М. Миколаїв 2012 УкладачСторінка12/12
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.38 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
з/п

Тема уроку

ППЗ, лабораторні та практичні

роботиРозділ ІІІ. Організмовий рівень організації живої природи

Тема 4. Розмноження організмів

1

Нестатеве розмноження

організмівППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §1;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.1,2,3; ілюстрації – ф. 2,3,5;

відео - ф. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Міні-підручник з біології: Тема 4, ОК 1 (ст. 80)

2

Статеве розмноження організмів

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §2;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.1; ілюстрації –

ф. 1,4,7,8; відео - ф. 1,2,3,4,5,6,7

Міні-підручник з біології: Тема 4, ОК 1-2 (ст. 80, 81)

3

Будова і утворення статевих клітин

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §2;

 • Конструктор уроків: ілюстрації - ф. 9,10,11,12,13,14

Міні-підручник з біології: Тема 3, СК 1,2 (ст. 65-66)

Лабораторна робота № 1.

Будова статевих клітинТема 5. Закономірності спадковості

4

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

- Підручник §85

Закони Г.Менделя при моногібридному схрещуванні,

їх статистичний характер і цитологічні основиППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §9,10;

Міні-підручник з біології: Тема 3, СК 3 (ст. 67)

6

Проміжний характер успадкування. Відхилення при розщепленні від типових кількісних співвідносин, установлених Г.Менделем

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §11;

Міні-підручник з біології: Тема 3, СК 3 (ст. 68)

7

Закони Г.Менделя при дигібридному схрещуванні, їх статистичний характер і цитологічні основи

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §9

Міні-підручник з біології: Тема 3, СК 3 (ст. 68)

8
Практична робота №1.

Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)9

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

- Підручник §1210

Генетика статі. Зчеплене зі статтю успадкування

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §13

Міні-підручник з біології: Тема 3, СК 4 (ст. 69)

11

Генотип як цілісна система. Взаємодія генів. Позаядерна

спадковістьППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §14
Тематичне оцінювання 1
Тема 6. Закономірності мінливості

12

Модифікаційна мінливість

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §15

Міні-підручник з біології: Тема 3, СК 5,6 (ст. 70-71)

13
Лабораторна робота № 3

Вивчення мінливості в рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої14

Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §16

Міні-підручник з біології: Тема 5,7, СК 3 (ст. 70,72)

15

Причини мутацій. Мутагени. Заходи захисту від впливу

мутагенних факторівППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §17

Міні-підручник з біології: Тема 3, СК 7 (ст. 72)

Лабораторна робота № 2

Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння


Тема 7. Генотип як цілісна система

16

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів
17

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу
18

Генетика людини. Медико-генетичне консультування та його значення

Міні-підручник з біології: Тема 3, СК 4 (ст. 69)

19

Химерні та трансгенні рганізми
20

Генетичні основи селекції організмів. Завдання сучасної селекції

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §18

Міні-підручник з біології: Тема 6, ОК 1 (ст. 105)

21

Методи селекції. Система схрещування організмів і їх генетичні наслідки.

Штучний добір і його формиППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §19

Міні-підручник з біології: Тема 6, ОК 2,3, 4,5 (ст. 106,107,108,109)

22

Основні напрямки

сучасної біотехнологіїППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §22

Міні-підручник з біології: Тема 6, ОК 6 (ст. 110)

Тематичне оцінювання 2
Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів

23

Запліднення у тварин і рослин. Штучне запліднення. Контрацепція

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §3

Міні-підручник з біології: Тема 4, СК 3 (ст. 82)

24

Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §4;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.1,2,3

Міні-підручник з біології: Тема 4, ОК 3,4 (ст. 82-83)

25

Ембріотехнології. Клонування

Міні-підручник з біології: Тема 6, ОК 7 (ст. 111)

26

Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: постембріональний розвиток

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §6;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.8

Міні-підручник з біології: Тема 4, ОК 3 (ст. 82)

27

Життєвий цикл у рослин і тварин

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекціяППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §7
28

Контрольна робота 1.
Тематичне оцінювання 3
Розділ ІV. Надорганізмові рівні організації життя

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера

29

Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §46

Міні-підручник з біології: Тема 9, СК 6

30

Фактори, які впливають на

чисельність популяції.

Екологічні чинники


Демонстрування:

колекцій, гербарних матеріалів, живих об’єктів, які ілюструють вплив різних екологічних факторів на рослини і тварин31

Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §25,26,27,28;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.9,10,23

Міні-підручник з біології: Тема 9, СК 2

32

Біологічні адаптивні ритми

організмівППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §29

Міні-підручник з біології: Тема 9, СК 3

33

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §30,33;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.12,13,14,15; відео - ф. 14,15,16,17

Міні-підручник з біології: Тема 9, СК 5

Демонстрування: моделей екосистем

34

Взаємодії організмів в екосистемах

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §33;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.11,16,17

Міні-підручник з біології: Тема 9, СК 7

35

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §33

Міні-підручник з біології: Тема 9, СК 5,6,7,8,9

36

Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність

екосистемППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §34,37,38;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.11,18,19,20,21,22,24

Міні-підручник з біології: Тема 9, СК 10

Практична робота №7

Розв’язування задач з екології37

Загальна характеристика

біосфери. Вчення

В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у

біосфері. БіомасаППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §36;

- Конструктор уроків: схеми – ф.4,5,6; ілюстрації –

ф. 15,16,17,19; відео - ф. 18,19,20

Міні-підручник з біології: Тема 8, СК 5, Ок1,2,3,4 (ст. 152-159)

38

Вплив діяльності людини на стан

біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфериППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §39,40,41;

Міні-підручник з біології: Тема 9, СК 11

Демонстрування: фільмів про охорону природи

Тематичне оцінювання 4Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 1. Основи еволюційного вчення

39

Становлення еволюційних поглядів

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §42

Міні-підручник з біології: Тема 5, ОК 1 (ст. 90)

40

Основні положення синтетичної гіпотези еволюції

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §43

Міні-підручник з біології: Тема 5, ОК 2 (ст. 91)

41

Природний добір


Міні-підручник з біології: Тема 5, ОК 3,4 (ст. 92,93)

Практична робота №8

Порівняння природного і штучного добору42

Вид, видоутворення. Мікроеволюція

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §47,48

Міні-підручник з біології: Тема 5, ОК (ст. 94,96)

43

Адаптації як результат еволю-ційного процесу

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Конструктор уроків: ілюстрації - ф. 24,26,27,28,31,32,33,34,35,36;

 • відео – ф. 11,12,21,22

Міні-підручник з біології: Тема 5, ОК (ст. 95)

44

Макроеволюційний процес

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §49

Міні-підручник з біології: Тема 5, ОК (ст. 94)

45

Сучасні уявлення про фактории еволюції

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §51
Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

46

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §54

Демонстрування:

скам’янілостей, відбитків, викопних решток рослин і тварин, фільмів, діафільмів, схем47

Гіпотези виникнення життя на Землі

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §55

Міні-підручник з біології: Тема 7, ОК 1 (ст. 119)

48

Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §56,57

Міні-підручник з біології: Тема 7, ОК 3,4,5

(ст. 122,123,124)

49

Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §57,58,59,60,61,62;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.7; ілюстрації –

ф. 38,39

Міні-підручник з біології: Тема 5, ОК 2 (ст. 121)

50

Контрольна робота 2

Тематичне оцінювання 5
Узагальнення курсу

51

Основні властивості

живих систем Можливості й перспективи застосування

досягнень біології в забезпеченні існування людства

52-53

Резерв


Екскурсії:

 1. Способи розмноження рослин (оранжерея, теплиця, ботанічний сад, дослідна станція тощо).

 2. Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма).

 3. Методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика).

 4. Різноманітність видів у природі (природничий музей).

 5. Історія розвитку життя на Землі (природничий музей).


Основні ЦОР, які можна використовувати при підготовці та проведенні уроків:

1. Програмно-методичні засоби та електронні засоби навчання:

- Електронний педагогічний програмний засіб «Біологія, 11 клас», природничий профіль, для загальноосвітніх навчальних закладів: ЗАТ «Транспортні системи» 4

- Творча робота «Міні-підручник з біології як один із шляхів підвищення ефективності навчання», 20072. Спеціалізовані Інтернет – ресурси:

 • український біологічний сайт www.biology.org.ua;

 • http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/ – сайт, присвячений дослідженням життя птахів;

 • http://mnnh.si.edu/msw/сайт надає інформацію про життя ссавців;

 • http://nmnh.si.edu/departments/botany.html сайт пропонує ресурси з ботаніки Смітсонівского інституту та національний гербарій США;

 • http://www.wildlifer.com/wildlifesites/mdex.html колекція зображень тварин, у тому числі вимираючих та вже вимерлих;

 • http://cuny.edschool.virgiiusLedu/go/frog/фотозображення, за допомогою яких виконується віртуальне препарування жаби;

 • http://sig.biostr.washington.edu/projects/da/атлас анатомії людини;

 • http://www.biology.arizona.edu/ceU_bio/cell_bio.htmIнавчальна програма з історії, методів вивчення клітини, життєвого циклу клітин тощо;

 • http://ostriv.in.ua/ ;

 • http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка

 • http://shkola.msk.ru/teacher_room/index.phtml?id=99 - В допомогу ввикладачу біології. як гени контролюють розвиток клітин. Механізми регуляції активності генів в процесі транскрипції.

 • http://www.rusbiotech.ru - Біоінформатика і Біотехнології

 • http://www.clone.ru - Клонування.Підбірка відомостей з питань клонування - створення двійників живих істот: історична довідка, досліди і голосування, статті, інтерв'ю, новини.

 • http://www.nbuv.gov.ua/herbar/ - Національний гербарій України - Гербарій KW

 • http://igorvalentinovitch.narod2.ru/stranitsa_dlya_uchaschihsya_odinadtsatih_klassov/stranitsa_dlya_uchaschihsya_11_klassov_5/ - Відеоматеріал про історичний розвиток органічного світу.

 • http://paleontology.narod.ru - Розвиток життя на Землі

 • http://macroevolution.narod.ru/. – Еволюція – фотоальбом близько 1300 видів зображення організмів.

 • http://ukrbiomed.narod.ru/c.htm - Місце біології в сучасній культурі і цивілізації. Біологія в ХХ ст. Ідея еволюціонізму, як досягнення біології. Перспективи біології в ХХІ ст.

 • http://www.membrana.ru – Цікава наукова інформація по різним напрямкам розділів біології.

 • http://logos-book.narod.ru/biology/ - Деякі електронні книги по біології.

 • http://www.labprice.ua. – Статті про лабораторне обладнання

 • dmitritarosov@mail.ru

 • www.journal.osnova.com.ua

 • www.book.osnova.com.ua - навчально-методична література

 • www.e-kniga.in.ua - електронні книги

 • www.teacherjournal.com.ua - учительський журнал on-line

 • www.som.fio.ru - "В помощь учителю"-сборник методических материалов. Архив полезных материалов (классифицирован по школьным предметам): статьи, планы, интернет-ссылки по теме, - от СОМ (Сетевое объединение методистов).

 • http://www.ostriv.in.ua/index.php?option=com_cview&task=cat&id=556&m=all&Itemid=-5

 • http://www.ostriv.in.ua/index.php?option=com_menufolder&Itemid=222&ft=0 - Острів знань (біологія)

 • http://www.uaportal.com.ua/ukr/Science/Biology - Каталог біологічних сайтів України

 • www.biology.org.ua - Український біологічний сайт

 • http://www.ucheba.ks.ua/new/index.php?option=com_weblinks&catid=88888914&Itemid=23 - Посилання з біології та природознавства

 • http://www.univ.kiev.ua - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка

 • http://www.nenc.gov.ua - Національний еколого-натуралістичний центр молоді:

Екологія

(17 год.)з/п

Тема

Кількість навч. годин

З них,

п

1

Екологія як наука про довкілля

2
2

Природа і людина: системний підхід

2

1

3

Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

2

1

4

Проблема деградації природних компонентів

2

1

5

Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії

2

1

6

Проблема збалансованого природокористування

2

1

7

Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

2

1

8

Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території

2

1

9

Узагальнення курсу

1Всього

17

7
з/п

Зміст навчального матеріалу

ППЗ, практичні роботи

Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Екологія як наука про довкілля

1

Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля.

Міні-підручник з біології: Тема 9,

СК 1

Учень:

розуміє екологію як комплексну складну багатогранну науку про взаємовід-носини живої і неживої природи про тактику і стратегію збереження та збалансованого розвитку життя на землі;

знає складну структуру екології яка об’єднує два основні напрямки: теоретичний (класичний) і прикладний


2

Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Міні-підручник з біології: Тема 9,

СК 2

Тема 2. Природа і людина: системний підхід

3

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи у житті суспільства.

Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природіППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §36;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.4,5,6; ілюстрації – ф. 15,16,17,19;

відео - ф.18,19,20

Міні-підручник з біології: Тема 8, СК 5, ОК1,2,3,4 (ст. 152-159)

Учень:

розуміє сутність складних систем; роль живої природи в організації біосфери; місце природи у житті суспільства; рушійну силу людського розуму у формуванні ноосфери; місце людини у природі;

досліджує особливості основних етапів взаємодії суспільства і природи;

аналізує наслідки змін і перетворень природних процесів і компонентів природи антропогенною діяльністю


4

Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості.

Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапіМіні-підручник з біології: Тема 8, СК 2, ОК1,2 (ст. 136-140)

Практична

робота №1:

„Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи”Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

5

Категорія „забруднення”. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми

Міні-підручник з біології: Тема 8, СК 4, ОК 2,4 (ст. 149,151)

Практична

робота №2:

„Порівняння обсягів і структури забруднення міст України”
Учень:

знає джерела, види забруднень навколиш-нього середовища, їх негативний вплив на живі організми та здоров’я людей;

розуміє взаємопоєдна-ність таких категорій як „забруднення середовища” і „стійкість геосистем”;

пояснює залежність стійкості геосистем від біорізноманіття, біомаси і біопродуктивності

6

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем
Тематичне оцінювання 1

Тема 4. Проблема деградації природних компонентів

7

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи.
Учень:

характеризує взаємопов’язаність понять „забруднення” і „деградація”;

порівнює причини і наслідки деградації компонентів природного середовища;

розуміє небезпечну тенденцію деградації геосистем;

аналізує вплив інтенсивності забруднення на ступінь деградованості геосистем.

8

Наслідки деградації природних компонентів. Категорія «деградована геосистема»

Практична

3:

„Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву”


Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії

9

Колообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем

ППЗ «Біологія, 11 кл.»

 • Підручник §34,37,38;

 • Конструктор уроків: схеми – ф.11,18,19,

20,21,22,24

Міні-підручник з біології: Тема 9,

СК 10

Учень:

розуміє наслідки зміненості ланок колообігу речовин і енергії;

аналізує антропогенні зміни на схемах колообігу речовин і енергії;

співставляє маси природних та техногенних поступлень хімічних речовин у колообіги

10

Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю

Практична

робота №4:

„Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю”Тема 6. Проблема збалансованого природокористування

11

Категорія „збалансований розвиток”, її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористу-вання. Досягнення пропорцій між природоресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічної продуктивністю і споживанням біологічної продукції
Учень:

розуміє категорію „збалансований розвиток”;

характеризує етапи еволюції цієї категорії;

уявляє необхідність дотримання збалансованого розвитку, як гаранта невиснажливого природокористування;

аналізує оптимальну модель збалансованого розвитку природокористування України, своєї місцевості;

знає категорії біологічна продуктивність, споживання біопродукції

12

Поняття „невиснажливого природокористування”. Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності

Практична

робота №5:

„Існуюча і оптимальна структура природо-користування в Україні”Тематичне оцінювання 2

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

13

Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття
Учень:

розуміє багатоаспектність категорії „біорізноманіття”;

пояснює причини і наслідки деградації біорізноманіття;

знає основні категорії природозаповідання;

має уявлення про екомережу, як цілісну природоохоронну систему;

розглядає основні структурні елементи екомережі;

аналізує роль міжнародних та національних програм у збереженні біорізноманіття

14

Природозаповідання як одна із ефективних форм збере-ження біорізноманіття. Основні категорії заповід-них об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття

Міні-підручник з біології: Тема 8,

СК 5, ОК1,2,3,4 (ст. 152-159)

Практична

робота №6:

„Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України”
Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території

15

Категорія „оптимізація”. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Ієрархія цілей організації. Найвищий пріоритет приро-доохоронної та антропо-екологічної функцій. Опти-мізація „природного каркасу” території. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь

Міні-підручник з біології: Тема 8,

СК 5, ОК3,

схеми 3,4,5,6

(ст. 157-158)

Учень:

знає сутність категорії „оптимізація”;

пояснює етапність оптимізації геосистем;

вміє визначати ландшафтно-екологічні пріоритети розвитку регіону з допомогою ранжування видів функцій геосистем;

аналізує територіальну структуру місцевих геосистем на предмет її оптимальності

16


Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень

Узагальнення курсуМіні-підручник з біології: Тема 8, СК 4, ОК3 (ст. 150)

Практична

робота №7:

„Аналіз співвідношень природних і антропо-генних угідь своєї області, адміністратив-ного району і порівнян-ня їх з оптимальними показниками”17

Узагальнення курсуТематичне оцінювання 3


Основні ЦОР, які можна використовувати при підготовці та проведенні уроків:

1. Програмно-методичні засоби та електронні засоби навчання:

- ППЗ «Біологія, 11 клас», природничий профіль, для загальноосвітніх навчальних закладів: ЗАТ «Транспортні системи» 4

- Мітченко О.А. Творча робота «Міні-підручник з біології як один із шляхів підвищення ефективності навчання», 20072. Спеціалізовані Інтернет – ресурси:

 • http://eremurus.org/

 • http://www.greensalvation.org/

 • http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=94&lang=book - конспекти уроків.

 • http://www.library.odeku.edu.ua/UA/Scientific%20library.The%20Odessa%20State%20Environmental%20University_Internet_resources_ua.html-основні інформа-ційні ресурси Одеського державного екологічного університету

 • http://pryroda.in.ua/ - сайт присвячений різним питанням у сфері охорони природи та екології – для дітей старшого шкільного віку - ресурс українською мовою.

 • http://ualib.com.ua/ - електронна бібліотека (навчальні посібники з екології).

 • http://www.nenc.qov.ua – Національний еколого-натуралістичний центр молоді.

 • dmitritarosov@mail.ru

 • www.journal.osnova.com.ua

 • www.book.osnova.com.ua - навчально-методична література

 • www.e-kniga.in.ua - електронні книги

 • www.teacherjournal.com.ua - учительський журнал on-line

 • www.som.fio.ru - "В помощь учителю"-сборник методических материалов. Архив полезных материалов (классифицирован по школьным предметам): статьи, планы, интернет-ссылки по теме, - от СОМ (Сетевое объединение методистов).


Географія

(53 год)

розділу

теми

Назва

Кількість годин

в т.ч.

п. р.Вступ

2
І
Загальна економіко-географічна характеристика світу

201

Політична карта світу

42

Населення світу

4

1
Тематичне оцінювання №1


3

Взаємодія суспільства і природи. Свiтові природні ресурси

4

1
4

Світове господарство

65

Глобальні проблеми людства

2Тематичне оцінювання №2ІІ
Регіони та країни світу

291

Країни Європи

11

1
Тематичне оцінювання №3


2

Країни Азії

7Тематичне оцінювання №4


3

Країни Північної Америки

4

1
4

Країни Латинської Америки

25

Країни Африки, Австралії та Океанії

5Тематичне оцінювання №5

Узагальнення матеріалу

2


Всього

53

4
уроку

Зміст навчального матеріалу

ППЗ

ВСТУП

1

Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань


ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – файл 8)

2

Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (портрети - ф.1-13)

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

Тема 1. Політична карта світу

3

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять “країна”, “держава”, “залежна країна”, “колонія”

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 3; цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 1)

4

Класифікація країн за формою правління. Форми адмiністративно-територiального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 1,2; таблиці - ф.2;схеми,графіки, діаграми - ф.1)

5

Етапи формування політичної карти світу

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.»

(таблиці – ф. 1)6

Міжнародні органiзації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.»

(таблиці – ф. 3)Тема 2. Населення світу

7

Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика.
Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 7; таблиці – ф. 4; схеми, графіки, діаграми - ф.2,3,4; цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 2)

8

Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релiгії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 4,5; таблиці – ф. 5)

9

Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 6;

таблиці – ф. 4)

10

Практична робота 1 Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу
Тематичне оцінювання 1

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Свiтові природні ресурси

11

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.
Світові природні ресурси

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 9;

таблиці – ф. 6; схеми, графіки, діаграми - ф.6,7)

12

Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (схеми, графіки, діаграми - ф.6,7)

13

Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 9; схеми, графіки, діаграми - ф.8)

14

Практична робота 2 Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором)
Тема 4. Світове господарство

15

Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Етапи формування світового господарства.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 9; таблиці – ф. 7,8,9)

16

Поняття “НТР” та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну органiзацію виробництва

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (таблиці – ф. 10,11,12,13,14)

17-18

Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хiмічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість)

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми –

ф. 11,12,13,14,15,16,17,18; схеми, графіки,

діаграми - ф.5,8,9,10)

19

Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 19,20; схеми, графіки,

діаграми - ф11)

20

Географія світового транспорту.
Зовнішні економічні зв’язки.
Міжнародний туризм.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 21,22,23; схеми, графіки, діаграми - ф.12,13,14)

Тема 5. Глобальні проблеми людства

21-22

Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв’язанні

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (картосхеми – ф. 10; цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 3)

Тематичне оцінювання 2

Розділ II. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ

Тема 1. Країни Європи

23-24

Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.»

(таблиці – ф. 15; схеми, графіки, діаграми - ф.15; цікаві анімаційні та відеокільцівки –ф. 1,2,3,4,5,6,7)

25

ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 4)

26

Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення, міста. Харак-терні риси розвитку економіки індустрiальної держави. Значення зовнішніх економічних зв’язків

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 5)

27

Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.5,6,7(країни Європи); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 6)

28

Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 7)

29

Держави-сусіди України.
Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (таблиці – ф. 16,17; цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 8,9,10)

30-31

Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (таблиці – ф. 16,17; цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 8,9,10)

32

Зв’язки країн-сусідів з Україною
33

Практична робота 3 Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором).
Характеристика зв’язків України з країнами-сусідами
Тематичне оцінювання 3

Тема 2. Країни Азії

34-35

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.1,2,3,4,5,6,7,8 (країни Азії); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 14)

36-37

Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.1,2,3,4,5,6,7,8 (країни Азії); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 14)

38-39

Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної полiтики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.1,2,3,4,5,6,7,8 (країни Азії); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 12)

40

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.3 (країни Азії); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 13)

Тематичне оцінювання 4

Тема 3. Країни Північної Америки

41

Склад території. Особливості економiко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США
42

США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соцiальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалiзації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв’язків США

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.1,7,8,9,10 (країни Америки); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 15)

43

Практична робота 4 Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу
44

Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.5,6 (країни Америки); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 16)
Тема 4. Країни Латинської Америки

45

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Полiтична карта. Різноманітність країн (за розмiрами території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.2,3,4 (країни Америки); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 17)

46

Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.
Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії

47

Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування полiтичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві фотографії - ф.1,2,3,4,5,6,7,8 (країни Африки); цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 18)

48

Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територiальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 18)

49-50

Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту. і ресурсів. Етнічна карта регіону.
Роль країни в МГПП. Зовнішні зв’язки

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (цікаві анімаційні та відеокільцівки - ф. 19)

51

Океанія. Специфіка ЕГП. Роль Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав

Тематичне оцінювання 5

52-53

Узагальнення матеріалу. Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей, Географія 7-11кл.» (таблиці – ф. 13,14; схеми, графіки, діаграми - ф.13)


Основні ЦОР, які можна використовувати при підготовці та проведенні уроків:

1. Програмно-методичні засоби та електронні засоби навчання:

- Бібліотека електронних наочностей для загальноосвітніх навчальних закладів, Географія 7-11кл: ЗАТ «Мальва», 2006

2. Спеціалізовані Інтернет – ресурси:

 • http://ostriv.in.ua/

 • http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка

 • rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия" - это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая география, Страноведение, Экономическая география". Есть раздел "Учителям".

 • geo.1september.ru - сайт "Я иду на урок географии"

 • http://vadilla.moy.su/ - Розробки уроків, заходів з географії та природознавства для вчителів спеціальних шкіл. Сайти для вчителів-предметників

 • http://geo-teacher.at.ua/ - Справжня швидка методична допомога для вчителя географії чи студента - географа. Сайти для вчителів-предметників

 • www.geo2000.nm.ru - "География" - географический сервер. Описание всех стран мира. Подборка тестов по географии для абитуриентов географических вузов. Справочная информация по географии.

 • http://www.geodata.org.ua/ - Геофизические данные в реальном времени. Информация о солнечной активности и состоянии Земли

 • http://geo2000.nm.ru/index1.htm - Информация о континентах и материках. Географические карты. Статьи обо всех странах мира. Возможность поиска информации за названием государства. Публикации путешественников о материках и континентах.

 • http://allworld.wallst.ru/ - Карты, символика, справочные и статистические сводки о 193 странах мира. Тематические ссылки. Словарь экономических сроков.

 • http://wgeo.ru/ - Проект "Всемирная география"

 • http://www.kruzo.com/voksvet/countries.php - Страны мира. Путеводитель.

 • dmitritarosov@mail.ru

 • www.journal.osnova.com.ua

 • www.book.osnova.com.ua - навчально-методична література

 • www.e-kniga.in.ua - електронні книги

 • www.teacherjournal.com.ua - учительський журнал on-line

 • www.som.fio.ru - "В помощь учителю" - сборник методических материалов. Архив полезных материалов (классифицирован по школьным предметам): статьи, планы, интернет-ссылки по теме, - от СОМ (Сетевое объединение методистов).


Література:


 1. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».
 2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році


 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 №582 «Про удосконалення методичної роботи в системі методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».

 4. Методичні рекомендації «Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі» // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти − К.: 2009.

 5. Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11кл., затверджені наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 № 526 // Центр аналізу та прогнозування розвитку освіти. Портал Харківської Академії неперервної освіти.


Зміст


1

Викладання предметів природничо-математичного циклу за новими програмами

3

2

Вивчення предметів природничо-математичного циклу у 2012/2013 навчальному році

26

3

Планування роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу

73

4

Орієнтовне Положення про методичну комісію

викладачів природничо-математичного циклу100

5

Орієнтовне тематичне планування предметів

природничо-математичного циклу108

6

Література

159
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка