Львівський національний університет імені Івана ФранкаСкачати 66.34 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір66.34 Kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти


«Затверджую» «____» ___________2017 р.
Ректор проф. В.П.Мельник

№ особової справи __________________________________


Варіант _____________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»Вказівки: Виконайте завдання й у дужках (….) запишіть номер правильної відповіді.
1.(…….)

Виберіть групу, в якій зазначені основні функції вчителя-вихователя.

1. Оберігаюча, спонукальна, дозвільна, гальмуюча, заохочувальна.

2. Гносеологічна, навчальна, перевіряюча, конструююча, інформувальна.

3. Виховна, навчальна, оберігаюча, організаторська, інформаційна.

4. Оздоровча, систематизуюча, моделювальна, організаторська, керування.


2.(…….)

З якої науки в історії свого розвитку виокремилася педагогіка: 1. Вікова фізіологія та психологія.

 2. Історія.

 3. Філософія.

 4. Кібернетика.

3.(…….)


Відповідно до закону України «Про дошкільну освіту» виділяють такі періоди дошкільного віку:

 1. Новонароджений, ранній, середній дошкільний, старший дошкільний.

 2. Новонароджений, молодший дошкільний, старший дошкільний, шкільний.

 3. Немовляти, середній дошкільний, старший дошкільний, підготовчий до школи.

 4. Немовляти, молодший дошкільний, середній дошкільний, старший дошкільний.

4.(…….)


Дошкільна педагогіка це:

 1. Наука про навчально-виховний процес у днЗ.

 2. Наука про дітей.

 3. Наука про виховання дітей від народження до 6 років.

 4. Наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи.

5.(…….)


Що розуміють під поняттям "мета виховання"?

 1. Те, до чого прагне особистість.

 2. Наперед визначені результати у вихованні підростаючих поколінь, яких прагнуть досягти.

 3. Те, до чого прагне вихователь.

 4. Розвиток людини, здатної до фізичної і розумової праці.

6.(…….)


Яка основна мета виховання підростаючого покоління в нашій країні?

 1. Розвиток фізичних і духовних сил особистості.

 2. Розвиток творчих сил і здібностей учнів.

 3. Всебічний і гармонійний розвиток особистості.

 4. Розвиток людини, здатної до фізичної і розумової праці.

7.(…….)


До вимог до проведення мовленнєвих занять належить:

 1. Забезпечення гармонійного розвитку організму.

 2. Максимальна мовленнєва активність дітей на занятті.

 3. Розвиток навичок самообслуговування.

 4. Активне застосування шаблонів.

8.(…….)


До комплексного мовленнєвого заняття належить мовленнєве завдання:

 1. зв’язне мовлення.

 2. Ознайомлення з художньою літературою.

 3. Навчання елементів грамоти.

 4. Вивчення віршів напам’ять.

9.(…….)


Залучення дітей з різними (відмінними) здібностями до існуючої освітньої системи передбачає:

1. Інклюзія.

2. Інтеграція.

2. Адаптація.

4. Сегрегація.
10.(…….)

Присідання, нахили голови і тулуба; повороти голови і тулуба; прогинання тулуба; потягування, піднімання, опускання,перехрещування й згинання рук та ніг — це: 1. гімнастичні вправи.

 2. основні рухи.

 3. загальнорозвивальні вправи.

 4. циклічні рухи.

11.(…….)


До основної функції психіки людини відносять:

 1. Активність.

 2. Цілісність.

 3. Відображення.

 4. Переключення.

12.(…….)


Метод спостереження належить до відповідної групи методів пояснення психіки людини:

 1. Організаційні методи.

 2. Актуальні методи.

 3. Інтерпретаційні методи.

 4. Емпіричні методи.

13.(…….)


Темперамент – це:

 1. Індивідуально своєрідна, природно зумовлена сукупність відносно стійких динамічних виявів психіки людини.

 2. Сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, які складаються і проявляються в діяльності й спілкуванні, обумовлюючи типові для індивіда способи поведінки.

 3. Індивідуально-психологічні особливості, які проявляються у діяльності і є умовою успішного її виконання.

 4. Всі відповіді правильні.

14.(…….)


Новоутворення – це:

 1. Процес накопичення кількісних та якісних прогресивних змін психіки, що зумовлюють формування особистості людини.

 2. Період, найбільш сприятливий для розвитку певних психічних функцій та властивостей.

 3. Властивість, яка з’являється внаслідок переходу до нового вікового періоду і забарвлює всю діяльність людини.

 4. Розвиток нових функцій організму.

15.(…….)


Який метод психології полягає у виявленні впливу життєвих подій на розвиток психіки людини:

 1. Соціометричний.

 2. Експеримент.

 3. Тестування.

 4. Біографічний.

16.(…….)


Жан Піаже є представником теорії:

 1. Научіння.

 2. Гуманістичної.

 3. Когнітивної.

 4. Психоаналітичної.

17.(…….)


Педагогічна психологія виникла:

 1. На початку ХХ ст.

 2. У другій половині XIX ст.

 3. У середині ХІХ ст.

 4. На початку XX ст.

18.(…….)


Термін «педагогічна психологія» був запропонований:

Термін «педагогічна психологія» був запропонований: 1. К. Д. Ушинським.

 2. П. П. Блонським.

 3. П. Ф. Каптеревим.

 4. Дж. Дьюї.

19.(…….)


Функції педагогічного спілкування:

 1. Висловити свою точку зору.

 2. Пізнання особистості та її формування.

 3. Маніпулювання особистістю.

 4. Переконання.

20.(…….)


У якому документі закріплено статус державної української мови?

1. Закон про мови в Українській РСР.

2. Конституція України (Основний закон).

3. Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”.

4. Український правопис (1996 р.).
21.(…….)

М’який знак треба писати на місці обох пропусків у словах:

1. Пробиваєт…ся промін…чик.

2. Заход…те до книгозбір…ні.

3. Гуцул…ське різ…блення.

4. Чотир….ох велет…нів.


22.(…….)

Лексичну помилку допущено в реченні:

1. Театр був уже повний, оркестр якраз лагодився розпочати увертюру.

2. Я іноді хворію на ностальгію, тобто у мене появляється туга за Батьківщиною.

3. Дівчина одчинила скриньку, вийняла палітру, пензлі і почала малювати.

4. Кулінарна програма пропонує глядачам рецепти вишуканих делікатесів.


23.(…….)

Укажіть, у якому рядку всі слова з префіксом пре-:

1. Прекрасно, предобрий, предивно.

2. Предмет, прегарно, президент.

3. Прем’єра, препоганий, премія.

4. Премило, предки, прецедент.


24.(…….)

Усі поєднання слів є словосполученнями у рядку:

1. День і ніч, на папері, веселий клоун.

2. Почалася весна, прийшла швидко, убралася у віночок.

3. Бити байдики, біля школи, чудова погода.

4. Зелена трава, працювати лопатою, тихо говорити.


25.(…….)

У котрому рядку речення є складносурядним?

1. Схилилась над колискою мати, і перші звуки колискової пісні, музика рідної мови переливаються у її кровинку.

2. Ти даєш мені сонце погоже, і повітря даєш, і снагу.

3. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи не важкий мій хрест.

4. Буду ниву я жать і солдатом стояти біля серця твого, Батьківщино моя!


Декан факультету

педагогічної освіти ______________ Герцюк Д.Д.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка