунікативної компетентності.;

 • формуванням загальноосвітніх умінь та навичок;

 • організацією діяльності учнів, що спрямована на самореалізацію особистості.

Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного змісту освіти, але й упровадженням нових методів та технологій навчання. Зміст і методика викладання математики мають специфічні особливості стосовно формування компетентностей учнів.

 1. Для формування соціальної компетентності вчитель:.

  • вибирає завдання, що передбачають для учнів самостійний пошук розв’язання;

  • надає учням можливість обрати варіант завдання чи шлях розв’язання задачі;

  • використовує самооцінювання та взаємооцінювання учнів;

  • пропонує розв’язування задач різними способами та визначення раціональних способів розв’язання;

  • надає учням можливість виявляти ініціативу;

  • практикує надання доручень (наприклад «відповідальний за наочність», «консультант», тощо).

 2. Для формування комунікативної компетентності:.

  • стимулює учнів до висловлювання власної точки зору;

  • сприяє удосконаленню вмінь вести навчальний діалог;

  • організовує роботу в групах;

  • проводить нестандартні уроки, уроки-змагання, КВК.

3. Для формування інформаційної компетентності:.

 • використовує додаткову інформацію в процесі викладання математики;

 • стимулює учнів до використання додаткових джерел інформації;

 • організовує випуск шкільної газети, інформаційних сторінок у класних куточках.

4. Для формування компетентності самоосвіти і саморозвитку:.

 • пропонує учням писати повідомлення, реферати, самостійні творчі роботи;

 • залучає учнів до участі в конкурсі «Кенгуру»;

 • залучає учнів до участі в олімпіадах.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Апробовано на шкільних методичних об’єднаннях вчителів природничо-математичних дисциплін, семінарах районних методичних об’єднань вчителів математики.

Алієва Світлана Петрівна,вчитель математики ЗНЗ І-ІІІ ступенів с.Великий Кучурів Сторожинецького району, вища категорія,вчитель-методист.
ТЕМА ДОСВІДУ:Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання математики.
АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Сьогодні перед кожним учителем ставиться завдання: спрямувати навчально-виховний процес на формування у школярів достатньої життєвої компетентності. Важливою складовою в роботі вчителя є особистісний розвиток, а він неможливий без активної та свідомої участі учня в організації навчальної діяльності. Педагоги повинні будувати процес навчання так, щоб учень навчався, а вчитель у співпраці з ним керував цим процесом. Кожний урок має приносити учням радість, втіху та зацікавленість у сприйманні та здобутті нових знань. Обов’язково повинні враховуватися нові методи і форми організації навчального процесу, продумування психологічних сходинок до маленьких сердець, щоб викликати на відкритість до повної гармонії у будові на вищий щабель у своїй педагогічній майстерності. Завдання зацікавити учнів предметом, показати необхідність його вивчення для практичного використання в житті – це щоденний обов'язок вчителя. Таким чином, зацікавивши учнів темою, що вивчається, формуємо в них потребу в нових знаннях.Навчання стає творчим процесом тоді, коли воно сплановане як пошукова діяльність самих учнів. З цією метою і використовуються інтерактивні методи навчання, які максимально стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу школяра. Саме таким чином формуються та розвиваються соціальні компетентності.

Ефективність уроку і навчально-виховного процесу в цілому тісно пов'язані з формуванням в учнів інформаційних компетентностей та компетентностей саморозвитку та самоосвіти.

Першочерговим завданням у вчителя є: навчити своїх учнів самостійно мислити, аналізувати, співставляти й узагальнювати, робити правильні висновки, розвивати уважність, наполегливість, організованість, обов'язково враховувати індивідуальні особливості учнів. Важливо також навчити дитину не переказувати вивчене, а осмислено сприймати програмовий матеріал, застосовувати вивчене при розв'язуванні задач, користуватися довідковим матеріалом.

Формуванню життєвих компетентностей сприяє не лише навчання, а й позакласна робота з математики. Вона поглиблює і розширює знання учнів отримані на уроках, підвищує зацікавленість предметом, привчає їх до самостійної творчої роботи, розвиває ініціативу, виховує почуття відповідальності за доручену справу. Стало традицією у Великокучурівській школі проводити тижні математики, конкурси, олімпіади, великі математичні вечори, випуск математичних газет, складання кросвордів, казок, написання творчих робіт та рефератів.


Шкільний математичний кабінет добре укомплектований роздатковим та дидактичним матеріалом. Є невелика бібліотека математичної літератури. «Я навчаю дітей математики не тільки для того, щоб вони отримали певну суму знань, а й навчилися думати, знаходити компроміси, виділяти головне, критично ставитись до будь-яких аргументів, висувати гіпотези і перевіряти їх на практиці» – основне завдання грамотного педагога.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Описові матеріали. Апробовано на засіданнях райометодоб’єднання, семінарах педагогічних працівників району, області та курсах підвищення керівників шкіл при ІППОЧО. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Сторожинецької РДА.Васкул Любов Василівна,вчитель математики ЗНЗ І-ІІІ ступенів с. Кам’яна Сторожинецького району, вища категорія, вчитель-методист.
ТЕМА ДОСВІДУ:Забезпечення наступності при здійсненні особистісно-зорієнтованого навчання математики в умовах сільської школи.
АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:В досвіді зазначено, що з п’ятого класу в курсі математики узагальнюються знання отримані учнями у початковій школі. Показано, що навчання у початковій школі створює підґрунтя для продовження учнями математичної освіти. Концентричний характер вивчення геометричних понять у початковій та основній школах, принцип паралелізму у вивченні планіметричного матеріалу сприяють більш ефективному формуванню математичної культури школярів. На конкретних темах розділів математики старшої та середньої школи показано забезпечення наступності при здійсненні особоистісно-зорієнтованого навчання.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Апробовано на районному методоб’єднанні вчителів математики. Досвід схвалено радою РМК управління освіти Сторожинецької РДА.Ревега Валентина Іванівна, вчитель математикиСторожинецької районної гімназії, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Формування та розвиток критичного мислення учнівпід час навчання математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Використання елементів технології критичного мислення роблять уроки більш сучасними, цікавими, активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають їх творчі здібності.Критично мислити учень може у будь-якому віці, але навчити мислити критично неможливо за один урок. Потрібна система у педагогічній роботі застосування прийомів і методів, які б навчали учнів мислити критично та вдосконалювали і розвивали ці вміння. Освітня технологія розвитку критичного мислення в процесі навчання - це сукупність різноманітних інтерактивних методик, які спонукають учнів до дослідницької, творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань. Інтерактивні техніки та прийоми розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес навчання.Актуальними на сьогодні методами формування критичного мислення є різні види дискусій, дебатів, які дають можливість учням аналізувати проблеми, виявляти різні позиції, висловлювати свою думку, використовувати різні джерела інформації.
ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Добірка описових матеріалів. Апробовано на семінарах педагогічних працівників району та області. Досвід схвалено радою районного методичного кабінету управління освіти Сторожинецької РДА.

Козак Людмила Миколаївна,вчитель математики ЗОШ І-ІІІ ст. №1м.Хотина, вища категорія, старший вчитель.

ТЕМА ДОСВІДУ:Диференційоване навчання у процесі вивчення математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Навчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх учнів. Вчитель вчить учнів вирішувати проблеми різного рівня складності, оцінювати результати своєї діяльності, враховує можливості кожного учня, його інтереси, здібності, щоб процес навчання математики не перетворювався у непосильну працю. Чітка організація повторення теоретичного та практичного матеріалу. Створюються умови для самореалізації учнів за рахунок використання проблемних ситуацій, різних видів додаткових занять, диференційованих заліків. Учитель та учні є рівноправними суб'єктами навчального процесу. Активно використовує парні групові та міжгрупові форми роботи. Є багато різнорівневого дидактичного матеріалу. Проводиться систематична робота з попередження та ліквідації прогалин у системі знань. Виступи на районних методичних об'єднаннях. Матеріали з досвіду роботи друкує у журналах. Керівник районного методичного об'єднання вчителів математики.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Навчально-методичний посібник. Досвід схвалено радою райметодкабінету відділу освіти Хотинської районної державної адміністрації.Ілащук Ольга Григорівна,вчитель математики Колінковецького НВК Хотинського району, вища категорія, старший вчитель.

ТЕМА ДОСВІДУ:Використання інноваційних технологій на уроках математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:У описі досвіду роботи розкрито суть такого підходу до навчання математики, при якому нові знання не даються готовими, а здобуваються учнями в процесі пошукової, творчої діяльності. На кожному уроці вчить дітей вчитися. У своїй роботі практикує такі методи навчання: метод збудження інтересів, проблемна ситуація, дослідницький метод, метод проектів. Вважаючи актуальною проблему інформатизації навчального процесу, при викладанні математики використовує комп’ютерні технології, вміло враховує індивідуальні і вікові особливості учнів. З метою індивідуалізації навчання намагається диференціювати завдання для різних груп учнів за обсягом і складністю.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Педагогічна виставка «Освіта Хотинщини», конкурс «Учитель року», огляд-конкурс шкільних методичних об’єднань вчителів навчальних дисциплін природничо-математичного циклу в номінації «Науково-дослідницький напрям».Гимплюк Наталія Михайлівна,вчитель математики Новодністровської гімназії, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Головна ідея досвіду – створення умов для творчого розвитку учнів на уроках математики. Адже розвиток творчих здібностей дозволяє підвищити якість педагогічного процесу, рівень навчальних досягнень учнів. Принципи роботи вчителя з розвитку творчих здібностей учнів: принцип активної самостійної діяльності, урахування індивідуальних та вікових особливостей учнів, постійна увага до розвитку різних компонентів математичних здібностей, принцип змагання, принцип повного навантаження.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено методичною радою методичного кабінету відділу освіти Новодністровської міської ради.Кінащук Наталія Леонідівна,вчитель математики Чернівецького ліцею № 1 Чернівецької міської ради, вища категорія, вчитель-методист, заслужений вчитель України.

ТЕМА ДОСВІДУ:Розвиток геометричної інтуїції під час викладання математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:Керуючись дослідженнями психологічної науки, в якій простежується теза « прагнення до пізнання є основною рушійною силою розвитку людини на будь-якому етапі її життя» та тим, що з найдавніших часів людей цікавили питання: «як створюється нове, звідки береться те, чого не було ще вчора, хто чи що є його джерелом ?», намагаючись відповісти на ці питання, люди створювали грандіозні міфологічні, релігійно-філософські а потім і наукові картини світу, вчитель вибудувала свою систему роботи і вбачає значимість власної методики формування геометричної інтуїції, її вирішальну роль на якість навчання, свідомого сприйняття системи наукових понять шкільної математики. Виховання геометричної інтуїції починає з демонстрацій макетів фігур, рисунків, комп’ютерних динамічних моделей, доповнюючи системою словесних спонукаючих засобів.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Добірка описових матеріалів; апробовано на уроках математики; презентовано на заняттях майстер-класу вчителів математики міста; презентовано на Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2007», в численних статтях у фахових виданнях впродовж 2007-2012 років.Жук Ірина Володимирівна,вчитель математики Чернівецького ліцею № 1 Чернівецької міської ради, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Шляхи формування розвитку творчої особистості в умовах профільного навчання.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ: Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів –це шлях найбільш благородний, шлях наслідування - це шлях найбільш легкий і шлях досвіду – це шлях найбільш гіркий. Конфуцій.

Вчитель працює у профільному навчальному закладі, вносить корективи до діючих навчальних програм з математики, адаптує її для класів економічного профілю, в зміст якої включає додаткові теми та розділи з метою випереджального навчання, формує банк задач економічного змісту, практичні та прикладні задачі, націлених на розвиток критичного, нестандартного мислення учня, творчих здібностей та зацікавленості математикою. Позаурочна робота з дітьми, системна, з логічним навантаженням, вводяться рівняння вищих степенів, методи їх розв’язання, доведення нерівностей, вивчення теорії подільності, розв’язування завдань різного рівня складності, що містять параметр, функціональні рівняння, проводиться розбір задач усіх етапів Всеукраїнських олімпіад з математики.

У співавторстві випущено збірник завдань для підготовки до І–ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з математики та дидактичні матеріали з алгебри та початків аналізу для учнів 10 класів з поглибленим вивченням математики.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ: Розроблені заняття апробовані безпосередньо в роботі з учнями ліцею, презентувалися на міських та обласних семінарах, майстер-класах, слухачам курсів підвищення кваліфікації при ІППОЧО, в Буковинській малій академії наук.Андрух Юлія Олександрівна,вчитель математики Чернівецького ліцею № 4 Чернівецької міської ради, вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Формування мотивації навчання на уроках математики.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ: Досягнення високих результатів відбуваєтьсятоді, колизабезпечується узгодженість міждіяльністю вчителя і учня, колицілеспрямовані зусилля вчителя збігаються звласними зусиллями учня у навчанні.Педагогічним кредо вчителя, щоілюструє вирішення цієї проблеми, стали словаА.Енштейна: «Уміє вчити той, хто вчить цікаво,хто викладає свій предмет так,щоб у душі учня зазвучали струни у відповідь і ні на хвилинку не засинала його допитливість».Надає особливого значення розкриттюструктури навчальної діяльності, її пізнавальнихта мотиваційних аспектів, потреб дитини усамореалізації, домагається того, щоб ученьчітко усвідомлював значення вивченнякожної теми для життя та розвитку особистості.Оскільки процес навчання полягає в русівід представлення матеріалу через поясненнядо розуміння, узагальнення, використаннянабутих знань на практиці, вчительвважає необхідним введення в навчальнийпроцес таких моделей навчання, якіорганічно поєднуються із традиційнимиформами та методами, легко застосовуютьсяна різних етапах уроку.З цією метою використовує на своїх урокахміжпредметні зв’язки, розв’язування задачприкладної спрямованості, ігрові та проектнітехнології навчання.Одним із напрямків удосконалення сучасногоуроку вважає використання мультимедійнихзасобів, комп’ютера, що дозволяє підвищитиефективність навчання та його якість.
ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Апробовано безпосередньо в роботі з учнями ліцею, презентувалися на міських та обласних семінарах, майстер-класах, слухачам курсів підвищення кваліфікації при ІППОЧО, у Буковинській малій академії наук.

Павлишена Валентина Анатоліївна,вчитель математики Чернівецької гімназії №7 Чернівецької міської ради, вища категорії, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Інтерактивні технології навчання математики в умовах особистісно-зорієнтованої освіти.

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ:ІТН–спів навчання в колективі, кооперативно, навчання у співпраці, через моделювання реальних життєвих ситуацій, через спільне вирішення, із застосуванням рольових ігр. Вчитель вірить,що ІТН найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні, дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту, учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Методичний посібник, затверджений в ОІППО, 2004; семінари вчителів математики, відкриті уроки, методичні рекомендації вчителям математики з використання ІТР, 2011р.Речковська Людмила Оттівна,вчитель математики Чернівецького ЗНЗ №6 І-ІІІст., вища категорія, вчитель-методист.

ТЕМА ДОСВІДУ:Формування пізнавальної діяльності на уроках математики засобами сучасних технологій.АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ: Формування пізнавальної діяльності на уроках математики засобами сучасних технологій» демонструє змогу обирати різні методи навчання та оптимальні варіанти організації розумової діяльності, формувати особистість, яка здатна знайти своє місце у житті. Повсякденна робота з учнями по вивченню, формуванню знань, умінь логічного обґрунтовування етапів розв'язування задач і вправ, з розвитку стійких інтересів учнів до діяльності та вивчення математики, залучення до дослідницької діяльності , організація системи повторення до участі в ЗНО дає плідні результати, росте інтерес до предмета, матеріал засвоюється глибше, повніше.Притаманне використання як традиційних форми навчання так і інноваційних. Практикує інтерактивні технології, ІКТ, лекційно-семінарську систему уроків, вивчення теорії укрупненими блоками. Застосування такої системи дає змогу швидким темпом ознайомити з теоретичним матеріалом. вивільнити час на осмислення теорії та використання її до розв'язування задач.

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ:Апробовано на семінарах-практикумах для вчителів міста і слухачів курсів підвищення кваліфікації ОІППО, виступи на педагогічних радах та міських і обласних науково-практичних конференціях, буклет. Розробка рекомендацій і порад з проблем активізації мислення учнів на уроках математики. Досвід схвалено радою Чернівецького ММК.

Скачати 262.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка