Логоритміка-форма організації корекційної музичної діяльностіСторінка1/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4


Логоритміка—форма організації корекційної

музичної діяльності”
Вашій увазі пропонується посібник з логоритміки, складений на основі досвіду роботи і практичного матеріалу, музичним керівником, Домрачевою О.М., за час роботи в групах з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Цей посібник може бути використане в логопедичних дитячих садках, а також у спеціалізованих дитячих садах для дітей з ранніми проявами ортопедичних захворювань, які мають логопедичні групи. Особливу увагу приділено розвитку почуття музичного ритму і слухо-моторних координацій. У виборі пропонованих вправ необхідно орієнтуватися на ті рухові і музичні вміння та навички, якими повинна оволодіти кожна дитина по програмі групи дитячого саду (розділи «Музичне виховання», «Фізичне виховання»).
Логоритміка - це система рухових вправ, в яких різні рухи поєднуються з проголошенням спеціального мовного матеріалу. Це форма активної терапії, подолання мовного і супутніх порушень шляхом розвитку і корекції немовних і мовних психічних функцій і в кінцевому підсумку адаптація людини до умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Зміцнюється кістково-м'язовий апарат, розвивається дихання, моторні, сенсорні функції, відчуття рівноваги, правильна постава, хода, грація рухів. Чим вище рухова активність дитини, тим краще розвивається його мова. З іншого боку, формування рухів відбувається за участю мови. Мова є одним з основних елементів в рухово-просторових вправах. Ритм мови, особливо ритм віршів, приказок, прислів'їв, сприяє розвитку координації, загальної і тонкої моторики довільної. За допомогою віршованій ритмічної мови виробляється правильний темп мовлення, ритм дихання, розвиваються мовний слух, мовна пам'ять.

В даний час відчувається дефіцит сенсорного виховання дітей, коли набагато важливішим вважається навчити дитину грамоті, ніж естетичним канонам. З нейропсихологічної точки зору, тенденція ранньої стимуляції функцій читання, письма, рахунку збіднює правопівкульний нервово-психічний потенціал дитини, такий необхідний для його гармонійного розвитку і, головне, призводить до втрат, непоправних в майбутньому.

Особливість методу полягає в тому, що в рухові завдання включається мовленнєвий матеріал, над якістю якого покликана працювати логопедична ритміка, музика не просто супроводжує рух, а є його керівним початком. Під впливом регулярних логоритмічних занять у дітей відбувається позитивна перебудова серцево-судинної, дихальної, рухової, сенсорної, речедвигательной, та інших систем, а також виховання емоційно-вольових якостей особистості.

Структура логоритмічних занять включає в себе розвиток пам'яті, уваги, оптико-просторових функцій,слухових функцій, рухової сфери, ручної моторики, артикуляційної моторики, мовної функціональної системи, звуковимови. У заняття включаються пальчикові ігри або масаж пальців, гімнастика для очей, різні види ходьби і бігу під музику, вірші, супроводжувані рухами, логопедична гімнастика, мімічні вправи, а також можуть бути вправи на релаксацію під музику, чистоговорки,мовні і музичні ігри.

У результаті логоритмічних занять реалізуються такі завдання: уточнення артикуляції, розвиток фонематичного сприйняття, розширення лексичного запасу, розвиток слухового уваги і рухової пам'яті, вдосконалення загальної і дрібної моторики, вироблення чітких, координованих рухів у взаємозв'язку з промовою, розвиток мелодико-інтонаційних і просодических компонентів, творчої фантазії та уяви.

Завдяки введенню логоритмічних вправ у структуру заняття це вимога виконується, зростає комунікативні спрямованість навчання. Застосування елементів логоритміки супроводжується максимальною концентрацією уваги дошкільнят. Музичний супровід надає сприятливу дію на нервову систему дітей, сприяє усуненню мовного дефекту і загальному розвитку.

Темпо-ритмічна організація мови є стержнем, який об'єднує і контролює всі складові усного мовлення, включаючи лексико-граматичний лад, артикуляторно-дихальну програму і весь комплекс просодичних характеристик. Сучасні нейропсихологічні дослідження показують, що без ритму розпадається будь-яка дія. Моторна природа почуття ритму дає можливість викликати у дітей відповідну реакцію на вплив за допомогою спеціальних вправ. Ритм - слухання, ритм - говоріння, ритм - лист: ці ланки ланцюга елементів логоритміки пропоную включити в корекційну роботу.

Раніше Логоритміка використовувалася для роботи з дітьми які заїкалися. В даний час заняття логоритміки проводяться в умовах звичайного дитячого садка, у відповідності з основними вимогами програми виховання в дитячому садку. Проте досвід показує, що елементи логоритміки можна з успіхом


застосовувати і в умовах логопедичного кабінету в ДНЗ і в школі.

Вашому маляті вже 3 роки, а він не розмовляє або говорить зрозумілою лише йому мовою. Є привід замислитися. Не слухайте доброзичливців і знайомих, які радять почекати ще небагато - до 4-5 років, коли дитина почне розмовляти сама. Ніхто не заперечує, що саме так і може статися, але сучасна логопедична практика все більше переконує нас у протилежному:

- З кожним роком нерозмовляючих дітей стає все більше і якщо пустити процес на самоплив, мова може не з'явиться взагалі або залишитися нерозбірливою назавжди;

- На ранніх етапах розвитку дитини легше скореггувати процес розвитку мовлення в позитивну сторону.

Мова - такий вид діяльності, для якого необхідна сформованість слухових та зорових функцій, а також рухових навичок. Для правильної вимови звуку дитині потрібно відтворити артикуляторний уклад, що складається зі складного комплексу рухів, при цьому артикуляція, голос і дихання повинні бути скоординовані в роботі.

На заняттях з логоритміки ми працюємо над взаємозв'язком між розвитком мови і формуванням загальної, дрібної і артикуляційної моторики.


Мета логоритміки:

Сприяти розвитку темпу і ритму мовного дихання, розвитку артикуляційної моторики, зміцненню мімічної мускулатури, формуванню фонематичної системи, розвитку темпо-ритмічних і мелодико-інтонаційних характеристик мовлення, розвитку вміння поєднувати руху, і мова, координувати їх, подчинять единому ритму,надає сприятливу дію на формування просторових уявлень.

Завдання:

Розвивати у дітей координовані рухи рук,ніг під час ходьби і бігу;

Формувати правильну поставу, вміння орієнтуватися в просторі,імітаційні руху;

Усувати напруженість, скутість,виховувати свободу дій;

Розвивати мовне і слухове увагу;

Вчити переключати увагу, включаючи зміну рухів;

Продовжувати вчити слухати музику, розрізняти темпи мелодій, співати відповідно зі звучанням музики (тихо, голосно);

Розвивати фізіологічне дихання;

Розвивати артикуляційний апарат;

Розвивати силу голосу і виразність мови, співу;

Розвивати дрібну моторику, точність рухів;

Розвивати міміку обличчя;

Формувати правильну артикуляцію звуку.

Під час заняття з дітьми працюють два фахівці: музичний керівник і вчитель-логопед.

Заняття триває від 30-40 хв в залежності від віку дітей.

Логоритмічні заняття мають сюжетний характер, доступні і цікаві дітям. Словесний матеріал підбирається відповідно до теми заняття, легко запам'ятовується, що сприяє збагаченню словникового запасу.Всі вправи прості для виконання. Вправи спрямовані на узгодження мовлення з рухом. Дитина, пов'язане з дорослим, на кожен склад синхронно здійснює рухи руками, ногами, долоньками.

Працюємо в групах по 4-5 хлопців, з 2-3-х років до 6-7 років.Групи формуються з урахуванням індивідуальних особливостей і віку дитини. Молодший дошкільний вік - заняття повторюється через 2-3 сюжету, діти краще запам'ятовують мовленнєвий матеріал. Якщо дітки постарше і швидко запам'ятовують мовленнєвий матеріал і координують його з


рухом і музикою, то можна частково оновлювати мовленнєвий матеріал: включати в заняття нові ігри, вправи.

Таким чином, Логоритміка сприяє профілактиці мовних порушень і входить в корекційну роботу по виправленню мовленнєвих порушень.

Результат:

Логоритміка передбачає корекцію координації рухів і мови. Зв'язок рухів і мови нормалізує стан м'язового тонусу, допомагає звільнити від емоційної і рухової зажатості, сприяє координації процесів дихання, голосоведення, артикуляції, регулювання ритму мови, профілактики та подолання таких мовних рас "Дивовижні перетворення"Завдання логоритмічних вправ:

корекція і вдосконалення звукової сторони мовлення;

розвиток фонематичних уявлень;

подолання порушень складової структури;

засвоєння важко запам'ятовуються графем.

Крім основних завдань, за допомогою логоритмічних вправ вирішуються додаткові: розвиток стійкості уваги, спостережливості до мовних явищ, здатності до запам'ятовування, комунікативної функції мови.Класична схема побудови логоритмічних занять включає:

  • ритмічну розминку (ходьба, нескладні перестроювання);

  • вправи (для розвитку основних сторін уваги, що регулюють м'язовий тонус, для розвитку темпу і ритму, для розвитку координації рухів);

  • слухання музики;

  • спів;

  • вправи для розвитку тонких рухів пальців рук;

  • вправи для розвитку мовленнєвих і мімічних рухів;

  • гру.

На логопедичних заняттях вчителями-логопедами використовується відхлопування ритмічного малюнка слова, диригування з промовлянням. Ці види робіт також можна


віднести до системи логоритмічних вправ. Можливостей використання елементів логоритміки набагато більше, особливо, в роботі з дітьми п'яти - семи років.

У своїй логопедичної практиці я використовую вправи на координацію мовлення з рухом з музичним супроводом і без нього, а так само з наочними опорами і без них.

Ось, наприклад, як будується робота над вимовою.

1. «Конячка стукає копитцями».

Логопед показує зразок ритму, дитина клацає язичком за зразком.

2. «Пес гарчить».

Логопед показує картинку з зображенням пса, вимовляє ряд звуків, дитина промовляє по наслідуванню: «р-р р-р-р».

Після постановки звуку та автоматизації ізольованої вимови приступаємо до автоматизації даного звуку в складах.

3. «Ворона і лисиця».

На картці зображено сюжет байки: з одного боку зображена лисиця, з іншого ворона. Дитина промовляє потрібні склади і пальцями просувається вздовж картки: «ли-ли-ли ...» або «са-са-са ...». Під супровід ритмічної мелодії проговорюємо склади. Можна їх проспівати.

4. «Слідами кішки».

Використовується тренажер-панно, який представляє собою плакат з зображенням силуетів слідів кішки. Дитина торкається по черзі руками до опор і промовляє склади. Дотики рук різні: м'які, сильні, уривчасті.

5. «Доріжка слів».

Для автоматизації звуку у словах діти просуваються по доріжці і промовляють слова, які демонструє логопед: «човен, кінь, долоня ...». Ця вправа виконується після проказування з повторення.

Автоматизація звуку в чистоговорці проводиться таким чином: спочатку розучується мовний текст, потім підключається музичний супровід, і після цього розучуються і підключаються рухи. Приблизний мовленнєвий матеріал:


ра-ра-ра - нам додому вже пора, но-на-но - мені потрібне зараз борошно

га-ге-га - швидко крутиться дзиґа, ги-ки-ги - спекли ми пироги

фі-ві-фі - посиджу я на софі, ні-не-ні - все навколо у нас в борошні,

кой-кою-кою - ми милуємося річкою, га-ка-га - хочеш, Галя, пирога

7.Вірші можна вимовляти речитативом, а можна співати під музичний супровід:

Ли-ли-ли, ли-ли-ли

Забивали ми голи.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла

Не помітили ми скла.

Лу-лу-лу, лу-лу-лу

Ми не били по склу.
Логопедична робота з подолання порушень складової структури.
1.На підготовчому етапі необхідно підвести дітей до засвоєння ритмічної структури слів рідної мови. Робота включає різні способи відтворення ритму: отхлопиваніе в долоні, отстукування м'ячем, порівняння ритмів та інші види завдань.Дітей навчають неусвідомленому поділу слів на склади, послогового проговарюванню слова. Проговорюються прямі однакові склади (так-так, так-так), склади з різними звуками (ма-па, па-ма), закриті та зворотні склади (пап-ап).
2.Корекційний етап ведеться з включенням мовного аналізатора, також слухового, зорового і тактильного. Пропонуються такі завдання:
Проспівування серій звуків з чіткою артикуляцією;

Логопед отстукивает ритм, а дитина вимовляє голосні відповідно до цього ритму: а-аа; аа-а.
Вправа з пальцями «Пальчики вітаються» (на кожен дотик пальців руки з великим пальцем цієї ж руки вимовляється один склад);

Отстукування складових ланцюжків шляхом дотику великого і середнього або великого і вказівного пальців ведучої руки, причому однакові склади обстукують тими ж пальцями: ла-ло-ло, ло-ла-ло;

Запам'ятовування і проспівування ланцюжків складів під ритмічну музику;

Злите проголошення слів і диригування в такт проговарюванню. При цьому рука рухається на кожен склад безперервно і плавно: розум-ни-ця, ву-ли-ця;

Обговорювання або читання слів різної складової структури, ділених на склади, з використанням ритмічної музики і подальше обговорювання їх у мовному матеріалі: ли-си-ця, си-ни-ца, ма-ши-на; жи-во-ти-ки, го-лоч-ка, но-со-ро-ги.

Часто до озера напитися

Ходить руда ... (Лисиця)

На дачі в лісі жили різні птахи:

сороки, стрижі, горобці і ... (синиці)

Причепившись до задньої шини

ведмедик їде на ... (машині)

А поруч бегемотики схопилися за ... (животики)

Ялинка, ялинка, ялинка - Колки ... (голочка)

І нишпорять по дорозі слони і ... (носороги)

Використання «кнопок» - опор для самостійного розподілу слова на склади і промовляння.

«Кнопки» розташовані під картинкою. Діти торкаються до опор і одночасно промовляє слово по складах.

Діти не можуть правильно виділити ударний склад. За допомогою елементів логоритміки робота над наголосом спрощується. Спочатку тренуємося виділяти, тобто вимовляти більш голосно і довго, ударну голосну з ряду звуків. Потім виділяємо ударний склад з ряду складів.


Після цього тренуємося у виділенні наголосу у словах і пропозиціях.
Робота над розвитком графо-моторних навичок
Дітям цікаво одночасно слухати мелодії, писати і танцювати. Замальовка пісеньок і ритмів допомагає сформувати важливі для письма вміння: бачити робочий рядок і при письмі не виходити за її межі; вміння правильно тримати олівець; а головне - підпорядковувати свої рухи олівцем певного ритму, привчати руку до впевненого безвідривного письма.

«Удари бубна».

Діти слухають розмірені, уривчасті удари бубна і передають ритм ударів на папері за допомогою олівця:. . . . . .

При прискоренні темпу: ... ... ... ...

Передайте удари, не відриваючи руки від паперу. Можливо, з'явиться така лінія«Пісенька».

Логопед співає на одній ноті пісеньку «ля-ля-ля» у помірному темпі. Діти «записують» мелодію безперервним рухом в робочому рядку.

Логопед пропонує дітям послухати вальс. Під цю музику олівець «крутиться» на аркуші паперу.

«Танці». Діти виконують танцювальний рух - прітоптиваніе ніжкою на сильні частки: «там-там-там», зображують рух лінією.

Логопед пропонують зробити легкі напівприсідання - «пружинки».

Робота над засвоєнням важко запам'ятовуються графем.

Часто діти з ОНР відчувають складнощі у написанні букв. Монотонні одноманітні завдання виконувати не цікаво. Особливо втомлює написання цілих рядків літер або елементів букв. У даному випадку застосування логоритміки під час пиьма дозволяє внести у вправу жвавість і позитивний емоційний настрій. Вправляючись у записі


письма дозволяє внести у вправу жвавість і позитивний емоційний настрій. Вправляючись у записі чергуються елементів букв, що змішуються з кінетичного подібністю необхідно вести ручку плавно і слухати ритм. Вправляючись у написанні букв необхідно виконувати інструкції попередньої вправи і проговорювати відповідний звук. Виконується вправа в декількох варіантах: за зразком, по вихідної інструкції, під команду, під рахунок і під музику. Таким чином, закріплюється зв'язок між фонемою-артікулемой-графеми-кінеми. Включаються всі чотири аналізатора.

Рекомендації.
Усна і письмова мова розвивається за допомогою елементів логоритміки систематично і максимально в наступних формах:

Шляхом вербалізації ігрових ситуацій, словесних пояснень вправ дітьми до і після їх виконання.

У ході розучування віршів, чистоговорок, пісень уточнюються важкі слова, відпрацьовується їх ритмічна структура, чіткість вимови.

При використанні елементів логоритміки необхідно враховувати наступні рекомендації:

виконувати вправи з чіткою артикуляцією;

рівномірно розподіляти вдих і видих;

дотримуватися помірний і повільний темп;

синхронізувати вимова і рух;

вправи поєднувати зі словесним поясненням;

матеріал подавати наочно поетапно.


Мовні віршовані ігри та вправи з музичним супроводом для дітей-дошкільників, що мають вади мовлення
ЗНАЙДИ ЛЯЛЬКУ

Мета. Розвиток слухової уваги.

Обладнання. Лялька.

Опис гри. Діти сидять на стільцях у півколі. Одна дити­на, що водить, відвертається. Вихователь ховає ляльку в кого-небудь з дітей. На музичний сигнал дитина, що во­дить, повертається обличчям до дітей.

Вихователь.

Лялька Таня десь пропала,

Нумо, Вово, пошукай.

Тільки знайдеш її в залі,

Потанцюй та заспівай.

Ведучий іде до дітей, які ти­хо плещуть у долоні. Коли він наближається до ляльки, діти плещуть гучніш. По силі звуку дитина відгадує, де знаходиться лялька.

Під українську народну мелодію «По дорозі жук, жук» ведучий танцює з лялькою, потім співає пісню. Усі діти ритмічно під музику плещуть у долоні.


ПРОГУЛЯНКА І ДОЩИК

Мета. Розвиток слухової уваги, коорди­нації і темпу рухів.

Опис гри. Під час І частини (А) музики А.Філіпенка «Прогулянка і до­щик» діти спокійно гуляють по кімнаті. Під час II частини (Б) музи­ки усі танцюють. Коли починається музична


частина В, діти витягують руки долонями вгору, перевіряючи, чи не йде дощ.

Діти.


Дощик капає із хмари,

Намочив мене й Тамару.

Вихователь.

Від дощу намокли квіти,

Ну, мерщій додому, діти.

Усі біжать до стільців. Знову звучить музична частина А.

Діти.

Дощ стомиться, перестане,Сонце із-за хмари гляне,

Знову підем ми гулять.

Танцювати і стрибать.

Гуляють по кімнаті, доки не прозвучить музична части­на Б, під яку діти ритмічно танцюють.


ЖМУРКА З БУБНОМ

Мета. Розвиток слухової уваги, координації рухів, ритму.

Обладнання. Бубон.

Опис гри. Діти сховались за стільцями, які стоять півколом кімнаті. Під російську народну мелодію № 1 вихователь ходить по кімнаті та говорить:

По кімнаті я ходжу,

А дітей не знаходжу.

Буду в бубон гучно грати —

Вийдуть дітки танцювати.

Почувши звук бубна, діти під російську народну мелодію № 2 вільно танцюють. На закінчення музики малята знову ховаються. Наступного разу шукати та промовляти віршик може хто-небудь з дітей.

РАВЛИК

Мета. Розвиток мовного слуху, уміння розпізнавати товариша по голосу.

Опис гри. Дитина (равлик) стоїть посеред кола із зав'язаними очима. Діти по одному, змінюючи голос, підходять до нього та питають:

Равлику-Павлику,

Висунь-но ріжки,

Дам тобі сливу й цукерку смачну,

Хто я, вгадай за хвилину одну.

Той, чий голос равлик впізнав, стає равликом.


ЖАБКА

Мета. Розвиток мовного слуху, уміння розпізнавати то­вариша по голосу.

Опис гри. Діти стоять у колі. Одна дитина із зав'язаними очима стоїть посеред кола і, поволі повертаючись навколо себе, говорить:

От сидить в траві квакушка,

Наша люба пострибушка,

Раптом бачить комара

І кричить...

Той, на кого вона вказала, після закінчення вірша гово­рить:

Ква-ква, ква-ква.

Дитина в колі повинна визначити по голосу, хто є «жабка». Якщо впізнала, то «жабка» стрибає повз дітей по колу, а всі діти «квакають» та ритмічно плещуть у долоні.


ДОГАНЯЛКА

Мета. Розвиток мовного дихання, ритмічної мови за фразами на плавному видиху разом з розвитком дрібної моторики пальців рук.

Опис гри. Група дітей поділена на дві частини. Одна — промовляє вірш разом з ритмічними рухами пальців рук, тобто


одноразово на ударні склади з'єднує на обох руках 2-й, 3-й, 4-й, 5-й пальці по черзі з першим пальцем рук;

Бабка сіяла горох,

І вродився він на трьох,

А курчата поклювали

І від бабки повтікали.

З другої частини дітей обирається «бабка», їй пов'язується хустка, решта — «курчата». «Бабка» ходить по кімнаті і розкидає маленькі кільця або кульки. «Курча­та» ходять за нею і збирають їх. Після закінчення віршика під музику «Ми вчимося бігати» Я. Степового вони втіка­ють від «бабки». Та їх наздоганяє. Потім частини дітей міняються. Вихователь повинен слідкувати, щоб діти про мовляли вірш по фразах на одному плавному видиху.


ЧАРІВНЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ

Мета. Розвиток мовного дихання, ритмічної, виразної мови та координації рухів.

Опис гри. Діти стоять у колі, ведучий — у центрі кола. Звертаючись до одного з дітей, він говорить:

Як у дзеркальце, дивись

І так само ворушись.

Проти тебе я стою,

Все роби, як я роблю.

Після цього ведучий робить будь-які рухи, супроводжуючи їх мовним поясненням. Наприклад: «Я піднімаю руки вгору». Той. до кого він звертається, повинен точно повторити і фразу, і рухи. Якщо дитина помилилась, то виходить з гри. Якщо ні — стає ведучим і звертається до іншої дитини з кола. Решта дітей ритмічно під вірш плеще в долоні.

ХОРОВОД БДЖІЛОК НА ЛУЗІ

Мета. Розвиток мовного дихання, ритмічної, виразної мови та координації рухів.

Опис гри. Діти стають у коло, вимовляють хором вірш, супроводжуючи слова рухами:

Так багато я літала,

Що аж притомилась.

Тільки трохи відпочила —

Всюди роздивилась.

(Діти присіли).

Подруг я собі знайшла.

Весело нам стало.

Я усіх малих комах

В хоровод зібрала.

Діти беруться за руки і під музику А. Філіпенка «Ми на луг ходили» водять хоровод.
КУХАР

Мета. Розвиток мовного дихання, ритмічної, виразної мови та координації рухів.

Опис гри. Діти стоять колі. Ведучий ходить за колом з кухарським ковпаком в руці.

Діти хо­ром промовляють вірш:

Грати в кухаря пора,

Починаймо, дітвора!

Кожний виходу чекай,

Про ковпак не забувай.

Якщо кухарем став ти,

Навкруги тобі іти.

Після цих слів ведучий зупи­няється і надягає ковпак на дити­ну, яка стоїть біля нього. Тепер обоє стають поза колом спиною один до одного та під музику А. Фішечка «Пиріжки», ідуть по колу. Хто обійде коло раніш, той і виграв гру.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка