Літератури бережанської загальноосвітньоїСкачати 75.99 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір75.99 Kb.

БЕРЕЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ №2ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

ПІДГОТУВАЛА ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА

ЛІТЕРАТУРИ БЕРЕЖАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І - ІІІ СТУПЕНІВ №2 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІКОГУТ ВІРА МИРОНІВНА

М. БЕРЕЖАНИ


Тема уроку. Однорідні члени речення. Тренувальні вправи. СЛАЙД № 1

Мета уроку: перевірити якість засвоєних знань під час вивчення теми; розвивати навички усного зв’язного мовлення, логічного мислення, вміння орієнтуватись у складних ситуаціях, працювати у групах, навчати учнів бачити проблеми і знаходити їх вирішення, закріплюючи знання про однорідні члени речення та навички правильного вживання розділових знаків; виховувати у школярів любов і пошану до славного сина українського народу Т. Г. Шевчен-ка, гордість за Великого Пророка рідного краю.

Тип уроку: урок узагальнення знань і вмінь учнів.

Обладнання: підручники, таблиці, портрет Т. Г. Шевченка, виставка збірок

Т. Г. Шевченка та творів про Великого Кобзаря, комп’ютер, проектор, екран.Епіграф уроку . СЛАЙД № 2

«Феномен Шевченка відбиває нашу національну природу, наше світо-сприйняття, наше минуле і нашу надію на майбутнє. Він символізує душу великого українського народу, втілює його гідність, яскравий і неповторний

дух …»

(Є. Сверстюк).
ХІД УРОКУ
I. Організація початку уроку.

Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.


ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку та мотивація учіння.

Учні записують тему уроку в зошити.

УВАГА НА ТАБЛИЦЮ «ЗНАЮ. ВМІЮ. СЛІД ПОВТОРИТИ».
ІІІ. Відтворення й узагальнення понять і засвоєння відповідної системи знань.

1. Інтелектуальна розминка”( приклади з епіграфа):

- Які члени речення називаються однорідними? Навести приклади.

- Погодьтеся або спростуйте думку: у другому реченні слова душу, гідністьце однорідні додатки, адже відповідають на одне й те ж запитання.

- Назвіть поширені ОЧЛ.

- Які члени речення, що мають усі умови однорідності, можуть бути однорідними або неоднорідними?

- Які означення є однорідними? Навести приклади.

- Які означення вважаємо неоднорідними? Довести на прикладах.

- Котре з речень має кілька рядів ОЧР? Зачитайте їх.

НА ДОШЦІ

2. Перевірка домашнього завдання. „Займи позицію” /один із учнів, користуючись таблицею, пояснює розділові знаки при однорідних членах речення, наводячи приклади із домашнього завдання. Інший „займає позицію”, погоджуючись чи не погоджуючись із доповідачем. При потребі висловлює свою точку зору/.О, О, О… І О, і О, і О…

О і О… Як О, так О…

О чи О… УС: О, О, О…

О, але О… О, О, О – УС…

О і О, О і О… УС: О, О, О - …
4. „Доведи істину”: аналіз речення, записаного на дошці (учні записують речення у зошит, підкреслюють головні та другорядні члени речення, ВИХОДЯЧИ ДО ДОШКИ, аналізують.

Учітесь, читайте
І
чужому научайтесь
Й
свого не цурайтесь.

Довести, що речення

а) просте;

б) односкладне (тип);

в) поширене;

г) повне;

ґ) ускладнене саме однорідними членами речення (розд. знаки).

СЛАЙД № 35. Пояснювальний диктант із наступною роботою у групах (учні записують під диктовку, потім працюють у групах (ГРУПА - РЯД), пояснюють розділові знаки, ПІД ЧАС ПОЯСНЕННЯ ДИКТАНТ ПРОЕКТУЄТЬСЯ НА ЕКРАНІ).

«І в минулому, і сьогодні думи Шевченка є невіддільні від дум нашого народу. І тому народ так часто звертається до свого поета і пророка. Гуманізм Шевченка, його ставлення до людини, його постійна турбота за пригноблених – як це зараз нам співзвучно!» (Павло Тичина).

Групи працюють над:

а) однорідними підметами;

б) однорідними додатками:

в) однорідними обставинами.
СЛАЙД № 4

6. Вправа-дослідження /РОБОТА У ПАРАХ/: із речень, спроектованих на екрані, виписати однорідні та неоднорідні означення, змотивувати свій вибір, пояснити розділові знаки.«Я радий, що можу додати свій голос до тих, що вшановують великого українського поета Тараса Шевченка. Ми вшановуємо його за великий вклад у культуру не тільки України, яку він дуже любив і так промовисто описував, а й культуру світу. Його творчість є благородною і невід’ємною частиною нашої історичної спадщини» ( Джон Ф. Кеннеді).

СЛАЙД № 53. Вправа з ключем. Випишіть спочатку ті сполучення, у яких між однорідними треба ставити коми, потім ті, у яких не треба.

Правда чи кривда; мама або тато; всохнути але відродитися; то плач то сміх; і танці й пісні; не тільки свої а й чужі; як казка так і дума; з’їсти та подякувати; і душа і тіло; оновлений і відроджений; окрилений мрійливий; жити й боротися.

Підкресліть другу букву в кожному першому однорідному членові. З цих літер прочитаєте продовження відомого вислову Шевченка:

І оживе добра слава…
СЛАЙД № 6

Всохнути, але відродитися;

то плач, то сміх;

і танці, і пісні;

не тільки свої, а й чужі;

як казка, так і дума;

і душа, і тіло;

окрилений, мрійливий;

правда чи кривда;

мама або тато;

з’їсти та подякувати;

оновлений і відроджений;

жити й боротися.
СЛАЙД № 7

7. «Ви – редактори, хтось – диваки» ( в зошитах ).

Тарас Шевченко – відомий український поет та письменник.

В основі його творів лежать такі народні жанри: легенди, перекази, літературні казки.
СЛАЙД № 8

8. „Творчий проект” /РОБОТА У ГРУПАХ ЗА ВАРІАНТАМИ/. Скласти речення, використовуючи дані однорідні члени речення: конкурси і виставки, концерти й екскурсії.

Перший варіант: УС: О і О, О і О.

Другий варіант: О і О, О і О – УС.

/Пояснити розділові знаки/.

СЛАЙД № 99. Конкурс на кращу рекламу виставки «Шевченко в моєму домі», використавши ОЧР.
ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.

СЛАЙД № 10

СЛАЙД № 11

1. Створення асоціативної сітки .

відповідають на одне й те саме запитання

ОЧЛ відносяться до одного й того ж слова

є однаковими членами речення

СЛАЙД № 12

СЛАЙД № 13
вживаються для логічного узагальнення понять, названих ОЧР

УС є тими самими членами, що й ОЧР

стоять при ОЧР ( перед або після них)
СЛАЙД № 14

2. Складання сенкану (перший рядок – слово, яке позначає тему;

другий рядок – це опис теми (два прикметники);

третій рядок називає дію, пов’язану з темою (три дієслова);

четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного;

п’ятий рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова ).

СЛАЙД №15Шевченко

Великий, славний

Творив, боровся, закликав

Тарас Шевченко – символ України

Великий Кобзар

ІV. Підбиття підсумків уроку.

1. Оцінювання, мотивація.

СЛАЙД № 16

2. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:

- повторити параграфи підручника

- заповнити таблицю «Знаю. Вмію. Слід повторити»;

- виконати вправу

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:

створити і записати 6 тестових завдань за темою.
СЛАЙД № 17

3. Усна рефлексія (можна скористатися таблицею).

На уроці я…  • дізнався (-лася)…

  • зрозумів (-ла)…

  • так і не зрозумів (-ла)…

  • навчився(лася)…

  • повторив(-ла)…

  • узагальнив(-ла)…

  • на наступному уроці я хочу…


3. Бліцопитування (відповідь: так - ні):

■ однорідні члени речення – це слова одного роду?

■ однорідні члени речення поєднуються сполучниковим і безсполучниковим

зв’язком?

■ між однорідними членами речення може ставитися кома, а може і не

ставитися?

■ неоднорідні означення характеризують предмет з одного боку?

■ узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члениречення?Знаю, що такеВміюСлід повторитиоднорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком;

поширені й непо-ширені однорідні члени речення;

смислові відно-шення між одно-рідними членами речення (єднальні, протиставні, роз-ділові);

речення з кількома рядами однорідних членів;

однорідні й неод-норідні означення;

узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.знаходити речення з ОЧ, з УС, різними рядами ОЧ у межах одного речення;

розрізняти однорідні й неоднорідні члени речення;

визначати смислові відношення між ОЧР;

правильно ставити розділові знаки при ОЧР;

знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила;

правильно інтонувати речення з ОЧ;

аналізувати й оцінювати виражальні можливості речень з ОЧ в різних стилях мовлення;

конструювати речення, до складу яких входять ОЧ з різними типами зв’язку між ними, зокрема з парними сполучниками, УС при ОЧ;

будувати висловлювання в різних стилях мовлення, використовуючи виражальні можливості речень з ОЧ в усному й писемному мовленні.


РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ

У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ


О, О, О…О і О…

О чи О…
О, але О…
О і О, О і О…

І О, і О, і О…


Як О, так О…УС: О, О, О - …

УС : О, О, О…

О, О, О - УС…


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка