М. Донецьк-2012. Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистостіСторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.84 Mb.
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20
Донецька загальноосвітня школа №20

правовиховне виховання


заступник директора з ВР

Зарицька О.М.,

м.Донецьк-2012
.

f:\герб школы\gerb.png

Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистості

ЗМІСТ


ВСТУП
ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………… 4 1. Паспорт загальноосвітнього закладу…………………………………….. 5

 2. Цільовий проект правової освіти і виховання школярів

«Відвернути біду»………………………………………………………….7

 1. Інфомаційно - аналітичні дані з правоосвітньої та правовиховної діяльності навчального закладу…………………………………………..17

  1. Система діяльності з правоосвітньої та правовиховної діяльності навчального закладу………………………………………………………. 24

  2. Правовиховна робота в школі з профілактики правопорушень …..32

  3. Робота школи з важковиховуваними учнями ………………………39

3.4. Витяг з робочого навчального плану………………………………..43

3.5. Школа – наукова лабораторія інформаційних технологій навчання…………………………………………………………………………….48

3.6. Особливості організації навчального процессу…………………...49

3.7. Співпраця з вищими навчальними закладами ……………………...50

3.8. Бібліотека ДЗШ № 20 – інформаційний науково-методичний і соціально-культурний центр………………………………………………………51

3.9. Робота школи з розвитку творчої особистості…………………….54

4. Аналіз системи правоосвітньої та правовиховної роботи і моніторинг результативності діяльності навчального закладу щодо формування правової компетентності учнів…………………………………………………………….. 58

ВИСНОВОК……………………………………………………………………81

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...83

Додаток 1. Матеріально - технічна база

Додаток 2. Всеукраїнський експеримент «Проектування особистісно- розвивального змісту навчально - виховного процесу загальноосвітнього начального закладу»

Додаток 3. Робота школи з профілактики правопорушень учнів

Додаток 4 . Робота пришкільного табору «Веселка» з дітьми схильними до девіантної поведінки .

Додаток 5. Робота школи з розвитку творчої особистості

Додаток 6. Методичні розробки правовиховної діяльності.

Додаток 7. Місячник правових знань

ВСТУП

Порядний той, хто своє правовимірює своїм обов'язком  

Г. Лакордер
Зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві ( соціальні, політичні, економічні) впливають на всі сфери його життя та діяльності, в тому числі й на освіту. Ці зміни потребують нових підходів у взаємовідносинах між школою і суспільством.

У Законі України «Про загальну середню освіту» написано, що «...загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, політкультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.»

Будь-яка нація будує державу, а держава розвиває націю. Найвища цінність нації – особистість, яка має високий духовний, інтелектуальний, освітній, культурний потенціал. В умовах величезних змін у соціальному, економічному, політичному житті України постала проблема перебудови в сфері виховання. Перед школою і суспільством стоїть задача розвитку не просто особистості, а свідомого українського громадянина, який максимально акумулює в собі національні риси та самобутність українського народу, здатного до життя в демократично-правовому суспільстві.2. Цільовий проект правової освіти і виховання школярів

"Відвернути біду"
В школі створений цільовий проект правової освіти і виховання школярів «Відвернути біду», термін дії проекту 2012 - 2015 роки.

Актуальність проекту. Проблема правового правового виховання та освіти завжди була і є пріоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціальних досліджень у різних країнах світу. В Україні ця проблема є особливо гострою, оскільки молодь формується в складних соціально-культурних умовах екологічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів, кримінальності суспільства. 
Спостерігається тенденція до загострення соціально-екологічних, психологічних та медико біологічних факторів, які детермінують деструктивну поведінку неповнолітніх. Зростає чисельність дітей з порушенням норм поведінки та тих, які відносяться до групи ризику і долучаються до раннього алкоголізму, наркоманії, проституції, Віл-інфікованості, збільшується питома воля протиправної агресивної поведінки підлітків під впливом алкогольного та наркоманійного сп'яніння. 

Тому виникла потреба реалізувати проект "Відвернути біду" з метою допомоги молодим громадянам різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись; об'єднати активну, дієву учнівську молодь, яка має достатній потенціал для проведення серед однолітків соціальної роботи за принципом "рівний-рівному", і яка б стала "мозковим штурмом" у плануванні, здійсненні інформаційно-просвітницьких заходів. Мета проекту:

 • скоординувати зусилля педагогів, батьків комітету у справах сім'ї та молоді та інших громадських організацій для попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді;

 • розробити і запровадити систему правової освіти учнів, їх батьків і педагогів;

 • проводити анкетування для вивчення причин і умов, що сприяють скоєнню учнями правопорушень;

 • інформувати учнів про мережу позашкільних закладів мікрорайону з метою забезпечення змістовного дозвілля та відпочинку школярів;

 • приділити увагу соціально-психолого педагогічній допомозі учням та їх батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

 • підвищити правову культуру та знання неповнолітніх;

 • створити систему попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх, запобігати дитячій бездоглядності та безпритульності.

Завдання проекту:

 • створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

 • надання основних правових знань, формування мотивації та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті;

 • забезпечення соціально-психологічної діяльності, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації.

 • участь і проведення масових заходів з правового та превентивного виховання;

 • створення куточка правової освіти;

 • проведення відеолекторіїв "Не заганяй себе до пастки";

 • виготовлення роздаткового матеріалу з даної тематики, розповсюдження його серед школярів;

 • організація роботи волонтерів;

 • проведення конкурсів плакатів, малюнків;

 • активізування роботи правового клубу ""

 • надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги тим неповнолітнім, які її потребують.

 • забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами.

 • стимулювання неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної орієнтації, сприяння валеологізації навчально-виховного процесу, навчання з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров'я.

 • сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів, батьків, об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи. 

Цільова група: 

Передбачаємо, що цільовою групою в ході реалізації проекту стануть учні віком від 6 до 17 років, які в результаті проводитимуть роз'яснювальну роботу серед однолітків. З цією метою передбачається:

 • реалізувати протягом 2012-2015 років роботу заплановану в проекті, з подальшим висвітленням матеріалів проекту в засобах масової інформації. Ідеї проекту реалізовувати і протягом наступних років;

 • використовувати інтерактивні форм і методи роботи при реалізації проекту. Принципи реалізації проекту:


 • диференціація;

 • співробітництво та педагогічна корекція;

 • гуманізація навчання;

 • єдність родини і школи.

Методи реалізації проекту:


 • пошукова робота;

 • групова співпраця;

 • спостереження;

 • практична робота;

 • соціологічні дослідження.

Система реалізації проекту з правової освіти і виховання

загальноосвітньої школи III ступенів № 20


Правоосвітня робота з учнями
Профілактика шкідливих звичок
Правоосвітня робота з батьками


Співпраця з правоохоронними органами, відомствами

ПРАВОВА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ
Попередження негативних проявів поведінкиПревентивне виховання
Вивчення Конституції України
робота шкільного органу самоврядуванняОчікувані результати:


 • удосконалення системи профілактичної роботи в школі;

 • усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;

 • допомога учням та їх батькам в захисті прав та інтересів;

 • навчання дітей знаходити вихід з кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства;

 • залучення до цієї роботи більшої кількості молодих людей;

 • активізування роботи волонтерів;

 • зниження рівня правопорушень серед учнів школи.


Етапи реалізації проекту
І. Організаційно-підготовчий етап

(2012 – 2013 рр.) • На першому етапі створюється науково-методична рада керівництва процесом реалізації проекту, творча група вчителів, яка буде залучена до дослідної роботи.

Аналізується теоретична база з проблеми, відбираються для психологів, учителів методичні рекомендації, які будуть покладені в основу реалізації з метою перевірки їх ефективності. Збирається та систематизується практичний вітчизняний та зарубіжний досвід з проблеми.

 • Розробляються організаційна модель роботи з дітьми в урочний та позаурочний час, схеми, таблиці моніторингового супроводу, процесу дослідження педагогічного та психологічного середовища.

 • Визначаються контрольні та експериментальні класи і проводяться констатуючі заміри за критеріями, за допомогою яких оцінюється реальний стан педагогічного та психологічного супроводу.

 • Проводяться семінари з усіма педагогами гімназії і тренувально-практичні заходи із вчителями творчої групи, які будуть безпосередньо реалізовувати науково-методичні розробки з проблеми.

ІІ. Практико-дослідницький етап

(2013 – 2014 рр.) • Процес втілення в практику роботи інновацій.

 • Проведення педагогічних спостережень, їх фіксація .

 • Складання схем для проведення аналітичних методів дослідження та встановлення математичної статистики.

 • Здійснення психологічного супроводу та корекції педагогічної і учнівської діяльності.

 • Проведення моніторингових замірів у контрольних, експериментальних класах та проміжних замірів, їх узагальнення, співставлення з реальними результатами та розгляд на методичній раді школи.

 • Підготовка та написання статей, висвітлення в педагогічній пресі проміжних узагальнюючих результатів.

ІІІ. Узагальнюючий етап (2014 – 2015 рр.)

 • Проведення остаточних замірів у контрольних і експериментальних класах, їх співставлення з моніторинговими дослідженнями.

 • Систематизація накопиченого матеріалу за наслідками проведеного дослідження.

 • Узагальнення отриманих даних, розробка методичних рекомендацій та підготовка навчально-методичних, дидактичних матеріалів для педагогів.

 • Видання матеріалів за результатами проведеного дослідження.

Для упорядкування, визначення термінів та форм представлення напрацьованих матеріалів було розроблено план реалізації проекту.

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

ФінансуванняНа педагогічних радах, нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об′єднань класних керівників розглядати стан роботи щодо профілактики правопорушень в учнівському середовищі.

2012-2015 роки


Адміністрація, соціально – психологічна служба.


Вивчити стан та регіональну поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності, криміногенний вплив злочинних елементів на підлітків, способи втягнення неповнолітніх у злочинні групи. Опрацювати систему відповідних профілактичних заходів та розробити рекомендації для працівників закладу.

2012-2015р.

Соціально – психологічна служба спільно з ОКМДД

У межах фінансування закладуАктивізувати роботу шкільної ради по профілактиці правопорушень.

2012-2015р


Адміністрація класні керівники


Продовжити вивчення Конституції України в початкових та середніх класах навчального закладу.

2012-2014 роки


Учителі


Вивчати становище неповнолітніх в сім’ях, де батьки страждають на хронічний алкоголізм або наркоманію, розробити конкретні рекомендації по роботі з ними.

2012-2015р


Соціально – психологічна служба, класні керівники


Приймати участь у щорічних конкурсах юних інспекторів руху школи

2012-2015 р


Педагог організатор , Класні керівники

В межах фінансування закладуПроводити зустрічі за «круглим столом» старшокласників з працівниками прокуратури, кримінальної міліції, лікарями, інспекторами ОКМДД, представниками суду, прокуратури з проблеми профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, з питань запобігання транспортного травматизму серед дітей та протипожежної безпеки.

2012-2015 р


Адміністрація соціально- психологічна служба, класні керівники


Розробити інформаційні буклети, плакати, пам’ятки профілактичного змісту з проблем наркоманії, алкоголізму, СНІДу, протиправних та аморальних вчинків для учнів, батьків, вчителів.

2012-2014 роки


Соціально – психологічна служба, класні керівники

У межах фінансування закладуПроводити зустрічі з підлітками з метою профілактики правопорушень та навчання їх правильної поведінки в кризових ситуаціях.

2012-2015 р


Соціально – психологічна служба, рада профілактики правопорушень


Проводити моніторинги щодо факторів проявів насилля над дітьми, бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх та рівня обізнаності дітей та учнівської молоді з питань негативного впливу на життя та здоров’я алкоголю, тютюну, наркотиків.

2014-2015р


Соціально – психологічна служба

У межах фінансування закладуЗалучати учнів до участі у програмах «Твій вибір», «Майбутнє починається сьогодні» з метою запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі

2013-2015 р


Соціально – психологічна служба, тренери програм

У межах фінансування закладуДотримуватися «Правил внутрішнього розпорядку» з метою максимального забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

2012-2015р.

Адміністрація

класні керівникиУ межах фінансування закладуАктивізувати діяльність педагогів школи щодо формування в дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві.

2013-2015 р


Адміністрація, класні керівники


Збільшити кількість гуртків, курсів за вибором, які сприяють організованому дозвіллю школярів різних соціальних категорій.

2013-2015 р


Адміністрація

Керівники гуртків,

вчителі-предметники


У межах фінансування закладуРозробити методичні рекомендації щодо організації роботи по запобіганню злочинності та правопорушень серед дітей та підлітків, дитячої бездоглядності, бродяжництва та жебрацтва.

2013-2015 р


Соціально – психологічна служб а


Ввести у практику роботи соціального педагога «Карту спостережень» дітей які стоять на внутрішкільному обліку

2012-2015 р

Соціально – психологічна служба

У межах фінансування закладуПроводити відео лекторії, дебати, корекційні заняття з елементами

тренінгу для школярів з питань профілактики насильства, жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку дітей, організації дієвої анти тютюнової, алкогольної та наркотичної пропаганди.2013-2015 р


Соціально – психологічна служба,

класні керівникиУ межах фінансування закладуЗдійснювати внутрішкільний облік та систематично інформувати управління освіти і науки та службу у справах неповнолітніх про неблагополучні сім’ї та учнів навчальних закладів, схильних до пропусків занять без поважних причин, правопорушень, бродяжництва.

2012-2015 р


Заступник директора з ВР,

Соціально – психологічна служба,

класні керівникиОрганізувати індивідуальну та корекційно-відновлювальну роботу з учнями девіантної поведінки, що скоїли правопорушення та злочини, схильні до вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин та мають інші психо-педагогічні відхилення у поведінці, їх батьками та членами родини.

2012-2015 р


Соціально – психологічна служба,

класні керівники
Організовувати зустрічі дітей та підлітків з представниками міліції, інспекторами служби у справах неповнолітніх з метою запобігання правопорушень та злочинності в учнівському середовищі.

2012-2015 р


Заступник директора з виховної роботи,

класні керівники

Активізувати діяльність педагогічного колективу з органами учнівського самоврядування та батьківською громадськістю та проводити індивідуальну профілактичну роботу з дітьми девіантної поведінки.

2012-2015 р


Заступник директора з виховної роботи, батьківський комітетПроводити батьківські збори, лекції для батьків з питань шкідливого впливу алкоголю та наркотичних засобів на дитячий організм.

2012-2015 р


Заступник директора з виховної роботи


В межах фінансування навчальних закладів


3. Інфомаційно - аналітичні дані з правовиховної діяльності навчального закладу
Усі міркування щодо того, що діти бувають різні, не мають сенсу. Дитина має потребу у вашій допомозі – вважайте це над завданням. Чим “важча” дитина тим більше любові в неї потрібно вкласти...”
Ель Тат
Педагогічний колектив ДЗШ № 20 працює над реалізацією проблеми: формування,розвиток і реалізація соціально активної особистості.

Виходячи з проблемного питання, вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб підвищити виховну профілактичну роль у попередженні аморальних антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі, у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність її частин – від директора до бібліотекаря і медперсоналу.

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей важковиховуваних учнів, умов їх сімейного виховання, мікросоціального оточення. Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками займає психологічна служба.


Спільно з заступником директора практичний психолог надає цільову допомогу класним керівникам з виявлення відхилень у поведінці учнів та передбачає напрямки вивчення причин відхилень, шляхів впливу сім’ї в процесі перевиховання та форми індивідуальної роботи .

У школі успішно працює психологічний центр. В рамках діяльності якого здійснюється психолого-педагогічний супровід розвитку дітей на різних етапах навчання, мета якого полягає в тому, щоб будь-який вплив на дитину був спрямований на збагачення розвитку, а не його прискорення. Робота проводиться за наступними напрямками:

1. Консультаційний.

2. Діагностичний.

3. Просвітницький.

4. Розвивальний.

5. Бесіди з учителями і батьками. Спираючись на отримані результати діагностики, даються певні рекомендації по відношенню до певного підлітка батькам, класним керівникам, вчителям.

6. Проведення корекційної роботи під час індивідуальних консультацій з важкими підлітками.
7. Профілактика девіантної поведінки (зловживання алкоголем, тютюнопалінням, наркотичними речовинами) – в курсі уроків ОБЖ за новими методиками (в курсі превентивної освіти).

Щороку в школі проводиться педагогічний консиліум у 5 класах на тему: “Індивідуально-психологічні та вікові особливості особистості”.

Просвітницька робота з учителями та батьками здійснюється у формі лекцій, бесід, виступів на батьківських зборах, під час яких здійснюється розповсюдження пам’яток, буклетів та ін. У ході консультаційної роботи надаються групові та індивідуальні консультації згідно з планом роботи або за запитом батьків, учителів, дітей.

Згідно з наказом МОН України від 06.07.2007 року № 580 та наказом управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 31.01.2008 р. № 58 Донецька загальноосвітня школа №20 протягом п’яти років була закладом освіти, на базі якого проводилася дослідницько-експериментальна робота за темою: «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально - виховного процесу загальноосвітнього начального закладу»; на її базі створено інформаційно–ресурсний центр з питань координації та надання методичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам, які працюють за виховною системою: «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів»Ключові ідеї проекту
Не пристосовувати дитину до життя,

а розвивати в ній сили добра і свободи - мета виховання

В. Зеньковський

Структура проекту

Модулі проекту:

 • "Пізнай себе і допоможи собі сам“

 • "Індивідуальний розвиток учня"

 • „Співпраця з родиною”
Взагалі, діагностика учнів за програмою «Універсал» сприяла вивченню особистісного потенціалу дитини, надала кореляційний аналіз основних проблем та потенційних можливостей особистісного розвитку учня, проектувала сфери його особистісного розвитку, реалізації творчого потенціалу, основи переходу до самостійного навчання й регулювання власної розумової діяльності.

На основі результатів моніторингу особистісного розвитку обдарованих учнів закладу можна стверджувати про підвищення рівня їхньої активності в дозвільно-ігровій (на 19%), предметно-перетворювальній (на 14%), соціально-комунікативній (на 15%), громадсько-корисній (на 29%), національно-громадській (на 19%) видах діяльності, пов’язаних зі змістом соціальної компетентності. Про зміни в розвитку особистісної, пізнавальної, оздоровчої компетентностей свідчить зростання рівня активності учнів у художньо-образній (на 14%), навчально-пізнавальній (на 5%),фізично-оздоровчій (на 15%) видах діяльності. В багатьох учнів проведено корекцію вад особистісного розвитку, наприклад, рівень асоціальності знизився на 80%. Збільшилась кількість учнів, у яких сформовані ціннісні пріоритети у напрямках «Я і рідна домівка» (на 8%), «Я і друзі» (на 22%), «Я і громадські обов’язки» (на 13%), «Я і Україна» (на 12%) (Додаток 3).

Результати впровадження проекту

Заступником директора з НВР були заплановані і проведені протягом навчального року практичні семінари, на яких учителі відпрацьовували методи, технології, які краще за все використовувати на уроках для вирішення класних, групових, індивідуальних проблем, знайомилися з новинками передового досвіду в світі інтерактивного, особистісно-розвивального навчання, розробили форму складання поурочного плану, яка дозволяє здійснювати моніторинг системи роботи вчителя над реалізацією різних видів проблем, з метою здійснення контролю за використанням результатів діагностики особистісного розвитку учнів під час навчального процесу для підсилення результативності виховної роботи.

Як видно зі статистики експериментальних досліджень, використання діагностично-проектуючого комп’ютерного комплексу «Універсал» під час впровадження компететентісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес ДЗОШ №20 дозволяє виявити проблеми, пов’язані з розвитком компетентностей учнів, причини їх виникнення, дати оцінку реальному стану рівня розвитку та соціалізації, здійснити моніторинг, впливати на їх розвиток відповідно до проблем та можливостей конкретного учня, класного колективу, всього закладу. Впровадження експерименту дало змогу усьому педагогічному колективу оволодіти новими знаннями, навичками роботи в умовах експериментальної площадки, самоудосконалювати свою педагогічну майстерність.

Можливості комп’ютерного комплексу «Універсал» дозволило створити ефективні виховні програми, сценарії корекційно- виховних заходів для розв’язання завдань конкретного класного колективу, групи обдарованих учнів з метою вирішення проблем компетентнісного розвитку, виявлених під час діагностики. Підводячи підсумки участі в експерименті, ми можемо зробити такі висновки: • за підсумками дослідження створено нову систему виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу, яка передбачає застосування інноваційних психолого-педагогічних технологій, стрижнем яких є проектування особистісного розвитку учнів, що максимально оптимізує процес психо - соціального і духовного розвитку особистості;

 • інноваційна система психолого-педагогічного проектування соціального розвитку учнів є педагогічно доцільною;

 • виховання за цією системою сприяє цілісному психо- соціальному розвиткові учнів, соціалізації особистості і ефективно включає вихованців у різні форми сумісної та колективної діяльності.

У процесі корекційно-виховної роботи за цією системою створюються сприятливі умови розвитку учнів, розробки і застосування особистісно-розвивальних освітніх технологій у загальноосвітніх навчальних закладах.

3.1. Система діяльності з правоосвітньої та правовиховної діяльності навчального закладу
Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам...”

Вольтер

Головними пріоритетними тенденціями роботи нашої школи з питання правового виховання і навчання на сучасному етапі є: • вдосконалення системи правоосвітньої роботи школи;

 • єдність національного і загальнолюдського; формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;

 • доступність для кожного учня всіх форм і типів освітніх послуг; рівність умов для повної реалізації здібностей, таланту учня;

 • організація правоосвітньої роботи з батьками та учнями;

 • підпорядкування змісту навчання й виховання всебічному розвитку особистості школяра.

Школа бачить своєю головною метою забезпечення умов для навчання і виховання патріоту України, громадянина правової демократичної держави, який поважає її закони; формування навичок самоосвіти й самореалізації; розвитку сучасного і цілісного наукового світогляду.

Головні завдання школи:

 • виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати самостійні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності

 • перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов`язків людини і громадянина;

 • задоволення потреб громадян у наданні загальної середньої освіти в обсязі понад державний мінімум шляхом введення факультативних занять та курсів за вибором;

 • оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових форм, методів, технологій навчання та виховання;

 • різнобічний розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, формування ціннісних орієнтацій, наукового світогляду;

 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров`я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • розробка практичних управлінських механізмів щодо розбудови національної школи.

В нашій школі завдання правової освіти і виховання реалізуються наступним шляхом :

 • правоосвітня робота з учнями;

 • правоосвітня робота з батьками;

 • профілактика шкідливих звичок;

 • попередження негативних проявів поведінки;

 • співпраця з правоохоронними органами, відомствами;

 • превентивне виховання;

 • вивчення Конституції України;

 • робота шкільного органу самоврядування.

Зміст правового виховання ДЗШ №20

Одним із завдань є забезпечення функціональної правової вихованості. Тому  зміст виховання в школі, групі продовженого  дня спрямований на здобуття учнями знань, вмінь, досвіду правових дій, громадянських переживань, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості у всіх сферах життя.


При реалізації змісту правової освіти і правового виховання педагогічний колектив ДЗШ №20 дотримується: • особистісно зорієнтованого підходу, за якого в центр навчально-виховного процесу ставляться інтереси особи учня. Центральною ідеєю правової освіти при цьому є виконання "Декларації прав людини”, а зміст її спрямовується на виховання, громадянина демократичного суспільства, патріота України, який будує свою діяльність на основі визнання абсолютної цінності прав людини. Цей підхід реалізується шляхом створення навчальних, виховних ситуацій, в яких апробуються на практиці засвоєні загальнолюдські та громадянські цінності. Реалізація цього підходу здійснюється через роботу шкільного співуправління шляхом реалізації глобальних проблем через локальні на основі позитивного досвіду участі учнів в окремих акціях, проектах тощо.

Основні принципи правової освіти і виховання школи
Зв’язок із практичною діяльністю:

-     передбачає пріоритетність зорієнтованості учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати рішення  і діяти у правовому полі;

-     зорієнтованість на позитивні соціальні дії, що означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, виховання потреби вчитися громадськості протягом усього життя;

-     демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством, з колективом, передбачає гуманістичні відносини між педагогами й учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі,  учнівське самоврядування, відкритість і зв’язок школи з іншими соціальними угрупуваннями (сім’єю, дитячими і  молодіжними організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.);

-     плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної  різноманітності; виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу. 

Правовове виховання педагогічний колектив школи реалізує виходячи з таких основних критеріїв:  1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2.    Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3.    Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4.    Середня школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечує висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки і культури.

5.    Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

6.    Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

7.    Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

8.    Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

Правове виховання в школі здійснюється засобом цілеспрямованого впливу на організацію навчально-виховного процесу за такими напрямами:

    Ознайомлення школярів з елементами правової освіти починається вже в школі І ступеня на годинах спілкування.

У середніх і старших класах на таких бесідах учням отримують певні знання щодо теоретичних засад демократії, історичного досвіду і життя сучасних демократичних суспільств, взаємозв’язку політичної та економічної системи, прав людини і механізмів їх захисту.

    Введення змісту правового виховання до вже існуючих шкільних заходів.

Розробка і впровадження тематичних блоків у процесі виховної роботи. можливе введення окремих елементів змісту правового виховання при організації  дозвілля і відпочинку школярів

    Організація правового виховання під час позакласної та позашкільної діяльності.

Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та методи роботи: традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, з викладачами правових дисциплін, ВНЗ, екскурсії та експедиції, які мають право виховання спрямування, диспути, дебати, заходи змагального характеру.

Це дає  можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння.

    Організація демократичного шкільного життя. • Розробка проекту роботи школи з правоосвітньої та правовиховної діяльності

Школа як цілісний інститут є середовищем реалізації правової освіти і виховання. Правові навички діти засвоюють, беручи участь у повсякденному житті школи, спільноти, громади. При цьому школа може виступати як модель світу дорослих.

  Ефективне правове виховання можливе лише за реалізації прав і свобод людини в самій школі. Стиль спілкування, зокрема між адміністрацією та вчителями є для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. 

Успішність здійснення правової освіти та правового виховання значною мірою визначається методами, які використовуються педагогогами в процесі роботи.

Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні та інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення. Використовуються також традиційні: лекції, диспути, бесіди, самостійна робота з періодикою, написання рефератів, учнівські доповіді, повідомлення.

Застосування наведених форм і методів правого виховання створює умови  для формування в особистості поведінкових норм, здатності адаптуватися до нових соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права, поважати інтереси і права інших.

Правове виховання може бути ефективним лише за умови створення правового простору в класі та школі на засадах взаємної довіри, поваги до прав і свобод, толерантності, забезпечення умов для розвитку в учнів почуття власної гідності. Одним із основних аспектів правовиховної роботи ДЗШ№20 є формування у школярів правової культури.

При плануванні й організації правоосвітньої роботи адміністрація й класні керівники школи керуються наступними нормативно-правовими актами:

1. Конвенція ООН про права дитини (від 20.11.1989 року, підписана Україною

21.02.1990 року)

2. Європейська конвенція про здіснення прав дітей (від 08.09.1995р)

3. Конституція України (від 28.06.1996р)

4. Цивільний кодекс України (від 18.07.1963р)

5. Кодекс про шлюб та сім`ю 9 (від 20.06.1969р)

6. Правила опіки та піклування (затверджено наказом Державного комітету

України в справах сім`ї та молоді Міністерства охорони здоров`я України,

Міністерства праці та соціальної політики України (від 26.05.1999р)

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (від 07.12.1984р)

8. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001р)

9. Кодекс законів про працю України (від 10.12.1972 р)

10. Кримінально-процесуальний кодекс України (від 28.12.1960р)

11. Закон України „Про охорону дитинства” 9від 26.04.2001р)

12. Закон України „Про молодіжні та громадські організації” (від 01.12.1998р)

13. Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (від 16.11.2000р) та ін.

Організація правової освіти і виховання забезпечується учителем правознавства, класними керівниками, учителями-класоводами, заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи, загальношкільним батьківським комітетом, представниками громадських організацій. Ключова роль належить класному керівникові, так як в перелік його обов`язків входить глибоке знайомство з особливостями особистості кожного учня, уява про його зони ближнього розвитку, аналіз навчальної діяльності та рівня вихованості кожного учня, своєчасна коректировка поведінки учнів, правова підготовка учня, створення згуртованого класного колективу. Школа в напрямку правової освіти і виховання працює відповідно річному плану роботи школи.

Школою розроблена модель з правоосвітньої та правовиховної діяльності навчального закладу, яка має мету та вирішує певні завдання, проблеми

Проблеми:


 • Достатній рівень соціальної ативності учнів;

 • рівень сформованості свідомої дисципліни, почуття відповідальності.

Мета: формувати правову культуру школярів, розвивати правову свідомість, виховувати повагу до законів і норм співжиття у суспільстві, відродження традицій національної державності.

Завдання: підвищення ефективності діяльності педагогів – кураторів щодо формування принципів здорового способу життя, навчання учнів методівсамовиховання і самовдосконалення для формування інтелігентності, розвиток творчої взаємодії учнів і батьків через різні форми учнівського самоврядування, формування стійких пізнавальних інтересів, профілактика шкідливих звичок, підвищення адаптаційних можливостей організму.

Рада школи

Педгогічна рада

Директор школи

Заступник директора

з виховної роботи

Учень – соціально – активна особистість, майбутній будівник правової держаиви

Координаційна рада

Рейди, операції

Дні здоров’я

Вивчення кодексу

учня (вересень)

Спортивні свята, розваги, змагання

Залучення до гуртків,

клубів, спортсекцій

Суспільна акція "Громадянин"

Співробітництво

Служба у справах неповнолітніх

Міський центр соціальних служб для молоді

Центр профілактики

боротьби зі СНІДом

КМСМ


Міськнаркодиспансер

Кафедра педагогів - кураторів

Школа ППД

Постійно діючий семінар "Моральні основи культури поведінки і спілкування"

(1 – 2-гі класи)

Тренінг – курс за програмою "Рівний – рівному"

(3 – 4-ті класи)

Семінар – практикум "Духовно – моральний розвиток особистості"

(5 – 7-мі класи)

Проблемний психолого – педагогічний семінар "Психолого – педагогічний супровід розвитку підлітка"

Психологічна служба

Агенство соціологічних досліджень

Факультатив

""

Педконсиліуми: 1-А, Б, ВІндивідуальна робота

з учнями "групи ризику"

Відкритий мікрофон

"Гаряча лінія" (жовтень)


Рада з профілактики правопорушень

Дні профілактики

Тематичні місячники:

вересень, листопад, квітень

Рейди, операції

Громадський огляд сімей

Правовий всеобуч учнів,

учителів, батьків

Індивідуальна робота

з учнями, батькамиБатьківська громадськість

Родинні свята (двічі на рік)

Конкурс родовідних дерев

Народна педагогіка.

Звичаєве право українців

Засідання батьківського комітету школи, піклувальної ради

Участь у педконсиліумах

3.2. Правовиховна робота в школі з профілактики правопорушень
Правове виховання та профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу школи.

Педагогічна практика стверджує, що серед учнів дедалі більше стає важковиховуваних . Проблема “важких” дітей стає особливо болісною зараз.

Спостереження свідчать, що однією з головних причини появи важковиховуваних у школі є відсутність наступності в діяльності дитячого садка чи батьків, які виховують дитину вдома, і початкової ланки школи. Відсутність ранньої психолого-педагогічної діагностики відхилень у поведінці, несвоєчасне виявлення в дитини як позитивних, так і негативних якостей і здібностей, відсутність захисту і допомоги дитині у процесі її розвитку.

Проблему “важких” у кожний історичний період вирішували по-різному. Чимало зі старих методів виховання сучасному педагогу здаються дивними і незрозумілими. Свого часу гуманістична педагогіка теж мала багато противників, і тому таким великим педагогам як Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушинському, А.С.Макаренку, В.О.Сухомлинському доводилося лише ціною неймовірно важких зусиль, поєднуючи практичну, наукову і просвітню роботу, обґрунтовувати доцільність підходу до “вадкої” дитини.

Зараз, коли в нашому суспільстві вкрай загострились соціальні проблеми, ми розуміємо, що у вихованні підростаючого покоління велике значення має сім’я. Перш за все батько і матір повинні бути взірцем для дитини.

Великою проблемою залишається питання правопорушень підлітків. Типова сучасна картина – підліток один на один з вулицею. А вулиця штовхає підлітка до наркоманії, алкоголю та розпусти.

На обліку в школі 12 важковиховуваних підлітка. І це також тривожно, бо соціальна дійсність свідчить, що на тлі педагогічної пасивності великої кількості сімей, їхнього морального і матеріального зубожіння швидкими темпами зростає криміналізація неповнолітніх.

За статистикою, до 15% учнів шкіл втягують дорослі або однолітки у протиправні дії, насамперед цьому піддаються важковиховувані. Тому з цією категорією дітей в нашій школі проводиться кропітка виховна робота.

У школі створена шкільний Штаб з профілактики правопорушень серед підлітків, Центр дисципліни і порядку. Систематично проводяться операції-рейди “Урок”, місяники «Всеобуч», заслуховуються підлітки, які порушують Статут школи, Правила поведінки учнів на засіданнях Ради з питань профілактики правопорушень, на засіданнях батьківського комітету школи, на нарадах при директорові. Класні керівники намагаються вирішити питання про залучення важковиховуваних підлітків до участі в роботі гуртків, шкільних спортивних секцій. Тому склалася певна модель виховної роботи  щодо попередження правопорушень серед школярів

http://kaminternat.ucoz.ru/_si/0/s76210218.jpg

У школі також розроблена система профілактичної роботи:

- контроль за відвідуванням учнями школи ведеться класними керівниками в журналі, черговим учителем у спеціальному журналі;


 • розроблені правила для учнів, які вивчаються ще у початкових класах;

 • проводяться цикли бесід на правову тематику по паралелях;

 • Активізовано роботу ради по профілактиці правопорушень.


Система профілактики правопорушень в ДЗШ №20


Рада по профілактиці правопорушень


Розгляд питань впливу сім’ї на виховання учнів

Розгляд конкретних правопорушень

Внутрішкільний облік правопорушників

Робота з неблагополучними сім’ямиОрганізація контролю за станом відвідування учнями школи


Щоденний контроль адміністрації, школи за відвідуванням учнів

Робота з класними керівниками над попередженням пропусків без поважних причин

Робота з батьками по попередженню пропусків уроків учнями


Рівні профілактичної роботи з попередження правопорушень

1. Первинна профілактика - соціальна профілактика, спрямована на збереження психічного, фізичного і духовного здоров’я дітей, попередження несприятливого впливу на нього факторів соціального і природного середовища.

2. Вторинна профілактика - своєчасне виявлення негативних змін у поведінці дитини, що дає змогу попередити їх подальший розвиток. Показник необхідності початку профілактичних заходів – поведінка, що завдає шкоди суспільству або окремим особам, з проявами агресивності, грубості, брехливості, лінощів та інших негативних якостей, які свідчать про створення негативних орієнтацій, недоліки внутрішніх регуляторів поведінки: свідомості, почуттів, волі, мотивів.

3. Третинна профілактика - цілеспрямована профілактика правопорушень неповнолітніх, має індивідуальний характер, містить заходи з усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного і суспільного виховання, включає цілеспрямовану роботу з тими підлітками, які мають відхилення у поведінці від моральних та правових норм. Система роботи слідуюча:Система превентивного виховання та правової освітиУченьАдміністрація школи, соціально-психологічна служба класний керівник, учн.самоврядування

Батьки ,Рада по профілактиці правопорушень, громадськість.

ТО «Відродження», соціальний театр, уроки правознавства.

Постійно діючі виставки ,ЄДП , «Школа самореалізації»Превентивне виховання .Охорона дитинства

Батьківський лекторій

Облік учнів, схильних до правопорушень

Облік батьків, які не займаються вихованням дітей


Тиждень правових знань, Превентивного виховання,духовного затишку,

тиждень мораль-ного виховання, тиждень гармонії, тиждень прав дитини.Єдині дні профілактики, тренінго-ві заняття з програми «Рівний – рівному», клуб«Волонтер», секцій: «Молоді-молодим», «Мобільна допомога -03», «Не схиб», виступи соціального театру, виховні заходи з превентивного виховання.

Зустріч з працівни-ками правоохо-ронних

органів,

служби у справах неповно-літніх,

центру соціальної служби для молодіПроекти «Школа сприяння здоров’ю»,

«Школа самореалізації», «Школа превентивного виховання»Щоденники спостережень, анкетування , діагностування, моніторинг, рейди „Урок”, «Запізнення»,«Вечірній час»,картки вивчення підлітка, схильного до правопорушень,

Консуль-тації спеціалістів

з проблем виховання, питань попере-дження правопо-рушень для

учнів, батьків, кл. керівників


Індивідуально-

корекційна робота( адміністрація, соціально- психологічна служба, кл.керівники, педагог- організатор, учнівське самоврядування.Школою з питань профілактики правопорушень розроблений план роботи, положення про раду профілактики, розроблений комплексний план роботи з органами та план роботи Ради профілактики правопорушень

( Додаток 5 ).
п/п

Виховні заходи

Дата

виконання

Відповідальні

1.

Скласти списки учнів, схильних до правопорушень, згідно з даними класних керівників.

До 01.10

ЗВР

класні керівники2.

Систематично проводити роботу щодо виявлення підлітків мікрорайону, схильних до правопорушень.

Протягом року

ЗВР

класні керівники3.

Скласти списки учнів, які виховуються у неблагонадійних сім’ях згідно з даними класних керівників.

До 01.10

ЗВР

класні керівники4.

Провести первинне обстеження умов життя учнів, схильних до правопорушень, та учнів, які виховуються у неблагонадійних сім’ях, для подальшого визначення форм і виду надання соціальної, правової, матеріальної, педагогічної допомоги.

До 20.10

ЗВР

класні керівники5.

Систематично надавати класним керівникам допомогу в роботі з учнями, схильними до правопорушень, та тих, хто виховується у не благодійних сім’ях.

Протягом року


ЗВР


6.

Індивідуальні бесіди, консультації з дітьми, схильними до правопорушень.

Протягом рокуЗВР

класні керівники

психолог


7.

Засідання Штабу по профілактиці правопорушень.

Вересень листопад лютий

травень

ЗВР


8.

Тематичні лекції:

“Мій основний обов’язок – навчання”

“Як ми виконуємо вимоги Статуту школи і Правила поведінки для учнів”

“Що ти повинен знати про відповідальність неповнолітніх”.Протягом року


класні керівники

психолог

ЗВР


9.

Підтримувати зв’язок з кримінальною міліцією, із службою в справах неповнолітніх.

Протягом року

ЗВР


10

Притягати до відповідальності батьків учнів, які не відвідують школу.

ЗВР

11

Надавати батькам учнів, які схильні до правопорушень, необхідну педагогічну та психологічну допомогу.

Протягом року

ЗВР

12.

Разом з класними керівниками вести картотеку учнів із неблагонадійних сімей та схильних до правопорушень.

Протягом навчального року

ЗВР

13.

Ознайомлення з Кримінальним кодексом.

Жовтень листопад

класні керівники

14.

Психологічне діагностування підлітків.

Протягом року

психолог

15.

Операція “Дзвінок”.

Протягом року

центр “Дисципліни та порядку”

16.

Круглий стіл для батьків “Важкий підліток”.

Листопад

лютий


ЗВР

психолог


17.

Консультації психолога для батьків.

Протягом року

психолог

18.

Рейд “Фільтр”, “Урок”

протягом року

центр “Дисципліни та порядку”

19.

Педагогічна акція “Чим живеш, дитино?”

вересень

січень


класні керівники

20.

Зустріч з представником кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Лютий

ЗВР

21.

Бесіди інспектора ЛВВС.

2 рази на семестр

ЗВР

22.

Відвідування групою підлітків Кременчуцької виховно-трудової колонії.

Квітень

ЗВР


23.

Лекції: “Падіння моралі в людини”

“Алкоголь. Наркотики. Наслідки.”Протягом року

ЗВР

24.

Цикл радіопередач про шкідливість паління та алкоголю.

Протягом року

прес-центр “Веселка”

25

Зустріч за “круглим столом” із старшим спеціалістом Служби у справах неповнолітніх

березень

ЗВР


26.

Демонстрація відеофільму „Про СНІД”.

Грудень

центр “Здоров’я”

класні керівники 9-11 кл.

3.3.Робота школи з важковиховуваними учнями

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка