Львівська політехніка


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИСторінка9/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.23 Mb.
#10632
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Булик-Верхола С.З. Формування і розвиток української музичної термінології // Українська термінологія і сучасність. Зб. наук. пр. Вип. V / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2003.– С. 41–45.

 2. Вовк А. Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УРСР // Cучасність. – Мюнхен, 1979. – Ч. 7–8. – С. 87–95.

 3. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінґвістичні аспекти. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с.

 4. Карпова В.Л. Термін і художнє слово. – К.: Наук. думка, 1967. – 130 с.

 5. Кияк Т.Р. До питання про “своє” та “чуже” в українській термінології // Мовознавство. – К., 1994. – № 1. – С. 22–25.

 6. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – Вип. 1. – 79 с.

 7. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1961. – Вип. 2. – 84 с.

 8. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – 307 с.

 9. Комова М.В.Українська термінографія (1948–2002): Бібліографічний покажчик. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 112 с.

 10. Кочан І.М. Синонімія у термінології // Мовознавство. – К., 1992. – № 3. – С. 32–34.

 11. Кочан І.М. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації. – Львів, 1991. – С. 40–49.

 12. Кочерга О.Д. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології // Сучасність. – К., 1994. – № 7–8. – С. 173–182.

 13. Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.:
  Вид-во Акад. наук УРСР, 1957. – 236 с.

 14. Куньч З.Й. Українська риторична термінологія: історія і сучасність. –Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 216 с.

 15. Мацюк Г.П. Зміни значень загальновживаних слів у терміносистемах // Українське мовознавство. – К.: Вища шк., 1988. – Вип. 15. – С. 10–14.

 16. Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.

 17. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: Наук. думка, 1993. – 230 с.

 18. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

 19. Полюга Л.М. Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2002. – № 453: Проблеми української термінології. – С. 21–24.

 20. Процик І. Українська фізична термінологія на зламі ХIХ – ХХ століть. – Львів: ВЦ Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2004. – 252 с.

 21. Сербенська О.А. Формування і розвиток української наукової термінології // Наукове товариство імені Тараса Шевченка і українське національне відродження. Зб. наук. пр. і матеріалів першої наукової сесії НТШ (березень 1990). – Львів, 1992. –
  С. 141–147.

 22. Склад і структура термінологічної лексики української мови. – К.: Наук. думка, 1984. – 195 с.


ЗМІСТ
І. Формування і розвиток української термінології 3

ІІ. Термінознавство як наука, його основні напрями та проблематика 8

ІІІ. Лексико-семантична характеристика термінології 12

ІV. Джерела поповнення української термінології 17

V. Питання для самоперевірки 21

VI. Завдання для самостійної роботи 23

Загальнонаукова лексика 23

Термінологія красномовства 29

Математична термінологія 34

Фізична термінологія 40

Хімічна термінологія 45

Фінансово-економічна термінологія 51

Комп’ютерна термінологія 58

Машинобудівна термінологія 64

Термінологія будівництва, архітектури та дизайну 69

Геодезична термінологія 74

Термінологія електротехніки та електромеханіки 78

Термінологія радіотехніки та радіоелектроніки 83

Список рекомендованої літератури 89

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА В СИСТЕМІ

ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ
для самостійної роботи студентів напрямів “Менеджмент”,
“Міжнародна економіка”, “Економіка підприємства”,
“Маркетинг”, “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”

та інших базових напрямів і спеціальностей

з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”
Укладачі Вознюк Геннадій Леонідович

Булик-Верхола Софія Зіновіївна

Гнатюк Мирослава Василівна

Голубінка Надія Іванівна

Дрівко Наталія Зеновіївна

Куньч Зоряна Йосипівна

Литвин Оксана Григорівна

Ментинська Ірина Богданівна

Наконечна Галина Василівна

Середницька Анна Ярославівна

Теглівець Юлія Володимирівна

Шмілик Ірина Дмитрівна


Редактор Оксана Чернигевич

Комп’ютерне верстання Галини Сукмановської

Здано у видавництво 1.12.09. Підписано до друку 20.01.09.

Формат 60841/16. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 7,48. Обл.-вид. арк. 4,40.

Наклад 200 прим. Зам. 90968.
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001 р.
вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136

v

lp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА В СИСТЕМІ

ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ
для самостійної роботи студентів напрямів “Менеджмент”, “Міжнародна економіка”, “Економіка підприємства”,
“Маркетинг”, “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”


та інших базових напрямів і спеціальностей

з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”1 Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. – Харків, 1998. – Т.ІІІ. – C. 360.

2 Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1961. – Вип. 2. – С. 20.


Каталог: wiki -> images
images -> Пол Самуельсон
images -> Вопросы для подготовки к экзамену кандидатского минимума
images -> Реферат студентки стоматологічного факультету Воркун Ірини Тернопіль 2007 План
images -> Виступ на педагогічній раді 10. 01. 2014 року
images -> Відкрита екологічна година: Виготовляємо морозиво
images -> Пригоди української книжки
images -> Шарль Перро «Кіт у чоботях»
images -> Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок, творчого застосування їх на практиці
images -> Тема. Компютерні мережі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка