Львівська політехнікаСторінка6/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.23 Mb.
#10632
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Завдання 3. Відредагуйте речення.

Згідно рішення правління банка постановляється слідуюче: заключити договір з компанією по продажу недвіжимості; заказати нову копіюючу техніку для ключового офісу; прийняти міри по забезпеченню проведення інвентаризації; всім без виключення соблюдати порядок на робочих місцях. Відповідно договору банками здійснюється обслуговування підприємств, установ і громадян по виконанню операцій і наданню наступних послуг: залучення і розміщення грошових вкладів; випуск, купівля і продажа платіжних документів. Скидка на товар згідно договору – 20 % від розніци, всі другі скидки – по узгодженню. Поставка товару здійснюється лише по передоплаті. Дивлячись на те, що гранична ставка по затвердженню проекта 11 %, а внутрішня ставка доходу становить 12 %, проект можна принімати. Корпорація має виручку від продажі товарів на суму сімдесять тисяч євро, собістоємість проданого товару становить шісдесять процентів від виручки. Пошлина на дивідендний доход сплачується. Купляти акції по завишеній ціні нерозумно. По нашим підрахункам з нас стягують двадцятивідсотковий податок. Згідно статуту ТзОВ “Рута” плата проводиться як в натуральній, так і в грошовій формі. Завсклад приймає активну участь у громадській роботі фірми. Продається копіююча техніка, бувша в користуванні. По цій причині потрібна буде необхідність миттєвого перевезення грузу. Високу допомогу по цьому питанню надає соцзабез. Питання прийняття і звільнення з роботи відноситься до виключної компетенції директора.

Завдання 4. Відредагуйте текст.

У сучасному міжнародному праві зформувалась окрема галузь, яка визначає міжнародні стандарти організації місцевих фінансів, регламентує діяльність місцевого само-врядування. Усі міжнародно-правові акти по питаннях місцевого самоврядування передбачають стандарти побудови місцевих фінансів. Ці стандарти є обов’язковими для всіх країн, які приєднуються до зазначених міжнародно-правових актів. Приєднаня України до Європейської хартії про місцеве самоврядування накладає на державу обов’язки забезпечення побудови фінансів місцевих органів влади згідно цих стандартів. Передусім держава має забеспечити достатні і стабільні власні фінансові рисурси органам місцевого врядування, яких вони за даних умов немають. Слід збалансувати фінансові ресурси місцевого самовряду­вання України з його функціями і компетенцією. Необхідно росширити можливості місцевого самоврядування у сфері місцевого оподаткування, створити умови по забезпеченню гнучкості й різноманітності місцевих локальних систем. Необхідно розробити і запровадити сучасну систему фінансового вирівню­ваня, яка передбачатеме процедури погодження з місцевим самоврядуванням по справі перерозподілу фінансових ресурсів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.Ш. Економічний слов­ник: банківська справа, фондовий ринок. – К.: ВД “Максимум”, 2000. – 592 с.

2. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Ред. рада: Б. Гаврилишин та ін. – К.: Femina, ВЦ “Академія”, 2000–2002. – Т. І–ІІІ.

3. Економічний словник-довідник: Словник ХХІ ст.: [A-Я / Уклад.
М.А. Сіроштан та ін.]; Харківський держ. екон. ун-т. – Харків: ХДЕУ, 1999. – 147 с.

4. Загородній А., Вознюк Г. Словник-довідник з підприємництва та економіки будівництва. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1994. – 294 с.

5. Загородній А., Вознюк Г. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

6. Загородній А., Вознюк Г. Цінні папери. Фондовий ринок: Терміно­ло­гіч­ний словник. – Львів: БаК, 2000. – 168 с.

7. Коломойцев В. Універсальний словник економічних термінів: Інвес­тування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво. – К.: Молодь, 2000. – 383 с.

8. Осадчук М. Ринкова економіка: Словник-довідник: український, російський, англійський, німецький. – Вінниця: Вид-во ВДТУ “Універсум-Вінниця”, 1997. – 318 с.

9. Словник банківських термінів: Банківська справа: Термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Аконіт, 2000. – 605 с.

10. Словник фондового ринку: Близько 1500 термінів / Упор. В. Кобзар; За заг. ред. Ю.М. Тараторіна; Фонд держ. майна України. – К.:[Б.в.]; Кіровоград: [Б.в.], 1997. – 155 с.
КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Самостійна робота № 1
Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. Склавши початкові літери слів першого стовпчика і кінцеві другого та третього, прочитайте три комп’ютерні терміни. Поясніть їхнє значення.

Адаптер, системний блок, рядок, відеокарта, дисковід, хакер, інсталяція, програмний файл, операційна система, вінчестер, блок-схема, ПЗП, атрибут, табулятор, об’єкт, комп’ютерний вірус, редактор, інформаційний продукт, чипсет, інтегроване середовище, текстполе, текстовий редактор, мікро­процесор.
Завдання 2. Підкресліть загальнонаукові терміни, згадайте, у яких галузях знань їх використовують, поясніть їхнє значення в комп’ютерній термінології. Із галузевими термінами, що залишилися непідкресленими, складіть речення.

Директорія, діаграма, курсор, дизайн, шрифт, інтернет, живлення, статус, панель задач, консоль, мікроелемент, доменна адреса, моделювання, режим, середовище, робочий стіл, інтервал, стрілка, індекс, реєстрація, швидкість, малюнок, символ, дискета, документ, шаблон, біг, шлях, аналізатор.
Завдання 3. Поясніть подані комп’ютерні терміни. Виберіть серед них багатозначні та омонімні (комп’ютерні терміни і загальновживані слова).

Абзац, блок, кадр, магістраль, клавіатура, мозок, контролер, кошик, дерево, вікно, панель, вірус, шина, диск, каталог, папка, миша, адреса, рядок, база, порт, доріжка, меню.
Завдання 4. Наголосіть виділені слова в термінах і професіоналізмах. Утворіть із ними речення.

Текстовий редактор, колірна палітра, інформаційна мережа, нове вікно, користувач ПК, корковий килимок, комп’ютерне обладнання, відобра­зити дані, дерево каталогів, адресна книга, додаткові кольори палітри, ім’я користувача, заголовок повідомлення, веб-сторінки в інтернеті.
Завдання 5. Підберіть українські синоніми до запозичених термінів.

Маршрут до файла, мінімізувати всі вікна, тип файла, принтер, інста­ляція, курсор, атрибут, провайдер, ідентифікатор мережі, клавіша деліт, маркувати, клавіша інсерт, трекбол, сервер, локальна мережа, хост-комп’ютер, специфікація, інтервал.
Завдання 6. Підберіть до поданих термінів синоніми, склавши з остан­німи словосполучення чи речення: модем, фрейм, каталог, файл, вінчестер, флопі-диск, дисплей, піктограма, табуляція, утиліта, маркувати, смайлики, драйвер, слот, системна плата.
Завдання 7. Підберіть антоніми до термінів: фрагментація, пристрій введення, збереження файла, завантаження, форматування.
Завдання 8. Поясніть значення термінів-паронімів: автоматизований – автоматичний – автоматний, активація – активізація, база – базис, вигляд – вид, виділяти – приділяти, відтинок – відтінок, декоративний – декораційний, завдання – задача, завершувати – звершувати, ілюстрація – ілюстрування, інформативний – інформаційний, керування – керівництво, комплекс – комплект, механізований – механічний, покажчик – показник, програмний – програмовий – програмований, систематичний – систематизований – системний, текст – тест, централізований – центральний, циклічний – цикловий, швидкий – швидкісний.
Завдання 9. Складіть діалог, використовуючи жаргонізми з комп’ютерної сфери: аборт (аварійне завершення програми), ава, аватар (малюнок, який тебе відображує на форумах), аржований (заархівований, як правило, архіватором ARJ), аська (програма ICQ), атачити (робити додаток до повідомлення електронною поштою), бейсик (людина, яка професійно розуміється на обчислювальній техніці), бекапити (робити резервні копії), баґ (помилка, збій у програмі), батник (файл комп’ютерних команд), брейкати (переривати роботу програми за допомогою Ctrl-C або Ctrl-Break), вжикалка (матричний принтер), відяха (відеокарта, відеоадаптер), вінда (операційна система Windows), вінч, хард (вінчестер), вірмейкер, хакер (той, хто займається створенням комп’ютерних вірусів), в’язатися (з’єднуватися по модему), глюк (збій у роботі програми), дуля (вихід з програми за допомогою трьох пальців – Ctrl-Alt-Del), жабка, собачка, песик (символ @), зависнути (дати збій), інет, нет (Інтернет), клава (комп’ютерна клавіатура), комп (ПК), мама (материнська плата), монік (монітор), пентюх (комп’ютер модифікації “Pentium”), піратка (піратське програмне забезпечення), сідюк, сідішнік (накопичувач на CD-ROM), філе (файл), хакати (змінювати, зламувати програму), чатитися (спілкуватися за допомогою інтернету), юзер (корис­тувач комп’ютера).
Завдання 10. Розкрийте значення усталених зворотів: бути на борту, функція “сніжинки”, розчистити шлях, від букви до букви, клацнути миш­кою, зависання програми, відкритим текстом, миші не пролізти, називати речі своїми іменами, прочитати між рядками, швидкий на руку, пробити шлях, в’їстися в мозок, рубати дерево під самий корінь, протоптати доріжку.
Завдання 11. Визначте спосіб творення комп’ютерних термінів, назвіть словотвірні засоби: дисковід, користувач, накопичувач, співпроцесор, анти­вірус­ний, фільтрування, сисадмін, ПЗП, відеокарта, ПК, відеоприскорення, програмний, завантаження, форматування, кошик, мишка, материнська плата, локальна мережа.
Завдання 12. Утворіть форму родового відмінка однини. Наведіть правило, згідно з яким терміни набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю).

Трек, шрифт, кластер, формат, сервіс, файл, факс, екран, робочий стіл, статус, дисковід, адаптер, вигляд, кошик, символ, веб-вузол, старт, рядок, список, модем, розрив, об’єкт, інтерфейс, курсор, інтернет, рисунок, динамік.
Завдання 13. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах: авто запуск, дисковід, чип, мікро-схема, сканнер, вебдокумент, форма­тованний, сортування, де-фрагментація, процессор, масштаб, атребути, обновлення, почта, видалення тексту, корректор, екскізи сторінок, вибір стовбців у таблиці, на один рівень в гору, стиснута zip-папка.

Самостійна робота № 2
Завдання: виконайте аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

 1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (комп’ютерний).

 2. Простий (архіватор), складний (відеоплата) чи складений (внутрішня пам’ять).

 3. Якими частинами мови виражений. Вказати модель (база даних: іменник + іменник; системна плата: прикметник + іменник).

 4. Запозичений (чипсет: з англійської) чи власне український (накопи­чувач).

 5. Назвати спосіб творення власне українських термінів:

а) префіксальний (підпрограма);

б) суфіксальний (розгалуження);

в) префіксально-суфіксальний (міжсистемний);

г) безафіксний (друк);

ґ) основоскладання (дисковід);

д) словоскладання (кеш-пам’ять);

е) абревіаційний (ІПС – інформаційно-пошукові системи);

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позна­чення наукового поняття (кошик);ж) аналітичний – використання словосполучень (блок початкового заван­таження).
Варіант 1. Факс-модем, материнська плата, принтер, курсор, дефраг­ментація.

Варіант 2. Інсталяція, мікросхема, користувач, активна клітинка, сканер.

Варіант 3. Миша, банер, панель задач, табулятор, мультимедіа.

Варіант 4. Блок-схема, інтернет, оперативна пам’ять, сисадмін, сервер.

Варіант 5. Електронна таблиця, мікропроцесор, АЛП (арифметико-логічний пристрій), відеокарта, хакер.

Варіант 6. Накопичувач, ПК, гіперпосилання, системний блок, флопі-диск.

Варіант 7. Співпроцесор, клавіатура, програмний файл, трекбол, команд­ний рядок.

Варіант 8. Антивірус, веб-сторінка, відеоадаптер, текстовий редактор, форматування.

Варіант 9. Програміст-вірусолог, підкаталог, ПЗП, фільтрування, опера­ційна система.

Варіант 10. Кеш-пам’ять, форматування, монохромний дисплей, дочірнє вікно, користувальницький інтерфейс.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Виправте наявні в комп’ютерній термінології суржикові форми: вид, крупні значки, мілкі значки, звернути все, свойства, обзор, відміна, виключити, перезагрузити, справка, очистити корзину, настройка, сохранити як…, удалити, востановити, відмінити, правка, границі, заливка, обичний, маркірований список, мастер листів, добавити таблицю, нари­сувати таблицю, по зростанню, сортировка, гіперзсилка, примінити, зноска, получити дані, назначити макрос, лист, ячейка, виравнювання, защита, образець, скрити, стовбець, поверхність, правий угол, цільова ячейка, ограничення, номерація сторінок, кнопочна форма, ввід даних, фільтр по виділеному, повторяющієся записи, мастер отчотів, вибрані поля.
Завдання 2. Відредагуйте текст відповідно до норм української літера­турної мови.

Прочитавши вчора новину на лінюкс-блоці про можливість заванта­ження операційки, яка буде використовуватись у проекті, мене сильно закортіло протестувати її.

Живчик важить всього двіста дев’яносто метрів, завантажити його можна з сайта ред хета. Як і кожен ливсідішка цей також довго грузиться, але після загрузки реагує бистрячком. При запуску вона нависає вибрати ім’яшку і лог. Як виглядає робочка ви можете втикнути на скріні пейджа. Серед прогів є такі: текстова редашка, калькушка, фідішка, веб-браузер, гра – тетріс, гра тамка (композитор емпетришок), і ще декілька прогів. Взагалі більшість прогів надзвичайно простенькі і їх функції зведені до міну. Мабуть, це зроблено, щоб малькам було легко в користуванні, але думаю можна було б збільшити функціональність і додати ще декілька корисних додів. Тоже погано, що, крім цих прогів, фактично неможливо додавати нові і взагалі нормально пахати у звичному режимі лінюкса.

До цього часу я дуже жалів, що в Україні не буде таких лептопів, але тепер догнав, що для мене це не канає, – я собі краще б купив беушний ноут або келешку. Але для затягнутих країн Африки талатишки – думаю навіть такий пристрій буде класним для старту в світі Високих Технологій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Англо-російсько-український тлумачний словник з комп’ютерної графіки та аналізу зображень / Укл. Р.М. Паленичка, П. Цінтергоф. – Львів: Червона калина, 1998. – 551 с.

 2. Гайна Г.А. Системи штучного інтелекту: Навч. посібник для студен­тів усіх спеціальностей напряму підготовки 0804 “Комп’ютерні науки”. – К.: КНУБА, 2007. – 207 с.

 3. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посібник / М.В. Мака­рова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара; За заг. ред. М.В. Макарової. – Суми: Університетська книга, 2008. – 667 с.

 4. Карачун В.Я. Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп’ютерної техніки. – К.: Знання, 2000. – 158 с.

 5. Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навч. посібник / В.К. Задірака ... [та ін.]; за ред. В.К. Задіраки. – К.: Підручники і посібники, 2007. – 272 с.

 6. Короткий англо-український тлумачний словник з комп’ютерної техніки / Уклад. Р.Р. Сіренко та ін. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2005. – 96 с.

 7. Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислю­вальної техніки. – Львів: СП “БаК”, 1995. – 304 с.

 8. Українсько-англійський словник комп’ютерних термінів і англо-українські авдіо-візуальні терміни / Уклад. П. Фединський та ін. – Едмонтон, 1990. – 30 с.

 9. Ходаков В.Є. Навчальний термінологічний російсько-українсько-англійський словник: Комп’ютерні науки: 12 500 термінів: Навч. посібник з комп’ютерних наук та комп’ютерної інженерії. – Херсон, 2002. – 599 с.

 10. Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології: Понад 5000 слів, словосполучень і скорочень найпоширеніших термінів. – К.: Либідь, 2006. – 319 с.

 11. Ярмуш О.В. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2006. – 359 с.


МАШИНОБУДІВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Самостійна робота № 1
Завдання 1. Випишіть правильні українські терміни: тужавий – в’яжу­чий, пасовий – ремінний, насос – помпа, свая – паля, змазка – мастило, масло “Шелл” – олива “Шелл”, трос – линва, клиновидний – клинуватий, болт – прогонич, ведучий – тяговий, башмак – черевик, кусачки – гострозубці, станок – верстат, холостий – марний, юбка – стрішка, зерниста структура – зернинна структура, безпосадочний – безпосадковий, доменщик – доменник, лютівник – паяльщик, давач – датчик, загружчик – завантажувач, крановщик – кранівник, заготівельник, заготівник – заготовщик.
Завдання 2. Поясніть значення омонімів (машинобудівних термінів і загальновживаних слів чи термінів інших галузей): вкладка, лебідка, плече, чіп.
Завдання 3. Поясніть значення термінів-словосполучень, уведіть їх у контекст: робочий орган машини, охолоджувальна лопатка, сталева баба, комір поршня, лущильний ніж, свердлити гніздо.
Завдання 4. Поясніть значення термінів-паронімів: автоматизований – автоматичний, база – базис, вигляд – вид, виділяти – приділяти, відтинок – відтінок, декоративний – декораційний, комплекс – комплект, механізований – механічний, покажчик – показник, програмний – програмовий – програ­мова­ний, систематичний – систематизований – системний, циклічний – цикловий, швидкий – швидкісний.
Завдання 5. Випишіть зі словника технічних термінів 5 термінів, що означають види та способи зварювання.
Завдання 6. Випишіть зі словника технічних термінів 10 термінів, які називають матеріали, суміші, що їх використовують у ливарному вироб­ництві.
Завдання 7. Випишіть зі словника технічних термінів 10 термінів, що означають технічні матеріали.
Завдання 8. Випишіть зі словника технічних термінів 5 загально­тех­нічних термінів, що передають поняття, пов’язані з машинобудуванням.

Завдання 9. Випишіть зі словника технічних термінів 10 термінів, що характеризують деталі машин, поділіть їх на тематичні групи, наприклад: вал (ведений, карданний, колінчастий, кулачковий, ступінчастий тощо).
Завдання 10. Випишіть зі словника технічних термінів 10 терміноло­гічних одиниць, що стосуються організації виробничого процесу, наприклад: назви цехів (ливарний, столярний, механічний, штампувальний, складальний тощо).
Завдання 11. Випишіть зі словника технічних термінів 10 термінів – назв слюсарних інструментів.
Завдання 12. Випишіть зі словника технічних термінів 10 термінів – назв верстатів.
Завдання 13. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. Склавши початкові літери слів першого стовпчика і кінцеві другого та третього, прочитайте машинобудівні терміни, поясніть їхнє значення: клема, легування, анкер, підвіска, апарат, ніпель, водозлив, повітродувка, монель-метал, комп’ютерний чип, зірочка ланцюгова, клиновий пас.
Завдання 14. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: акумулятор, герметизація, інжекція, циклічний і поясніть їхнє значення.
Завдання 15. Доберіть антоніми до термінів: тонке точіння, прохідний калібр, мікротвердість, підвищувальна передача, синхронний двигун.
Завдання 16. Складіть діалог, використовуючи професійні вислови з галузі машинобудування: баранка, кардан, тюнінг, двірники, торпедо.
Завдання 17. Визначте спосіб творення машинобудівних термінів, назвіть словотвірні засоби: контрпружина, розкарбувати, присвердлити, гальмований, вальцьований, міжцеховий, безшовний, підшипник, метало­знавст­во, бензобак.
Завдання 18. Утворіть форму родового відмінка однини. Наведіть пра­вило, згідно з яким терміни набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю): двигун, бензопровід, пас, вал, верстат, цех, припій, гвинт, ремонт, міст, чавун, шарнір, кардан, підшипник, анкер, клапан.

Завдання 19. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах: машино-будівний, механікотехнологічний, хімікотехнологічний, шарнірно-важільний, шевінг-прес, контр-пружина, супер-клей, повітроохолоджувач, мастилоохолодник, між-операційний, горизонтально-фрезерний верстат, поперечно-стругальний верстат, стопсигнал.

Самостійна робота № 2
Завдання: зробіть аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

  1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (машинобудівний).

  2. Простий (свердлування), складний (машинобудування) чи складений (змащення під тиском).

  3. Якими частинами мови виражений. Вказати модель (іменник + іменник: пляма контакту; прикметник + іменник: дрібна різь).

  4. Запозичений (верстат: з німецької) чи власне український (гайка).

  5. Назвати спосіб творення власне українських термінів:

а) префіксальний (перегартувати);

б) суфіксальний (пальник);

в) префіксально-суфіксальний (безшовний);

г) безафіксний (різь);

ґ) основоскладання (холоднокатаний);

д) словоскладання (сталь-сріблянка);

е) абревіаційний (ГЗК – гвинт змінного кроку);

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позначення наукового поняття (крило);ж) аналітичний – використання словосполучень (карданний вал).
Варіант 1. П’ята, чаша, тонке точіння, марка сталі, лютування, цапфа.

Варіант 2. Зірочка, сорочка, гітара зубчастих коліс, різь двозахідна, фреза.

Варіант 3. Хобот зварювальної машини, гусениця, гвинт, гравітаційна хвиля, дзиґа.

Каталог: wiki -> images
images -> Пол Самуельсон
images -> Вопросы для подготовки к экзамену кандидатского минимума
images -> Реферат студентки стоматологічного факультету Воркун Ірини Тернопіль 2007 План
images -> Виступ на педагогічній раді 10. 01. 2014 року
images -> Відкрита екологічна година: Виготовляємо морозиво
images -> Пригоди української книжки
images -> Шарль Перро «Кіт у чоботях»
images -> Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок, творчого застосування їх на практиці
images -> Тема. Компютерні мережі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка