Львівський національний медичний університет імені данила галицькогоСторінка1/10
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.63 Mb.
#14310
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Факультет післядипломної освіти

Кафедра терапії №1 ФПДО

Методичні розробки семінарських занять

зі спеціальності «Внутрішні хвороби»

для очної частини інтернатури

для лікарів-інтернів 1-го року навчання

Львів-2012

Методичні розробки складені на підставі «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації» зі спеціальності «Внутрішні хвороби».Підготовлені: завідувач кафедри терапії №1 ФПДО, д.мед.н., професор Є.Я. Скляров, д.мед.н., професор В.І. Вдовиченко к.мед.н., доценти: О.О. Бондаренко, І.С. Садовий, О.П. Подорожний, Т.І. Маркова, Л.М. Терлецька, О.М. Вергун, М.В. Перепелиця, Я.С. Денисюк, Б.Б. Бодревич, М.А. Бичков, Г.І. Ковальчук; к.мед.н., асистенти: А.Л. Демидова, О.С. Капустинська, аспірант Склярова О.Є.

Анотація

Тематика методичних розробок охоплює основні розділи «Внутрішніх хвороб» і включає 54 семінарських заняття. З них до розділу «Організація терапевтичної допомоги населенню» – 4, до розділу «Хвороби органів дихання» - 10, до розділу «Хвороби серцево-судинної системи» - 8, до розділу «Ревматичні захворю-вання» – 7 , до розділу «Хвороби органів травлення» – 12, до розділу «Хвороби нирок» – 3 та до розділу «Невідкладні стани» – 4.

Для виявлення та належної оцінки рівня знань лікарів-інтернів передбачені підсумкові контролі знань: семінари-колоквіуми з кардіології, ревматології, пульмонології, гастроентерології, невідкладних станів та підсумковий контроль знань на заліковому занятті .
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри терапії №1 ФПДО Львівського національного медичного університета ім. Данила Галицького, д.мед.н., професор Є.Я. Скляров

Рецензенти: д.мед.н., професор Ю.Г. Кияк, д.мед.н, професор Р.Я. Дутка

Методичні розробки рекомендовані до друку методичною комісією ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького від «15» грудня 2011 р. протокол № 4


ЗМІСТ ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Пояснювальна записка
Директивні документи, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров`я України
Принципи роботи лікувально-профілактичних закладів. Стаціонарна та амбулаторна медична допомога
Профілактичні та реабілітаційні державні програми
Стандарти діагностики та лікування
Профілактика та лікування ГРВІ
Дихальна недостатність
Лікування пневмоній
Саркоїдоз органів дихання
Фіброзуючий альвеоліт
Легеневе серце
Клінічна фармакологія кортикостероїдів
Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів
Клінічна фармакологія бронхолітиків та відхаркуюих
Клінічна фармакологія антибактеріальних засобів
Диференціальна діагностика кардіалгій
Лікування кардіоміопатій
Клінічна фармакологія гіпотензивних засобів
Лікування артеріальної гіпертензії
Клінічна фармакологія антиангінальних засобів
Принципи лікування стенокардії
Лікування інфаркту міокарда
Лікування ускладнень інфаркту міокарда
Гострий біль, диференціальна діагностика
Диференціальна діагностика гарячкових станів
Клінічна фармакологія базисних протизапальних препаратів
Клінічна фармакологія імуномоделюючих препаратів
Клінічна фармакологія хондропротекторів
Диференціальна діагностика захворювань сполучної тканини
Диференціальна діагностика і лікування артрозів і артритів
Хвороби стравоходу
Функціональні хвороби шлунка, їх лікування
Лікування Неlicobacter pylori – негативних виразок шлунка і 12-палої кишки
Лікування пептичних виразок шлунка та 12-палої кишки
Лікування хронічного гастриту
Холецистит
Постхолецистектомічний синдром
Хвороба Крона
Неспецифічний виразковий коліт
Диференційний діагноз жовтяниць
Диференціальна діагностика хронічних захворювань підшлункової залози
Принципи лікування гепатитів та цирозів печінки
Ураження нирок при захворюваннях внутрішніх органів
Нирково-кам`яна хвороба
Лікування хвороб нирок
Алкогольне та наркотичне отруєння
Диференціальна діагностика та принципи лікування кровотеч
Гострий живіт в практиці терапевта. Псевдоабдомінальний синдром
Диференціальна діагностика коматозних станів
Семінар-колоквіум з кардіології
Семінар-колоквіум з ревматології
Семінар-колоквіум з пульмонології
Семінар-колоквіум з гастроентерології
Семінар-колоквіум з невідкладних станів
Підсумковий контроль знань. Залік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою навчання в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» є підготовка лікаря-терапевта й визначення рівня його знань і умінь відповідно до кваліфікаційних вимог. Важливим завданням навчання в інтернатурі на цьому етапі є поглиблення професійних знань, удосконалення практичних умінь і навичок інтернів-терапевтів згідно з нормативних документів МОЗ України, ознайомлення лікарів-інтернів з останніми досягненнями в терапії, надання їм допомоги у підготовці до самостійної практичної діяльності.

Методичні розробки складено на основі типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Внутрішні хвороби» розроблені за наказом Міністерства охорони здоров`я України від 21.11.2005р. №621 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 №81» та листа МОЗ України №08.01-22/279 від 04.02.06. у відповідності з вимогами «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації». Методичні розробки затверджено методичною комісією факультету післядипломної освіти львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Зміст програми навчання охоплює обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних лікарю-терапевту для проведення самостійної роботи.Тема семінарського заняття № 1

«ДИРЕКТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Навчальна мета заняття: вдосконалити та поглибити знання лікарів-інтернів директивними документи, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров’я України; ознайомити з наказами МОЗ України щодо функціонування стаціонарних та поліклінічно-амбулаторних закладів з надання медичної допомоги

Професійно орієнтована мета: вдосконалити знання щодо директивних документів для подальшої професійної діяльності лікарів-інтернів.

Теми реферативних повідомлень:

 1. Наказ МОЗ СРСР №1278 від 06.12.1987 р. «Про організацію стаціонару денного перебування у лікарнях, денного стаціонару в поліклініці та стаціонару на дому».

 2. Наказ МОЗ України №303 від 23.07.2001 р. «Про організацію роботи закладів загальної практики – сімейної медицини».

 3. Закон України «Про затвердження загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» від 22.01.2010 року №1841-VI.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я населення» від 17.02.2010 р. №208.

 5. Наказ МОЗ України «Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги» від 30.08.2010 року №735.

 6. Наказ МОЗ України «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги» від 28.12.2002 року № 507.

 7. Наказ МОЗ України «Про затвердження стандартів надання медичної допомоги за спеціальністю "Професійна патологія" в амбулаторно-поліклінічних закладах» від 10.01.2005 року №7.

 8. Наказ ГУОЗ ЛОДА «Про моніторинг державних програм у галузі охорони здоров’я» від 28.05.2010 р. №375.

Короткий зміст заняття

Обговорення Закону України «Про затвердження загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини», Постанови Кабінету Міністрів України щодо питань удосконалення системи охорони здоров’я населення, наказів МОЗ України щодо етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, моніторингу державних програм у галузі охорони здоров’я на обласному та міському рівнях; нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги, затвердження стандартів надання медичної допомоги за різними спеціальностями.Напрямки дискусії:

 1. Заходи по реформуванню загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

 2. Організація ПМСД в містах та в сільській місцевості.

 3. Запровадження обов’язкового державного медичного страхування.

 4. Проведення суспільної диспансеризації населення.

 5. Формування єдиної програмної інформаційної системи проведення диспансеризації населення.

 6. Реорганізація вторинного рівня надання медичної допомоги на міжрайонному та міжміському рівнях. Створення госпітальних округів.

 7. Реформування швидкої медичної допомоги.

Тема семінарського заняття №2

«ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ.

СТАЦІОНАРНА ТА АМБУЛАТОРНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»
Навчальна мета заняття: вдосконалити та поглибити знання лікарів-інтернів зі щодо принципів роботи лікувально-профілактичних закладів у наданні стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.

Професійно орієнтована мета: підкреслити значення стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню у наданні діагностичних і лікувальних послуг та профілактики захворювань; ознайомити лікарів-інтернів зі структурою надання медичної допомоги в межах гарантованих рівнів, сучасних технологій та затверджених стандартів якості.

Теми реферативних повідомлень:

 1. Наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги».

 2. Забезпечення безперервності надання медичної допомоги на різних етапах маршруту пацієнта, включаючи консультації спеціалістів поліклініки та стаціонару, госпіталізацію та реабілітацію хворих.

 3. Діагностично-лікувальна допомога (стаціонар - поліклініка).

 4. Паліативна допомога.

 5. Реабілітаційна допомога.

 6. Санаторно-курортне лікування.

Короткий зміст заняття

Обговорення Наказу МОЗ України №507 від 28.12.2002 р. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги». Організація та надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної та санаторно-курортної допомоги. Надання термінової невідкладної допомоги будь-якому пацієнту. Проведення протиепідемічної роботи. Експертизи тимчасової непрацездатності та своєчасне скерування хворих на МСЕК. Профілактична робота, спрямована на виявлення ранніх та латентних форм захворювань, факторів ризику розвитку захворювань. Санітарно-освітня робота, спрямована на формування здорового способу життя. Надання консультативної допомоги з питань вигодовування, харчування та виховання дітей, планування сім’ї. Організація спільно з органами соціального захисту медико-соціальної допомоги особам похилого віку, інвалідам та хворим на хронічні захворювання. Проведення аналізу стану здоров’я прикріпленого населення для розробки цільових програм охорони здоров’я та конкретних лікувально-профілактичних оздоровчих заходів. Участь у реалізації цільових комплексних програм з охорони здоров’я населення. Ведення облікової та звітної медичної документації згідно законодавства України.Напрямки дискусії:

 1. Діагностично-лікувальна допомога у зниженні захворюваності, інвалідності і смертності населення.

 2. Первинна профілактика провідних чинників ризику для здоров’я населення України.

 3. Скрінінг і виявлення латентних і ранніх форм захворювань.

 4. Організація роботи домашніх стаціонарів.

 5. Принципи реабілітації хворих та інвалідів, етапи реабілітації. Відділення відновного лікування в поліклініці.

 6. Санаторно-курортне лікування найбільш поширеної патології.

Тема семінарського заняття №3

ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ

Навчальна мета заняття: вдосконалити та поглибити знання лікарів-інтернів з національних програм з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні; активізувати самостійну навчальну роботу лікарів-інтернів з вивчення директивних документів з профілактичних та реабілітаційних державних програм.

Професійно орієнтована мета: підкреслити значення причин захворюваності і смертності населення України у зв’язку з найбільш поширеною кардіо-васкулярною патологією, впливом тютюну на здоров’я населення, цукровим діабетом, туберкульозом, онкопатологією.

Теми реферативних повідомлень:

 1. Національна програма з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні.

 2. Національна програма з профілактики і лікування цукрового діабету.

 3. Національна програма з попередження і лікування туберкульозу.

 4. Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення.

 5. Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення».

Короткий зміст заняття

Серед найвагоміших причин захворюваності і смертності населення України перше місце займають захворювання серцево-судинної системи (до 25 млн. населення). Висока питома вага також припадає на онкологічну патологію, хвороби дихальної, ендокринної систем тощо. Відсутні ознаки подолання епідемій туберкульозу та ВІЛ-СНІДу. Тому стан здоров’я населення України на сучасному етапі розвитку держави оцінюється як незадовільний. Про це свідчить високий рівень загальної смертності (16,3 на 1000 населення), низькі рівні очікуваної тривалості життя (68,1 років), скорочена тривалість життя без інвалідності (59,2 років) та найвищий в Європейському регіоні природний спад населення (-5,7 на 1000 населення у 2006 році). Для зменшення негативного впливу основних причин захворюваності та смертності населення на законодавчому рівні прийняті і впровадженні Національні програми - з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, туберкульозу; програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення.Напрямки дискусії:

 1. Визначення факторів ризику та методів раннього виявлення АГ у відповідності до Національної програми «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні»: попередження розвитку інсульту та інфаркту міокарда.

 2. Фактори ризику та методи раннього виявлення ЦД у відповідності до Національної програми «Цукровий діабет».

 3. Фактори ризику та методи виявлення туберкульозу у відповідності до Національної програми «Туберкульоз».

 4. Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення: кардіоваскулярні, пульмонологічні та онкологічні аспекти тютюнопаління.

 5. Основні напрямки ліквідації епідемії ВІЛ-СНІДу.

Тема семінарського заняття №4

СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Навчальна мета заняття: вдосконалити та поглибити знання лікарів-інтернів зі стандартів діагностики та лікування найбільш поширених захворювань; активізувати самостійну навчальну роботу лікарів-інтернів з вивчення наказів про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «Пульмонологія», «Кардіологія», «Гастроентерологія», «Гематологія», «Нефрологія», «Алергологія», «Ендокринологія», «Фтизіатрія».

Професійно орієнтована мета: підкреслити значення стандартів діагностики та нормативів надання медичної допомоги і показників якості медичної допомоги.

Теми реферативних повідомлень:

 1. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007 р. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

 2. Наказ МОЗ України №499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

 3. Наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за спеціальністю «Алергологія».

 4. Наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за спеціальністю «Гематологія».

 5. Наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

 6. Наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія».

 7. Наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія».

Короткий зміст заняття

Обговорення наказів МОЗ України щодо стандартів діагностики та нормативів надання медичної допомоги і показників якості медичної допомоги за спеціальностями «Пульмонологія», «Кардіологія», «Гастроентерологія», «Гематологія», «Нефрологія», «Алергологія», «Ендокринологія», «Фтизіатрія».

З метою удосконалення надання медичної допомоги хворим з найбільш поширеними нозологіями затверджені клінічні протоколи:


 • за спеціальністю «Пульмонологія» (бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, муковісцидоз, негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія у дорослих осіб);

 • за спеціальністю «Алергологія» (ангіоневротичний набряк, кропив’янка, гостра токсико-алергічна реакція на медикаменти. алергічний рініт, дерматит контактно-алергічний, анафілактичний шок);

 • за спеціальністю «Кардіологія» (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, вазоспастична стенокардія, хронічні ревматичні хвороби серця, міокардит);

 • за спеціальністю «Гематологія» (залізодефіцитна анемія, гемофілія, набута гемолітична анемія, апластична анемія, В12-дефіцитна анемія, лейкози, тромбоцитопенічна пурпура);

 • за спеціальністю «Ендокринологія» (цукровий діабет І та ІІ типу, зоб, тиротоксикоз, тиреоїдит, гіпотироз, рак щитовидної залози, хвороба Адісона, феохромоцитома);

 • за спеціальністю «Гастроентерологія» (пептична виразка, ГЕРХ, хронічний гастрит, хронічні гепатити, цирози печінки, хронічний панкреатит, жовчекам’яна хвороба, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона).

Напрямки дискусії:

Комплекси діагностичних обстежень та обсяг лікувально-профілактичних заходів диспансерного спостереження за хворими: 1. гастроентерологічного профілю;

 2. пульмонологічного профілю;

 3. кардіологічного профілю;

 4. гематологічного профілю;

 5. алергологічного профілю;

 6. ендокринологічного профілю.


Каталог: files -> kafedry -> terapii1
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
terapii1 -> Імені данила галицького
kafedry -> Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет
kafedry -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
kafedry -> Методичні рекомендації з курсу «Історія української культури»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка