Львівська політехнікаСторінка8/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Геодезичний енциклопедичний словник / [за ред. В. Літинського]. – Львів: Євросвіт, 2001. – 668 с.

 2. Перович Л.М. Геодезія. Ч. II: Навч. посібник / Л.М. Перович, М.П. Лі­севич. – Львів: Новий світ, 2005. – 208 с.

 3. Двуліт П.Д. Основи морської геодезії та навігації / П.Д. Двуліт,
  О.М. Денисов. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – 152 с.

 4. Двуліт П.Д. Гравіметрія. Підручник / П.Д. Двуліт. – Львів: ЛАГТ, 1998. – 196 с.


ТЕРМІНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Самостійна робота № 1
Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте термін електротехніки.

Компаратор, оптрон, укладання обмотки, магнетик, селекція сигналів, убування, тарування, низьковольтний, точність відтворення, аналізатор спектра, абразив, цанга, електролічильник, трубка приймальна, колодка шунта, уніфікована блочна система, інжектор, вітка електричного кола, антена з хитною діаграмою, йонізатор, нейтраль ізольована, нульова напруга, явище мерехтіння.
Завдання 2. Поясніть значення багатозначних термінів: магазин, бата­рея, гірлянда, доріжка, колодка, гребінець, вітка.
Завдання 3. Поясніть значення омонімів (термінів електротехніки та загальновживаних слів чи термінів інших галузей): лебідка, банк, біт, візир, ГАВ (гнучке автоматизоване виробництво), КПП, люкс, люстро, півник, щока (дотичкова), бігун.
Завдання 4. Доберіть синоніми до електротехнічних термінів, користую­чись словами з довідки: дефект, підтональний, галузь, настроєння, інвентор, клема, фідер, резистанс, кондуктанс, реактанс, сусцептанс, адмітанс.

Довідка: підзвуковий, перетворювач, затискач, активний опір, царина, активна провідність, вада, реактивний опір, живильна лінія, реактивна провідність, наладнання, повна провідність.
Завдання 5. Доберіть антоніми до термінів: недонапруженість, полярність, катод, модуляція, батарейний, контактний, вібраційний, дія, одножильний, мікросистема.
Завдання 6. Поясніть значення термінів-паронімів: люстра – люстро, спін – сплін, штаб – штаба, сльота – слюда, паз – пас, тиристор – турист, креа­тивний – реактивний.
Завдання 7. Визначте спосіб творення термінів, назвіть словотвірні засоби: АОМ, ампер-виток, БЗП, близькодія, блокування, ВДТ, вивід, вкладка, ГАЕС, гальмування, гучність, ДС, електровакуумник, енергомережа, ЕРС, занурення, згортка, лебідка, надпровідність, півник, самозаряд, струмоприй­мач, склотримач, формфактор, шапочка.
Завдання 8. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. Наведіть правило, згідно з яким вони набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю).

Альсифер, аналог, гетинакс, гідратор, градієнт, звук, кембрик, лак, ліміт, норатор, нумератор, опір, оптимум, поріг, потенціал, реактанс, регістр, розгін, сальник, струм, хвилевід, храповик, шаблон.
Завдання 9. Запишіть терміни електротехніки відповідно до орфогра­фічних норм: авто/трансформатор, асинхрон(н)ий дв(е,и)гун, вітро/дв(е,и)гун, в(е,и)рстат свер(д)лильно/ро(з,с)точувальної груп(п)и, вторин(н)ий граф, г(е,и)птод/змішувач, г(е,и)н(е,и)ратор, дво(х)обмотковий, дво(х)фазний, диф(ф)ерен­ціатор, диф(ф)еренційно/скінчен(н)а модель, електро/вакуумник, електро/зв/язок, електро/механічна систем(м)а, залізно/нікелевий ак(к)уму­лятор, захис(т)на електро/апаратура, ком(м)утатор, зв/язуван(н)я контурів, кон/юнкція, коеф(ф)іцієнт потоко/(зч,щ)еплення, мікро/осцил(л)ограф, напів/про­відниковий шар, приймально/передавальна станція, селектив­но/поглинальний фільтр, сельсин/приймач, ступінь бе(з,с)реактивності, сум(м)арний потік, ро(з,с)в/язувальний фільтр, т(е,и)ристор, частот­но/модульний.

Самостійна робота № 2
Завдання: зробіть аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (електротехнічний).

2. Простий (абразив), складний (електробус) чи складений (миттєвий замикач).

3. Якими частинами мови виражений складений термін. Вказати модель (кут запирання: іменник + іменник; трифазний випрямляч: прикметник + іменник).

4. Запозичений (дефект: з французької) чи власне український (вада).

5. Назвати спосіб творення власне українських термінів:

а) префіксальний (переізолювати);

б) суфіксальний (сповільнювач);

в) префіксально-суфіксальний (подвоїти);

г) безафіксний (замір);

ґ) основоскладання (вітродвигун);

д) словоскладання (свічка-метр);

е) абревіаційний (БЗП – блок зовнішніх переривань);

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позна­чення наукового поняття (півник);ж) аналітичний – використання словосполучень (втома металів).
Варіант 1. Муар-ефект, інертність, прямий вимір, автогенератор, три­мач, підсилення сигналу.

Варіант 2. Мультиграф, статвольт, активний струм, АПУ (автома­тичне повторне увімкнення), пелюсток.

Варіант 3. Ножеподібна стрілка, монокристал, ЛДМ (логіко-динамічна модель), стоп-фільтр, суматор.

Варіант 4. Працездатність контактів, ЕРС (електрорушійна сила), тару­вання, діод-обмежувач, диференціатор.

Варіант 5. ЕППС (електропередача постійного струму), енергія руху, перегрівач, мікрографія, локалізатор.

Варіант 6. Перезаряд, сельсин-приймач, надтиск, стрижневе осердя, плюсовий потенціал.

Варіант 7. Переізолювання, сегнетоелектрики, ГАСК (галузева автома­тизована система керування), коливний контур.

Варіант 8. Перегин, затискач, електрон-вольт, кошикова котушка, замір, ПЛ (повітряна лінія).

Варіант 9. Взаємоіндукція, перегрів, БЗП (блок зовнішніх переривань), вектор-стовпець, двофазний електродвигун.

Варіант 10. Вітродвигун, вектор-функція, ЗДАС (загальнодержавна авто­матизована система), діелектричні втрати, шукач, надпровідність.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Відредагуйте текст.

Цю тему я б ніколи не начав, якби не нагла необхідність по виборі нового холодильника для сім’ї з трьох чоловік і кота. Началось все з того, що в дежурний раз моїй тьощі потрібно було щось у морозілці. Коли вона попиталася відкрити дверки морозілки, вони осталися в неї в руках. Експер­тиза показала, що відремонтірувати неможливо, оскільки холодильнику вже багато років, і за цей час в нього начали кришитись всі пластмасові часті. Після цього проблеми посипались одна за другою, тому на сімейному консиліумі було вирішено брати новий холодильник. Саме перше треба було визначитися з технологією заморожування. Тому вибір впав на технологію “плачучої стіни”. Її суть заключалася в тому, що під час роботи компресора влажність би конденсувалася на задній стінці, а по закінченню роботи компресора влажність би розтавала і стікала на випаровуючу чашу, яка стоїть на компресорі, звідки і випаровувалася б в оточуюче середовище. Оскільки я людина лінива і непослідовна, то мій вибір був зупинений саме на “плачучій стіні”. Друге питання було саме легше, оскільки клас енерго­споживання зараз роблять майже один, клас А, тобто споживання до 1 кВт на протязі доби, на відміну від мого старого холодильника, який жер
2.51 кВт на добу. Питання третє і саме складне: якого виробника вибрати? Прийшлось облазити Інтернет, магазини битової техніки, і нарешті після довгих шукань вибір зупинився на одному холодильнику, який мав гарантію
5 років. А ще класне качество за такі гроші. Слідуюче питання, яке беспокоїло, це питання об’єму холодильної і морозильної камер. І саме останнє – де купляти. Я рішив це по ходу консультацій з продавцями магазинів. Було вирішено купляти холодильник в тому ж магазині, в якому перед тим було куплено стіральну машину. Оскільки я там був постоянним клієнтом, то мені було надано скидку в 50 гривнів. Не дивлячись на всі мої вопроси по холодильнику, судьба подарила ще одне іспитаніє: оказалось, що іменно такої моделі на даний час немає на складі. Сказали, що прийдеться ждати ще два тижня. Але мене тільки кормили обіцянками. В кінці-кінців мене це достало, тому було вирішено брати в іншому магазині, там, де він є в наявності. Нам повезло, бо в тому магазині була система скидок і ще й доставка на дом. Тому ждіть моїх отзивів по поводу цього холодильника.

Завдання 2. Відредагуйте текст.

У кухонному побуті навіть самого зразкового господаря або господині часом зустрічаються різного роду нещастя: то молоко “втече”, то блінчик комком получиться. Тому всі проблеми на кухні може рішити кухонний комбайн. Кухонний комбайн – це така удобна штука, котра совміщає багато кухонних устройств: міксер, соковижималку, м’ясорубку і другі устройства. Набор функцій може бути самим різним. Плюси очевидні, мінусов в ідеалі нема. Но на практиці в інтересному ціновому діапазоні багато присутніх на ринку устройств оказуються наборами недофункцій і повним заміненням автономних устройств стати не можуть. Приміром, соковижималка хлипка або маленька, або і те, і друге. Або такий зазор між ножом-теркою і кришкою, що залишені там овощі приходиться дорізати вручну. Або просто конструкція ненадьожна і недолговічна. Словом, непонятно, для чого вообще таке проізводять. Кинулася в очі різниця динаміки ринка кухонних комбайнів від, приміром, комп’ютерного – незамітність прогреса. Моделі 5-річної давності і не думають устарівати. Нових ідей тоже не замітно. Головним істочником інформації були теми на Інтернет-форумах, хотя і вони оказались недосконалими. Всі просто копірують описання комбайнів, не вдаваясь в подробності і з явними помилками. Характеристик получається багато, а інформації – все рівно мало. Самим більшим джерелом муті є переводи. Вся та странна ситуація – якийсь непонятний прощот маркетинга виробників кухонних комбайнів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). – К.: Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.

 2. Кияниця-Гуслиста Н.М. Російсько-український словник з механіки. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 340 с.

 3. Короткий російсько-український електротехнічний словник / Уклад. В.С. Перхач. – Львів: Львів. політехн. ін-т, 1990. – 126 с.

 4. Російсько-український словник з інженерних технологій / Уклад.
  М. Ганіткевич, Б. Кінаш. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – 1024 с.

 5. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко та ін. – К.: Наук. думка, 1998. – 888 с.

 6. Російсько-український науково-технічний словник: 30000 слів / Уклад. В. Перхач, Б. Кінаш. – Львів, 1997. – 456 с.

 7. Російсько-український технічний словник / М.М. Матійко, О.М. Ма­тій­ко, Н.С. Родзевич та ін.; АН УРСР. Ін-т мовознавства. – К.: Держтех­видав, 1961. – 648 с.

 8. Савчук М. Німецько-український електротехнічний словник. – Мюн­хен, 1981. – 644 с.


ТЕРМІНОЛОГІЯ РАДІОТЕХНІКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Самостійна робота № 1
Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте термін радіо­електроніки.

Фаза вектора, чип, антена, частотомір, симплекс, аудіометр, світло­проріз, універсальна множина, табуляція, опір, омега-узгодження, насиче­ність кольору, відеоскоп, астронавігація, транзистор, координатограф, оптогальваніка, крива струму, радіокомірка, електромегафон, лакотканина, нагнітач, яскравомір, циклометр, циклічний буфер, орбіта, іонозонд, йоносфера, індикатор потужності, нормографія, ярмо трансформатора, акустооптика.
Завдання 2. Поясніть значення багатозначних термінів: деградація, пач­ка, хвіст, гніздо, дзеркало, канал, доріжка, жало, знак, вікно, форма.
Завдання 3. Поясніть значення омонімів (термінів радіоелектроніки та загальновживаних слів чи термінів інших галузей): директор, пара, частка, ЦАП, плата, ППС, ЛІС, граф.
Завдання 4. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: адаптація, адекватний, амплітуда, апробація, асортимент, гармонія, дегра­дація, дефект, діаграма, діапазон, дисплей, екземпляр, ефект, ідентичний, ізоляція, імітація, імпульс, індукція, інтенсивність, класифікація, компен­сація, комплекс, консолідація, конструкція, креативний, критерій, модифіку­вати, модуляція, нівелювати, оптимальний, параметр, презентація, пропагу­вати, регламент, ревізія, репродукувати, селективність, сигнал, стабільність, тракт, фаза.
Завдання 5. Доберіть синоніми до таких українських термінів: вмонто­ваний, гучномовець, довгостроковий, докладний, жорсткий.
Завдання 6. Доберіть антоніми до термінів: акомодація, активізація, вихровий рух рідини, верхні діапазони, вхідний опір, гомогенний, далеке звукове поле, зовнішнє збурення, демодуляція, десенсибілізація, кодування, композиція, маскування.
Завдання 7. Поясніть значення термінів-паронімів: база – базис, гарнітур – гарнітура, графік – графіка, жорсткий – жорстокий, змістовий – змістов­ний, растр – растра, кодекс – кодек (джерела мовного каналу), конструк­тивний – конструювальний, кристал – кришталь, екранувати – екранізувати, ілюстрація – люстрація, тактильний – тактичний – тактовний, тензи­метрія – тензометрія, тракт – трактат.
Завдання 8. Складіть діалог, використовуючи жаргонізми зі сфери радіотехніки: шнурок (однопровідна антена), вертикаль (назва будь-якої несиметричної вертикальної антени), гармоніки (всі частоти, крім вихідного сигналу, наявні на виході передавача), дельта (визначення антени, виконаної у вигляді грецької букви “дельта”), картинка (зображення на екрані телевізора чи осцилографа), лапша (телефонний розподілювальний дріт), любительські діапазони (обмежені ділянки частот, в яких дозволено роботу ліцензованим радіолюбителям), морквина (назва антени за зовнішнім виглядом), горіхи (назва керамічних горішкових ізоляторів), панелька (назва лампової панелі, призначеної для забезпечення перехідного контакту електродів електронної лампи і схеми радіотехнічного пристрою), силікони (назва кремнійорганічних матеріалів на основі гуми та кремнійорганічних матеріалів; сучасні силіконові радіотехнічні матеріали мають високі діелектричні та електричні характеристики), шпигунські антени (невидимі антени), метелик (конденсатор типу “метелик” має два ізольовані один від одного статори і спільний ротор, який одночасно або входить, або виходить із статорів), мама-тато (вилка і розетка з’єднувача), цідило (фільтр), сопро (опір), змоцнювач (підсилювач), кундюк (конденсатор), децибела (атенюатор).
Завдання 9. Випишіть у дві колонки українські та запозичені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте фразеологічний зворот і поясніть його значення; підберіть до нього синоніми-фразеологізми.

Гніздо, асиметрія, нейристор, оживлення, астигматизм, ланка, пелен­гація, люксметр, об’єднувач, відзвук, ехосигнал, чипсет, амплітуда, характрон.
Завдання 10. Визначте спосіб творення українських термінів, назвіть словотвірні засоби: автономність, безконтактність, випромінювач, висото­мір, вихід, відлік, вологовмісний, двоспектральний, декодування, дисперсність, ЕОП, ехозчитувач, змішувач, кабелепровід, кадрування, каретка, кольоро­мет­рія, МЕК (Міжнародна електротехнічна комісія), миша, набувач, надпотуж­ність, надцикл, напівавтомат, натиск, низькочастотний, НТД (нормативно-технічний документ), НЧ, обертач, обігрівання, одномоментність, перегони (фронтів, цифрових сигналів), підрівень, помножувач, ПРЕА (побутова радіоелектронна трубка), проводотримач, радіопромисловість, ритмічність, розподілювач, самонагрів, СІС (середній інтегрований ступінь), схемотехніка, трасування, УКХ, частотомір.
Завдання 11. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. Наведіть правило, згідно з яким вони набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю).

Адаптер, базис, відеозапис, граф, дефект, динамізм, доступ, драйвер, дрейф, екран, звук, імпульс, індекс, індексатор, квант, код, кодек, контакт, контроль, лабіринт, макет, матеріал, механізм, мікрофон, модем, монтаж, норматив, об’єм, прилад, проект, процесор, радіус, сигнал.
Завдання 12. Запишіть терміни радіотехніки відповідно до орфогра­фіч­них норм: аналого/цифровий п(е,и)р(е,и)творювач, бі/полярний транзистор, де/кодуван(н)я, диз/юнкція, електрон(н)о/гравірувальний ап(п)арат, елек­трон(н)о/променева трубка, з/єднувальний трансформатор, ког(е,и)рентні коливан(н)я, метал/напів/провідник, мікро/лазер, не/взаємний об(е,и)ртач поляр(е,и)зації, н(е,и)видима антен(н)а, об/єднувач, опто/гальваніка, орто/нормуван(н)я, осцил(л)ограф, радіо/дально/мір, радіо/любитель, радіо/телеграфний зв/язок, соня(ч,ш)ний термо/електро/генератор, фазо/час­тотна характеристика, фото/елемент, фото/еф(ф)ект, шумо/подібний сигнал.

Самостійна робота № 2
Завдання: зробіть аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (радіотехнічний).

2. Простий (блок), складний (мультиметр) чи складений (польова роз­гортка).

3. Якими частинами мови виражений складений термін. Вказати модель (зсув імпульсу: іменник + іменник; розрядна трубка: прикметник + іменник).

4. Запозичений (сеанс: з французької) чи власне український (зсувач).

5. Назвати спосіб творення власне українських термінів:

а) префіксальний (переізолювати);

б) суфіксальний (примірювання);

в) префіксально-суфіксальний (безмежний);

г) безафіксний (обігрів);

ґ) основоскладання (самозбереження);

д) словоскладання (геш-функція);

е) абревіаційний (НВЧ);

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позна­чення наукового поняття (пелюстки);

ж) аналітичний – використання словосполучень (холодне паяння).


Варіант 1. Монофонія, розподілювач, петля розряду, надмножина, тримач.

Варіант 2. Серієс-машина, дезорієнтація, лавинний діод, фільтро­три­мач, елементарний диполь.

Варіант 3. Кабельна мережа, рестарт, транслазер, стоп-фільтр, ФАР (фазована антенна решітка).

Варіант 4. Шумова напруга, СТЕГ (сонячний термоелектрогенератор), ферит-гранат, корелограф.

Варіант 5. Кодограма, миттєва напруга, безвідмовна схема, дія імпульсу, демонтаж.

Варіант 6. Кадроскоп, мікролазер, розжар, варикапний перетворювач, помпування.

Варіант 7. Каскадний підсилювач, унітерм-карта, термоконтактор, колір­ність, хі-розподіл.

Варіант 8. Теплова дія, екранування, електрон-вольт, захист, інтенсив­ність поляризації.

Варіант 9. Контакт-деталь, лінійність, мікродиск, альфа-транслятор, невзаємний обертач поляризації.

Варіант 10. Локалізація поля, вхід, оббігання активних виходів, рент­генометрія, сигма-функція.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Відредагуйте текст. Запишіть правильно складні слова.

Останнє десятиріччя характеризується інтенсивним впровадженням радіо/електроніки в поліграфічне виробництво. Це позволило не тільки автоматизувати набірні, репродукційні, формо/утворюючі та другі складні процеси, але і відкрило для поліграфії якісно нові можливості. На сучасних поліграфічних підприємствах приміняються високо/швидкісні фото/набірні системи, які керуються потужними електронно/обчислювальними машинами та персональними комп’ютерами, електронно/гравіруючі автомати, кольоро/по­ділювачі та кольоро/коректори, фото/електронні апарати тощо. Примінення цієї техніки корінним образом змінило традиційні, вельми трудомісткі процеси формування та репродукування в поліграфії. Так, приміром, сучасна електронна кольоро/коректуюча машина дозволяє виготовити комплект кольоро/поділюючих, кольоро/формуючих фото/форм із завданими парамет­рами за пару хвилин. Хотя існують ще операції та процеси, в яких самим бажаним являється застосування електронної техніки. Одним із таких процесів, мабуть, самим складним та важким є процес виготовлення поліграфічного растрового зображення. Необхідність виконання даної роботи пов’язана з потребою створення апаратури для формування поліграфічних зображень із метою дальнішого його застосування для створення поліграфічних кліше.
Завдання 2. Відредагуйте текст.

Рівень якості продукції являється одним із самих основних покажчиків технічного прогресу. Тому підвищенню якості продукції приділяється більша увага у всіх промислово розвинутих країнах. Сучасна наука і техніка пред’являють жорстокі вимоги до різноманітних технічних засобів, які використовуються в різних областях народного господарства. Особливо це відноситься до тих засобів, експлуатація яких пов’язана з проблемами безпеки людей на транспорті, а також із проблемами надійності та безава­рійності космічної техніки, атомних установок та крупних промислових об’єктів.

Для забезпечення високої якості продукції необхідний ефективний конт­роль якості, який позволяє виявити дефект. Існують два вида контроля якості: руйнуючий і неруйнуючий. Руйнуючий приводить до повної руйнації або пошкодження об’єкта контроля. Перевага руйнуючого контроля заклю­чається в тому, що він дозволяє безпосередньо і якісно оцінити контро­льовані параметри об’єкта. Неруйнуючий контроль не пов’язаний із руйнуван­ням або пошкодженням об’єкта контроля. Він може бути здійснений по відношенню до повного об’єму продукції, а також у процесі експлуатації виробу, що неможливо при руйнуючому контролі. Методи неруйнуючого контроля широко використовуються для вимірювання товщин стінок труб, діаметра дроту та прутиків, для визначення хімічного складу сплавів тощо. Одним із самих важливих параметрів, які впливають на точність вимірю­вання при неруйнуючому контролі є точність формування вимірюючих сигналів, які подаються на вихрострумовий перетворювач і в дальнішому приміняються для обробки сигналу з метою отриманння достовірної інфор­мації про наявність дефектів в досліджуваному об’єкті. До недостатків неруйнуючого контроля відноситься відсутність у багатьох випадках прямого зв’язку результатів контроля з параметрами об’єктів. Тому на стадії розробки методів та апаратури неруйнуючого контроля потрібна перевірка получених результатів співставленням із даними руйнуючого контроля.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція / За ред. Б. Рицаря. – Львів: Екоінформ, 2006. – 208 с.

 2. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). – К.: Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.

 3. Кінаш Б.М. Формування науково-технічних термінів з дієприкмет­никами. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 34 с.

 4. Короткий російсько-український електротехнічний словник / Уклад. В.С. Перхач. – Львів: Львів. політехн. ін-т, 1990. – 126 с.

 5. Рицар Б.Є., Семенистий К.С., Кочан І.М. Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки. – Львів: ЛОГОС, 1995. – 608 с.

 6. Російсько-український словник з інженерних технологій / Уклад.
  М. Ганіткевич, Б. Кінаш. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – 1024 с.

 7. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко та ін. – К.: Наук. думка, 1998. – 888 с.

 8. Російсько-український науково-технічний словник: 30000 слів / Уклад. В. Перхач, Б. Кінаш. –Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1997. – 456 с.

 9. Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник / За ред. Й. Мисака, М. Крука. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – 412 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка