М. Миколаїв 2012 УкладачСторінка9/12
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.38 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

з/п

Тема уроку, лабораторні роботи

ППЗ

Розділ 1. Електричне поле та струм

1.

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.3.1 – 1.3.4; 1.3.8 – 1.3.11;

2.

Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.3.6 , 1.3.7; 1.3.17

3.

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.3.12 – 1.3.16

4.

Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.4.2 – 1.4.4

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 7 -9»,

п. 2.2.3 -2.2.55.

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.4.5

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 7 -9»,

п. 2.2.6


6.

Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія 10 -11»,

Л.Р. № 6


7.

Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями
8-9

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.6.1 – 1.6.15

Аудіо-відео посібник з «Фізики», п. 3.1; 3..2; 3.3; 3.410

Електропровідність напівпровід-ників. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.7.1 – 1.7.5


11.

Застосування напівпровідникових приладів

Лабораторна робота № 2 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.7.7 ; 1.7.8

ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія 10 -11», фізпрактикум № 9

Тематичне оцінювання №1

Розділ 2. Електромагнітне поле.

12

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Сила Ампера.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 7 -9»,

п. 2.3.1; 2.3.213

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля та провідник зі струмом.

ППЗ «Фізика - 10»

14

Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів.

ППЗ «Фізика - 10»

15

Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.

ППЗ «Фізика - 10»

16

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§ §1-7


17

Лабораторна робота № 3 «Дослідження явища електромагнітної індукції»

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

Л.Р. № 1


ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія 10 -11», Л.Р.№ 1

18

Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 10

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.8.1 – 1.8.7

19

Змінний струм. Генератор змінного струму

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 25

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.10.5

20

Трансформатори

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 31

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.10.7

21

Семінарське заняття. Виробництво, передача та використання електричного струму

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 30

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.10.8; 1.10.9

Тематичне оцінювання №2

Розділ 3. Коливання і хвилі

22.

Коливальний рух. Вільні коливання. Вимушені коливання.

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 13

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.9.1; 1.9.2

23

Резонанс. Гармонічні коливання

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 17

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.9.8; 1.9.9

24

Амплітуда період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 11

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.9.3.

25.

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 14

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.9.4-1.9.6

26.

Лабораторна робота № 4 «Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань»

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»

27

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 19

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.9.10-1.9.12

28.

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 24

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11», п. 1.10.2

29.

Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, 10 -11»,

30

Резонанс
31.

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення й частота електромагнітної хвилі.

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§ 32-3532

Шкала електромагнітних хвиль

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 49

33.

Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§§ 50 -52
34

Електромагнітні хвилі в природі і техніці

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 39


35

Контрольна робота 1. «Електричне поле і струм», «Електричне поле», «Коливання і хвилі»
Тематичне оцінювання №3

Розділ 4. Хвильова і квантова оптика.

36

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 37


37-38

Поглинання й розсіювання світла. Відбивання й заломлення світла . Закони заломлення світла

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§ 38,4139.

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція і дифракція світлових хвиль

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§§ 44,45,46
40

Поляризація й дисперсія світла

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 48

41

Лабораторна робота № 5 «Спостереження інтерференції та дифракції світла»

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

Л.Р. № 442

Неперервний спектр світла. Спектроскоп

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§ 47


43.

Квантові властивості світла.

Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона.ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 57

ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІІІ, 7-11 кл.» п. 5.3

Аудіо-відео посібник з «Фізики», п. 1.2; 1.3; п. 1.744

Фотоефект. Рівняння фотоефекту

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 58

ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІІІ, 7-11 кл.» п. 5.6

Аудіо-відео посібник з «Фізики»,

п. 1.6.


45

Застосування фотоефекту.

ЛюмінісценціяППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§ §60,61


ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІІІ, 7-11 кл.», п. 5.3

Аудіо-відео посібник з «Фізики»,

п. 1.2; 1.3; п. 1.7


46

Квантові генератори та їхнє застосування

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 66

Аудіо-відео посібник з «Фізики», п. 2.547

Корпусно-хвильовий дуалізм світла

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 57

Аудіо-відео посібник з «Фізики», п. 1.8Тематичне оцінювання №4

Розділ 5. Атомна і ядерна фізика

48

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н.Бора.

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§ §62,63


ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІІІ, 7-11 кл.», п. 6.3

Аудіо-відео посібник з «Фізики»,

п. 2.1-2.2.1; п. 2.3


49

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§ § 64,65ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІІІ, 7-11 кл.» п. 6.4, 6.4.1

Аудіо-відео посібник з «Фізики»,

п. 2.4 – 2.4.1


50

Рентгенівське випромінювання. Лабораторна робота № 6. «Спостереження неперервного й лінійчастого спектра речовини

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 53, Л.Р. № 6


51.

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра.Нуклони. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 67

ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІІІ, 7-11 кл.», п. 6.6, 6.6.1

Аудіо-відео посібник з «Фізики», п. 2.6 – 2.6.152.

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 68

ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІУ, 7-11 кл.», п. 6.7.1

Аудіо-відео посібник з «Фізики»,

п. 2.7 – 2.7.1


53

Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер

Аудіо-відео посібник з «Фізики»,

п. 2.8 – 2.8.1
54.

Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика і екологія

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11»,

§ 71,72


ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІУ, 7-11 кл.», п. 6.8 ( 6.8.1, 6.8.2), 6.9, 6.10

Аудіо-відео посібник з «Фізики»,

п. 2.8.2 – 2.9


55

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 69

ППЗ Навчальний посібник «Фізика, ч.ІУ, 7-11 кл.», п. 6.11

Аудіо-відео посібник з «Фізики»,

п. 2.11


56

Період розпаду. Отримання й застосування радіонуклідів
57.

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 70


58

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок.

ППЗ «Ел.підручник «Фізика, 11», § 73


59

Кварки. Космічне випромінювання

Лабораторна робота № 6 «Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини»
Тематичне оцінювання №5

Фізичний практикум

60-64

1.Визначення енергії зарядженого конденсатора.2. Дослідження електричних кіл3. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника.4. Вивчення будови дозиметра й складання радіологічної карти5. Вивчення треків заряджених

частинок за готовими фотографіями


Узагальнюючі заняття

65-66

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу – як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.

Сучасні уявлення про будову речовини.


67

Контрольна робота 2.

«Хвильова і квантова оптика», «Атомна і ядерна фізика»
Тематичне оцінювання №6

68-70

Резерв

Основні ЦОР, які можна використовувати при підготовці та проведенні уроків:

1. Програмно-методичні засоби та електронні засоби навчання:

– Педагогічний програмний засіб «Електронний підручник «Фізика, 11»

– Педагогічний програмний засіб «Віртуальна фізична лабораторія, 10 -11»

– Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей» «Фізика, 7 -9»

– Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей» «Фізика, 10- 11».

– Аудіо-відео посібник з «Фізики» − ООО «Сучасні освітні технології», ТМ «Studdy Buddy», 2008 р.2. Спеціалізовані Інтернет – ресурси:

 • www.fisika.home.nov.ru "Физика для учителей". Копилка интересных уроков. Конкурс эрудитов. Сюжеты из жизни великих, мнемонические правила.

 • www.mechanics.h1.ru − Материалы по физике (механика) для школьников

 • www.physics03.narod.ru − "Физика вокруг нас" − занимательные материалы. Анимационные модели. Явления физики, описанные в литературе. Ответы на вопросы. Кроссворды, занимательные задачи. Статьи, доклады.

 • www.college.ru/physics − "Открытый колледж: физика". Учебник по физике, интерактивные компьютерные модели, тестирование и электронные консультации. Полезные ссылки.

 • www.elkin52.narod.ru − "Занимательная физика в вопросах и ответах"

 • www.physics.nad.ru − "Анимация физических процессов". Коллекция роликов с трёхмерной анимаций физических экспериментов и явлений. Анимации сопровождаются теоретическими объяснениями и ссылками на учебники.

 • www.fizika.ru "Физика.ru" - для учащихся и преподавателей физики

 • http://www.fizika.ru  Физика. На сайте размещены учебники физики, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. Учителя могут найти здесь обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, методические разработки

 • http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm  Физические опыты. Оптика, механика, термодинамика, волны - физические процессы в анимированном формате

 • http://school.holm.ru/predmet/phisic/  Коллекция ссылок по физике на сервере "Школьный мир"

 • http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm  К уроку по физике - учебники по физике, специализированные сайты, разбор тем и примеров решения задач, урок по физике, лабораторные работы, методические и консультационные материалы по физике, статьи, методики преподавания и многое другое

 • http://pagemarker.narod.ru/lab.html  В данном разделе вы можете просмотреть все опыты, имеющиеся в лаборатории

 • http://experiment.edu.ru/  Коллекция: естественнонаучные эксперименты

 • http://demo.home.nov.ru/interest.htm  Демонстрационные модели опытов

 • http://lmagic.info/  "Уроки волшебства" - занимательные опыты и фокусы по физике и химии в школе

 • http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm

 • http://www.edu.delfa.net/CONSP/consp.html

 • http://osvita-svyat.kiev.ua/zu1005/l_fizika/

 • http://fizikapc.org.ua/page5.htm

 • http://dliavseh.at.ua/load/psikhologu/fizika/skachat_besplatno_usi_uroki_fiziki_10_klas_riven_standartu/29-1-0-76#

 • http://kurylak.at.ua/_ld/0/3_PDF.pdf

 • http://www.gomulina.orc.ru

 • dmitritarosov@mail.ru

 • www.journal.osnova.com.ua

 • www.book.osnova.com.ua - навчально-методична література

 • www.e-kniga.in.ua - електронні книги

 • www.teacherjournal.com.ua - учительський журнал on-line

 • www.som.fio.ru - "В помощь учителю" − сборник методических материалов. Архив полезных материалов (классифицирован по школьным предметам): статьи, планы, интернет-ссылки по теме, - от СОМ (Сетевое объединение методистов).


Астрономія

( 17 год)тем

Зміст навчального матеріалу

К-сть навч.

годин

П/р

1.

Предмет астрономії, її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження

1
2.

Основи практичної астрономії

3

1

3.

Методи та засоби астрономічних досліджень

1
4.

Сонячна система

3
5.

Сонце - найближча зоря

1
6.

Зорі. Еволюція зір

2
7.

Наша Галактика

1
8.

Будова і еволюція всесвіту

3
9.

Життя у Всесвіті

1Узагальнення курсу

1Всього

17

1
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка