Людина І біосфера 1 рівень Формат АСкачати 50.01 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір50.01 Kb.
ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

1 рівень

Формат А

1.З я суйте, що називається літосферою:

а) сукупність усіх водойм; в) зовнішня тверда оболонка(50-200км в глиб);

б) нижня частина атмосфери до 15-18км заввишки; г) частина атмосфери;

2. Як називається новий стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором розвитку:

а) гомосфера; в) ноосфера;

б) ентеросфера; г) церебросфера.

3.У чому полягає суть екологічного мислення;

а) до вирішення будь-яких проблем людина підходить з позицій максимального використання ресурсів природи для задоволення власних потреб;

б) до вирішення будь-яких проблем людина підходить з позицій збереження і поліпшення стану природного середовища;

в) до вирішення будь-яких проблем людина підходить з позицій невичерпності ресурсів природи;

г) не потрібно чекати милості від природи.

4. Як називається азот у складі хімічної сполуки, яка може бути використана живими організмами:

а) біологічний; в) екологічний;

б) фіксований; г) контрольований.

5. Що називається ерозією грунтів:

а) відкладання солей на поверхні грунту; в) забруднення пестицидами;

б) зменшення товщини верхнього най родючішого г) зменшення вмісту гумусу.

шару грунту внаслідок знесення вітром або водою;

6. У чому полягає суть парникового ефекту:

а) у збільшенні вологості атмосферного повітря; г) у підвищенні температури і вологості літосфери

б) у збільшенні кількості кисню в атмосфері; д) у підвищенні температури біля поверхні Землі.

в) у підвищенні температури біля поверхні Землі;

7. Які види називаються зниклими:

а) ті, які виявленні лише на дуже малих ареалах;

б) ті, які не виявленні в дикій природі після неодноразових пошуків, проведених у місцях їхнього можливого існування;

в) ті, які назавжди змінили місце свого існування;

г) ті, за якими важко спостерігати візуально.

8. Які види називаються зникаючими:

а) ті, які в недалекому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їх збереження;

б) ті, які перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірне, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на стан їхніх популяцій;.

в) ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча вона може виникнути за несприятливих змін середовища існування;

г) ті, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає стурбованості.

9. Які види називаються вразливими:

а) ті, які в недалекому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їх збереження;

б) ті, які перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірне, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на стан їхніх популяцій;.

в) ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча вона може виникнути за несприятливих змін середовища існування;

г) ті, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає стурбованості.

10. Які види називаються рідкісними:

а) ті, які в недалекому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їх збереження;

б) ті, які потребують охорони, але відсутність інформації не дає змоги визначити, до якої саме категорії їх слід класифікувати;

в) ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча вона може виникнути за несприятливих змін середовища існування;

г) ті, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає стурбованості.

11. Які види називаються невизначеними і недостатньо відомими:

а) ті, які в недалекому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їх збереження;

б) ті, які перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірне, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на стан їхніх популяцій;.

в) ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча вона може виникнути за несприятливих змін середовища існування;

г) ті, які потребують охорони, але відсутність інформації не дає змоги визначити, до якої саме категорії їх слід класифікувати;

12. Зазначте, що називається заповідниками:

а) природоохоронні науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які створюються з метою збереження у природному стані типових для даної місцевості або унікальних природних комплексів і явищ, що в них відбуваються, розробки наукових засад охорони природи;

б) природні території, створені з метою збереження і відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів;

в) природні території, які створюються для вивчення, збереження, акліматизації та ефективного господарського використання рідкісних й інших видів як місцевої, так і світової фауни і флори;

г) природоохоронні установи місцевого значення, які за статусом близькі до національних парків.

2 рівень

Формат А

13. З ясуйте, у чому полягає ойкуменічний світогляд:

а) людина, як частина природи, повинна підпорядковуватись її законам, а не намагатись їх змінити;

б) людина, як частина природи, повинна розвиватись за особливими суспільними законами;

в) людина повинна розвиватись незалежно від змін абіотичних і біотичних факторів;

г) людина повинна стати визначальним фактором розвитку природи.

14. Яке походження має майже весь атмосферний кисень:

а) біогенне; б) абіогенне; в) антропогенне; г) мінеральне.

15. Що називається пам ятками природи:

а) природоохоронні науково-дослідні та культурно-просвітні установи, покликанні зберігати цінні природні, а також історико-культурні комплекси та об єкти;

б) природні території, створені з метою збереження і відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів;

в) природні території, які створюються для вивчення, збереження, акліматизації та ефективного господарського використання рідкісних й інших видів як місцевої, так і світової фауни і флори;

г) окремі унікальні природні утворення, які мають природоохоронне, наукове, естетичне значення.

16. Що називається національними природними парками:

а) природоохоронні науково-дослідні та культурно-просвітні установи, покликанні зберігати цінні природні, а також історико-культурні комплекси та об єкти;

б) природні території, створені з метою збереження і відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів;

в) природні території, які створюються для вивчення, збереження, акліматизації та ефективного господарського використання рідкісних й інших видів як місцевої, так і світової фауни і флори;

г) природоохоронні установи місцевого значення, за статусом близькі до національних парків;

д) окремі унікальні природні утворення, які мають природоохоронне, наукове, естетичне значення.

Формат Х

16. Зазначте, які біохімічні функції виконує жива речовина біосфери:

а) газову; б) репродуктивну; в) концентраційну; г) окислювально-відновну.

17. Вкажіть, які види занесені до Червоної книги України, належать до типу Членистоногі:

а) ейзенія Гордєєва;

б) широкопалий річковий рак; в) жовтопуз; г) гага звичайна; д) махаон; е) жук-олень.

18. Відшукайте рослини, занесені до Червоної книги України:

а) сон-трава велика; в) вудія альпійська; д) лілія лісова;б) тирлич; г) півонія кримська; е) тюльпан двоквітковий.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка