М. Миколаїв 2012 УкладачСторінка7/12
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
з/п

Тема уроку

ППЗ

1. Показникова та логарифмічна функції

1

Повторення відомостей про функції

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 10 кл., Р.1

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 8.1-8.5

2

Степінь із довільним дійсним показником

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 10 кл., Р.3, ур.8

3

Показникова функція, її властивості та графік

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 10 кл., Р.3, ур. 1,2

4

Показникові рівняння

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 10 кл., Р.4, ур.6

5

Показникові рівняння

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 10 кл., Р.4, ур.7

6

Показникові нерівності

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 10 кл., Р.4, ур 8,9

7

Логарифми та їх властивості

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 10 кл., Р.3, ур.3

8

Логарифмічна функція, її властивості та графік

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 10 кл., Р.3, ур 4,5

9

Логарифмічні рівняння

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.»10 кл., Р.4, ур. 12,13

10

Логарифмічні рівняння

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.»10 кл., Р.4, ур. 16,17 (системи)

11

Логарифмічні нерівності

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.»10 кл., Р.4, ур. 14, 15

12

Контрольна робота 1 «Показникова та логарифмічна функції»

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», Ур.19,20

Тематичне оцінювання 1

2. Похідна та її застосування

13

Границя функції в точці

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.2, ур.1,2,3,4

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.1; 7.3, 7.4

14

Задачі, що приводять до поняття похідної

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.1

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р.9.2

15

Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.2,7,8

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3

16

Правила обчислення похідних

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.3

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.4

17

Похідні деяких елементарних функцій (таблиця похідних)

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.4

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.6

18

(Похідна складеної функції)

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.6

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.6

19

Розв’язування задач

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.5

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.7

20

Достатня умова зростання (спадання) функції

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.9

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.5

21

Критичні точки функції. Точки екстремуму

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.10

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.8., 9.2.8.1

22

Критичні точки функції. Точки екстремуму

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.11

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.8.2, 9.2.8.3

23

Застосування похідної до дослідження функцій

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.14

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2., 9.1

24

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.15

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2., 9.1

25

Найбільше та найменше значення функції на відрізку

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.3, ур.12,13

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.2.1

26

Контрольна робота 2 «Похідна та її застосування»

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл.,Р.3, ур.16

Тематичне оцінювання 2
3. Інтеграл та його застосування

27

Означення первісної

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.1

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9, 9.3

28

Основна властивість первісної. Таблиця первісних

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.2

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.3

29

Правила знаходження первісних

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.2

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.3.1

30

Знаходження первісних, що задовольняють задані початкові умови

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.3

31

Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.3,4

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9, 9.5, 9.4, 9.5.1,2,3

32

Властивості визначених інтегралів

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.5

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.5.4

33

Обчислення площ криволінійних трапецій

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.6

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.5.2

34

Обчислення площ плоских фігур

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.7

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.5.3, 9.5.2

35

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.8,9,10

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 9.5.4, 9.5.5

36

Контрольна робота 3 «Інтеграл та його застосування»

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.4, ур.11,12

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р.9

Тематичне оцінювання 3

4. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

37

Елементи комбінаторики

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.5, ур.1

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 10,10.1.1

38

(Перестановки, розміщення, комбінації)

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.5, ур.2,3,4,5

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 10,10.2.2,10.2.3,10.2.4, 10.2.5

39

Випадкова подія та випадковий дослід. Відносна частота події

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.6, ур.1,2

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 10, 10.3, 10.3.2.1

40

Класичне означення ймовірності

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.6, ур.3

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 10,10.3.2.1

41

Класичне означення ймовірності

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.6, ур.4,5

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 10,10.1.1

42

Використання комбінаторних схем для обчислення ймовірності

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.6, ур.6,7,8,9

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 10,10.3.2.2,10.3.3.2

43

Розв’язування задач на обчислення ймовірностей

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.6, ур.10,11

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 10,10.4.2,10.4.3

44

Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка. Вибіркові характеристики

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл.,Р.7, ур.1,2,3,4

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 10,10.1.4, 10.4.2,10.4.3

45

Графічне подання інформації про вибірку

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р10

46

Контрольна робота 4 «Елементи теорії ймовірностей і матема-тичної статистики»

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.5,6,7

Тематичне оцінювання 4

5. Повторення курсу алгебри та початків аналізу

47

Функції, їх властивості та графіки

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.8 ур.7,8

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р.8

48

Тригонометричні функції та їх властивості

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.8, ур.3,4

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», 6,6.1-6.2

49

Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р.6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8

50

Показникова та логарифмічна функції

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл., Р.8, 3,4

51

Похідна функції. Застосування похідної до дослідження функцій

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», 11 кл.,Р.8, ур.7,8

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р.9,9.3-9.5

52

Інтеграл та його застосування

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», Р.4

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р.9

53

Контрольна робота 5 «Повторення курсу»

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», Р.3-8

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р.8-10

54

Узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри та початків аналізу

ППЗ «Алгебра, 10,11кл.», Р.3-8

ППЗ Навч. посібник «Алгебра і початки аналізу. ч.ІІ., 7-11кл», Р.8-10

Тематичне оцінювання 5


Геометрія (ІІ курс)

(51 год.)уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість навч. годин

1

Координати та вектори

10

2

Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

32

3

Повторення та систематизація навчального матеріалу

9
Всього

51
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка