Майстер-клас Бак Вікторії Федорівни Устремління до пошуку істини надихає на творчістьДата конвертації30.04.2016
Розмір272 Kb.
Шості Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки

(12-13 листопада 2011р.)


Майстер-клас Бак Вікторії Федорівни

Устремління до пошуку істини

надихає на творчість

Бак Вікторія Федорівна, вчитель вищої категорії, учитель-методист, «Відмінник освіти України», лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 97», Соросівський учитель, «Лицар Гуманної Педагогіки», вчитель біології, вчитель авторського еколого-етичного курсу «Світ Краси» для 1 - 7 класів, философо - етичного курсу «Зерцало юності» для 8 - 11 класів. Працює в НВК № 11 м. Артемівська (Україна), педстаж 22 роки. Віце-президент ВАГП. Домашня адреса: 84500, вул. Зарічна 37 А, м. Артемівськ, обл. Донецька, Україна, д.т. (8.10.380.62.74) 2-52-44. e-mail: aro_net@mail.ru
Форма: моделювання уроку біології в 10 класі. "Віруси. Будова, біологія та гіпотези виникнення". (Від будови вірусів до будови Всесвіту).
Лейтмотив: «Натхнення рідкісне явище, щоб натхнення зійшло на нас необхідно устремління до нього» Ш.О.Амонашвілі
Нове знання: узагальнюючи знання про будову та біологію вірусів, створити простір творчого устремління для запропонування гіпотез їх походження, які можуть пояснити закономірності існування Всесвіту.
Демонстрація прийомів: спільні роздуми учителя та учнів, які розширюють знання та дають можливість вийти на новий рівень узагальнень наукових знань. Створення умов для загострення погляду учнів на свій особистий внутрішній світ через устремління, знайти відповідь на запитання: "Навіщо це нам знати?"
Як створюється творчій простір: через занурення в історію відкриття вірусів та в історію наукового пошуку вчених, які вміли припускати та не заперечувати нове знання. Також через створення духовної єдності між учнями та учителем, в якій кожен довіряє і підтримує один одного у спільному пошуку істини, що дає змогу розширити наукові погляди від будови вірусів до будови Всесвіту.


Розробка уроку з біології для 10 класу з використанням цілісного підходу, при якому вивчення біологічних структур і закономірностей подається в єдності з загальними законами розвитку природи. Біологічні об'єкти, в даному випадку віруси, вивчаються у взаємозв'язку з розвитком життя на Землі і Всесвіту в цілому. Такий підхід дозволяє розглядати біологічне явище від цілого до часткового. При цьому загострюється погляд учня на свій власний внутрішній світ, який також є частиною цілого і підпорядкований єдиним законам.

Матеріал уроку повністю відповідає сучасним вимогам програми, але при цьому охоплює більш широкі питання. На уроці створюються умови для сприйняття складних питань космології: виникнення та еволюції Всесвіту, особливостей простору-часу живих і відсталих систем, місця людини і її еволюційної ролі, що відповідає віковим інтересам учнів 10 класів і підвищує мотивацію навчання. При цьому виклад космологічних теорій, як і з'ясування будови та біології вірусів та їх еволюції, є єдина жива тканина уроку, в якій знання не нав'язуються, а «проживаються», емоційно забарвлюються, що створює умови для роздумів учнів над світоглядними питаннями: «Хто я такий, який світ навколо мене, яке моє місце в цьому світі ».

Урок побудований з урахуванням методичних рекомендацій до гуманного уроку Ш. О. Амонашвілі, В. Г. Ніорадзе. Тому в ньому відсутня авторитарна система нав'язування, а створюються умови для створення духовної спільності між учителем і учнями. В уроці використані елементи методики укрупнених дидактичних одиниць (УДО) для біології О.В. Теремова, О.І. Нікішова, комп'ютерних та проектних технологій.

Проведення уроку вимагає від учителя додаткової підготовки, тому ця розробка містить інформацію для вчителя, а також список літератури.

Урок-відкриття в 10 класі на тему: «Віруси. Будова, біологія і гіпотези походження» проводиться з використанням методики гуманно-особистісного підходу, при якому шкільний предмет виконує функції освітнього курсу. Мета освітнього курсу - розвиток в учня світогляду, при якому його погляд загострюється в глибину власного духовного світу для вирішення найважливіших питань:

1. Як влаштований світ навколо мене?

2. Яке моє місце в цьому світі?

3. Як мені жити в цьому світі, що вважати поганим, а що хорошим?

Основний зміст уроку відповідає вимогам сучасної програми з біології, його особливістю є посилення моральних і виховних аспектів, які проявляються через навчальні прийоми. У ході уроку простежується ряд найважливіших особливостей, які відрізняють методику гуманно-особистісного уроку.

Перш за все, цей урок не одноразова акція, а результат серйозної і глибокої роботи вчителя над самовихованням почуттів, думок і вчинків. Робота над уроком проходить задовго до його початку і проявляється у багатьох звичайних уроках у вигляді постійної співпраці вчителя і учнів над своїми людськими якостями. Тому головною умовою проведення уроку на основі гуманно-особистісного підходу є вирощування духовної спільності між учителем і учнями в ході щоденної навчальної діяльності.

До учня проявляється особистісний, а не предметний, з точки зору знань, умінь, навичок, інтерес. Тому учнівський колектив, з яким працює вчитель, цікавить вчителя не тільки з позиції успішності чи неуспішності засвоєння навчального матеріалу. Для вчителя важливо побачити в учнях гідних для спілкування особистостей. Про це В.О.Сухомлинський писав так: «Якщо весь час, протягом якого вчитель перебуває разом зі своїми вихованцями, вважати єдиним цілим, то дві третини його повинні бути невимушеним, товариським, дружнім спілкуванням, в якому діти забувають, що вони - вихованці, а вчитель - їх вихователь. Це спілкування має пронизувати діяльність, не пов'язану з навчанням, засвоєнням матеріалу, оцінками, успішністю і т.п. ... Тут, в цьому спілкуванні, всі відчувають себе рівними, тут кожен є, перш за все, не учнем, а людиною. В такому спілкуванні кожен постає перед вами, не таким, яким робить його оцінка, а таким, яким він є, коли розкриваються всі його людські здібності і задатки. Саме це спілкування і є невичерпним джерелом тієї радості, яка назавжди залишає відбиток в емоційній пам'яті вчителя, завдяки якій дні та години спілкування з дітьми згадуються як найщасливіший час життя » (10. С.24).

Таке спілкування стає основою створення духовної спільності. «Краще виховання тоді, коли виникає духовна спільність між учителем і учнем, вихователем і вихованцем, - пише Ш. О. Амонашвілі, - У цій спільності образи перетікають із одного світу в інший без будь-якого посередництва, як би самі собою» (1 . С. 77).

При підготовці та проведенні уроку на основі гуманно-особистісного підходу необхідно пам'ятати, що є головний метод виховання - це спосіб життя самого вихователя, вчителя: його благородство, милосердя, культура, його високе слово, його прагнення вдосконалюватися, витончувати свої почуття і ставлення до дитини , до всіх оточуючих. «Кожне слово, кожен вчинок педагога повинні відображати його особистість, його моральність, людяність, доброту, правдивість ... З вчителя починається, по суті, пізнання дитиною світу людини; легко зрозуміти, що значить при цьому приклад вчителя. Велике духовне багатство треба мати вихователю, щоб постійне самовираження його особистості діяло на учня як стимул до самовдосконалення. Скільки б гарних слів ні вимовляв вчитель, вони залишаться для вихованців порожнім звуком, якщо в житті свого наставника вони не побачать втілення всіх цих слів і закликів ». (10. С. 199).

Урок побудований на основі прагнення дитини до розвитку, дорослішання і свободи, що створює умови для того, щоб учням можна було жити на уроках (думати, розмірковувати, творити), а не просто слухати і засвоювати матеріал.

Навчальна діяльність організована таким чином, щоб учитель проживав і емоційно переживати зміст уроку разом з дітьми. Якщо цього не буде, то не виникне найважливішого етапу уроку - звернення погляду учня на свій власний духовний світ. При спільному проживанні уроку учень починає усвідомлювати себе духовною сутністю і відчуває потребу в моральному поліпшенні та самовдосконалення. Якщо вдається загострити погляд дитини всередину себе, то це створює основну мотиваційну ситуацію на уроці і налаштовує учнів докладати зусилля, щоб вони власним напругою здобували знання.

Урок-це спільне колективне дійство, спрямоване на самовдосконалення і вчителя, і учня. У ньому вчитель не виступає як якийсь ідеальний образ, якому все відомо. Він сам міркує, мислить, переживає, тішиться, шукає відповіді на складні питання і тим самим спонукає до подібних дій учнів.

Хороший урок не закінчується після дзвінка. Він може продовжуватись в думках і вчинках учня навіть у його дорослому житті. Хороший урок допомагає вчителю створювати нові уроки, надихає на творчість.

Щоб вийшов хороший урок недостатньо знати матеріал і дотримуватися певної методики. Ми живемо в неоднозначному світі, і будь-яке явище має дві сторони: духовну і матеріальну. Урок завжди буде відображати духовний світ учителя. Щоб урок надихав учня, загострював його погляд на свій власний духовний світ, сприяв його устремлінню до знань, спонукав його ставати краще, необхідно духовне багатство вчителя. Воно є джерело любові учня до вчителя. За висловом В. О. Сухомлинського «духовна порожнеча ніколи не мала справжньої любові». Тільки любов оживляє будь-яке явище і дає йому імпульс до розвитку. Духовний світ вчителя має потребу в насиченні, підтримці та розвитку. Які ж умови потрібно дотримуватися вчителю, щоб його духовний світ міг бути постійним джерелом любові і натхнення для учнів? У книзі Ш.О. Амонашвілі «Учителю, надихни мене на творчість!» знаходимо відповідь на це питання:

«По-перше, треба вірити в Живі Небеса, вірити, що є Вищі Світи, є Царство Небесне, є Бог ...

По-друге, треба, щоб наша свідомість було направлено тільки до прекрасного і до творення прекрасного; тільки на загальне благо, тільки на творення добра. ...

По-третє, потрібно зайнятися піднесеними почуттями - любов'ю, добротою, терпінням, відданістю, чуйністю ...

По-четверте, нам треба мислити себе не тільки земними жителями, але і вселенськими. Треба вірити, що в нас є своє призначення, своя місія » (2. С.15-16).

При підготовці та проведенні уроку «Віруси. Будова, біологія і гіпотези походження» дотримані всі перераховані вище вимоги, які є визначальними. Вони складені з урахуванням методичних рекомендацій до уроку Ш. О. Амонашвілі, В. Г. Ніорадзе. Крім того в ньому використані елементи методики укрупнених дидактичних одиниць (УДО) для біології О. В. Теремова, О. І. Нікішова, комп'ютерних та проектних технологій. Роботу організовано в групах, які об'єднані на основі взаємної симпатії учнів, і готовність спільно шукати відповіді на поставлені питання і підтримувати один одного.

На уроці використовується особливим чином оформлена дошка. На дошці коротко прописаний «маршрут» уроку, основні його етапи, для цього використовуються три інформаційних блоку, логіка побудови яких, дозволяє організувати пошукову діяльність учнів. Можуть бути використані: відеофільм «Космос. Вид на Галактику» (тривалість - 2 хв.) і презентація «Віруси». П'ять груп класу мають роздатковий матеріал, в нього входять інформаційний матеріал і завдання.

Інформаційний матеріал включає:

• короткий словник термінів і понять;

• історична довідка про відкриття вірусів,

• формулювання принципу додатковості Нільса Бора.Завдання являють собою наступні матеріали:

• таблиця для заповнення: ознаки живого і неживого у вірусів,

• схеми вірусів, які необхідно підписати і пояснити: тютюнової мозаїки, бактеріофагу, СНІДу; життєвого циклу бактеріофагу.

Крім того, учні можуть користуватися підручниками, конспектами і будь-якою іншою довідковою літературою, що рекомендується і заохочується.

Завдання уроку:

• Узагальнити знання про будову та біологію вірусів, використовувати їх для висунення гіпотез походження вірусів.

• Розвивати уявлення про єдність законів макро-і мікрокосму, вміння допускати і осягати сутність явищ у зв'язку з цілим.

• Виховувати усвідомлення причетності мислячої людини до процесів, що відбуваються в макро- і мікрокосмі, важливості впливу морального рівня людини на пізнання навколишнього світу.


Роздатковий матеріал для учнів

Інформаційні матеріали

Словник

1. Віруси - некліткова форма життя, позбавлена ​​будь-яких клітинних структур і складається з білкової оболонки - капсиду і генетичного матеріалу, представленого нуклеїновою кислотою (ДНК або РНК). Віруси - внутрішньоклітинні паразити.

2. Життя - це процес існування складних біологічний систем, які складаються з великих органічних молекул і здатні самовідтворюватися і підтримувати своє існування і сталість (гомеостаз) в результаті обміну речовиною та енергією.

3. Капсид - білкова оболонка вірусів, в яку упакований спадковий матеріал.

4. Суперкапсид - зовнішня (друга) оболонка складних вірусів.

5. Віріон - зріла позаклітинна форма вірусу, що має кристалічну структуру.

6. Бактеріофаги - віруси бактерій, які розчиняють (лізують) бактерії.

7. Реплікація - самоудвоєння нуклеїнових кислот (ДНК і РНК).

8. Зворотня транскриптаза - фермент, інформацію про який мають РНК-віруси. Він здійснює перезапис інформації з вірусної молекули РНК на ДНК вірусу, коли вірус потрапляє в клітину-господаря. ДНК вірусу вбудовується в ДНК клітини-господаря і забезпечує синтез нових РНК вірусу для збирання вірусних частинок.
Історична довідка
Віруси - внутрішньоклітинні паразити, не здатні виявляти ознак життя поза клітини. Були відкриті в 1892 р. російським ботаніком Д.І. Івановським, вперше отримав інфекційний екстракт з рослин тютюну, уражених мозаїчної хворобою. Коли такий екстракт пропустили через фільтр, здатний затримувати бактерії, відфільтрована рідина все ще зберігала інфекційні властивості.

У 1898 р. голландець Бейерінк придумав нове слово «вірус» (від лат., що означає «отруту»). До цього часу, хоча й вдалося досягти успіхів в отриманні високоочищених проб вірусів, і було встановлено, що за хімічною природою - це нуклеїнові кислоти, пов'язані з білками, самі частинки все ще не могли побачити. Це стало можливим після винаходу електронного мікроскопа в 30 роки XX століття. Американський учений Стенлі вперше побачив віруси. Розміри вірусів менше, ніж половина кванта світла і, в середньому, у 50 разів менше бактерій. Вони варіюють від 20 до 300 нм (10-9м).


У 1927 році Нільс Бор сформулював принцип додатковості.

До кожного явища, до кожної проблеми можуть існувати два взаємовиключних, але одночасно взаємодоповнюючих підходи - обидва вони в рівній мірі необхідні для повного пізнання істини.


Відомий французький антрополог П'єр Тейяр де Шарден у

книзі «Феномен людини» зазначає:

«Я думаю, навряд чи у мислячої істоти буває більш велична хвилина, ніж та, коли з очей його спадає пелена і відкривається, що він не загублена в космічній безмовності частка, а пункт зосередження універсального прагнення до життя.

Людина - не статичний центр світу, як вона довго думала, а вісь і вершина еволюції, що набагато прекрасніше ».
Завдання. Роздатковий матеріал для груп.

1. Заповнити таблицю (для всіх груп).

Хто або що?

Вірус - істота з ознаками речовини, і речовина з ознаками істоти.

У. Стенлі

Ознаки живого

у вірусівОзнаки

Ознаки неживого

у вірусів


Неклітинні будова
Наявність генетичного матеріалу (ДНК або РНК)
Здатність до самовідтворення
Відсутність апарату синтезу
Хімічний склад подібний хімічним складом всіх живих організмів
Здатність кристалізуватися
Значна мінливість, здатність до пристосувань і адаптаціям
Здатність еволюціонувати


2. Пояснити етапи життєвого циклу бактеріофагу Т4.

Малюнок 1 (для однієї групи).

Мал. 1. Схема життєвого циклу бактеріофагуТ43. Знайти зображення вірусних частинок на малюнку 2: тютюнової мозаїки,

грипу, бактеріофагу Т4. Пояснити їх будову

(для кожної групи один представник царства Віра).

Мал. 2. Вірусні частинки: тютюнової мозаїки, аденовірусу, грипу, бактеріофагу Т4.
4. Пояснити будову вірусу СНІДу, зображеного на малюнку 3. (Одній групі).

Мал 3. Схема вірусу СНІДу

Довідка:
вірус тютюнової мозаїки паразитує в клітинах рослини тютюну, що проявляється в строкатості листків рослини;

аденовіруси вражають лімфоїдну тканину людини і викликають різні респіраторні захворювання;

вірус грипу вражає слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, викликаючи кашель і підвищення температури;

бактеріофаг Т4 «спеціалізується» на бактеріях кишкової палички, викликаючи їх загибель;

вірус СНІДу вражає Т-лімфоцити - лейкоцити крові, які відповідають за вироблення антитіл при інфекційному вторгненні (гуморальний імунітет). Хворий на СНІД виявляється беззахисним перед багатьма видами інфекцій, так як Т-лімфоцити перестають виробляти антитіла і виробляють віруси.
Перед початком уроку певним чином готується дошка. На ній весь матеріал уроку подано у вигляді опорного конспекту, що складається зі схем і виразів, не повністю закінчених, які будуть доповнюватися на уроці в ході спільної діяльності вчителя та учнів. В опорному конспекті вказані три основних інформаційних блоки, які намічають навчальну діяльність на уроці:

1. Будова вірусів.

2. Біологія вірусів.

3. Гіпотези походження вірусів.

Опорний конспект, зображений на дошці, відкривається під час уроку. Перед уроком з його змістом учні не знайомляться. Таким чином, особливо ретельно готується простір уроку, в якому будуть розгортатися події, на які в реальному житті пішло багато років. В даному випадку, від перших гіпотез, висловлених Д. І. Івановським (1852г.) до сучасних відкриттів в області біології вірусів (кінець XX, початок XXI ст.).

Тут використовується методичний прийом «проживання», при якому всі події, пов'язані з досліджуваним явищем, емоційно проживаються і переживаються за короткий етап уроку, тому необхідні основні віхи найважливіших подій, які записані на дошці, як опора, відправна точка, для колективної думки, спрямованої на пошук відповідей.

В опорному конспекті весь матеріал поданий у цілому, тому при наявності смислової розбивки на окремі блоки, не втрачається його цілісне сприйняття. Нижче наводиться опорний конспект уроку.
Урок - відкриття. Тема. Віруси. Будова, біологія і гіпотези походження


Школа добра, вона дозволяє людині

довго і багато думати про різні речі.

Одне дізнаєшся з географії, інше - з

природознавства, третє - з історії. І сам

не чекаєш, як все це може стати в

нагоді, коли думаєш.

Януш Корчак


Вірус - істота з

якостями


речовини і речовина

з якостями істоти

Вільям Стенлі

Основою життя

є еволюція

сущого у всіх його

формах


Будова вірусів

1892р. Професор

Д. І. Івановський

допустив

існування вірусів

1935рАмериканський

вчений Стенлідовів існування вірусів

розміри вірусів менше половини

кванта світла від 300х10-9 до 20х10-9м

Царство Вира


ДНК-содерж.

сложныевірус СПИДу Вірус табачної

мозаїки

Бактеріофаг Т4

Біологія вірусів

Живе
Віруси

Неживе

(косне)


Механізм

Проникнення

бактеріофагу в клітину бактериії
Гіпотези

походження

вірусів
допущення

гіпотеза
теорія
Макросвіт
живе неживе

(косне)
Віруси

живенеживе

Мікросвіт

живенеживе


Існуючі гіпотези

1. Паралельної

еволюції;

2. Регресивної еволюції;

2. «Втікачів генів».

Запропоновані

вами гіпотези

…………………………

…………………………


Навіщо нам це знати?Учитель:

- Здрастуйте, діти! Хочу звернутися до вас з проханням. Ви, напевно, думаєте, що я все знаю і перед уроком не переживаю, але це не так. Перед кожним уроком я хвилююся, а сьогодні особливо хвилююся, бо урок у нас незвичайний, урок - відкриття. Сьогодні ми разом будемо шукати відповіді на питання, які я сама ще не знаю. Тому хочу попросити у вас допомоги і підтримки. Допоможіть мені, будь ласка, постарайтеся докласти всі свої зусилля для того, щоб у нас з вами вийшов цей урок, і ми знайшли відповіді на питання чи відкрили для себе шлях, по якому потрібно рухатися, щоб їх знайти.

- Сьогодні у нас останній урок по темі «Віруси». Він включає в себе багато чого з того, що ми вже знаємо, але є в ньому те, що потрібно нам не просто вивчити, а відкрити. Прочитайте, будь ласка, тему уроку.

- Можливо, вам хотілося б почути щось інше на місці теми, але часто так буває, що життя надає нам займатися не тим, чим хочеться, а тим, чим на даному етапі необхідно. Причому, якщо ми захопитися, докладемо зусиль, то виявиться у результаті те, що було необхідно, стало тим, чим дуже цікаво займатися. Будь-яка тема або вид діяльності можуть виявитися потрібними нам, адже життя довге і в ньому так багато несподіванок. Для того, щоб розкрити цю тему нам знадобиться довідковий матеріал. Це інформаційні матеріали, які лежать у вас на столах, ви можете також користуватися підручником і будь-якою іншою довідковою літературою, яку сьогодні принесли.

- Кожен ваш день починається зі школи і так влаштоване життя, що не ходити до школи ви не можете, якщо тільки не буде на те вагомих причин, тому за роки навчання у вас склалося до школи певне ставлення. Який на вашу думку є школа?

Відповіді учнів.

Учитель:

- Відомий польський педагог Януш Корчак про школу сказав так:

«Школа добра, вона дозволяє людині довго і багато думати про різні речі. Одне дізнаєшся з географії, інше - з природознавства, третє - з історії. І сам не чекаєш, як все це може стати в нагоді, коли думаєш » (11).

- Януш Корчак назвав школу доброю, тому, що «вона дозволяє людині довго і багато думати про різні речі». Скажіть, чи можна уявити звичайну дорослу людину, яка по дорозі на роботу або на роботі довго і багато думає, наприклад, про гіпотези походження вірусів, або про роботу генетичного апарату, або про будову Всесвіту, або про особливості епохи Ярослава Мудрого?

- У звичайного дорослого немає на це часу, а у Вас? Так влаштоване шкільне життя, що нам усім доводиться довго і багато думати про різні речі. Давайте порадіємо цій можливості, адже у всіх вас ще багато чого попереду і обов'язково, «все це може стати в нагоді».

- Постарайтеся, будь ласка, сформулювати наші завдання, щоб розкрити тему уроку - Віруси. Будова, біологія і гіпотези походження. На дошці відображені основні віхи нашого уроку, по яких ми позначимо наш спільний маршрут. Знаючи будову вірусів, узагальнивши знання про їх біологію, ми повинні спробувати висунути гіпотези походження вірусів.Відповіді учнів.

Учитель:

- Згадаймо історію відкриття вірусів (можна використовувати довідковий матеріал або слайд презентації з опорою на конспект). Російський учений, професор Дмитро Йосипович Івановський вивчав збудника хвороби тютюнової мозаїки. У 1892 р. він опублікував роботу, в якій допустив, що плямистість тютюну викликається не бактерією, а іншим агентом. Нагадайте, будь ласка, чому він так вирішив?

1898 р. голландець Бейерінк придумав нове слово «вірус» (від латинського, що означає «отруту»), для позначення цього агента. Тільки в 1935 році американський вчений Стенлі зміг побачити віруси. Чому на це знадобилося 37 років?

Відповіді учнів.

Учитель:

- Побачити віруси можна тільки в електронний мікроскоп, тому що їх величина менше половини кванта світла від 300х10-9 до 20х10-9м. Вони прозорі для променя (інформація на дошці). Їх робить видимими лише потік електронів, тому віруси побачили тоді, коли ... винайшли електронний мікроскоп.

Зверніть увагу на те, що Д. І. Івановський, як справжній вчений, вмів допускати, тому він зміг відкрити віруси за 37 років до того, як їх вперше побачили. Ця якість знадобитися сьогодні і нам.

- Згадаймо, як класифікують представників царства Вира. Заповніть, будь ласка, порожні місця в схемі, записаної на дошці. (Робота груп).

- Вам добре відомо, що будь-яка вірусна частка є капсид - білкова оболонка, в яку упакований спадковий матеріал (ДНК або РНК). Ніякого синтетичного апарату всередині вірусної частки немає, тому віруси мають неклітинну будову. Ознаки життя віруси виявляють тільки всередині клітини. Поза клітини вони нагадують дивно красиві кристали (віріони), побудовані за всіма правилами симетрії косної природи (розповідь з опорною на зображення конспекту або слайд).

Робота в групах.

-Кожна з груп отримала малюнок вірусних частинок: бактеріофагу, тютюнової мозаїки, вірусу СНІДУ, вірусу грипу, аденовірусу. Розгляньте їх і опишіть будову. Кожна група пояснює одне зображення з 5 запропонованих схем вірусів, а також коротко повідомляє, в яких клітинах паразитує цей вірус і яку хворобу викликає (користуються довідковим матеріалом). Четверта група має схему життєвого циклу бактеріофагу Т4, яку потрібно пояснити. По завершенні роботи групи представляють свої результати.

- Ми повторили матеріал про будову та біологію вірусів. Це нам допоможе пояснити дивне, на перший погляд, висловлювання Вільяма Стенлі: «Вірус - істота з якостями речовини і речовина з якостями істоти». Чому Стенлі так сказав?

- Світ, в якому ми живемо, - макросвіт, трьохмірний, четвертий вимір в ньому - час. В макросвіті все існує в неоднозначному прояві, тому між живою і неживою або косною матерією є добре помітна межа. Живе від косного відрізняється по ряду найважливіших ознак. Спробуйте визначити, що таке, по-вашому, життя, можна використовувати для цього визначення словника.Відповіді учнів.

Учитель:

- На столах кожної групи лежить таблиця: ознаки живого і неживого у вірусів. Заповніть, будь ласка, її і поясніть, користуючись таблицею, вислів У. Стенлі.

Хто або що?

Вірус - істота з ознаками речовини, і речовина з ознаками істоти

У. СтенліОзнаки живого

у вірусівОзнаки

Ознаки неживого

у вірусів
+
+


+
+

+

Неклітинні будова
Наявність генетичного матеріалу (ДНК або РНК)
Здатність до самовідтворення
Відсутність апарату синтезу
Хімічний склад подібний хімічному складу всіх живих організмів
Здатність кристалізуватися, мати симетричні форми косної природи
Значна мінливість, здатність до пристосувань і адаптациям
Здатність еволюціонувати


+

+

+Відповіді учнів.

Учитель:

- Можливо, якщо ми зрозуміємо, чому віруси поєднують в собі настільки суперечливі ознаки, ми зможемо пояснити, як вони могли з'явитися, а далі вийти і на більш високий рівень узагальнень. Наприклад, відповімо на запитання: «Як з'явився наш видимий світ, наш Всесвіт?» Так, в основі сучасної науки про походження Космосу (ми з вами також частина Космосу), космології, лежить припущення про те, що закони природи, встановлені на основі вивчення дуже обмеженої частини Всесвіту, найчастіше на основі вивчення планети Земля, можуть бути екстрапольовані (поширені) на значно більші області, в кінцевому рахунку - на весь Всесвіт. Тобто, існують певні закони, космічні закони, справедливі для всіх рівнів: від макро-до мікросвіту.

- Поясніть, будь ласка, висловлювання, яке можна назвати космічним законом, але перевірити його можна і в умовах Землі: «Основою життя є еволюція сущого у всіх його формах». Чи можна сказати, що еволюції у Всесвіті схильне все, а отже, віруси теж еволюціонують. Чи можемо ми запропонувати гіпотези їх походження?

Відповіді учнів.

Учитель:

-Еволюції піддані не тільки життя, але й ідеї. Будь-яка теорія проходить через етапи допущення, а потім гіпотези. Так, Д. І. Івановський спочатку допустив існування вірусів, потім запропонував гіпотезу, а тільки потім віруси були відкриті, їх біологія стала об'єктом теоретичних узагальнень. Ми з вами теж спробуємо допустити деякі припущення, а потім висунути гіпотези.

- Прочитайте, будь ласка, стор 186 підручника (4. С 186), «Гіпотези походження вірусів» і дайте коротке визначення гіпотезам (завдання по групах):

• Регресивної;

• Паралельної еволюції;

• «Скажених або втеклих генів».Відповіді учнів.

Учитель:

- Зверніть увагу на останнє речення прочитаної вами інформації: «Зазначимо, що до цих пір не отримано жодних об'єктивних доказів на підтримку або спростування жодної з цих гіпотез» (4. С.187).

- Згадайте слова Януша Корчака: «Школа добра, вона дозволяє людині довго і багато думати про різні речі ...». Наука має ще так багато прогалин, які можете заповнити тільки ви, тому що у вас попереду майбутнє, в якому потрібно буде зробити те, що ще не зробили до вас. Можливо, ви запропонуєте абсолютно неймовірні гіпотези, але саме вони і можуть бути справедливі.

У 1927 році Нільс Бор сформулював принцип додатковості: «До кожного явища, до кожної проблеми можуть існувати два взаємовиключних, але одночасно взаємодоповнюючих підходи - обидва вони в рівній мірі необхідні для повного пізнання істини» (3). Спираючись на принцип додатковості, постараємося запропонувати свої гіпотези, знаючи, що навіть самі суперечливі з них можуть доповнювати істину.

- Давайте обговоримо, яке ж місце в макросвіті слід відвести вірусам? Вони належать живій або неживій (косній) природі (пояснення схеми третього блоку конспекту)? Так, вони займають проміжне становище, ми це усвідомили, тому поєднують у собі ознаки, як живої матерії, так і неживої. Чи можливе таке явище в макросвіті, де нічого не існує поза подвійності. У макросвіті, в якому ми живемо і який частіше вивчаємо, живе, відокремлене від неживого непереборним кордоном. У розділі біології вивчаємо живий світ, живу матерію, а в розділі фізики - неживу, косну, (тільки антична філософія вивчала одночасно і живе і косне). Уточнимо, що мікросвіт починається з вимірювань 10-16 м., а віруси мають розміри від 10-9 м. Схема опорного конспекту підказує нам, що кордони між живим і неживим при переході від макросвіту до мікросвіту починають стиратися: живенеживе (схематичний запис конспекту) , там, де вимірювання менше, ніж 10-16 м, не існує живого і неживого, там все єдино! Віруси - прикордонний стан матерії, в якому ознаки живого і неживого вже не розділені чіткою межею (живенеживе) і в цьому ми переконалися.

- Видатний вчений, академік В.І. Вернадський, який створив теорію біосфери і живої речовини, писав про здатність живих організмів прискорювати темпи еволюції. Він зазначав, що час неживих систем і живих тече по-різному, так, 1с. часу геологічного, мінерального, дорівнює 100 000 років часу живих організмів. В. І. Вернадський припустив, що це пов'язано з особливим чином організованим простором живих організмів, які ніколи не мають симетрії подібно до тієї, яку ми зустрічаємо в царстві мінералів. «Пастер вказав на різко своєрідну властивість простору, охопленого життям, - пише В. І. Вернадський, - він знайшов, що в цьому просторі відсутня складна симетрія, а проста симетрія певним, закономірним чином порушена - діссімметрічна» (5. С.509) .

Довідка для вчителя: Діссімметрія - це нерівність правого і лівого, яке закладається ще на рівні молекул живих організмів. Так, відомо, що до складу молекул живих організмів входять тільки ліві ізомери амінокислот і праві ізомери цукрів, а на рівні цілісного організму це виражається в розходженні його правих і лівих сторін.

Цікаво у зв'язку з цим відзначити, що поза клітини віруси нагадують кристал, - маючи симетрію мінерального царства, а ознаки життя виявляють лише всередині клітини-господаря, коли втрачають свій симетричний капсид, і переходять на рівень нуклеїнових кислот. Ми теж можемо допустити, що поза клітини-господаря у вірусів (віріонів) час тече вкрай повільно і відповідно еволюція для них теж уповільнена. Все прискорюється в сотні тисяч разів при попаданні вірусів в клітину-хазяїна. Напрошується дуже цікавий висновок. Віріони - неактивні форми вірусів не належать нашому простору-часу!

- Чи не може матерія мікросвіту в міру її розвитку (еволюції) і переходу до прикордонного стану породжувати віруси, наприклад, як пара перетворюється в краплі дощу у міру його охолодження? Не доповнює ця гіпотеза гіпотезу паралельної еволюції, пояснюючи появу вірусів не в ході еволюції живої матерії, а набагато раніше? Що ви можете сказати з цього приводу?

- Хочу навести одну з дивних теорій виникнення нашого Всесвіту, теорію струн. Можливо, вона зможе пояснити появу нашого макросвіту і настільки дивних істот з ознаками речовин у ньому, якими є віруси.

Відповідно до теорії струн, у момент народження Всесвіту існувало 10 просторових вимірів і один вимір часу. Три просторових і часовий вимір дісталися нашому макросвіту, видимого Всесвіту, в якому ми живемо. Одночасно в кожній точці тривимірного простору є ще 6 досі невідомих вимірювань, тісно згорнутих в химерну форму простору. Розміри згорнутих вимірювань складають 10-35м.

.

Наш Всесвіт тривимірний, занурений у мульті-Всесвіт - простір вищої розмірності. Фізичні властивості нашого світу тісно пов'язані з геометрією згорнутих вимірювань і з коливанням струн в цих вимірах (простору між ними). (7. С.5).Висновком з теорії струн є положення, згідно з яким видимий Всесвіт є породженням невидимого, який задає всі його параметри. Можливо, життя може з'явитися лише в параметрах макросвіту, в мікросвіті все єдине і неживе не відокремлене від живого. Коливання суперструн мікросвіту задають можливість появи і Землі, і життя на ній. Віруси повністю не належать ні макросвіту, ні мікросвіту. Це прикордонний світ, який спочатку міг виникнути в міру розгортання Всесвіту незалежно від живих організмів і надалі «чекати» появи життя, яке вивело еволюцію вірусів на якісно новий виток. Тому в них поєднуються настільки суперечливі ознаки косного і живого.

- Поділіться, будь ласка, своїми думками з приводу цього. Сформулюйте свої гіпотези і запропонуйте їх.

- Наш урок закінчується, хочеться вірити, що ви ще після уроку довго і багато будете думати про різні речі і не тільки про віруси. Що сьогодні особливо вразило вас, поділіться своїми думками.

У нашому опорному конспекті, плані уроку залишилося одне питання, відповісти на який зможете тільки ви: «Навіщо ж нам все це знати?».

Відомий французький антрополог П'єр Тейяр де Шарден у книзі «Феномен людини» зазначає: «Я думаю, навряд чи у мислячої істоти буває більш велична хвилина, ніж та, коли з очей його спадає пелена і відкривається, що він не загублена в космічній безмовності частка, а пункт зосередження універсального прагнення до життя. Людина - не статичний центр світу, як вона довго думала, а вісь і вершина еволюції, що багато прекрасніше »(9.С.40).

- Як ви думаєте, людина, яка розмірковує про будову Всесвіту, особливості простору-часу, єдині закони еволюції і космосу, яка усвідомлює, що вона «вісь і вершина еволюції» може бути успішною у житті, ким вона може бути? Навіщо такі вчені та мислителі, як Іванівський, Бейерінк, Стенлі, Бор, Пастер, Вернадський, П'єр де Шарден, - і тисячі інших присвячували свої життя науковим пошукам, які тепер нам можуть бути відкриті протягом одного уроку?Відповіді учнів.

Учитель:

Наведемо відповіді, які давали учні 10-А класу на уроці 14.05.2011г.:

- Знання про віруси може бути нам корисним для профілактики хвороб (Олег К.).

- Думаю, що сьогодні ми говорили не тільки про віруси, ми спробували зрозуміти загальні закони розвитку Всесвіту. Виявляється, все в нашому житті підпорядковане законам, все по ним розвивається і, коли це розумієш, то відчуваєш себе здорово (Богдан Ш.).

-Ми стаємо кращими від того, що знаємо, як правильно влаштований наш світ, напевно, і в своєму житті повинні старатися жити за такими ж правильними законами і тоді не буде на нашій Землі криз і нещасть, що творяться людиною (Катя Ч).

- Я зрозумів, що життя - це обов'язкова частина нашого Всесвіту і її поява - закономірність і ще, що весь цей світ нескінченно розвивається, і цьому розвитку немає кінця. Напевно, в цьому нескінченному розвитку я теж не випадковість. Не знаю поки, як це застосувати, але розуміння дає мені якусь впевненість і бажання думати над цим. (Максим М.).Учитель:

- Подивіться, як цікаво закінчується наш урок. Ми говорили про віруси, а вийшли на роздуми про будову Всесвіту. У цьому немає ніяких протиріч, тому що все в нашому світі: від вірусу до клітини, від зеленого листа до біосфери, від людини до зірки, - побудована за загальними законами. Коли пізнаєш ці закони, то переживаєш щастя від того, що світ влаштований дивно правильно і красиво, а ти - звичайна людина, здатна побачити це, спробувати зрозуміти і своє життя теж будувати по правильним і красивим законам.Відеофільм «Космос. Вид на Галактику »

Домашнє завдання.

Вибрати один із запропонованих завдань і виконати до наступного уроку:

1. Для тих, кому хочеться продовжити думати над гіпотезами походження вірусів:

прочитавши п.30-31 підручника, оформіть, будь ласка, свої гіпотези, і до наступного уроку ми вислухаємо ваші повідомлення, можна виступити групою.2. Для тих, хто хоче дізнатися про вірусні хвороби та їх профілактику, щоб постаратися уникнути вірусних інфекцій:

прочитавши п.32-33 підручника, ви зрозумієте, чи можливо це? Нам буде цікаво від вас почути про це.3. Для тих, хто любить занурюватися в глибини інтернету:

Знайдіть, будь ласка, інформацію про пріони і дохідливо нам її уявіть, якщо вона виявиться занадто складною, можна прочитати п.34 підручника і переказати його.4. Для тих, хто любить дивитися на зірки:

Написати свої роздуми про те, за якими законами будуватимуть своє доросле життя після школи.5. Для тих, хто готується до ЗНО:

Прочитати п.30-33, переказати і письмово відповісти на тестові завдання на стр.209-210 підручника.Один з космічних законів стверджує, що тільки шляхом подолання труднощів можливо просування вперед. Придбання знань шляхом власних зусиль - це є дотримання закону космосу. Постарайтеся зрозуміти, що це необхідно для вашого руху вперед і виконати домашнє завдання. А я теж буду рухатися вперед і готувати для вас ще багато інших цікавих уроків, щоб школа, в якій ви вчитеся, була доброю.
Література

 1. Амонашвили Ш.А. В Чаше Ребёнка сияет зародыш зерна Культуры – Рига: Паркс рекламай, 2006.

 2. Амонашвили Ш.А. Учитель, вдохнови меня на творчество! – Хмельницкий, 2011.

 3. Бак В.Ф. Биология языком сердца. – Донецк: Изд-во Вебер, 2008.

 4. Біологія: Підручн. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю.Г.Вервес, В.П.Поліщук. Переклад з укр.. Ю.Г.Вервеса. – К.: Генеза, 2010

 5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. Предисловие Р.К.Баландина. – М.: Айрес-пресс, 2007

 6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т.1.: пер. С англ. // Под ред.. Р.Сопера. – М.: Мир, 1990.

 7. Жиляев Б. Трудные вопросы астрономии. III. Параллельные вселенные //Вселенная, пространство, время. Международный научно-популярный журнал по астрономии и космонавтике –№6(64) К.: 2011. С.4-8.

 8. Макаренко І.В. Віруси – неклітинні форми життя. Факультативне заняття з біології. 10 клас //Біологія. Науково-методичний журнал. №10(310). – Харків, квітень 2011. С.22-27.

 9. Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека. М.: Главная редакция изданий для зарубежных стран издательства «Наука», 1987.

 10. Сухомлинский В.А. Слово Учителя о нравственном воспитании. – Переиздание. Антология гуманной педагогики. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2002.

 11. Януш Корчак. Когда я снова стану маленьким // Избранное. – К.: Рад. шк., 1988.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка