Літосфера. Урок підсумкового контролю знаньСкачати 66.88 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір66.88 Kb.
6 клас
Урок №32
Дата:
ЛІТОСФЕРА. УРОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ,

УМІНЬ ТА НАВИЧОК (КОНТРОЛЬНА РОБОТА)
Мета: повторити, узагальнити знання, набуті під час вивчення теми; перевірити рівень засвоєння знань, умінь та навичок; розвивати практичні вміння й навички використовувати набуті знання; виховувати самостійність, відповідальність.

Обладнання: атласи, варіанти завдань.

Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь і навичок.
Варіант І.

І рівень

1. Земна кора разом з верхньою частиною мантії утворюють оболонку, яка називається:

А атмосферою; Б літосферою; В ядром; Г астеносферою.

2. Найбільше діючих вулканів розташовано:

А у районах, де проходять межі літосферних плит; Б на платформах;

В на рівнинах; Г у районах, де поширені карстові процеси.

3. Гори Карпати за висотою є:

А середніми; Б низькими; В високими; Г дуже низькими.

4. До планетарних форм рельєфу належить:

А гори та рівнини; Б яри та балки; В дюни та бархани; Г материки та западини океанів.

5. Хімічне вивітрювання проявляється в руйнуванні гірських порід:

А текучими водами; Б вітром, який переносить дрібні часточки;

В внаслідок коливань температури повітря; Г внаслідок розчинення їх водою.

6. До внутрішніх процесів належить:

А фізичне, органічне та хімічне вивітрювання; Б робота вітру та текучих вод;

В робота морів та льодовиків; Г рух літосферних плит, землетруси, вулканізм.ІІ рівень

7. Визначте правильність наведеного твердження:

«Геологічну історію Землі умовно поділяють на п’ять ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську».

Так Ні


8. Прочитайте текст і визначте, про яке явище йдеться:

«Фонтан гарячої води й пари, який періодично викидається на поверхню».

Відповідь __________________________________________________________

9. Установіть відповідність між назвами літосферних плит та цифрами, якими вони позначені на картосхемі.
А Північноамериканська

В Наска

Б Євразійська

Г Індо-АвстралійськаІІІ рівень

10. Установіть відповідність між формами рельєфу та їхньою класифікацією:А

низовини
1

Анди, Кордильєри, Альпи1

2

3

4

5

Б

височини

2

Бразильське, Гвіанське

А
В

плоскогір’я

3

Примексиканська, Прикаспійська

Б
Г

гори

4

Декан, Атлас

В
5

Придніпровська, Приазовська

Г
11. Знаючи сучасне розташування літосферних плит, напрямок та швидкість їхнього руху, можна:

А точно визначити внутрішню будову Землі;

Б визначити відносний та абсолютний вік гірських порід, що складають земну кору;

В спрогнозувати положення материків та їх співвідношення з океанами у майбутньому;

Г зупинити руйнівні землетруси та вулканізм.

ІV рівень

12. Визначте температуру гірських порід у шахті на глибині 99 м, якщо температура приповерхневого шару земної кори становить –5°С.

Відповідь __________________________________________________________
Варіант ІІ

І рівень

1. В’язкий шар у верхній мантії називають:

А земною корою; В літосферою; Б астеносферою; Г платформою.

2. За будовою океанічна земна кора відрізняється від материкової відсутністю:

А осадового шару; В гранітного шару; Б базальтового шару; Г тектонічних рухів.

3. Гори Гімалаї за висотою є:

А середніми; Б низькими; В високими; Г дуже низькими.

4. До основних форм рельєфу належать:

А гори та рівнини; Б яри та балки; В дюни та бархани; Г материки та западини океанів.

5. Фізичне вивітрювання проявляється в руйнуванні гірських порід:

А текучими водами; Б вітром, який переносить дрібні часточки;

В внаслідок коливань температури повітря; Г внаслідок розчинення їх водою.

6. До зовнішніх процесів належать:

А фізичне, органічне та хімічне вивітрювання; Б роботу вітру та текучих вод;

В роботу морів та льодовиків; Г усі вищевказані процеси.

ІІ рівень

7. Визначте правильність наведеного твердження:

«В Україні є згаслі вулкани. Складовою Карпат є Вулканічний хребет. А у південно-східній частині Кримського півострова розташований вулканічний масив Карадаг».

Так Ні


8. Прочитайте текст і визначте назву приладу:

«Ці прилади вимірюють і автоматично записують будь-які струси земної поверхні в різних точках нашої планети».

Відповідь __________________________________________________________

9. Установіть відповідність між назвами великих рівнин та цифрами, якими вони позначені на картосхемі.А Східноєвропейська

В Декан

Б Амазонська

Г ЗахідносибірськаІІІ рівень

10. Установіть відповідність між формами рельєфу та їхньою класифі кацією:А

низовини
1

Тібет, Східноафриканське1

2

3

4

5

Б

височини

2

Амазонська, Західносибірська

А
В

плоскогір’я

3

Карпати, Кавказ, Гімалаї

Б
Г

гори

4

Середньоруська, Придніпровська

В
5

Середньосибірське, Декан

Г
11. Якщо літосферні плити стикаються, то на поверхні земної кори утворюються:

А глибинні розломи; В гори; Б глибоководні жолоби; Г рівнини.ІV рівень

12. Визначте температуру гірських порід у шахті на глибині 990 м, якщо температура приповерхневого шару земної кори становить +10°С.Відповідь __________________________________________________________База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка