Лікувальна ефективність якої сили рекомендуеться в ортодонтії?Сторінка1/5
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4   5

1.

Лікувальна ефективність якої сили рекомендуеться в ортодонтії?


A. *

17-20 г/см2


B.

3-5 г/см2


C.

30-45 г/см2


D.

65 г/см2


E.

27-40 г/см2


2.

Які м’язи надмірно розвинуті при мезіальному прикусі?


A. *

Які висовують нижню щелепу


B.

Які піднімають нижню щелепу


C.

Які опускають нижню щелепу


D.

Мімічні мя’зи


E.

Які тягнуть нижню щелепу до заду.


3.

Яку форму мають зубні ряди в період прикусу молочних зубів?


A. *

Півколо


B.

Еліпс


C.

Парабола


D.

Сідловидну


E.

У-подібну


4.

Що таке симптом Цилінського?


A. *

Співвідношення дистальних поверхонь других молочних молярів


B.

Співвідношення бугорків перших постійних молярів


C.

Співвідношення ікол


D.

Співвідношення різців


E.

Співвідношення дистальних поверхонь других постійних молярів


5.

У ребенка 8 лет ортодонтом диагностировано смыкание зубов по III классу Энгля в боковом участке. Какой вид смыкания боковых зубов характерен для III класса?


A. *

мезиально-щечные бугры 16 и 26 находятся позади поперечной борозды36 и 46.


B.

Мезиально-щечные бугры 16 и 26 смыкаются с поперечной бороздой 36 и 46.


C.

Мезиально-щечные бугры 16 и 26 смыкаются с продольной бороздой 36 и 46.


D.

Небные бугры 16 и 26 перекрывают щечные бугры 36 и 46


E.

Дистально-щечные бугры 16 и 26 находятся в поперечной борозде 36 и 46.


6.

Каким слепочным материалом необходимо получить оттиск для изготовления ортодонтических аппаратов?


A. *

Упин


B.

Стомафлекс


C.

Репин


D.

Сиэласт


E.

Ортокор


7.

Какой дополнительный метод исследования наиболее информативен для дифференциальной диагностики разновидностей мезиального прикуса?


A. *

Телерентгенограмма


B.

Ортопантомограмма


C.

Томограмма ВНЧС


D.

Биометрическое изучение моделей челюстей


E.

Антропометрическое изучение формы лица


8.

Родители мальчика 9-ти лет обратились с жалобами на постоянно открытый рот. При внешнем осмотре, нижняя часть лица удлинена, губы не смыкаются. В полости рта: ранний сменный прикус. Соотношение первых постоянных моляров нейтральное, вертикальная щель 5 мм. Какой наиболее вероятный диагноз?


A. *

Открытый прикус


B.

Дистальный прикус


C.

Мезиальный прикус


D.

Глубокий прикус


E.

Перекрестный прикус


9.

З допомогою якого рентгенологічного методу можна визначити кістковий вік?


A. *

Рентгенографія кисті руки


B.

Телерентгенографія


C.

Ортопантомограма


D.

Томограма


E.

Прицільна рентгенограма


10.

В ортодонтичну клініку звернулась дівчина 14 років зі скаргами на відсутність одного зуба та естетичну ваду. При клінічному обстеженні виявлено співвідношення щелеп нейтральне, відсутність 23 зуба з дефецитом місця. Хворій був встановлений попередній діагноз: ретенція 23 зуба, з дефецитом місця в зубному ряду. Який з додаткових методів дослідження потрібно застосувати для встановлення заключного діагнозу?


A. *

Ортопантомографія


B.

Міотонометрія


C.

Телерентгенографія


D.

Рентгенографія придаткових носових порожнин


E.

Вимірювання діагностичних моделей


11.

Вимірювання гіпсових моделей щелеп за методом Пона передбачає:


A. *

Визначення трансверзальних розмірів зубних рядів


B.

Визначення сагітальних розмірів зубних рядів


C.

Діагностику семетричності зубних рядів і зміщення кутніх зубів


D.

Визначення лонгітудинальної довжини зубних рядів


E.

Вивчення сегментів зубних рядів


12.

Телерентгенографічне дослідження голови використовується для вивчення:


A. *

Будови лицевого скелета, його росту і прогнозу ортодонтичного лікування


B.

Визначення стану твердих тканин зубів, їх пародонта, альвеолярних відростків і


C.

Положення зубів, зубоальвеолярної висоти, асиметрії правої і лівої половини обличчя


D.

Зубної, альвеолярної і базальної дуг верхньої або нижньої щелепи


E.

Будови висково-нижньощелепових суглобів


13.

Батьки 9 річної дівчини звернулися до ортодонта зі скрагами на неправельне положення верхніх зубів. Дівчинку було оглянуто, для встановлення діагнозу лікар-ортодонт провів клінічні-діагностичні проби за Ешлером-Бітнером. При диференційній діагностиці якого патологічного прикусу використовують дану пробу?


A. *

Дистальний прикус


B.

Мезіальний прикус


C.

Глибокий прикус


D.

Косий прикус


E.

Відкритий прикус


14.

Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. Об’єктивно: збільшення нижньої частини обличчя. Носогубні складки поглиблені. У фронтальній ділянці змикання зубів зворотнє, сагітальна щілина 4 мм. Між нижніми фронтальними зубами є треми. Змикання бокових зубів – І клас Енгля. Поставте діагноз.


A. *

Несправжня прогенія.


B.

Справжня прогенія.


C.

Ретрузія верхніх різців.


D.

Суглобова прогенія.


E.

Треми нижньої щелепи.


15.

На консультацію до ортодонта звернулась 16-річна пацієнтка зі скаргами на наявність молочних зубів. При огляді не виявлено лицевих відхилень. В порожнині рота: фізіологічний прикус, ключ оклюзії збережений, на верхній щелепі - всі зуби постійні, на нижній - постійні зуби, за винятком других молочних молярів. На рентгенограмі: відсутні другі нижні премоляри, корені молочних других молярів резорбовані наполовину. Яка тактика ортодонта?


A. *

Залишити молочні моляри і проводити диспансерне спостереження


B.

Видалити молочні моляри і переміщувати на їх місце постійні моляри


C.

Видалити молочні моляри і направити на протетичне лікування


D.

Видалити молочні моляри


E.

Призначити ремінералізуючу терапію, для затримки резорбції і стирання молочних


16.

Дївчинка 10 рокїв звернулася до ортодонта зі скаргами на косметичний дефект. Об'єктивно: збїльшення нижньої третини лиця. Носогубні складки поглиблені. У фронтальній ділянці змикання зубїв зворотнє, сагітальна щілина 3 мм. Між нижніми фронтальними зубами є проміжки до 2 мм. Змикання бокових зубїв - за III Енгля. Виберіть апарат для ефективного лікування даної хворої:


A.

Нижнещелепний аппарат з вестибулярною дугою і оклюзійними накладками


B.

Апарат Хургїної


C.

Апарат Френкеля


D.

Стацїонарна дуга Енгля


E.

Апарат Брюкля


17.

Хлопчику 9 рокїв. Знаходиться на облїку у отоларинголога з приводу хронїчного ринїту з 4-х рокїв. Скарги на неправильне положення зубїв. Об-но: пїд час огляду рот злегка вїдкритий , нїздрї не беруть участї в диханнї, з-пї верхньої губи виступають рїзцї верхньої щелепи. Пїдборїддя скошене назад. Сагїтальна щїлина 5 мм. Вкажіть етіологію патології прикусу у цієї дитини.


A.

Патологія верхніх дихальних шляхів


B.

Зменшення сагїтальних розмїрїв верхньої щелепи


C.

Шкідливі звички


D.

Спадковість


E.

Травма щелеп


18.

Дївчинцї 8 рокїв. Скарги на затруднене жування. Об-но: при внутрїшньоротовому оглядї – у фронтальнїй дїлянцї рїжучї поверхнї нижнїх рїзцїв дотикаються до слизовій оболонці пїднебїння; верхнї фронтальнї зуби перекривають нижн на всю висоту коронок. На нижнїй щелепї оклюзїйна крива фронтальних зубїв різко ввігнута. Поставте попереднїй дїагноз:


A.

Глибокий прикус


B.

Вїдкритий прикус


C.

Несправжня прогнатїя


D.

Справжня прогнатїя


E.

Перехресний прикус


19.

Дївчинцї 8 рокїв. Скарги на неправильний прикус. Об-но: при внутрїшньоротовому оглядї - у фронтальнїй дїлянцї рїжучї поверхнї нижнїх рїзцїв дотикаються до слизової пїднебїння; верхнї фронтальнї зуби перекривають нижн на всю висоту коронок. На нижнїй щелепї оклюзїйна крива вігнута. При змиканнї зубних рядїв дистально-щїчнї горбики 16, 26 зубїв розташовуються в поперечному рївчику 36,46 зубїв. Який ортодонтичний апарат необхїдно використати для оптимального лїкування даної патологїї?


A.

Знїмний, з накусочною площиною


B.

Апарат Хургїної


C.

Експансивна дуга Енгля


D.

Апарат Брюклі


E.

Роз'єднуючї коронки на 75, 85 зуби


20.

У девочки 9 лет с жалобами на эстетический недостаток установлен предварительный диагноз: дистальный прикус, осложненный глубоким. В анамнезе: искусственное вскармливание, длительное пользование пустышкой.Объективно: верхние зубы расположены веерообразно с тремами. С помощью какой клинической пробы можно уточнить выбор метода лечения дистального прикуса?


A.

Проба Эшлера- Биттнера.


B.

Функциональная жевательная проба по Рубинову.


C.

Миография


D.

Индекс Пона.


E.

Исследования по Герлаху


21.

При клиническом обследовании девочки 10 лет с жалобами на эстетический недостаток, ортодонт выявил наличие следующих лицевых признаков: выпуклый профиль, выстояние средней трети лица, сглаженность носогубны складок, смещение подбородка назад, выраженность супраментальной складки, резко выраженное напряжение при смыкании губ. В полости рта щель по сагиттали - 10 мм, 2 класс по Энлю. Какой дополнительный метод исследования поможет установить окончательный диагноз и клиническую форму аномалии прикуса?


A.

Профильная телерентгенография.


B.

Ортопантомограмма.


C.

Антропометрическое измерение моделей челюстей.


D.

Определение лицевого индекса по Изару.


E.

Проведение клинических функциональных проб.


22.

Пациент С. 11 лет был направлен к ортодонту. Жалобы на эстетический недостаток. В анамнезе- искусственное вскармливание. прикусывание нижней губы. Объективно: выпуклая форма лица с укорочением нижней трети инфантильный тип глотания, внутриротовые признаки дистального прикуса. На основании клинического и дополнительного обследования было установлено, что у мальчика дистальный прикус обусловлен нижней ретрогнатией. Какой ортодонтический аппарат оптимально применить в данном случае?


A.

Активатор Андрезена- Гойпля.


B.

Верхнечелюстная пластинка с винтом и вестибулярной дугой.


C.

Аппарат Поздняковой.


D.

Аппарат Брюкля.


E.

Нижнечелюстная пластинка с двумя винтами.


23.

Лена С., 5 лет. Направлена участковым детским стоматологом в связи с отсутствием смыкания передних зубов. В анамнезе - длительное пользование пустышкой. Девочка сосет язык во время сна. Инфантильный тип глотания В полости рта: имеются все молочные зубы. Между молярами имеются тремы, диастемы на обеих челюстях. Щель по вертикали между резцами и клыками до 5 мм. Установлен диагноз: Травмтический открытый прикус. Выберите наиболее оптимальный ортодонтический аппарат.


A.

Пластинка с упором для языка.


B.

Пластинка с наклонной плоскостью.


C.

Верхнечелюстная пластинка с окклюзионными накладками на боковых зубах.


D.

Каппа и коронки с крючками для вертикальной тяги.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка