Математика 3а підручником: Богданович М. ВСкачати 284.05 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір284.05 Kb.
МАТЕМАТИКА

3а підручником: Богданович М.В.
№ з/п Дата

І семестр Прим.

Властивості предметів.

Числа першого десятка. Геометричні фігури. Величини (47 год)

1-2. Лічба предметів. Поняття «лівий-правий», «верхній-нижній», «довгий-короткий», «однаковоі довжини» (с. 3)

3. Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 4)

4. Порядкова лічба. Поняття «зліва-направо», «справа-наліво», «один», «всі». «Решта», «кожний», «вищий - нижчий". Підготовка до написання цифр (с. 5)

5. Лічба предметів. Поняття «Стільки само». Поняття «великий - малий», «найбільший - найменший» (с. 6)

6. Поняття «вгорі», «посередині», «внизу», «порівну», «непорівну», «більше», «менше». Підготовка до письма (с. 7)

7. Один і багато. Числа і цифри. Назви цифр: одиниця, двійка, трійка... Підготовка до написання цифр

(с. 8)

8. Лічба предметів. Співвіднесення цифри і числа. Поняття «багато», «один» (с. 9)9. Лічба предметів. Поняття «довгий», «короткий». Число і цифра 1. Написання цифри 1 (с. 10)

10. Число і цифра 2. Написання цифри 2. Лічба предметів. Монети 1 к. і 2 к. (с. 10)

11. Лічба предметів. Поняття «довгий», «короткий», «найдовший», «найкоротший», «однакові за довжиною» (с. 12)

12. Лічба предметів і порівняння чисел. Знаки «більше», "менше", "дорівнює". Написання цифр 1 і 2 (с. 13)

13. Число і цифра 3. Порівняння чисел в межах З. Написання цифри З. Порівняння довжини і товщини предметів (с.14)

14. Склад числа 3. Прямі і криві лініі. Трикутник (с. 15)

15. Число і цифра 4. Написання цифри 4. Порівняння чисел у межах 4 (с. 16)

16. Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. Написання цифр (с. 17) Лічба предметів. Повторення складу чисел 3 і 4. Порівняння чисел у межах 4 (с. 18)

17. Число і цифра 5. Написання цифри 5. Порівняння чисел у межах 5. Попередне і наступне числа. По¬рядкова і кіль-кісна лічба (с. 19)

18. Порівняння чисел у межах 5. Попередне і настуnне числа. Монети (1 к., 2 к. і 5 к.). Склад числа 5. Написання цифр (с. 20)

19. Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5. Позначення чисел на числовому відрізку. Написання цифр.

Порівняння висоти предметів (с. 21)

20. Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання прикладів на додавання за предметними ма¬люнками. Написання цифр (с. 22) ,

21. Складання прикладів на додавання за малюнками монет. Порівняння чисел. Поняття «на», «над», «під». Порівняння за віком («молодий - старий») (с. 23)

22. Число і цифра 6. Написання цифри 6. Порівняння чисел в межах 6. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками (с. 24)

23. Склад числа 6. П'ятикутник і шестикутник. Поняття «зліва», «справа» (с. 25)

24. Повторення складу числа б. Складання і читання прикладів на додавання. Розв'язування прикладів на додавання на основі перелічування предметів. Порядкова лічба. Розпізнавання многокутників (с. 26)

25. Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Послідовність чисел в межах 7.Складання і роз-в'язування прикладів (с. 27)

26. Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр (с. 28)

27. Перетин прямих. Точка. Відрізок. Порівняння відрізків за довжиною. Розв'язування прикладів на до¬давання (с. 29)

28. Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Послідовність чисел в межах 8. Додавання у випадку трьох доданків (с. 30)

29. Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел. По¬рівняння чисел. Написання цифр (с. 31)

30. Довжина. Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр. Написання цифр. Повторення складу чисел 7 і 8 (с. 32)

31. Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел в межах 9. Складання прикладів на додаван¬ня. Вимірювання довжини відрізків (с. 33)

32. Склад числа 9. Написання цифр. Порівняння чисел у межах 9. Вимірювання довжини відрізків (с. 34)

33. Складання і розв'язування прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокугників. Написання цифр (с. 35)

34. Число 10. Запис числа десять двома цифрами. Послідов-ність чисел у межах 10. Порівняння чисел (с. 36)

35. Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання і розв'язування прикладів на додавання. Написання цифр (с. 37)

36. Повторення складу чиспа 10. Складання прикладів за малюнками предметів та монет. Розпізнавання геометричиих фігур. Написання цифр (с. 38)

37. Ознайомлення з термінами «доданок», «сума». Складання прикладів на додавання за числовим від¬різком, за малюнком (с. 39)

38. Повторення складу чисел 5 і 6. Складання і розв'язування прикладів за малюнками предметів і монет (с. 40)

39. Ознайомлення з діею віднімання. Знак -. Складання прикла-дів на віднімання за числовим відрізком та предметними ма-люнками. Написання цифр (с. 41)

40. Дія віднімання. Складання, запис і розв'язузання прикладів на відніманмя і додавання. Написання цифр (с. 42)

41. Зв'язок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Вимірювання довжи-ни відрізків (с. 43)

42. Складания прикладів на віднімання з прикладів на додаван-ня. Складання і розв'язування прикладів за малюнками. Написання цифр (с. 44)

43. Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання 1 (с. 45)

44. Послідовність чисел від 0 до 10. Віднімання різних чисел. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (с. 46)

45. Додавання і віднімання нуля. Додавання і віднімання 1. Порівняння чисел (с. 47)

46. Ознайомления з поняттям і терміном «задача». Складання і розв'язування задачі на знаходження суми і остачі (с. 48)

47. Послідовність чисел від 0 до 10. Порівняння чисел у межах 10. Складання і розв'язування задач на знаходження суми і остачі (с. 49)

Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання (30 год)

48-49. Складання таблиці додавання і віднімання 1. Розв'язування прикладів виду 7+ 1+ 1, 7- 1- 1. Складання і розв'язува-ння прикладів та задач (с. 50)

50. Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 1. Складання і розв'язування задач на знаходження суми і остачі. Повторения складу чисел 9 і 10. Вимірювання довжини відрізка. (с. 51)

51-52. Складання таблиць додавання і віднімання 2. Розв'язування прикладів виду 8+ 2- 1, 8- 2- 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Скпадання і розв'язування задач (с. 52)

53. Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 2. Порівняння виразу і числа. (с. 53)

54. Збільшення та змемшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і відні¬мання числа 2. По-няття «умова задачі», «запитання задачі», «відповідь задачі» (с. 54)

55. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Розв'язуванмя прикладів. Порівняння ви¬разу і числа (с. 55)

56. Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с.56)

57. Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 3. Розв'язування задач на знахо¬дження суми. Вимі-рювання довжини відрізка (с. 57)

58. Складання задачі, яка містить поняття «стільки само». Задачі на знаходження остачі. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. (с. 58)

59. Складання таблиць додавання і відніманмя числа 4. Вправи на засвоення таблиць додаsання і відні¬мання числа 4. Побудова відрізка заданої довжини. (с. 59)

60. Вправи на засвоєння табпиць додавання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми і остачі. Кругові приклади (с. 60)

61-62. Задачі на знаходження суми і остачі. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Вимірювання довжини сто-рін многокутника. Побудова чотирикутника за зразком (с. 61)

63. Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с. 62)

64. Різницеве порівняння чисел. Впрази на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5 (с. 63)

65. Розв'язування задач. Задача, яка містить поняття «стільки само». Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Побудова відрізка, коротшого (довшого) від даного (с. 64)

66. Складання таблиць додавання і віднїмання числа 6. Задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізка, довшого від даного (с. 65)

67. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв'язування і порівняння задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць (с. 66)

68. Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і віднімання. Кругові приклади (с. 67)

69. Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми і остачі (с. 68)

70. Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 7. Порівняння значень числових виразів (с. 69)

71-72. Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі і вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Різни-цеве порівняння довжин відрізків (с. 70)

73. Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на за-своєння таблиць додавання і віднімання (с. 71)

74. Літр. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, не¬відомого доданка (с. 73)

75. Кілограм. Вправи на засвоення таблиць додавання і відні-мання в межах 10. Задачі на зменшення чис¬ла на кілька одиниць (с. 74)

76. Кілограм. Поняття про вік людини. Вправи і задачі на за-своення таблиць додавання і віднімання. Ламана (с. 75)

77. Додавання і віднімання по одному і групами (частинами). Задачі на знаходження суми та на знахо¬дження невідомого доданка (с. 76)

78. Додавання і віднімання чисел частинами. Вправи на засво-єння таблиць додавання і віднімання чи¬сел (с. 77)

79. Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 78)

80. Вправи на застосування переставноі властивості додаван-ня. Задачі на знаходження невідомого до¬данка, на збіль-шення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 79)

81. Числа 11-20. Величини (24 год.)

Десяток. Повторення таблиць додавання і віднімання в ме-жах 10 (с. 80)

82. Утворення і назви чисел другого десятка. Задачі на збіль-шення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 81)

83. Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв'язу¬вання задач. Побудова відрізків заданої довжини (с. 82)

84. Складання і розв'язування прикладів на додавання і відні-мання. Задачі на знаходження суми. Вимі¬рювання довжини відрізка (с. 83)

85-86. Лічба у межах 20. Дециметр. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 84)

87. Лічба у межах 20. Складання і розв'язування задач на зна-ходження суми й остачі. Побудова відрізків заданої довжини (с. 85)

88. Позначення чисел другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць (с. 86)

89. Утворення чисел другого десятка із десятка і одиниць. Послідовність чисел від 1 до 20. Вправи і за¬дачі на засво-ення таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 87)

90. Задачі на знаходження суми, на різницеве порівняння чи-сел. Ознайомлення з об'ємними геометрич¬ними фігурами - кубом, кулею (с. 88)

91. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць та на знаходження суми (с. 89)

92. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння, на збльшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Ланка ламаної (с. 90)

93-94. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Порівняння виразів. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 91)

95. Назви чисел при відніманні. Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 - 4, 14 - 10. Задачі на знахо¬дження остачі (с. 92)

96. Таблиця віднімання числа 2. Складання і розв'язування задач на одну дію (с. 105) Вправи на засвоення назв чисел при відніманні. Задачі на знаходження остачі, на зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізків заданоі довжини (с. 93)

97. Лічба в межах 20. Попереднє і наступне числа. Додавання в віднімання виду: 16 + 1, 16- 1. Розв'язування задач опрацьованих видів (с. 94)

98. Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня в межах 10. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 96)

99. Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня в межах 10. Нумерація чисел в межах 20 (с. 97)

100-101. Розв'язування задач на додавання і віднімання (повторення і узагальнення). Читання виразів і знахо-дження їх значень. Вимірювання і порівняння довжини відрізків (с. 98)

102. Складання і розв'язування прикладів. Розв'язування задач на додавання і віднімання (повторення і узагальнення). Вправи на розпізнавання геометричних фігур (с. 99)

103. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10. Доповнення чисел до 10 (с. 100)

104. Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. Розпізнавання многокутників (с. 101)

105-106. Віднімання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння чисел (с. 102)

107. Вправи на застосування способу додавання і віднімания чисел частимами. Задачі на різницеве по¬рівняння чисел (с. 103)

Повторення і закріпления додавання і віднімання в межах 10. Ознайомления з таблицями за межами десятка (28 год)

108-109. Таблиця додавання числа 2. Задачі на різницеве порівнян-ня чисел. Побудова відрізків заданоі дов¬жини (с. 104)

110. Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня чисел. Складання задач на знаходження суми й остачі (с. 106)

111. Таблиця додавання числа З. Складання і розв'язування задач, які містять поняття «стільки само», та задач на знаходження невідомого доданка (с. 107)

112. Таблиця віднімання числа 3. Задача на дві дії (пропедевтичний розгляд) (с. 108)

113. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і відніман-ня чисел у межах 10. Замкнені і незамкнені лініі (с. 109)

114. Таблиця додавання числа 4. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та на знаходження оста¬чі (с. 110)

115. Таблиця віднімання числа 4. Складання прикладів за шка-лою лінійки. Розпізнавання многокутників (с.111)

116. Складання та розв'язування простих задач (на знаходження суми та остачі, на зменшення числа на кілька одиниць). Побудова чотирикутників на папері у клітинку (с. 112)

117. Таблиця додавання числа 5. Складання прикладів за число-вою шкалою. Підготовча робота до розв'язування задач на дві дії (с. 113)

118. Таблиця віднімання числа 5. Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Підготовча робота до розв'язування задач на дві дії (с. 114)

119. Вправи на знаходження пропущених чисел. Складання та розв'язування задач на энаходження остачі (с. 115)

120-121. Таблиця додавання числа 6. Задача, до якої поставлено два эапитання (с. 116)

122. Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання чисел у межах 10. Прості задачі на додавання та віднімання (с. 118)

123. Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання чисел у межах 10. Задача, до якої поставлено два запитання (с. 119)

124. Таблиця додавання числа 7. Попереднє ознайомлення із задачею на знаходження невідомого від'єм¬ника. Звдачі на збіль-шення числа на кілька одиниць (с. 120)

125. Таблиця віднімання числа 7. Задачі на эменшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання многокут¬ників (с. 121)

126. Порівняння величин. Задачі на різницеве порівняння чисел (с. 122)

127. Таблиця додавання числа 8. Задача, до якоі поставлено два эапитання. Задача на знаходження суми (с. 123)

128-129. Таблиця віднімання числа 8. Розв'язування задач на знаходження суми та остачі, на різницеве по¬рівняння (с. 124)

130. Складання і розв'язування эадач на знаходження невідо-мого доданка (с. 125)

131. Таблиця додавання числа 9. Задача на знаходження зменшуваного (с. 126)

132. Таблиця віднімання числа 9. Прьсті задачі на додавання і відмімання (с. 127)

133-134. Повторення npoйдeнoro. Задача, яка містять поняття «сті-льки само». Задача на знаходження невідо¬мого доданка (с. 128)

135. Склад чисел 11-18 з двох одноцифрових чисел. Порівнян-ня виразу і числа. Задача, до якої поставлено два запитання (с. 129)

136. Підсумковий урок за рік. Куб. Куля. Повторення пройденого (с. 130-131)


Навчання грамоти

(4 год/тиждень)

М. Вашуленко, О. Прищепа


№ з/п Зміст навчального матеріалу Дата Відп. Прим.

Добукварний період

1. Здрастуй, школо! Знайомство з Букварем.

2. Ознайомлення з письмовим приладдям. Розміщення малюнків посередині, вгорі, внизу сторінки, ліворуч, праворуч. Розфарбовування малюнків. Розвиток зв’язного мовлення.

3. Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень.

4. Закріплення правил користування письмовим приладдям. Бесіда за малюнком. Виділення з мовлення слів, речень. Розфарбовування малюнків.

5. Закріплення знань про речення. Слухання і розповідь казки. Уявлення про діалог. Складання речень за заданою графічною моделлю.

6. Чітке промовляння назв зображених предметів. Обведення, домальовування, розфарбовування.

7. Розширення уявлень дітей про слово та речення. Ознайомлення зі словами – ознаками предметів та словами, що означають дії.

8. Ознайомлення з основним рядком сітки зошита. Зображення предметів у рядку. Складання речень за малюнками. Розфарбовування малюнків.

9. Логічні вправи запитаннями хто це? що це? Розподіл предметів за семантичними групами (тварини, посуд, овочі, одяг тощо).

10. Закріплення вміння писати у рядку. Бесіда за малюнками. Зображення прямих, похилих ліній у рядку. Розфарбовування малюнків. Розвиток зв’язного мовлення.

11. Ознайомлення учнів зі складом. Поділ слів на склади.

12. Ознайомлення з міжрядковою. Виділення складових частин предметів, розміщених у рядку та поза ним. Складання окремих речень за малюнками. Розфарбовування малюнків штрихами.

13. Поняття про наголос як сильніше вимовлюваний склад.

14. Закріплення вміння писати у рядку з міжрядковою лінією. Розфарбовування малюнків рухами пальців.

15. Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Основні мовленнєві органи.

16. Похила лінія сітки зошита. Ознайомлення з похилим положенням зошита під час письма. Зображення прямих похилих ліній.

17. Голосні та приголосні звуки, їх умовне позначення фішками. Робота з дитячою книгою.

18. Зображення прямих похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі и внизу. Розфарбовування. Розвиток зв’язного мовлення.

19. Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. Моделювання звукової структури слів.

20. Закріплення вміння письма похилих ліній, заокруглених унизу і вгорі.

21. Уявлення про тверді і м’які приголосні, їх умовне позначення.

22. Письмо півовалів та овалів. Наведення контуру метелика. Самостійне домальовування метеликів.

23. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів.

24. Повторення правил письма. Вправляння у письмі овалів окремо і в поєднанні. Розфарбовування.

25. Повний звуковий аналіз мовлених слів.

26. Зображення петель з похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка(вусиків). Домальовування ягід, огірків.

27. Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз (речень, слів).

28. Порівняння елементів у рядку і на малюнку, знаходження спільного. Письмо плавним рухом знизу вгору. Розфарбовування одягу дітей.

29-30. Підсумкові, узагальнюючі уроки добукварного періоду, на яких відбувається закріплення, відпрацювання набутих умінь.

31-32. Повторення правил письма у зошиті. Письмо великого овала, петель. Поєднання овала з півовалом, прямою. Закріплення письма у рядку інших елементів.Домальовування своїх предметів у малюнки. Розфарбовування різними рухами пальців.

33. Букварний період

Звук [ а ], позначення його буквами Аа.

34. Письмо букви а. Звуковий аналіз слова з виучуваною буквою. Розфарбовування малюнка, у якого є звук [а].

35. Звук [ у ], позначення його буквами Уу.

36. Підготовчі вправи до написання букви у.

37. Звук [o ], позначення його буквами Оо.

38. Письмо рядкової букви о.

39. Звук [ и ], позначення його буквою и.

40. Письмо букв и, у. Самостійне складання розчерків. Ознайомлення з безвідривним письмом складових елементів літер. Закріплення письма літер о, а. Складання речень за малюнком. Виділення звуків [и], [у] в словах котики, мурчики. Розфарбовування малюнків.

41. Звук [ м ], позначення його буквами Мм. Читання прямих складів з вивченими літерами.

42. Письмо рядкової букви м. Письмо прямих, обернених складів з буквою м, слова мама. Розфарбовування малюнків.

43. Закріплення звукового значення вивчених літер.

44. Закріплення письма вивчених літер.

45. Звук [ і ], позначення його буквами Іі. Звук [і] в ролі окремого слова.

46. Письмо рядкової букви і. Схематичне зображення предметів у рядках одночасно з письмом слів. Підбір слів до схем. Розфарбовування малюнка.

47. Звуки [ н ], [ н ], позначення їх буквами Нн.

48. Письмо малої літери н, складів і слів з нею. Аналіз складових елементів літери. Визнач складу з даним звуком у словах коні, кавун, вікно.

49. Закріплення звукового значення букви н, умінь читати з нею склади, слова і речення.

50. Закріплення письма малої букви н. Звукобуквений аналіз слів малина, калина.

51. Звук [ в ], позначення його буквами Вв.

52. Письмо рядкової букви в. Письмо закритої і відкритої букви в. Письмо складів ві, ва, ов.

53. Закріплення звукового значення букви, уміння читати склади, слова, тексти.

54. Закріплення письма букви в у словах і складах.

55. Звуки [ л ], [ л’], позначення їх буквами Лл.

56. Письмо малої букви л. Зіставлення форми букв м і л. Письмо складів і слів з літерою л.

57. Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою л. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень.

58. Письмо великої літери Л. Зіставлення форм великої і малої літер.Письмо слів і речень з великою літерою Л. Списування з друкованих слів.

59. Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою л. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень.

60. Письмо великої літери А. Порівняння великої букви А з Л. Письмо складів і слів з великою буквою А. Диктант вивчених букв. Списування з друкованих складів.

61. Звуки [ с ], [ с ], позначення їх буквами Сс.

62. Письмо рядкової букви с, складів і слів з нею.

63. Закріплення звукового значення букви с. Читання складів, слів, речень, текстів.

64. Письмо великої літери С, складів і слів з нею.

65. Звук [ к ], позначення його буквами Кк. Словниково-логічні вправи. Робота з текстом „Миколин сокіл”.

66. Письмо великої літери О. Диктант вивчених букв.

67. Закріплення літери к.

68. Письмо рядкової букви к, складів і слів з нею. Верхнє, середнє, нижнє поєднання літери к з іншими.

69. Підсумковий урок. Розповіді учнів за змістом опрацьованих текстів. Заучування скоромовок зі сдів учителя.

70. Закріплення вміння писати малу літеру к.

71. Звук [ п ], позначення його буквами Пп. Практичне ознайомлення з анаграмами. Розвиток комбінаторних умінь з вивченими звуками.

72. Письмо великої букви І. Письмо слів, речень з літерою. Диктант складів з малою буквою і.

73. Закріплення букви п. Бесіда про народне свято Івана Купала.

74. Закріплення вміння писати вивчені літери.

75. Підсумковий урок. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими буквами і звуками.

76. Письмо великої букви М. Письмо складів, слів, речень.

77. Звуки [ р ], [ p’], позначення їх буквами Рр. Словниково-логічні вправи.

78. Письмо малої букви п. Письмо складів типу па, ап, пл, пу; слів з буквою п.

79. Закріплення звукового значення букви р. Інтонаційне читання. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Виконання словниково-логічних вправ.

80. Письмо великої літери П, слів і речень з нею. Закріплення вмінь письма великих літер.

81. Звуки [ т ], [ т‘], позначення їх буквами Тт. Словниково-логічні вправи на практичне розрізнення родових і видових назв. Читання складів, слів, тексту з буквою т. Практичне ознайомлення зі словами-омонімами(котики, лисички).

82. Письмо рядкової букви р. Письмо складів, слів з буквою р. Списування з друкованих слів.

83. Закріплення букви т у словах, реченнях, текстах.

84. Закріплення вивчених літер. Самодиктант.

85. Підсумковий урок на закріплення вивчених літер. Інтонаційне читання діалогічного тексту і розповідь казки „Котик і Півник”.

86. Письмо рядкової букви т, складів і слів з буквою т.

87. Звук [ e ], позначення його буквами Ее.

88. Письмо великої букви Т, слів з нею.

89. Закріплення знань і вмінь, пов‘язаних з голосними звуками та вивченими відповідними буквами. Розповіді учнів про рідне село, та села, у яких їм доводилось бувати.

90. Письмо рядкової букви е, складів і слів з нею.

91. Узагальнюючий урок. Читання за текстами Букваря та Супутника Букваря.

92. Письмо великої букви Е, складів і слів з нею. Повторення письма вивчених великих букв.

93. Звуки [ д ], [ д‘ ], позначення їх буквами Дд. Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [ д ], [ д‘ ] у зіставленні з [ т ], [ т‘ ].

94. Письмо рядкової букви д, складів і слів з нею.

95. Закріплення звуків [ д ], [ д‘ ], літер Дд. Розповіді учнів про спостереження та участь у садінні дерев. Опрацювання тексту „Парк на пустирі”.

96. Закріплення вміння писати вивчені літери. Упізнавання літери за елементами.

97. Опрацювання текстів за Супутником Букваря.

98. Письмо великої букви Н.

99. Звуки [ з ], [ з‘ ], позначення їх буквами Зз. Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними звуками. Заучування скоромовок. Бесіда на тему „ Зимові розваги”.

100. Письмо великої букви У. Порівняння великої і малої графем. Письмо слів, речень з У.

101. Закріплення звуків [ з ], [ з ] та букв Зз. Логічні вправи «Свійські і дикі тварини».

102. Письмо малої букви з. Письмо складів оз, аз, зл, зи, слів, речень.

103. Закріплення букви з. Опрацювання тексту „У зоопарку”.

104. Письмо великої букви З, слів і речень з нею.

105. Буква ь (м’який знак). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему „Що дає нам льон?”.

106. Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Письмо речення із словами, у яких є м’який знак.

107. акріплення букви ь. Вправляння у порівняльному звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними в кінці слова і складу. Буквосполучення ьо. Інтонаційне читання текстів.

108. Закріплення вміння писати вивчені букви.

109. Звук [б], буква Б, б ("бе"). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б] (дуб, рибка)

110. Письмо малої букви б. Письмо слів з буквою б. Письмо знака питання

111. Закріплення літери б. Робота над інтонацією питальних речень

112. Письмо великої букви Б. Письмо слів, речень з буквою Б. Повторення вивчених букв

113. Підсумковий урок на опрацювання звука [б], літери б. Вправи на зіставлення вимови і написання слів з буквами (звуками) б-п

114. Закріплення вміння писати літери. Малюн- ковий диктант

115. Звук [г], буква Г, г ("ге"). Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів і складів (біг, ріг, бігти, могти). Логічні вправи "Де живе?", "Де росте?"

116. Письмо малої букви г (с. 1 зошита 2 вико¬ристати для додаткових завдань)

117. Звук [ґ], буква Ґ, ґ ("ґе"). Засвоєння україн¬ських слів, поданих у Букварі, зі звуком [ґ], буквою ґ (вимова, читання)

118. Письмо великої літери Г. Письмо складів Га, Ге, Гу. Письмо окремих слів, речення з вели¬кою літерою Г

119. Закріплення звуків [г], [ґ], букв г, ґ. Відпра¬цювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів

120. Письмо літери ґ, складів, слів

121. Вправи на читання та орфоепічні тренуван¬ня (скоромовки, потішки)

122. Письмо великої літери Ґ. Порівняння вели¬кої Уз великими Л, М. Письмо складів, слів, речень. Вправляння у письмі поєднання Ґв

123. Звук [ч], буква Ч, ч ("че"). Робота над орфо¬епічно правильним (твердим) вимовлянням звука Гч] перед усіма голосними, крім [і]

124. Письмо малої букви ч. Письмо слів, речення з буквою ч

125. Закріплення букви ч. Бесіда про Українські Карпати, життя і працю людей у гірських умовах

126. Письмо великої букви Ч. Зіставлення букв Ч, У. Закріплення вміння писати вивчені букви

127. Підсумковий урок на вивчення літери ч, зву¬ка [ч]. Вивчення вірша "Карпати". Розповіді дітей про враження від гірської природи

128. Закріплення вміння письма букв. Розрізнення друкованих букв і відповідних їм рукописних

129. Звук [й], буква Я, й ("ій", "йот"). Вправи з розвитку фонематичного слуху

130. Письмо малої букви й. Наведення і письмо слів, речень

131. Закріплення звука [й], букви й. Ознайомлен¬ня з буквосполученням йо

132. Письмо великої букви Й. Складання розпо¬віді за малюнком

133. Узагальнюючий урок на вивчені літери

134. Ознайомлення учнів із письмом у зошиті без друкованої основи. Письмо малих, потім вели¬ких літер. Списування названих учителем букв із дошки чи таблиці "Письмо великих і малих літер"

135. Звук [х], буква X, х ("ха"). Гра на розвиток уяви "Подорож до лісу"

136. Письмо малої букви х. Письмо слів, речення. Диктант прямих складів

137. Закріплення звука [х], букви х. Інтонаційне читання тексту "Пісенька про козлика"

138. Письмо великої букви X.

139. Підсумковий урок на вивчення літери х. Зіставлення звуків 1x1 - Ггі у складах і словах

140. Закріплення вміння писати малу і велику букву Х,х. Самодиктант

141. Буква Я, я. Позначення буквою я звука [а] у сполученні з [й] та іншими м'якими приго¬лосними

142. Письмо малої букви я

143. Читання слів, речень і текстів з буквою я в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення [й], м'яких приголосних з наступним голосним [а]

144. Письмо великої букви Я

145. Підсумковий урок на вивчення букви я. Вправляння у звуко-буквеному аналізі буквар¬них слів

146. Робота в зошиті без друкованої основи. Скла¬довий аналіз букв. Списування друкованих складів з дошки

147. Звук [ж], буква Ж, ж ("же"). Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах. Заучу¬вання скоромовок

148. Письмо малої букви ж

149. Закріплення звука [ж]. Опрацювання україн¬ської народної казки "Лисиця і Журавель"

150. Письмо великої букви Ж

151. Узагальнюючий урок на вивчені літери

152. Робота в зошиті без друкованої основи. Зак-ріплення письма великих букв Ж, Я, X. Письмо слів із цими буквами. Списування з дошки речення: Сиди рівно під час письма

153. Звук [ш], буква 1Л, иі ("ша"). Зіставлення зву¬ків [ш] — [ж] у складах і словах. Бесіда про ди¬тячі ігри — спортивні та інтелектуальні

154. Письмо малої букви ш

155. Закріплення звука [ш], букви ш. Опрацювання тексту "Хороша гра", робота над виразністю чи-тання речень, різних за метою висловлювання

156. Письмо великої букви Ш

157. Підсумковий урок на вивчені літери ш. Роз¬виток мовлення на тему "Як я допомагаю тва¬ринам узимку"

158. Робота в зошиті без друкованої основи.

159. Буква Її, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про Київ — столицю України

160. Письмо букв 1, ї

161. Закріплення літери Ї. Заучування напам'ять вірша про Україну

162. Письмо великої букви К

163. Звуки |ц|. Ги,"і , буква Ц, ц ("це")

164. Письмо малої букви ц. Письмо складів типу це, ця

165. Закріплення літери ц. Опрацювання тексту "Циркова залізниця"

166. Письмо великої букви Ц

167. Буква Ю, ю. Позначення нею звукосполучення [йу]. Читання та заучування напам'ять вірша Лесі Українки "Пісенька весняної води"

168. Письмо великої букви В. Наведення та самос¬тійне письмо речень з буквою В

169. Закріплення букви ю на початку слова і складу. Робота над українською народною казкою "Івасик Телесик"

170. Письмо малої букви ю

171. Буква ю на позначення звука [у] та м'якості приголосного. Робота над оповіданням М.Ко-цюбинського "Десять робітників"

172. Письмо великої букви Ю

173. Підсумковий урок на вивчення літери ю

174. Робота в зошиті без друкованої основи

175. Буква Є, є на позначення звукосполучення [йе]. Ознайомлення з оповіданням В.Сухо- млинського "Барвисте коромисло"

176. Письмо малої букви є

177. Буква є. Оповідання «Морозів малюнок».

178. Письмо великої букви Є. Порівняння з по¬дібними великими буквами, їх елементами —

0, С, X, Ж

179. Підсумковий урок на вивчення літери є. Робота над віршем С.Черкасенка "Зима і весна" - виразне читання, читання в особах

180. Робота в зошиті без друкованої основи

181. Буква Щ, щ ("ща"), позначення нею звуко-сполучення [шч]. Бесіда на тему "Наша Батьківщина"

182. Письмо малої букви щ

183. Закріплення букви щ. Вправи на звуко-бук- вений аналіз слів

184. Письмо великої букви Щ. Закріплення пись¬ма вивчених букв

185. Урок на тему "Дванадцять місяців". Розпові¬ді дітей про спостереження у природі в різ¬ні пори року. Читання-заучування (на вибір) віршів з букваря

186. Письмо великої букви Р. Закріплення великих букв з подібними складовими елементами

187. Звук [ф], буква Ф, ф ("еф"). Робота над пра¬вильним артикулюванням і вимовою звука [ф]. Бесіда про професії

188. Письмо малої букви ф. Письмо букв з подіб¬ними складовими елементами

189. Закріплення звука [ф]. Робота над фрагмен¬тами казок Івана Франка "Фарбований лис" і "Ріпка"

190. Письмо великої букви Ф. Безвідривне поєд¬нання першого елемента з другим. Письмо буквосполучень Фе, Фр, Фа

191. Звуки [дж], [дз], буквосполученя дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дж], [дз].

192. Письмо великої букви Д.

193. Закріплення звуків [дж], [дз]. Робота над текстом «Лісовий майстер».

194. Письмо буквосполучення Дз, дз.

195. Звук [дж], позначення його буквосполученням дж.

196. Письмо буквосполучення Дж, дж. Порів¬няння з буквосполученням Дз, дз

197. Апостроф. Спостереження за звуками, позначу- ваними літерами, між якими ставиться апос¬троф. Вимова і написання слів з апострофом

198. Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лінії (початок з крапки)

199. Алфавіт. Читання (за бажанням - заучуван¬ня напам'ять) українського алфавіту. Підго¬товка до "Свята Букваря"

200. Списування рукописного алфавіту, поєднання букв у зошиті без друкованої основи. Читання алфавіту

201. Тарас Григорович Шевченко — великий укра-їнський поет. Читання уривків віршів поета

202. Письмо пунктуаційних знаків. Наведення і списування рукописного тексту

203. Читання уривків віршів Т.Г.Шевченка

204. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи

205. Леся Українка — велика українська поетеса

206. Виконання творчих письмових вправ. Пись¬мо в зошиті без друкованої основи

207. Інтонаційне читання (заучування напам'ять) вірша "Вишеньки". Робота з книжкою вір¬шів Лесі Українки для дітей

208. Виконання творчих завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи

209. Михайло Коцюбинський. Казка "Про двох цапків"

210. Списування з Букваря. Напівголосний самодиктант

211. Продовження роботи над казкою Михайла Коцюбинського "Про двох цапків". Робота з дитячою книжкою

212. Списування з Букваря загадок у зошит без друкованої основи

213. Оповідання "Перо і олівець"

214. Списування прислів'їв із Букваря. Складан¬ня слів зі складів: ґу-, -нок, -дзик, Та-, -ка, ду-, біл-, -бок

215. Завершення роботи з Букварем. Робота з ди¬тячою книжкою

216. Списування з Букваря самостійно обраного тексту. Письмо в рядку пунктуаційних знаків. Свято БукваряТрудове навчання

(2 год на тиждень)

№ Дата Тема уроку Прим.

1.

Вступ


Значення праці в житті людини. Види праці: розумо¬ва, фі¬зична, художня. Організація робочого місця. За¬галь¬ні пра¬вила безпеки на робочому місці.

2.


Інструменти та матеріали для графічних робіт: олі¬вець, папір, гумка, лінійка, шаблони і трафарети.

3.


Елементи графічної грамоти. Лицьовий та зворотній боки заготовок із кольорового паперу. Розмітка арку¬ша паперу шляхом згинання по довжині або ширині.
4. Людина і природа

Світ професій „людина – природа”. Ознайомлення уч¬нів із професіями типу „людина – природа”(фермер, лісник, са¬дівник тощо). Зустріч з представниками професій або екс¬курсія на їхні робочі місця.


5. Колективне оформлення альбому з журнальних вирі¬зок на тему „Людина і природа”.
6-7. Поширені рослинні форми твоєї місцевості. Виготов¬лення колекції „Дари лісу”
8. Аплікації з рослинних форм. Складання візерунків у смуж¬ці, квадраті за малюнками та за власним задумом
9-10. Предметна аплікація. Створення аплікацій у вигляді силуе¬тів дерев, птахів, тварин.

11.


Сюжетні композиції із природних матеріалів на кольо¬ро¬во¬му тлі „Золота осінь” або „Ліс удень”, „Ліс уночі”.

13-15.


Об’ємні вироби із природних матеріалів. Виготовлен¬ня з шишок, жолудів, каштанів, горіхових шкарлуп, гілочок різних фігурок тварин, казкових персонажів тощо.
16. Інструменти та пристосування для роботи з глиною (плас¬ти¬ліном). Організація робочого місця для роботи з глиною (пластиліном). Раціональні прийоми ліплен¬ня.
17. Ліплення із пластиліну об’ємних форм овочів, фруктів і грибів.
18-19.

Планування послідовності дій ліплення за графічним зобра¬женням. Ліплення барельєфів природних форм із глини або пластиліну(„розфарбовування пластилі¬ном”).


20. Інструменти і пристосування для догляду за кімнатни¬ми рослинами. Правила догляду за кімнатними росли¬нами.
21. Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Людина і природа». Виготовлення виробів (на вибір учи¬теля).
22. Я сам і інші люди

Ознайомлення з професіями типу „людина – людина” (учитель, лікар, юрист, перукар, продавець тощо)

23.

Колективне виготовлення колажу з журнальних вирізок на тему „Ми серед інших людей”


24. Види побутової праці ( прибирання житла, приготування їжі, сервірування столу, прання, прасування, догляд за взуттям тощо), їхнє значення в житті людини.
25. Культура сервірування столу. Розміщення на столі тарілки, ложки, виделки, ножа і склянки.
26. Найпростіші способи складання серветок (трикутником, дудочкою, конусом, кишенькою тощо). Розміщення серве¬тки на столі.

27.


Одяг як одна із характеристик культури людини. Ос¬новні види одягу. Добір одягу залежно від його при¬значення (святковий, робочий, домашній, спортивний)
28-29. Види паперу, його властивості. Інструменти та пристосу¬вання для роботи з папером. Повторення безпечних при¬йомів користування інструментами. Виготовлення апліка¬цій одягу різного призначення з кольорового паперу.
30. Види кольорових ниток залежно від їх призначення (му¬ліне – для вишивання, вовна – для в’язання, бавовняні та шовкові – для шиття). Властивості ниток. Врахування вла¬стивостей ниток під час роботи з ними.
31-32.

Способи з’єднання ниток між собою та з іншими матеріа¬лами (плетіння, зв’язування, скручування, приклеювання до основи). Інструменти і пристосування для роботи з нит¬ками. Виготовлення декоративних плетених підвісок або закладки з кольорових ниток.


33. Колірна гама при виготовленні та оздобленні виробів нит¬ками. Виготовлення ялинкових іграшок та прикрас у ви¬гляді рельєфів з ниток „Ялинка”, „Рибка”, „Черепаха” тощо.
34. Виготовлення вітальних листівок із використанням ниток.

35.


Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Я сам та інші люди” (на вибір учителя).

• Естетичне оформлення новорічного інтер’єру класу самостійно виготовленими прикрасами.

• Виготовлення новорічних подарунків для рідних, друзів.

36. Людина і знаки інформації

Ознайомлення з професіями галузей зв'язку, поліграфії, дизайну, транспорту, нових технологій або іншими профе¬сіями типу „людина – знакові системи”.
37. Колективне оформлення альбому „Знаки довкілля” або створення наочних посібників із профорієнтації.
38. Умовні знаки передачі інформації (цифри, символічні знаки, піктограми тощо). Їх значення у житті людини. Ознайомлення зі зразками поліграфічних ігор, що містять різні умовні знаки.
39-40. Види картону. Інструменти і пристосування для роботи з картоном. Макетування іграшкового комп'ютерного обла¬днання з картону („Екран монітора”, „Клавіатура”, „Мишка” )
41. Виготовлення ігор-саморобок з використанням різних знаків („Доміно”, „Морська азбука”, „Лото”)
42. Конструювання декоративних цифр.

43.


Конструювання декоративної символіки.
44. Конструювання піктограм дорожніх знаків.
45. Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Людина і знаки інформації”. Колективне створення композиції ( на вибір учителя).

• „Про що символізують знаки на автомагістралях”

• „Святкові цифри днів народження” тощо.

46. Людина і техніка

Ознайомлення учнів із професіями типу „людина – тех¬ніка”(водій, слюсар, інженер тощо)
47. Колективне оформлення альбому „Людина і техніка” або створення наочних посібників із профорієнтації.
48. Технічні конструкції, їх види та застосування. Природні форми і технічні конструкції, аналоги природних форм у техніці (ракета – риба, літак – птах, гелікоптер – бабка).

Макетування технічних конструкцій з різних картонних упаковок (вітряк, поїзд, вагони, вантажівка тощо)

49.

Властивості фольги, м’якого дроту . інструменти та при¬стосування для роботи з ними. Виготовлення контурних моделей різних видів техніки. Виготовлення найпростіших об’єктів із деталей пластмасових конструкторів.


50. Робота з технічним конструктором (металевим, пластма¬совим). Правила користування деталями конструктора. Конструювання з деталей конструктора візка, санчат, під¬йомної лебідки тощо (за зразком, за технічним малюнком або власним задумом).

51.


Робота з будівельним конструктором. Правила користу¬вання деталями будівельного конструктора. Макетування найпростіших будівельних конструкцій з дерев’яних або пластмасових деталей.
52. Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Людина і техніка”. Створення колективних композицій з технічних і будівельних конструкцій (на вибір учителя).
53. Людина і художнє довкілля

Ознайомлення з професіями типу „людина – художні об¬рази” (майстер декоративно-ужиткового мистецтва, архі¬тектор, дизайнер).


54. Колективне оформлення альбому „пластичні мистецтва” або інших наочних посібників із профорієнтації.

55.


Найпоширеніші види декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Плетіння килимків із паперових смужок з гео¬метричними орнаментами.
56. Виготовлення аплікації „Декоративний посуд”.

57.


Писанкарство. Колірне вирішення писанки. Символічне значення кольору. Використання у писанках знаків-симво¬лів. Оригінал писанки та макет, їх схожість і відмінність.
58. Виготовлення макетів писанок. Розмічання контурів писа¬нок за шаблоном або трафаретом, вирізування основи.
59. Декорування макетів писанок з використанням різних ху¬дожніх технік (розпис фарбами, розпис шматочком воску з наступним розфарбуванням, витинанка, аплікація, рельєф із дрібно нарізаних кольорових ниток, флоромозаїка з на¬сіння тощо).
60. Архітектурна споруда, її складові частини. Картонні ма¬кети архітектурних споруд, їхні деталі. Спроби утворення квадрата з прямокутного аркуша паперу (згинанням, на¬кладанням).
61. Графічний аналіз форми друкованої букви „Д” та дома¬льовуванні на її основі складових частин будинку.
62. Копіювання розгортки будинку або розмічання контурів будинку за шаблоном. Позначення ліній згину, різання, місця нанесення клею.
63. Складання макету будинку за готовою розгорткою.
64. Інтер’єр. Основні види меблів в інтер’єрі. Копіювання роз¬горток меблів або розмічання їх за шаблонами. Позна¬чення ліній згину, різання, місця нанесення клею.
65. Надання розгорткам форм меблів з використанням поопе¬раційних малюнків виконання дій.
66. Елементи паркового мистецтва . художнє оформлення зе¬лених насаджень. Квіткові клумби. Аналіз форм міні-клумб („Сонечко”, „Квітка”, „Листок”). Позначення на клумбі місць для посадки рослин. Пророщування насіння перед висадкою в ґрунт.
67. Висаджування саджанців, висівання насіння квітів у від¬критий ґрунт заздалегідь підготовлених міні-клумб.

68.


Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Людина і художнє довкілля”(на вибір учителя).

• Власні варіанти оформлення міні-клумб учнями.• Колективна композиція з використанням виготовле¬них раніше виробів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка