М. Донецьк-2012. Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистостіСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3


Тематика


батьківського лекторію “Сімейна розмова

Тематика лекцій


Терміни

проведення

Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні.

вересень


Психологічна підготовка до школи. Консультація психолога “Як допомогти дитині”.

жовтень


Формування здорового способу життя.

листопад


Батьки і діти.

Суперечність між прагненням старшокласника до самостійності і бажанням бачити його залежним і слухняним, як у дитинстві.


листопад


Виховання батьками культури поведінки підлітків.

грудень


Пияцтво – фактор ризику № 1

січень


Мікроклімат у сім”ї (виховний потенціал).

лютий


Роль сім”ї у професійному самовизначенні старшокласників.

березень


Діти – нагорода і відповідальність.

квітень


Духовний світ старшокласника та його суперечності”

травень

Педагогічний колектив школи працює в тісному зв’язку зі службою у справах неповнолітніх. Так, у цьому навчальному році службою у справах неповнолітніх було розглянуто подання на учня, який систематично не відвідує школу .

Ефективною формою роботи є проведення педконсиліумів, в яких беруть участь вчителі, батьки, представники адміністрації школи та громадськості мікрорайону.

У школі діють міри покарання щодо учнів, які систематично грубо порушують Статут школи, Правила поведінки для учнів.

Педагогічний колектив школи постійно працює над вдосконаленням форм і методів правової освіти та виховання підростаючого покоління.

Велика роль школи в попередженні шкідливих звичок серед підлітків: табакокуріння, наркоманії, алкоголізму. Класні керівники постійно проводять роботу в цьому напрямку, робота проводиться відповідно до планів виховної роботи з класами та річного плану роботи школи. Традицією школи стало проведення в січні тижня профілактики шкідливих звичок. Зібраний матеріал систематизовано в інформаційно-методичному посібнику для класних керівників.

Складовою частиною виховної роботи є самоврядування. Слід так організувати учнівське самоврядування, щоб воно забезпечило формування активної життєвої позиції учня, привчало його до аналізу та самоаналізу, контролю та самоконтролю (Додаток 10 ).

Кожного року узагальнюється участь учнів в конкурсах, олімпіадах

( Додаток 8 )

Наказом по школі створено Раду з профілактики правопорушень. На засіданнях Ради розглядаються різні питання правовиховної роботи, заслуховуються звіти класних керівників, учнів, які перебувають на обліку в кримінальній міліції.Тематика засідань Ради з профілактики правопорушень
п/п

Тематика засідань

Дата


І засідання

1.

Аналіз роботи Штабу з профілактики правопорушень серед підлітків за минулий навчальний рік

заст. директора


вересень


2.

Затвердження плану роботи на поточний навчальний рік

заст. директора3.

Психологічні аспекти в роботі з „важкими” підлітками.

практичний психолог4.

Постановка учнів, схильних до правопорушень, на облік і закріплення громадських вихователів

заст. директора5.

Аналіз працевлаштування „важких” підлітків.

заст. директораІІ засідання

1.

Виконання Національної програми „Діти України” та Обласної програми “Виховання учнівської молоді на період 2002 – 2012 р.р.”

заст. директоралистопад


2.

Аналіз зайнятості учнів, схильних до правопорушень, у позаурочний час.

заст. директора3.

Вивчення нормативно-правових документів. „Кримінальний кодекс України”.

заст. директора4.

Заслухати підлітків, які порушують Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку.

громад. вихователі5.

Рекомендації шкільного психолога щодо роботи з „важкими” підлітками.

практичний психолог6.

Про проведення Декади правознавства.

заст. директораІІІ засідання

1.

Аналіз роботи з профілактики правопорушень та злочинності за І семестр.

заст. директора


лютий


2.

Проведення рейду в мікрорайоні школи „Увага – підліток!”

заст. директора3.

Інформація про роботу з учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку та на обліку КМСН.

громад. вихователі4.

Бесіда з сім’ями соціального ризику та учнями, схильними до правопорушень

громад. вихователі5.

Про криміногенний стан у місті.

вчителі суспільствознавства6.

Вивчення нормативно-правових документів.„Державна програма боротьби із злочинністю”.

вчителі суспільствознавства7.

Заслухати учнів та батьків, які порушують ст. 35, ст. 54 Закону України „По освіту”.

громад. вихователі8.

Результати операцій „Урок”, „Дзвінок”.

учнівське самоврядуванняІV засідання

1.

Аналіз роботи по профілактиці правопорушень за навчальний рік.

заст. директора


травень
2.

Інформація про організацію літнього відпочинку учнів, схильних до правопорушень та залучення до громадських робіт під час літніх канікул.

громад. вихователі3.

Про підсумки рейду „Увага – підліток!”

учнівське самоврядування4.

Про сучасні тенденції соціально-правової освіти молоді.

юрист

У школі створено певну структуру органів учнівського самоврядування, четвертий рік діє шкільна Координаційна рада (Додаток 10). Її члени організовують і контролюють чергування учнів по школі, виконання учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи, наказів МОН “Про заборону тютюнопаління”, “Про використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу”. Члени Центру дисципліни й порядку контролюють відвідування уроків, ведуть журнал контролю. На початку жовтня 2007 року члени шкільного учнівського самоврядування прийняли рішення щодо забезпечення належних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Виконання рішення аналізується на учнівських класних зборах щочверті, а також лідери класів звітують на засіданні Координаційної ради по підсумках виконання рішень.

Рішенням шкільного учнівського самоврядування запроваджено інформування батьків про негативні вчинки учнів та лист-подяку за виховання дітей.

На засіданнях Центру дисципліни й порядку шкільної Координаційної ради заслуховуються порушники дисципліни, невстигаючі учні, які порушили виконання Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку.

Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у школі стали збори батьків тих учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, проведення декади правознавства, зустрічі з представниками

В школі проводятьсяся місячники правових знань та тижні правових знань , постійно проводяться бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття (Додаток 12).

1.    Виховна година «Наш закон – наша сила»

2.    Виховна година «Право людини на життя, свободу , недоторканість»

3.    Виховна година у 11 класі «Права і обов’язки»

4.    Виховний захід «Суд над Спиртом Пяничем Алкоголем, або Викрадач розуму та здоровя»

5.    Виховна година у 7 класі «Всі люди народжуються вільними»

6.    Правознавчий конкурс «На терезах Феміди»

7.    Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

8.    Конференція «Діти: Злочин і кара»

Всі виховні заходи з правової освіти та виховання проводяться з 1 по 11 класи. На уроках основ здоров’я в учнів молодших класів вчителі виховують культуру поведінки у громадських місцях, навчають правил дорожнього руху.

Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у нестандартній формі, а саме: рольова гра з проблем наркоманії “Дорога у безодню”; гра-конкурс “У країні карного розшуку”; конкурс “Чи знаєш ти закон?”; “Незакінчена розмова з проблем алкоголізму” та інші. Цікаво проводяться уроки правознавства. Вчителі використовують різні форми проведення уроку.

У форму семінару проведено урок “Місцеве та регіональне самоврядування і місцева державна адміністрація”, урок на тему: “Політичні права та свободи громадян України” був проведений у формі круглого столу.

Отже, в умовах, коли на поведінку неповнолітніх істотно впливають недостатність власного досвіду і тенденція до його генералізації, емоційність, динамізм відносин, наслідування, навіювання, загострене прагнення до самоствердження, дорослості, не завжди легко визначити справжнє значення того чи іншого факту, явища, правильно розібратися у складній ситуації, протистояти тискові негативно впливаючого мікросередовища.

У таких умовах правільно організована правоосвітня та право виховна діяльність перетворюється на важливе джерело вироблення у неповнолітніх системи соціальних цінностей, оволодіння ними життєвим досвідом, зафіксованим у принципах і нормах права.ВИСНОВОК
У вихованні немає головного і другорядного, як немає головної

пелюстки серед багатьох пелюсток, що творять красу квітки.

У вихованні все головне: і урок, і розвиток різнобічних

Інтересів дітей поза уроком, і взаємовідносини вихованців у колективі. В.Сухомлинський
Сучасний стан розвитку суспільства, складний характер політичної та соціально-економічної ситуації в державі вимагають визначити правову підготовку та правове виховання як пріоритетні напрями в освіті.

Ми вважаємо, що розвиток правової компетентності учнів повинен складати основу життєтворчості громадянина — патріота України. Подолати всеосяжний правовий нігілізм, розвинути високу правову культуру в суспільстві неможливо без зусиль сучасної школи, системи освіти в цілому, демократизації засад, що базуються на загальнолюдських правових цінностях: виховання поваги до прав людини й основних свобод, піднесення культури прав людини, утвердження людської гідності та вартісності особистості.

В основу процесу навчання і виховання ДЗШ №20 покладено формування, розвиток і реалізацію соціально активної особистості, а також увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її позитивними і негативними рисами.

Система робота школи з правової освіти та виховання і розробка проекту «Відвернути біду» сприяє розширенню правових знань учнів, формуванню та вмінню застосовувати правові знання в повсякденному житті, допомоги молодим громадянам різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись.

Мета школи з даного напряму – це об'єднати активну, дієву учнівську молодь, яка має достатній потенціал для проведення серед однолітків соціальної роботи за принципом "рівний-рівному", і яка б стала "мозковим штурмом" у плануванні, здійсненні інформаційно-просвітницьких заходів. 

Отже, система правовиховної та правоосвітньої роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів досягнуто.Але перед школою і суспільством стоїть задача розвитку не просто особистості, а свідомого українського громадянина, який максимально акумулює в собі національні риси та самобутність українського народу, здатного до життя в демократично-правовому суспільстві. Тому ми не зупиняємося на досягнутому.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка