М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститутСкачати 489.55 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір489.55 Kb.
#1007
1   2   3   4

 • Ценко М. Б. Искусство в саморазвитии личности : [дис. … канд. филос. наук : 17.00.08] / М. Б. Ценко. – Х., 1995. – 161 с.

 • Цокур Р. М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. М. Цокур ; Південноукраїнський державний педагогічний університет. – Одеса, 2004. – 220 с.

 • Чайка В. М. Основи дидактики: тексти лекцій та завдання для самоконтролю : навч. посіб. / Володимир Мирославович Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с.

 • Чалий А. Ф. Структура творчого процесу / А. Ф. Чалий // Інноваційні технології в освіті : [VІІІ наук.-практ. конф. вчителів, Харків, 21.04. 2001] / [редкол. : В. І. Астахова та ін.]. – Х., 2001. – 120 с.

 • Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : [учеб. пособие для вузов] / Д. В. Чернилевский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

 • Чернілевський Д. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Д. В. Чернілевський, М. І. Томчук ; [Вінницький соціально-економічний ін-т Ун-ту «Україна»]. – Вінниця : Міленіум, 2006. – 402 с.

 • Чернявська Л. Н. Суб’єктність освітнього процесу // Перспективні освітні технології : [науково-методичн. посіб.] / Л. Н. Чернявська. – К. : Гопак, 2000. – С. 46–51.

 • Чинкина Н. Ш. Педагогические основы стимулирования мотивации творческого саморазвития учителя / Н. Ш. Чинкина. – Казань : Изд-во КГУ, 2000. – 360 с.

 • Чинкина Н. Ш. Педагогический прогноз и критерии эффективности стимулирования мотивации творческого саморазвития учителя в условиях инновационной деятельности / Н. Ш. Чинкина. // Магистр. – 2000. – № 3. – С. 44–52.

 • Чинкина Н. Ш. Помогите учителю стать творцом / Н. Ш. Чинкина. // Народное образование. – 2000. – № 3. – С. 120–125.

 • Чхеайло І. І. Самореалізація особи (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03. / І. І. Чхеайло; Харківський військовий університет. – Харків, 2000. – 20 с.

 • Шевырёв А. В. Технология творческого решения проблем (эвристический подход) или книга для тех, кто хочет думать своей головой. Кн. 2. / А. В. Шевырёв. – Белгород : «Крестьянское дело», 1995. – 208 с.

 • Шестакова Т. В. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Шестакова; Національний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 250 с.

 • Шимко І. М. Проблема організації самостійної роботи у вищій школі / І. М. Шимко // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 34–35.

 • Шубинский В. С. Педагогика творчества учащихся / В. С. Шубинский. – М. : Знание, 1988. – 80 с.

 • Шуклина Е. А. Вопросы методики социологического исследования самообразования / Е. А. Шуклина // Социологические исследования. – 2000. – № 10. – С. 109–117.

 • Шумилин А. Т. Проблемы теории творчества : [монография] / А. Т. Шумилин. – М. : Высш. шк., 1989. – 143 с.

 • Щедровицкий Г. П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. – М., 1995. – 800 с.

 • Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах / Д. Б. Эльконин. – М., 1995. – 416 с.

 • Яворовская Л. Н. Групповые формы обучения как средство развития познавательной активности личности : дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 / Л. Н. Яворовская; Харьковский национальный университет им. В. Каразина. – Х., 1995. – 169 с.

 • Яланська С. П. Психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія і практика : [монографія] / С. П. Яланська. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. – 332 с.

 • Янкович О. І. Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957-2008) : Монографія / Олександра Іванівна Янкович / За ред. В. М. Чайки. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 320 с.

 • de Bono E. Creativity and thinking skill / E. de Bono // Creative thinking: new perspectives. Proceeding of the Second International conference on creative thinking. – Malta : Malta University Press, 1996. – P. 6–10.

 • Expanding awareness of creative potential worldwide / Ed. C. Taylor. – Salt Lake City : Brain Talent-Power Press, 1990. – 645 p.

 • Fisher R. Socratic education: A new paradigm for creative thinking / R. Fisher // Creative thinking: new perspectives. Proceeding of the Second International conference on creative thinking. – Malta : Malta University Press, 1996. – P. 149–165.

 • Guilford J. P. Basic conceptual problems in the psychology of thinking / J. P. Guilford // San Diego. – 1979. – P. 95–110.

 • Guilford J. P. Creativity / J. P. Guilford // American Psychologist. – 1950. – № 5. – P. 444–454.

 • Guilford J. P. The nature of human intelligence / J. P. Guilford // – N.Y. : McGraw-Hill, 1967. – 378 p.

 • Smith P. S. Behaviours, result and organizational effectiveness: the problem of criteria. – Handbook of psychology / P. S. Smith // Ed. m. p. Dennett. – Chicago, 1976. – 805 p.

 • Sternberg R., Lubart Т. I. An investment theory of creativity and its development / R. Sternberg, T.I.Lubart // Нuman Development. – 1991. – V. 34(1). – P. 1–31.

 • Torrance E. P. Guiding creative talent – Englewood Cloffs / E.P.Torrance. – N.Y. : Prentice Hall, 1962. – 286 p.

 • Torrance E. P. Scientific views of creativity and factors affecting its growth / E. P. Torrance // Daedalus : Creativity and Learning. – 1965. – P. 663–679.

  307. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v11_i1/pdf/5.pdf

  308. http://festival.1september.ru/articles/597637/

  309. http://resort.wewillrich.com/2009/07/23/

  310. http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/metodologicheskie-trebovaniya-k-kachestvu-pedagogicheskih-issledovaniy.html


  Скачати 489.55 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

  увійти | реєстрація
      Головна сторінка


  завантажити матеріал