М. Миколаїв 2012 УкладачСторінка4/12
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

* у випадку проведення запланованої контрольної роботи. В інших випадках тема закінчується уроком узагальнення знань.
Астрономія

Предметна сторінка з астрономії заповнюється за аналогією з предметною сторінкою з фізики з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».


Рекомендована додаткова література

1. Гончаренко Т., Шарко В. Д. Технології проектування навчального процесу з фізики та підготовка вчителя до його реалізації // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 8. – С. 23 – 27.

2. Давиденко А. Нетрадиційні теплові двигуни // Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 2. – С. 7 – 14.

3. Ільїн В., Кудрявцев В. Сучасні радіотелескопи та РНДБ-мережі// Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 2. – С. 31 – 35.

4. Крячко І. Астрономія: методичний портрет // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 6. – С. 18 – 24.

5. Ліскович О. В. Збірка фізичних задач астрономічного змісту. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 96 с.

6. Чурюмов К., Кручиненко В., Чурюмова Т. Проблема кометно-астероїдної загрози для людства: реальність та міфи // Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 2. – С. 20 – 26.

7. Новак О. Використання рухомої карти зоряного неба у курсі астрономії загальноосвітньої школи // Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 2. – С. 27 – 30.

8. Сиротюк В. Рослини, тварини і камені як джерела світла // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 8. – С. 2 – 4.
Х І М І Я

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах країни у 2012-2013 навчальному році здійснюватиметься за такими програмами:

10 – 11 класи – Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється безпосередньо викладачем. Резервні години можуть використовуватися для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів .

Звертаємо вашу увагу, що в організації навчально-виховного процесу можна використовувати тільки ті навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники (робочі зошити, зошити для практичних і лабораторних робіт, різних видів контрольних робіт тощо), які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Навчання хімії потребує раціонального застосування різних методів й організаційних форм навчання, як тих, що вже міцно закріпилися в практиці (проблемне навчання, групова робота, дидактичні ігри тощо), так і нових, зокрема інтерактивних методів, інформаційних технологій та комп’ютеризації процесу навчання.

Метою будь-якої форми роботи мають бути високий результат навчання, зацікавленість предметом, створення комфортних умов. Одним із перспективних напрямків подальшого розвитку й вдосконалення навчально-виховного процесу є застосування комп’ютера та комп’ютерних технологій, що дозволяє замінити майже всі традиційні технологічні засоби навчання, що дає можливість оперативно комбінувати різноманітні засоби і дозволяє зекономити урочний час для більш ґрунтовного вивчення основного матеріалу. В умовах переходу на профільне навчання, а також низького матеріального забезпечення освіти, вкрай необхідно розширювати можливості нових інформаційних технологій і активно впроваджувати технологію комп’ютерного навчання. Наявні ППЗ із хімії можна використовувати в таких випадках, як:


 • демонстрація дослідів, у результаті яких утворюються токсичні речовини;

 • демонстрація дослідів, якщо в кабінеті немає відповідних реактивів, або недостатньо обладнання;

 • демонстрація хімічного експерименту з метою демонстраційного моделювання і колективного обговорення його результатів;

 • пояснення нового матеріалу;

 • організація публічного тестування на уроках систематизації та узагальнення знань учнів;

 • робота з опорними конспектами тощо.

Тому дуже важливо, щоб викладач хімії мав у своєму розпорядженні набір цифрових освітніх ресурсів (ЦОР), які значною мірою забезпечать підтримку експериментального курсу хімії.

З цією метою пропонуємо для використання вітчизняний сайт ХІМПРОМ (http://himprom.ua). Хімпром – перший український хімічний портал, на якому і викладачі, і учні зможуть одержати інформацію про вплив хімії на всі сфери діяльності людини: від сільського господарства до вуглецевих нанотрубок, від складу продуктів харчування до найсучасніших досягнень науки у створенні нових лікарських препаратів для боротьби з онкозахворюваннями тощо. Основні розділи, на яких розміщується інформація на сайті, це – «Життя», «Наука», «Історія», «Особистості», «Компанії». В якості прикладів можна навести такі теми розміщених на сайті статей: «Nestle намагається зрозуміти, як зробити морозиво більш стійким до температурних перепадів»; «Як наночасточки золота можуть перемогти рак»; «Харчова добавка врятувала королівський фрегат»; «Шведському сірнику – 150 років»; «Лікувальний город Гіппократа»; «Як сміття перетворювати на плазму»; «Зелені полімери: проблеми та перспективи».

Під час проведення занять в кабінеті хімії особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72).

У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах системи загальної середньої освіти; описано загальні положення щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання і порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів; наведено основні вимоги безпеки в кабінеті хімії, рекомендації щодо знищення реактивів, що не мають етикеток, відпрацьованих реактивів, відходів металічного натрію. Також в інструктивно-методичних матеріалах наведено зразок журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів та орієнтовні «Паспорт кабінету хімії» і «Акт дозволу на проведення занять у кабінеті хімії».

З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.

Навчальною програмою з хімії передбачено використання у навчально-виховному процесі реактивів, які визначено як прекурсори. Водночас Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» діяльність з обігу прекурсорів, які використовуються під час вивчення відповідних навчальних дисциплін, дозволяється навчальним закладам за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

З переліку прекурсорів (постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»), використання яких потребує ліцензування, у процесі навчання хімії використовуються: калій перманганат, сульфатна кислота, хлоридна кислота.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203» речовини, що містять не менш як 45 % таких прекурсорів, як сульфатна кислота, та 15 % таких прекурсорів, як хлоридна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори. Концентрація цих речовин визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

З огляду на зазначене рекомендуємо зберігати сульфатну та хлоридну кислоти у вигляді їх водних розчинів з масовими частками менше 45% і 15% відповідно.

Програма з хімії рівню «стандарт» не розрахована на учнів, які планують продовжувати навчання у вищих навчальних закладах відповідного профілю, тому все більше загострюється питання щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

Слід звернути увагу на те, що завдання ДПА та програма ЗНО укладалися на основі програми з хімії для природничих класів, тому для успішного складання тестування учні повинні і готуватися у відповідності до вимог цієї програми. Це потребує додаткового або більш поглибленого опрацювання таких питань:


 1. Окисні властивості концентрованої сульфатної кислоти.

 2. Силіцій, його фізичні та хімічні властивості. Силіцій (ІV) оксид, його фізичні та хімічні властивості.

 3. Кислотні оксиди металічних елементів.

 4. Гідроліз солей.

 5. Поняття про взаємовплив атомів у молекулі на прикладі толуену (толуолу).

 6. Добування і застосування мурашиного і оцтового альдегідів.

 7. Аміни як органічні основи. Функціональна група. Анілін.

 8. Загальні відомості про гетероциклічні сполуки.

У цій ситуації слід застосовувати внутрішню диференціацію навчання, більше приділяти увагу самостійній роботі з учнями, виконанню навчальних проектів, впровадженню групової навчальної діяльності, а підготовка до ДПА і ЗНО вимагає ознайомлення учнів з аналогічними тестовими завданнями, вимогами до якості таких робіт, критеріями оцінювання. Важливо пропонувати на уроках хімії систему завдань з формування в учнів навичок самоконтролю, самооцінювання, умінь працювати з тестовими завданнями різних форматів.

Важливим аспектом роботи викладача є підготовка до уроку та виконання оптимальної методики його проведення. Досвідчений педагог повинен будувати кожний урок так, щоб залучити учнів до активної праці, спонукати їх думати, ставити питання, знаходити відповіді на них, робити висновки, брати безпосередньо участь у проведенні експерименту. Сучасний урок – такий, на якому викладач вміло використовує усі можливості для розвитку особистості учня, його розумового росту, глибокого і свідомого засвоєння знань.

Відвідування уроків в навчальних закладах засвідчили, що існують певні труднощі щодо реалізації освітніх задач, а саме:


  • дефіцит часу для відпрацювання вмінь і навичок;

  • наявність суперечності між обсягом знань і можливостями учнів, причина якої в надзвичайній теоретизації курсу, переобтяженні змісту фактичним матеріалом замість виокремлення провідних ідей курсу «Хімія»;

  • відсутність можливості 100% виконання практичної частини навчального курсу (експериментальної) через надзвичайне збіднення матеріальної бази предметних кабінетів. (Викладачі й сьогодні продовжують використовувати реактиви виготовлені у 70-80 роках минулого століття, якість яких залишається сумнівною);

  • на рівні держави не вирішена програма утилізації реактивів;

  • у ПТНЗ області часто відсутні посади лаборантів;

  • дуже серйозною проблемою є зберігання та використання прекурсорів: хлоридної, сульфатної кислот, перманганату калію, що необхідні для виконання програми.

Особливої уваги потребує формування в учнів культури проведення хімічного експерименту та дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Звертаємо увагу, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2011 № 930 “Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти” для використання в навчально-виховному процесі розроблені інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах” (лист МОН від 01.02.12. №1/9-72).Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок журналів теоретичного навчання з хімії

На початку вивчення теми викладач має ознайомити учнів із тривалістю її вивчення (кількістю занять), кількістю й тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення, орієнтовними питаннями, завданнями (прикладами задач), умовами оцінювання.

Обов’язковими для проведення з хімії є такі види навчальної діяльності: лабораторні досліди, практичні роботи. При цьому окремим уроком є тільки урок-практична робота, лабораторні досліди є лише частиною уроку хімії. Оцінювання лабораторних дослідів із хімії здійснюється залежно від їх мети та завдань за вибором викладача. Практичні роботи з хімії підлягають обов’язковому оцінюванню для всіх учнів. Відпрацювання пропущених учнем лабораторних дослідів, практичних робіт, екскурсій є недоцільним, тому після колонки з датою цього уроку (наприклад, практичної роботи) не залишають вільну колонку без дати.

З хімії окремий урок тематичного оцінювання не проводиться. При цьому одна письмова контрольна робота на семестр є обов’язковою.

Тематична оцінка, яка виставляється по закінченні вивчення теми (частини теми), має враховувати всі види навчальної діяльності учнів, передбачені навчальними програмами, а саме:


 • рівень володіння теоретичними знаннями;

 • рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів за техніку виконання практичних (лабораторних) робіт (дослідів);

 • оцінювання вміння узагальнювати результати дослідження.

Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку без дати з надписом «Тематична».

Клітинка, в якій виставляється «Тематична», може залишатися вільною протягом одного тижня після виходу на заняття учня, який був відсутній через хворобу або з інших поважних причин, що підтверджено документально.

Семестрова оцінка виставляється учням на основі всіх наявних протягом семестру тематичних оцінок з урахуванням вимог чинних програм та інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України з викладання дисциплін.

Семестрові роботи як окремий вид підсумкових робіт не проводяться.

Учень має право на коригування тематичних та семестрових оцінок.

Річна оцінка не коригується. Річна контрольна робота як окремий вид роботи не проводиться.


Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять

Викладач ____________________________
з/п


Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняІ семестр


Тема 1. (Повна назва теми або підтеми)
1.

02/09

Назва теми уроку
2.

04/09

Назва теми уроку
3.

09/09

Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іони. Лабораторний дослід № 5. Виявлення сульфат-іонів у розчині. Інструктаж із БЖД

§ 6 впр. 4,5

Заповнити таблицю4.

11/09

Назва теми уроку
5.

16/09

Практична робота № 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Інструктаж із БЖД

Скласти схему перетворень….10.

02/10

Контрольна робота з .. (Назва теми або скорочена назва)


Тема 2. (Повна назва теми або підтеми)
11.

07/10

Назва теми уроку

І семестр

Хімія_____ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)


з/п


Місяць і число

Прізвище

та ім’я

учня


02

/09


…/…

11

/09


16

/09


...

/..


02

/10

Тематична

Скоригована

07

/10..

/..Тематична

Скоригована

І семестр

Скоригована

1.

2.

* у випадку проведення обов’язкової письмової контрольної роботи у семестрі (02/10) залишається вільна колонка після цієї дати.

ІІ семестр

Хімія__________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)з/п


Місяць

і число
Прізвище

та ім’я

учня (учениці)...

/

......

/

..


Тематична

Скоригована

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1.


2.


Наприкінці навчального року викладачем робиться відповідний запис «Програму виконано в повному обсязі» (підпис та ПІБ викладача).
РЕКОМЕНДОВАНА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Тести. 8-11 класи. Хімія. Посібник (авт. І.М.Курманова та інші). – К.: Академія, 2007.

2. Готуємося до ЗНО. Збірник тестових завдань з хімії. (авт..М.М. Гладюк) – Тернопіль: Мандрівець,2009.

3.Номенклатура органічних сполук: Навчальний посібник. (В.С.Толмачова, О.М.Ковчтун, О.А.Дубовик, С.С.Фіцайло). – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

4. Хімія. 10-11 класи: Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

5. Хімія: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник / М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, Ю. В. Самусенко [та інш.]. – К.: Літера ЛТД, 2012. – 464с.

6. Ісаєнко Ю. В., Гога С.Т. Хімія: Схеми і таблиці. – Хю: ФОП Співак В.Л., 2010. – 320 с.

7. Слободяник М.С., Гордієнко О.В., Корнілов М. Ю. Хімія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003 – 352 с.

8. Загнибіда Н. М. Метод проектів на уроках хімії. – Тернопіль – Харків: Ранок, 2011. – 128 с. – (Серія «Нові педагогічні технології»).

9. Особливості викладання хімії у 11-му класі в умовах нового змісту освіти: методичні рекомендації / Упор. О. П. Калашник. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 180 с.

10. Сучасні форми та методи навчання хімії / Уклад. К. М. Задорожний. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 127 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка