М. Донецьк-2012. Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистостіСторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3
Людину можна виховати лише добром”

В.Сухомлинський
Однією з найактуальніших проблем сьогодення є зростання правопорушень, вчинених дітьми, підлітками, молоддю. Це пов’язано передусім із загальним соціальним напруженням, психологічною неврівноваженістю всього суспільства, що важко переживає перехід до ринкових відносин та кризу соціальної системи.

Саме діти перебувають нині чи не в найскладнішому становищі внаслідок несформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що не дає їм змогу адекватно реагувати на події, факти навколишнього життя.

Вже в молодшому шкільному віці можна спостерігати досить чіткі симптоми неблагополуччя у формуванні особистості, констатувати появу “важких” дітей, які за відсутності відповідної педагогічної роботи поступово перетворюються на неповнолітніх правопорушників, злочинців.

Ефективне вирішення цієї проблеми ґрунтується на розкритті причини виникнення відхилень у поведінці дитини, психологічних механізмів формування асоціальної поведінки. До виникнення відхилень у поведінці й появи “важких” дітей призводять соціально-економічні, соціально-політичні та медико-біологічні причини. Як правило, вони діють у тісному зв’язку.

Ця робота школи ставить собі за мету дібрати ефективні методи дослідження важковиховуваного учня, створити загальну картину рівня психічного розвитку особистості “важкої” дитини, проаналізувати та виявити специфічні форми поведінки, властиві недисциплінованим учням.

Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту», заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на нараді при директорі, було проведено круглий стіл «Проблеми виховання» , на який запросили учнів, котрі мають численні пропуски уроків, з батьками.

Протирецидивна профілактика ведеться за спеціальною програмою щодо учнів, які перебувають на внутрішньому обліку і на обліку в інспекції у справах неповнолітніх, за кожним з них закріплений громадський вихователь.

На кожного учня, який перебуває на обліку заведена індивідуальна картка, у якій фіксуються зміни в характері і поведінці дітей, висвітлюється динаміка розвитку особистості протягом декількох років. На основі цього застосовуються ті чи інші виховні методи. Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи колекційної і розвиваючої роботи з “важким” учнем. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюють на класних зборах, на засіданнях Координаційної ради .Структура роботи з учнями з проблем формування культури поведінкиЗабезпечення сприятливого психологічного мікроклімату, створення емоційно –позитивної системи взаємовідносин.

Організація роботи з учнями

Вивчення рівня вихованості

Зайнятість учнів

Індивідуальна карта спостережень
Індивідуально - корекційна робота
.

Анкетування , діагностування тестування.

Виховна діяльність

Аналіз моніторингів та діагностик

Підсумки роботи


Форми роботи з важковиховуваними підлітками

Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків – важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допомагає використання наступних форм роботи: 1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування важковиховуваних підлітків.

 2. Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

 3. Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками по створенню “Зони безпеки” (залучення до роботи в гуртках, секціях, клубах, контроль за відвідуванням занять в школі, контакти з батьками ).

 4. Організація роботи спортивного клубу (секції) східних єдиноборств для підлітків.

 5. Проведення родинного свята для неблагополучних та багатодітних сімей.

 6. Школа практикує надання матеріальної допомоги сім'ям , які

опинились в складних життєвих ситуаціях у вигляді безкоштовного харчування за рахунок спонсорської допомоги. У школі оформлено картотеку на кожну сім'ю дитини, яка перебуває на внутрішкільному обліку. Груповими формами правового виховання батьків є батьківський лекторій, загальношкільна батьківська конференція, проведення родинних свят, змагання «Тато, мама і я — дружна сім'я», це є традиційним.

 1. Робота пришкільного табору «Веселка» з дітьми схильними до девіантної поведінки ( Додаток 6).

Система роботи школи та класу з важковиховуваними учнями поєднується із системою національного виховання і передбачається цілеспрямована, взаємопов’язана діяльність її складових частин. Основна виконавча ланка в цій системі – класоводи та класні керівники. На кожного важковиховуваного учня класний керівник заводить спеціальний щоденник спостережень, до якого записує характеристику учня, у якій визначаються причини виникнення важковиховуваності, у чому вона виявляється, виділяються позитивні та негативні якості особистості й особливості сімейного виховання, намічаються засоби виховного впливу на учня. Раз на півріччя робиться висновок про досягнуті результати виховної роботи і планується подальша робота з кожним із таких учнів.

Ми сьогодні повинні усвідомити, що важковиховуваною дитина не народжується. Як правило, жорстокими і злими є люди, яким у дитинстві бракувало любові й турботи. Зменшення зла і жорстокості в майбутньому суспільстві залежить від тих, хто сьогодні виховує дітей, а значить – від нас.
  1. Витяг з робочого навчального плану на 2012-2013 навчальні роки

ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ УЧНІВ
з/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1. Організаційна робота

1

Провести класні збори по колективному плануванню життя в класах, вибори органів учнівського самоврядування

до 07.09

класні

керівники2

Провести вибори шкільного козацького уряду

до 11.09

педагог-організатор

3

Налагодити роботу гуртків, секцій, узгодити плани їхньої роботи.

до 08.09

заступник директора,

керівники гуртків4

Залучити дітей до участі у роботі гуртків, секцій, факультативів

до 08.09

класні керівники,

керівники гуртків5

Обрати раду з профілактики правопорушень

до 15.09

заступник директора

6

Оформити стенд «На допомогу класному керівникові»

червень-вересень

педагог-організатор

7

Провести інструктаж класних керівників, керівників гуртків, органів учнівського самоврядування з питань планування виховної роботи з дітьми

серпень-вересень

заступник директора

8

Здійснити аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей

до 08.09

заступник директора

9

Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення тих, хто схильний до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин

вересень

педагог-організатор,

класні керівники10

Поновити банк даних про дітей соціально незахищених категорій

до 08.09

класні керівники

11

Вивчити умови проживання дітей з неблагополучних сімей, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей

вересень, квітень

класні керівники

12

Розробити і розмістити в інформаційному куточку учнівського самоврядування «Правила для учнів»

до 01.10

педагог-організатор

13

Розробити інформаційно-просвітницький матеріал з проблем здорового способу життя для підлітків

листопад, березень

учителі

14

Розробити план роботи громадського інспектора з питань охорони дитинства

до 05.09

заступник директора

15

Провести благодійні концерти до:

- Дня інвадіда;

- Міжнародного дня захисту дітей

Зібрані кошти направити на підтримку дітей із соціально незахищених категорій


29.11


01.06

адміністрація

2. Громадянське виховання

1

Провести цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в дітей поваги до Конституції України, Законів української держави:

- «Конституція України – Основний Закон нашої держави»;

- «Жити за законами держави»;

- «Імена і символи козацтва»;

- «Громадянином бути зобов`язаний»;

- «Ти і закон»протягом

навч. рокукласні керівники

2

Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки:

- розробити цикл бесід, конкурсів, вечорів з питання вивчення

державної та національної символіки;

- налагодити навчання груп прапороносців для урочистого виносу

прапору;

- поновити куточки національної символіки в класних кімнатахдо 13.09
протягом

року

до 01.11


педагог-організатор


педагог-організатор, учит. фізкультури

класні керівники3

Активізувати роботу органів учнівського самоврядування

протягом навч. року

педагог-організатор, класні керівники

4

З метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, утвердження національної гідності провести:

- виховні години «Мій край – моя історія жива», «Без верби і калини нема України», «Ми живемо в Україні» тощо;

- конкурс дитячого малюнку «Я малюю Україну»


протягом навч. року

класні керівники

5

З метою вивчення та дослідження рідного краю, його історії, природи і мистецтва провести:

- екскурсії та подорожі рідним краєм;

- екскурсії в краєзнавчі музеї.


протягом навч. року

педагог-організатор, класні керівники

11.

Організувати відзначення свят християнського календаря:

- Святий Миколай;

- Масляна;

- Великденьпротягом навч. року

педагог-організатор, класні керівники

12

Організувати відзначення свят національного календаря:

- день українського козацтва;

- день української писемності та мови;

- день пам`яті жертв голодомору та політичних репресій;

- день соборності України;

- день пам`яті подій під Крутамипротягом навч. року

педагог-організатор, класні керівники

13

Організувати відзначення пам`яних, ювілейних дат (згідно з каледарем знаменних і пам`яних дат)

протягом навч. року

педагог-організатор, класні керівники

14

Організувати проведення фестивалю «Золоті пісні України»

квітень

педагог-організатор, учитель музики, класні керівники

3. Військово-патриотичне виховання

1

Організувати надання шефської допомоги ветеранам війни, людям похилого віку.

протягом навч. року

педагог-організатор, класні керівники

2

Забезпечити проведення акції «Пам`ять» до річниці Перемоги над німецько- фашистськими загарбникими

вересень, квітень

педагог-організатор, класні керівники

3

Проводити :

- зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни;

- вечори, бесіди, конкурси, уроки мужності з нагоди відзначення Дня

Збройних сил України, Дня пам`яті подій під Крутами, Дня

Перемоги;

- проводити уроки Скорботи і Пам`яті жертв голодомору 1932-1033рр.згідно з календарем пам`ятних дат

педагог-організатор, класні керівники

4

Організувати проведення свята «Посвячення в козачата», конкурсів-змагань «А ну-мо, козачата», «Суперкозак-2006»

жовтень, листопад

педагог-організатор, класні керівники

4. Трудове виховання та професійна орієнтація

1

Орагнізувати чергування учнів в класних кімнатах, в школі з метою підтримання чистоти і порядка, організувати вологе прибирання під час великих перерв та після уроків

протягом навч. року

ЗВР,

класні керівники2

Закріпити територію школи за класами для підтримки її у належному санітарному стані

серпень

ЗВР

3

Залучити учнів до роботи у «книжковій лікарні», проводити рейди-огляди стану збереження підручників

протягом навч. року

бібліотекар

4

Організувати виставки творчих робіт учнів.

травень

вчителі образотв. мистецтва, труд. навч.

5

Провести анкетування, тестування учнів 9 класу на профпридатність

протягом навч. року

ЗВР, класні керівники

6

Оформити куточки профорієнтації

протягом навч. року

ЗВР, бібліотекар

5. Художньо-естетичне виховання

1

Провести конкурси «Міс Дюймовочка», «Мис школи 2006»

грудень

педагог-організатор,

класні керівники2

Організувати цикл бесід, лекцій, конкурсів за темами «Мода і смак», «Мода та індивідуальність» та ін.

протягом навч. року

класні керівники

3

Організувати проведення турнірів знавців поезії, мистецтва, музики

протягом навч. року

класні керівники

6. Екологічне виховання, туристсько-краєзнавча робота

1

Організувати роботу щодо проведення екологічних акцій «До чистих джерел», «Первоцвіти України»

протягом навч. року

ЗВР, кл. керівники,

учитель біології2

Залучити учнів до практичної природоохоронної діяльності, доглядом за зеленими насадженнями у класі, роботи на пришкільній ділянці, насадження клумб, впрорядкування пришкільної території.

протягом навч. року

ЗВР, класні керівники

3

Організувати проведення дня екологічної освіти в рамках тижня біології та хімії

березень

учитель біології, класні керівники

4

Організувати роботу з благоустрою пришкільної території в рамках ДНя довкілля, Дня землі

квітень

педагог-організатор, класні керівники

7. Формування здорового способу життя

1

Здійснювати пропаганду здорового способу життя. З цією метою забезпечити проведення:

- Міжнародного дня боротьби зі СНІДом;

- тижня профілактики шкідливих звичок;

- Всесвітнього дня боротьби с туберкульозом;

- Всесвітнього дня здоров`я;

- Дня Чорнобильської трагедії.01.12


січень

23.03


06.04

26.04


ЗВР,

класні керівники, педагог-організатор2

Організувати проведення циклу бесід, лекцій, зустрічей із лікарями щодо шкідливого впливу на організм підлітка тютюну, наркотиків, алкоголю

протягом навч. року

ЗВР,

класні керівники, педагог-організатор3

Організувати проведення загальношкільних змагань та спартакіад «Старти надій», «Козацький гарт»

протягом навч. року

ЗВР, кл. керівники, учитель фізкультури

4

Забезпечити дотримання учнями правил особистої гігієни, підтримання порядку на своєму робочому місці, у класі. Систематично випускати сан. бюлетені.

протягом навч. року

ЗВР,

класні керівники5

Забезпечити участь команди школи у районних і міських змаганнях серед учнівської молоді

згідно з графіком

учитель фізкультури

6

Створити дитячі об`єднання ЮДП, ЮІД

вересень

педагог-організатор

7

Систематично проводити фізкультхвилинки на уроках

протягом навч. року

ЗВР, учителі

8

Налагодити роботу спортивних гуртків, секцій

протягом навч. року

учитель фізкультури

8. Моральне виховання

1

Розробити цикл бесід, лекцій з питань морального виховання учнівської молоді

до 01.10

ЗВР,

педагог-організатор2

Забезпечити виконання учнями Статуту школи і Правил поведінки для учнів, правил поведінки у громадських місцях

протягом навч. року

ЗВР,

класні керівники3

Виховувати в учнівської молоді повагу до родини, роду, інтерес до вивчення свого родоводу, національних релігійних традицій, обрядів, родинних свят, організувати проведення тематичних свят:

- «Моїй матусі», «Ми з матусею разом», «Вклонимося мамі до землі» та ін.протягом навч. року

ЗВР,

педагог-організатор, класні керівники4

Забезпечити вивчення основних положень Конституції України, Декларації прав дитини, Конвенції ООН про права дитини, Законів України

протягом навч. року

ЗВР,

класні керівники5

Сприяти засвоєнню учнівською молоддю принципів загальнолюдської, народної моралі, основних етичних категорій. З цією метою провести бесіди: «Ввічливість як основа вихованості», «Скромність прикрашає людину», «Коли яке слово мовити» та ін.

протягом навч. року


класні керівники

9. Превентивне виховання

1

Розробити заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень

до 01.10

ЗВР,

класні керівники2

Продовжити практику проведення 1-го етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства

жовтень

учитель правознавства

3

Провести у школі тиждень правових знань

жовтень

ЗВР,

педагог-організатор,

класні керівники


4

Забеспечити участь учнів у всеукраїнських акціях «Молодь проти злочинності та насильства», «Молодь проти наркоманії та СНІДу», «Тверезість», «Життя без куріння»

протягом навч. року

ЗВР,

класні керівники5

Посилити увагу до дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, проводити з ними профілактичну роботу

протягом навч. року

ЗВР, кл. керівники, педагог-організатор

6

Щоденно виявляти конкретні причини пропусків занять учнями, оперативно вживати заходів виховного впливу на підлітків, які пропускають заняття без поважних причин

протягом навч. року

ЗВР, кл.керівники, педагог-організатор

7

Забезпечити участь навч. закладу в профілактичній операції «Урок»

вересень

ЗВР, кл. керівники

8

Організувати зустріч учнів школи з працівниками Центру соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, службах у справах неповнолітніх

протягом навч. року

ЗВР,

класні керівники9

Працювати над удосконаленням форм і методів діяльності ради профілактики правопорушень

протягом навч. року

ЗВР

10

ПРоводити обговорення телепередач, статей на правову тематику

протягом навч. року

класні керівники


4. Аналіз системи правоосвітньої

та правовиховної роботи і моніторинг результативності діяльності навчального закладу щодо формування правової компетентності учнів.
Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво роботою класних керівників, учнівського самоврядування є адміністрація школи. Адміністрація школи контролює результати роботи класних керівників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського самоврядування, керівників гуртків, батьківського активу, шкільної бібліотеки, медичного персоналу.

Форми і методи просвітницької та профілактичної роботи починаються від найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей.

Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які мають особисте цільове спрямування на розвиток “Я” кожного учня. Другий рік класні керівники працюють над впровадженням цільових творчих програм. Цільові творчі програми спрямовані на виховання в учнів знань певних законів, норм поведінки, своїх обов’язків, усвідомлення школярами понять відповідальності і покарання за порушення закону.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування. Класні керівники, працюючи за цільовими творчими програмами, постійно урізноманітнюють форми і методи проведення годин спілкування.

Величезне значення має вивчення законів Конституції під час уроків “Основи держави і права України”. У курсі основ здоров’я вивчаються розділи “Профілактика куріння тютюну і зловживання алкоголем”, “СНІД – основні проблеми та шляхи запобігання захворюванню”.

Під час проведення уроку ОБЖ на тему “Зловживання алкоголем” вчителі дуже ефективно наводять аргументи психологічного порядку. Наприклад, розвінчують уявлення підлітків про те, що вживання алкоголю – це ознака дорослості і незалежності.

Навпаки, основна ознака дорослості – відповідальність, і доросла людина не буде шкодити своєму здоров’ю, оскільки вона відповідально ставиться до свого життя.

При вивченні тем, що стосуються зловживання алкоголем, застосовуються рольові ігри “Умій сказати – “Ні”, “Заважає, не заважає”, “Випивка перед танцями”, розв’язування психологічних задач, проведення анкет ( Додаток 9 ).

Вивчаючи розділ “Профілактика зловживання забороненими психотропними речовинами”, учням розкривають значення терміну “наркоманія”, негативний вплив вживання наркотичних речовин і подальшої наркотичної залежності. Учителі використовують тести про наркозалежність, таблиці із завданнями, за допомогою яких учні висловлюють свою думку з приводу вживання речовин і знань про наслідки їх систематичного вживання. Однією з активних форм з’ясування знань учнів є створення певних ситуацій.

Робота з правової освіти і виховання систематично аналізується і видається наказ по школі.

План виховної роботи вміщує місячник “Формування правової культури. Профілактика правопорушень та злочинів”, що передбачає, в якому напрямі працюватиме педагогічний колектив школи.

      На основі практичного досвіду сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень

1.    Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей. Попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів середнього і старшого шкільного віку.

2.    Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.

3.    Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

     Важливу роль в організації правової роботи здійснює рада при директорові школи в складі директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, голови батьківського комітету.

Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, робота штабу і комісії з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу.

Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Адміністрація школи контролює роботу штабу з профілактики правопорушень, який очолює заступник директора з навчально – виховної роботи. Засідання штабу відбувається один раз на місяць. Члени штабу допомагають класним керівникам залучити учнів схильних до правопорушень до гурткової роботи.  

Організовує проведення лекцій (щомісяця)про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка а також лекторію (двічі на семестр) «Молодь і закон». Членами штабу проводяться рейди-перевірки по відвідуванню учнями школи, використання вільного часу. Двічі на семестр проводяться тренінгові заняття для батьків «Алкоголь і  сім`я», «Шкідливі звички – наслідування негативної поведінки батьків» (Додаток 27). Штаб підтримує зв'язок з класними керівниками і вчителями - предметниками.  Учні середніх і старших класів 100% охоплені гуртковою роботою. В школі діють гуртки: спортивний, хорового співу, «Дизайнер», інформатики.

Ведеться контроль за відвідуванням учнями школи класними керівниками сумісно з адміністрацією з виясненням причин відсутності учня на уроці:

- рейди в родини, де учні не відвідують школу;

- акція „ Всеобуч – 2012” (Додаток 7)

- операції „Урок”, „Канікули” (Додаток 7)

Однією з головних фігур у роботі з важковиховуваними учнями є заступник директора з виховної роботи, який організовує, методично озброює, координує роботу з ними не лише в межах школи, а й працює в тісному зв’язку з оперативним уповноваженим кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

У педагогічному колективі накопичено певну інформацію про кількість учнів школи, схильних до різних видів порушень за шість років. Напрацьована певна схема діагностики причин скоєння правопорушень. Ведеться статистичний та графічний облік скоєних учнями правопорушень.

Плануючи правоосвітню роботу з класом, класні керівники використовують різноманітні форми й методи роботи: • виховні години;

 • індивідуальні бесіди;

 • анкетування й тестування;

 • тренінги;

 • відвідування на дому;

 • консультації батьків;

 • зустрічі з робітниками правоохоронних органів;

 • конкурси малюнків, плакатів, стіннівок, віршів;

 • написання творів-мініатюр;

 • уроки, вечори правових знань та ін. (Додаток 9).

У школі проводиться місячник правових знань (Додаток 12)

Для виховання в учнів поваги до держави, її законів класні керівники проводять наступні заходи:  • в/г „Я – громадянин України”,

  • в/г „Держава і ми”,

  • в/г „Громадянином бути зобов`язаний”;

  • бесіди з учнями 1 – 8 класів з вивчення Конституції України.

  • В школі проводиться певна робота з правової освіти населення:

в тому числі з учнями:

 • бесіда „Дитина та її права”,

 • бесіда-тренінг „Права неповнолітніх”,

 • практикум „Мої права і мої обов`язки”,

 • урок правових знань „Конвенції ООН про права дитини”;

 • конкурс малюнків „Права дитини в малюнках”;

 • в/г „Хочу”-і „Не можна”, „Не хочу”.- і „Треба”. Як їх узгодити?”,

 • в/г „Бути на землі людиною”,

 • круглий стіл „Дитина та її права”,

 • в/г „Законодавство про дитину”,

 • диспут „Дитина у школі”,

 • дискусія „Людина і натовп”,

 • година спілкування „Виконуй обов’язки і поважай закон”,

 • година роздуму „Правила і закони в твоєму житті”

( Додаток 9 ).

Для батьків працює правовий всеобуч, класні керівники проводять на батьківських зборах бесіди на правоосвітню тематику. Два рази на рік проводяться тижні правових знань з метою поліпшення правової освіти.

Питання правової освіти та виховання знайшло відображення наступним чином:


 • в класних кімнатах обладнані „Куточки правових знань” (Додатки буклети, пам’ятки);

 • створені кейси за питаннями:

 • „Захист дітей від насильства”;

 • „Правовий порадник”;

 • „Профілактика правопорушень, наркоманії, алкоголізма”;

 • методична скарбничка школи „Правове виховання”;

 • методична скарбничка школи „Держава та Конституція очима дитини”;

 • „Формування здорового способу життя”

Для реалізації заходів, напрямлених на попередження злочинності, вдосконаленню способів життя учнів без порушень норм моралі в школі створено і діє штаб профілактики правопорушень, розроблено положення про штаб з профілактики правопорушень, на засіданнях якого розглядаються випадки злісного порушення учнями Статуту школи. На всіх учнів, які знаходяться в „групі ризику”, заведені особові справи, ведуться щоденники педагогічних спостережень, складені плани роботи

РІЧНИЙ ПЛАН

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Термін

Категорія

Зміст контролю

Форми контролю

Форма узагальнення

Відмітка про виконання


вересень

класні керівники 1–9 класів

Об`єкт: зміст планів виховної роботи.

Мета: перевірити відповідність змісту планів класного керівника віковим особливостям учнів; актуальність поставлених завдань і відповідність їх завданням школи; уміння класного керівника аналізувати роботу з класом.

Аналіз планів.

Співбесіди з класними керівниками і учнямианалітична довідка
керівники гуртків

Об`єкт: програми і тематичне планування.

Мета: перевірити відповідність тематичного планування програмам; методичну грамотність педагога у визначенні завдань роботи з колективом.

Відвідування занять.

Співбесіди з педагогами, учнями.виступ на нараді
керівники гуртків

Об`єкт: комплектування груп.

Мета: створення умов для творчого розвитку кожного учня, щодо наповнення груп шкільних оплачуваних гуртків

Відвідування занять.

Співбесіди з педагогами, учнями.наказ по школі
класні керівники 1-9 класів

Об`єкт: щоденники учнів

Мета: перевірити роботу класних керівників зі щоденниками учнів

Перевірка щоденників учнів

Довідка

жовтень

класні керівники 1-9 класів, керівники гуртків

Об`єкт: робота педагогів з реалізації інтересів учнів, їхнього творчого розвитку.

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів роботі, що вже проводиться.

Аналіз планів, журналів. Відвідування занять. Анкетування учнів. Перевірка щоденників.

виступ на засіданні м/о класних керівників, на нараді при директорові
Педагог-організатор,

класні керівники 1-9 класівОб`єкт: підготовка до організації канікул.

Мета: перевірити доцільність спланованих на осінні канікули заходів; їх відповідність вікові учнів та особливостям даного дитячого колективу.

Аналіз планування канікул

Загальношкільний план канікул.

Наказ по школі.


класні керівники 5-9 класів

Об`єкт: робота класного керівника з формування в учнів відповідального ставлення до навчання.

Мета: перевірити поточну успішність учнів

Аналіз рівня успішності. Відвідування класних годин, уроків.

Виступ на нарадіпри директорові
листопад

класні керівники 5-9 класів

Об`єкт: організація канікул

Мета: перевірити, наскільки проведені заходи відповідали планам класів на канікули; визначити їх ефективність.

Відвідування заходів. Перевірка творчих робіт учнів. Співбесіди з учнями.

Довідка
класні керівники 1-4 класів

Об`єкт: класні години.

Мета: ознайомитися з системою проведення класних годин у початковій школі, їх змістом, формою, результативністю.

Відвідування класних годин. Співбесіди з учнями, учителями. Анкетування учнів.

Виступ на нараді при директорові.
керівники гуртків

Об`єкт: стан наповнення груп, відвідування учнями занять

Аналіз відвідування занять, наповнення груп.

Виступ на нараді при директорові
грудень

класні керівники 9 класів

Об`єкт: класні години

Мета: ознайомитись з системою класних годин, їх змістом, відповідністю запитам і інтересам учнів

Відвідування класних годин, співбесіда з учнями

Довідка
Класні керівники 1-9 класів

Об`єкт: організація правоосвітньої роботи

Мета: перевірити систему правоосвітньої роботи з учнями, батьками.

Аналіз планів виховної роботи. Самоаналіз діяльності класних керівників. Відвідування заходів. Співбесіда з учнями

Довідка. Виступ на нараді при директорові
класні керівники 1-9 класів, педагог-організатор

Об`єкт: підготовка до новорічних і різдвяних свят, канікул

Мета: визначити, якою мірою враховуються запити і інтереси учнів під час планування зимових канікул

Анкетування учнів, аналіз планів зимових канікул

Загальношкільлний план канікул, виступ на нараді при директорові
січень

класні керівники 1-9 класів, керівники гуртків, педагог-організатор

Об`єкт: організація канікул

Мета: перевірити відвідування учнями заходів, перевірити роботу гуртків у канікулярний час

Відвідування заходів, співбесіди з учнями

Довідка
Класні керівники 8-9 класів

Об`єкт: робота класних керівників з формування громадянсько-патріотичних якостей

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів із громадянського виховання роботі, яка вже проводилась у цьому напрямі. Визначити результати заходів

Аналіз планів виховної роботи. Відвідування класних годин. Анкетування учнів. Спостереження.

Виступ на нараді при директорові. Наказ по школі.
лютий

Класні керівники 5-9 класів

Об`єкт: робота з батьками

Мета: перевірити стан роботи з батьками в 5-9 класах, виконання плану роботи з батьками, залучення батьків до участі в НВП, психолого-педагогічної ьосвіти батьків.

Відвідування батьківських зборів, співбесіди з учнями, їх батьками. Аналіз протоколів батьківських зборів

Виступ на нараді при директорові.
класні керівники 1-9 класів

Об`єкт: щоденники учнів

Мета: перевірити роботу класних керівників зі щоденниками учнів

Перевірка щоденників учнів

Довідка. Наказ по школі
класні керівники 1-9 класів

Об`єкт: організація роботи з охорони життя та здоров`я учнів

Мета: перевірити роботу класних керівників щодо організації роботи по охороні життя і здоров`я учнів та дотримання вимог техніки безпеки в школі

Аналіз документації (щоденники, журнали інструктажів, класні журнали). Анкетування учнів. Співбесіди з учнями, вчителями. Аналіз виховних планів роботи. Спостереження.

Довідка. Виступ на нараді при директорові.
березень

Класні керівники 6-9 класів

Об`єкт: робота з профілактики правопорушень серед учнів із девіантною поведінкою.

Мета: перевірити якість індивідуальної роботи з учнями, схильними до девіантної поведінки, залучення їх до цікавого, плідного дозвілля, до роботи в гуртках, секціях

Аналіз документації щодо учнів із девіантною поведінкою. Аналіз відвідування учнями уроків, позаурочних заходів. Співбесіди з учнями

Наказ по школі. Виступ на засідання педради.
Класні керівники 1-9 класів, педагог-організатор, бібліотекар

Об`єкт: підготовка до канікул

Мета: перевірити підготовку тематичних заходів на канікулах: «Тиждень дитячої книги», «Театр і діти», «Музична весна»

Аналіз планів на канікули. Анкетування учнів.

Загальношкільний план канікул. Виступ на нараді при директорові
квітень

Класні керівники 8-9 класів

Об`єкт: організація профорієнтаційної роботи з учнями.

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів з профорїєнтаційної роботи роботі, яка вже проводилась в цьому напрямі, визначити, якою мірою враховуються запити й інтереси учнів при плануванні роботи.

Аналіз виховних планів. Анкетування учнів. Співбесіди з учнями.

Довідка
Вихователь ГПД

Об`єкт: організація дозвілля учнів.

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів роботі, яка вже проводилась, визначити, якою мірою враховуються запити й інтереси учнів при плануванні роботи.

Аналіз виховного плану. Співбесіди з учнями. Спостереження.

Довідка
травень

Класні керівники 1-9 класів. педагог-організатор

Об`єкт: робота з розвитку учнівського самоврядування

Мета: ознайомитись з формами організації учнівського самоврядування в учнівських колективах

Аналіз планів виховної роботи. Співбесіда з учнівським активом. анкетування учнів

Виступ на нараді при директорові. Довідка
Об`єкт: підсумки роботи за навчальний рік.

Мета: перевірити, якою мірою виконано план Вр на рік, визначити результативність роботи педагогів

Звіти класних керівників, педагога-організатора. Співбесіди з учнями, анкетування.

Аналіз роботи за рік. Виступ на педраді
червень

Класні керівники 1-9 класів

Об`єкт: організація літнього оздоровлення учнів

Мета: перевірити якість організації літнього оздоровлення учнів.Аналіз роботи оздоровчого майданчика. Відвідування занять гуртків, секцій. Аналіз документації щодо оздоровлення учнів

Довідка. Виступ на педрадіШкола тісно співпрацює з представниками міліції, суду, прокуратури які проводять для учнів відеолекторії, лекції, бесіди, консультації на правові та загальнолюдські теми (Додаток 12) .

Школою проводиться певна робота з проблеми превентивного виховання, визначено методи, спрямовані на виправлення відхилень в поведінці учнів, проводиться моніторинг рівня вихованості учнів, діагностика помилкових форм виховання в сім`ї, що впливає на рівень і становлення адитивної поведінки (додаток 3).

Створено банк даних на учнів і родини „групи ризику”, ведеться статистика негативних проявів серед неповнолітніх.
2007-2008

2008 - 2009

2009-2010

2010- 2011

2011-

2012

2012- 2013

1

Учні, які стоять на внутришкільному обліку

37

32

28

24

19

12

2

Учні, які стоять на обліку в ОКМДД

-

-

-

1

1

1

3

Учні з неблагополучних сімей

-

3

3

3

3

3

4

Учні, які схильні до протиправних дій

-

-

-

-

-

3

5

Учні, які не приступили до навчання без поважних причин

-

-

-

-

-

-

6

Учні, схильні до табакокуріння

2

2

1

3

3

2

7

Учні, схильні до вживання спиртних напоїв

-

-

-

-

2

2

8

Сім`ї, в яких батьки зловживають спиртними напоями

-

-

-

1

1

1

9

Учні, схильні до бродяжництва

-

-

-

-

1

1

10

Учні, схильні до вживання наркотичних речовин

-

-

-

-

-

-

11

Учні, що скоїли злочини

-

-

-

-

-

-

Класними керівниками проводиться планомірна систематична робота в цьому напрямку: • бесіди „З якого віку наступає відповідальність за правопорушення?”,

 • бесіди „Завжди дотримуватись законів”,

 • огляд кримінальної хроніки „Як підлітки втягуються в злочинну діяльність?” та ін.

Школою і класними керівниками питання превентивного виховання розглядаються на загальношкільних, класних батьківських зборах, на засіданні ради школи, при індивідуальних зустрічах з батьками, на засіданнях батьківської школи по вихованню дітей з неповних, багатодітних, малозабезпечених, неспроможних родин. Основні питання:

 • До чого можуть привести жорстокість і насильство в родині?

 • Якщо дитина пішла з дому;

 • Права дитини в сім`ї;

 • Роль батьків у педагогічному процесі;

 • Зловживання дітьми;

 • Закони України про відповідальність батьків за виховання дітей та ін.

У вересні було проведено громадський огляд умов проживання та виховання дітей особливих категорій, педагогічну акцію “Чим живеш, дитино?”. Мета – відвідування вдома дітей особливих категорій, вивчення матеріально-побутових умов учнів.

Була організована виставка малюнків, плакатів на антиалкогольну, антинікотинову тематику “Як позбутися шкідливих звичок”. Проведено анкетування на правову тематику.

Загально-профілактичне значення правової роботи полягає у розумінні неповнолітніми того, що за скоєння правопорушення настає індивідуальна відповідальність. Велику роль відіграє шкільна бібліотека, надаючи допомогу вчителям, учням у підготовці та проведенні диспутів, конференцій, в обговоренні статей та книг, організації вікторин та виставок, підборі літератури з правових питань тощо. У шкільній бібліотеці є добірка літератури (книг, журналів, статей) на правову тематику для викладачів та учнів.

Шкільна бібліотека стала центром пропаганди правовиховної роботи та відповідної літератури для учнів, батьків та вчителів.

Важливу роль відіграє функціонування тематичних виставок правової літератури на базі бібліотеки. У ній обладнано куточок “Все про закон”. У школі оформлено інформаційний стенди: “Закон і ми”, “Загальна декларація прав людини”, “Світовий кодекс прав дитини”, функціонують тематичні виставки: “Конституція України – традиційне і нове”, “Державні символи України”, “Україна -шлях до правової держави”. Тому що статистика злочинів серед підлітків свідчить: кожний третій учасник групового злочину – неповнолітній; із загальної кількості злочинних угруповань – 85% становлять угруповання з участю неповнолітніх.

Загалом, за даними статистики, останнім часом кількість неповнолітніх злочинців у віці 14 – 15 років збільшилася більше ніж на половину, майже третину з них становлять дівчата.

Зростання дитячої і підліткової злочинності зумовлене соціальним процесами у суспільстві. Адже поруч із демократизацією суспільного життя, становленням нової різноманітності діяльності людей, виникають серйозні соціальні проблеми, збільшується кількість сімей, не здатних забезпечити нормальний розвиток своїх дітей, як у матеріальному, так і в моральному плані.

Практичний психолог і педагоги школи встановили залежність схильності особистості до правопорушень від рівня її морального розвитку, правової свідомості. Значний вплив на моральні якості і правову вихованість дітей та підлітків здійснює той соціально-психологічний та психолого-педагогічний моральний клімат, у якому вони перебувають.

У сучасних умовах розходження між сім’єю і школою посилюється. У сім’ї йде переорієнтація на інші цінності, діти включаються у ринкові відносини, і нові ідеологічні установки часто призводять до конфліктів у стосунках батьків і дітей.

Школа ж продовжує захищати ідеали добра і безкорисливості, чесності, порядності і милосердя. Її мета і зміст завжди будувалися на вічних духовних істинах, якими живе людство. Ця обставина ще більше підкреслює необхідність перегляду існуючих стосунків батьків і школи. Тому роботі з батьками педагогічний колектив школи приділяє особливу увагу.

Намагаємося працювати в тісному контакті з кожною сім’єю. У центрі особливої уваги – неблагополучні сім’ї та сім’ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень. Чітко працює лекторій “Сімейна розмова”.

Так, в цьому навчальному році сплановані такі лекції по правовому вихованню для батьків: “Важкий підліток”, “Алкоголь і особливості людини” (за участю лікаря-нарколога); уроки виховання для занять із батьками – “Про алкоголь – фізіологічні та індивідуальні особливості юнацького віку”, “Підліткова злочинність: джерела, характер і особливості», “Формування здорового способу життя”.

Практикуємо проведення Днів відкритих дверей для батьків та зустрічей за “круглим столом”. До участі в таких заходах запрошуємо лікарів, працівників адмінорганів.

Ефективною формою роботи є консультації для батьків – консультації юриста, працівників міліції, психолога; консультації для молодих батьків.

Сім’я завжди була й залишається одним із головних чинників у становленні особистості. Отже, неможливість для дитини засвоєння адекватної соціальної ролі та стилю поведінки, яке йде з сім’ї, може стати причиною появи комплексів, що впливають на психічний розвиток особистості, а згодом – стають причиною її асоціальної чи антисоціальної поведінки.

На обліку в школі 3 неблагополучних сім’ї. Це сім’ї, де батьки практично не займаються вихованням дітей, вживають алкоголь, невірно реагують на рекомендації учителів. В таких сім’ях, як правило, відсутній батьківський авторитет. Ці сім’ї постійно відвідують класні керівники, представники адміністрації школи та громадськості мікрорайону.

Чітко планується і проводиться кропітка виховна робота з батьками

(Додаток 11). Намагаємось вирішити питання про залучення важковиховуваних підлітків до участі в роботі гуртків, шкільних спортивних секцій.Види допомоги неповній сім’ї


 1. Спостереження та консультації соціального педагога, практичного психолога.

 2. Залучення повної сім’ї, якщо це можливо, для роботи з дитиною та її сім’єю.

 3. Залучення найближчих родичів до виховання дитини.

 4. Залучення неповної сім’ї до занять у дитячо-батьківських групах.

 5. Залучення класного керівника або вчителя до активної діяльності, спрямованої на надання дитині додаткової освіти (гуртки, центри творчості тощо).

 6. Проведення батьківського лекторію.

 7. Навчання одного з батьків навичок виховання дітей за відсутності іншого.

 8. Постановка на облік у заклади й органи соціального захисту.

Види допомоги дисфункціональній сім’ї (через зайнятість батьків)

 1. Супровід дитини соціальним педагогом.

 2. Спостереження й консультація психолога освітнього навчального закладу.

 3. Консультативна допомога практичного психолога, психотерапевта чи ігротерапевта.

 4. Залучення дитини до занять у центрі денного перебування.

 5. Залучення батьків до занять з психології підлітка.

 6. Допомога дитині у плануванні свого вільного часу (соціальний педагог, класний керівник).

Форми роботи з батьками з правоосвітньої роботи


І. Батьківський університет.

 1. Зустріч з учителями: “Батьківська п’ятниця”.

 2. Консультпункт для батьків: “Сімейна скринька”.

 3. Батьківські збори для батьків тих учнів, які схильні до правопорушень.

 4. Диспут для батьків: “Яку сім’ю можна вважати зразковою?”

ІІ. Загальношкільні батьківські збори по паралелях на тему: “Адміністративна відповідальність батьків згідно Закону України “Про освіту”.

ІІІ. Спільна робота зі службою у справах неповнолітніх.План роботи юридичного всеобучу батьків

Заняття № 1

Тема: Превентивне виховання в сім”ї і в навчальному закладі

1.

Поняття превентивного виховання. Його принципи. Теоретична основа превентивного виховання.

2.

Вимоги до превентивного виховання дітей та підлітків у сім”ї та школі.

3.

Правові знання – основні категорії оцінки превентивного виховання.

Заняття № 2

Тема: Права і обов”язки батьків по вихованню дітей

1.

Права і обов”язки батьків по вихованню і навчанню дітей у відповідності із Законом України „Про освіту”.

2.

Обов”язки дітей по відношенню до батьків.

3.

Адміністративна відповідальність батьків і осіб, що їх замінюють, за неналежне виконання своїх обов”язків по вихованню і навчанню дітей.

Заняття № 3

Тема: Законність, правопорядок і юридична відповідальність неповнолітніх

1.

Зміст поняття законності і правопорядку.

2.

Цілі види та підстави юридичної відповідальності.

3.

Особливості кримінальної, адміністративної і цивільної відповідальності неповнолітніх і їх батьків.

Заняття № 4

Тема: Причини і види правопорушень та їх профілактика серед неповнолітніх

1.

Поняття причини та види правопорушень.

2.

Пияцтво і наркоманія – небезпечні правопорушення і джерело злочинів.

3.

Батькам про правову відповідальність неповнолітніх.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка