Львівська політехнікаСторінка5/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.23 Mb.
#10632
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Біленко І.І. Фізичний словник. – К.: Вища шк., 1979. – 213 с.

  2. Вакуленко М.О. Російсько-український словник фізичної термінології. – К.: Поліграф. центр Київ. ун-ту імені Т. Шевченка, 1996. – 236 с.

  3. Козирський В., Шендеровський В. Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики. – К.: Рада, 1996. – 939 с.

  4. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко та ін. – К.: Наук. думка, 1998. – 888 с.

  5. Російсько-український фізичний словник. – Харків: Вища шк., 1990. – 212 с.

  6. Процик І. Українська фізична термінологія на зламі ХIХ – ХХ століть. – Львів: ВЦ Львівського нац. ун-ту імені І. Франка, 2004. – 252 с.


ХІМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Самостійна робота № 1
Завдання 1. Доберіть до поданих хімічних термінів відповідники, вживані в українській хімічній терміносистемі 20–30-х років XX ст.: янтар, олово, свинець, шлак, сланець, жирний, угарний газ, зварювання, газова горілка, бродити, наркоз, бронза, каніфоль, латунь, кальцій, сплавити, паяння.

Терміни для довідок: згрівання, бурштин, жужелиця, киснути, фермен­тувати, цина, оливо, масний, пальник, знечулення, лупак, чадний, спиж, мосяж, живиця, вапень, стопити, лютовання.
Завдання 2. Доберіть українські відповідники до термінів: рефлектор, контакт, амортизатор, буфер.

Терміни для довідок: гамівник, дотик, відбивач, відпружник.
Завдання 3. Із поданих лексем виберіть український синонім до терміна ртуть: рінь, кулькова вальниця, обіжне світло, живе срібло, панцер.
Завдання 4. Установіть відповідність:

Киснути шмергелевий

Світлина ферментувати

Наждачний фотографія

Елемент обвітрювач

Аератор первень

Полюс ступінь

Градус запашний

Наркоз бігун

Ароматичний знечулення

Вертикальний прямовисний

Оксамитовий трос

Вальцьований сланець

Линва бархатний

Лупак прокатний

Сепаратор світломір

Фотометр осередок

Центр відбірник

Паралельний рівнобіжний
Завдання 5. Установіть відповідність. Зверніть увагу, що українські відповідники до латинських термінів створив у 1861 р. український хімік
М. Левченко й опублікував їх у журналі П. Куліша “Основа”:

А Хлор 1) ковань

Б Метал 2) глинець

В Алюміній 3) зірниця

Г Астрономія 4) первина

Д Атом 5) зеленець
Завдання 6. Поясніть причини широкого вжитку в сучасній українській хімічній термінології лексем, утворених за допомогою наведеної нижче словотвірної моделі, наведіть власне українські відповідники:

Засипати – засипка - …

Набивати – набивка - …

Заквашувати – закваска - …

Обробляти – обробка - …

Просушувати – просушка - …

Зварювати – зварка - …

Знімати – зйомка - …

Шліфувати – шліфовка - …

Розтягувати – розтяжка - …
Завдання 7. Поясніть, яким способом у 20-х роках ХХ ст. утворено автентичні українські відповідники до грецизмів: athomos (неподільний) – неділка; anhydrid (an – заперечний префікс, hydro – вода) – безводник.
Завдання 8. Поясніть, чим зумовлена різниця в написанні наведених нижче однокореневих термінів: логарифм, алгоритм, целюлоза, целулоїд, магніт, магнетизм, ортодонт, орфографія, фтор, флуор, флюорид, хімічна реакція, хемоядерна реакція, станція, стаціонарний, алкоголь, альдегід.

Завдання 9. Поясніть переваги однослівних термінів над двослівними з огляду на вимоги до наукового тексту:

ставати твердішим – твердішати;

ставати важчим – важчати;

ставати вужчим – вужчати;

ставати більшим – більшати.
Завдання 10. Із поданих термінів випишіть власне українські: позитрон, оксид, горіння, фільтр, золото, вуглець, бензин, повітря, срібло, водень, доло­міт, чавун, окис, кисень, памедій, графіт, глина, скло, арсенати, твердість води, азот, білила, вугілля, вапно, амофос, галогени, кремінь, сіль, кислота, кобальт, дестиляція, ебоніт, розчинність, каолін, озон, речовина, сполука, основність.
Завдання 11. Термін свинець, уведений в українську термінологію в радянський період, мав в українській мові такий відповідник (виберіть один термін): стибій, кремній, водень, оливо, азот.
Завдання 12. Термін миш’як, що його створив у російській хімічній термінології М. Ломоносов, в українській хімічній науці до 1933–1934 рр. мав відповідник: меркурій, магній, арсен, ферій, аурум.
Завдання 13. Термін олово, уведений в українську термінологію в радян­ський період, мав такий відповідник: стибій, меркурій, ферій, цина, арсен.
Завдання 14. Термін марганець, що увійшов до української термінології в радянський період, мав такий український відповідник: магнезій, манган, кремній, стибій, уран, магній.
Завдання 15. Термін сурма, уведений в українську термінологію в радянський період, мав в українській хімічній термінології такий відповідник: нітрогеній, кремній, стибій, меркурій, силіцій.
Завдання 16. Доберіть сучасний відповідник до давнього українського терміна цина, прочитавши уривок із поеми Т. Шевченка “Сон”:

Штовхаюсь я; аж землячок,

Спасибі, признався,

З циновими гудзиками:

“Де ты здесь узялся?”

Слова для довідки: олово, мідь, латунь, залізо, алюміній.

Завдання 17. Доберіть сучасний відповідник до слова мосяндж, прочитавши уривок із поеми “Сон” Т. Шевченка:

То не хмара – біла пташка

Хмарою спустилась

Над царем тим мусянджовим

І заголосила.
Слова для довідки: мідь, бронза, залізо, латунь, сталь.
Завдання 18. Доберіть синонім до підкресленого слова:
Слово, чому ти не твердая криця,

Що серед бою так ясно іскриться? (Леся Українка).


Завдання 19. Доберіть, якщо це можливо, похідні слова до поданих термінів за таким взірцем: помпа – помпувати, помповий, помпування. Прокоментуйте, через які причини від деяких термінів не можна утворити похідних слів: насос, телебачення, телефон, прес.
Завдання 20. Виберіть терміни, написання яких відповідає чинному правописові: салітра, селітра, іон, йон, бісмут, вісмут, кавчук, каучук, крохмаль, крохмал.

Самостійна робота № 2
Завдання: виконайте аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (хімічний).

2. Простий (цинк), складний (фосфат-ангідрид) чи складений (оцтова кислота).

3. Якими частинами мови виражений складений термін. Вказати модель (іон водню: іменник + іменник; інертні гази: прикметник + іменник).

4. Запозичений (електроліз: з латинської) чи власне український (залізо).

5. Назвати спосіб творення термінів:

а) префіксальний (піврозпад);

б) суфіксальний (окиснення);

в) префіксально-суфіксальний (безводневий);

г) безафіксний (розчин);

ґ) основоскладання (теплотворний);

д) словоскладання (калій-гідрид);е) аналітичний – використання словосполучень (основність кислот).
Варіант 1. Алюмінат, вага атомна, амоній-сульфат, число Авогадро, газовий.

Варіант 2. Диполь, лампа Деві, грам-молекула, газометр, кислота.

Варіант 3. Зневоднення, окиснювання, купорос мідний, натрій-сульфід, оксалати, спосіб Паркса.

Варіант 4. Ортофосфатна кислота, портланд-цемент, перхлорати, іонний добуток води, олово(ІІ)-хлорид.

Варіант 5. Побічне квантове число, іон водню, кисень, закон Ле Шательє, безводневий.

Варіант 6. Кальцит, індій, температура кипіння розчинів, калій-гідроксид, іонізація.

Варіант 7. Фосфор(ІІІ)-бромід, рутеній, сіль глауберова, титрування, алюміній-хлорид.

Варіант 8. Сольвація, магній-бромід, кристалогідрати, електролітична дисоціація, вивітрювання.

Варіант 9. Метаарсеніт, цементація, чилійська селітра, ціанід, під­смольний.

Варіант 10. Залізняк, гартування, діелектрики, дзеркальний чавун, дихлор­ацетат, надважкий.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Виправте мовностилістичні помилки у словосполученнях: при кипінні води, при температурі повітря, осадок у розчині, дозировка кислоти, оболочка молекули, добавити вугілля, полоска на колбі, ядовиті сполуки, жестяний виріб, закалене залізо.
Завдання 2. Відредагуйте речення.

Янтарне намисто має цілющі властивості. Слід уточнити дозировку кисню. Під час пайки виділяються отруйні гази, шкідливі для оточуючого середовища. Електрони проникають через оболочку клітини. При темпе­ра­ту­рі ноль градусів реакція припиняється. При кипінні води утворюється пара.
Завдання 3. Підберіть до термінів – активних дієприкметників – імен­никові або прикметникові відповідники, наприклад: завідуючий – завідувач; облицьовуючий – облицювальний.

Сорбуючий, звужуючий, знегажуючий, згасаючий, обертаючий.
Завдання 4. У наведених термінах знайдіть помилки, доберіть правильні відповідники: камнедробарка, гнучке зцеплення, загрузка, стакан, ехолот, шарикопідшипник, газова горілка, пучність, вихлоп, баддя, нахолоду, вищо­лочувати, крохмаль.
Завдання 5. Прокоментуйте недоліки новостворених термінів за ознакою “зручність у вимові”: променепереломлення, потокозчеплення, течебезпечний, жужеленагромаджувач.
Завдання 6. Відредагуйте текст, виправивши пунктуаційні, орфографічні й мовностилістичні помилки.

Вода немає запаху. Вона безбарвна в тонкому слої. Перебуваючи в слоях значної товщини вода вбирає сонячні проміння і має світлоблакитний колір. Вода замерзає при ноль градусів, кипить при +100 градусів, а саму більшу густину має при +4, тобто 1 л води при +4 важить більше ніж 1 л води при вищій чи нищій температурах. Осінню, коли замерзають водоймища важка вода (+4) опускається в низ, а над нею знаходяться холодніші й легші слої води.

Попадаючи в розколини гірських порід вода замерзає на протязі певного часу і руйнує їх.

Вода являється розчинником для багатьох речовин. Її роль в природі у значній мірі пов’язана з її великою розчиняючою силою.

Треба відмітити, що лід також має ряд аномальних властивостей на яких ми спинятися не будемо.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Ганіткевич М.Й. Манівці розвитку українського хемічного назовництва та української наукової мови // Науково-технічне слово. – Львів, 1993. – Ч. 1.

2. Ганіткевич М.Й., Никипанчук М. Стандартизація назв хемічних елементів та використання їх в освіті й науці // Проблеми української термінології. – Львів, 2008. – С. 41–43.

3. Проблеми української науково-технічної термінології // Тези доп. 1–10 Міжнар. конф. – Львів, 1992–2008.

4. Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія: історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.

5. Вовк А. Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УРСР // Сучасність. – 1979. – Ч. 7–8. – С. 87–95.

6. Секунда Т. Про принципи складання української технічної термінології // Вісник ІУНМ. – К., 1930. – Вип. 2. – С. 11–21.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Самостійна робота № 1
Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте економічний термін.

Елімінування, комісія, векселедавець, майнове страхування, облігація, емісія цінних паперів, нетто-ставка, нарахування, економетрія, нейтраль­ність грошей, економічний ефект, самоокупність, оренда, майно, орендо­давець, дилерська діяльність, крос-дефолт, інвестиція, журнал обліку, марке­тингове дослідження, кредитор, елемент збитковості страхової суми, накопичена заборгованість, амортизація, торговий асортимент.
Завдання 2. Випишіть у дві колонки багатозначні й однозначні терміни, поясніть їхнє значення. З початкових літер слів кожного стовпчика прочи­тайте економічний термін. Поясніть значення утворених термінів.

Витрати, контрабанда, вторинний документ, лаж, наймач, емісія, арбітраж, самоліквідність, оприбуткування, депозит, каско.
Завдання 3. Поясніть значення омонімів (економічних термінів і загально­вживаних слів чи термінів інших галузей): гурт, депо, ін’єкція, компанія, префікс, пульт, ринг.
Завдання 4. Поясніть значення омографів крéдит і кредúт. Утворіть речення з цими термінами.
Завдання 5. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: абсорбція, авантаж, акцепт, асоціація, аудит, аукціон, бартер, бізнесмен, брокер, дебет, декларація, декорт, дефіцит, дивіденд, дилер, дотація, експорт, ембарго, емісія, імпорт, інвестиція, індекс, інновація, калькуляція, контрибуція, кредúт, легалізація, маркетинг, менеджмент, оферта, паритет, преференція, претензія, премія, процент, рабат, ранг, реєстр, резерв, рейтинг, реквізиція, рекет, рекламація, ремісія, рентабельність, референція, своп, субсидія, шопінг, штраф.
Завдання 6. Доберіть синоніми до українських термінів: дохід, витрати, запас, збитки, збут, мито, обіг, перелік, скасування, стягнення, управління.
Завдання 7. Доберіть антоніми до термінів: активи, антидемпінгове мито, безстроковий вклад, брутто, векселедавець, відкрита біржа, внут­рішній борг, гуртовий покупець, гурт, дебет, зниження ціни, комерційна організація, купівля, неплатоспроможність, пасивний рахунок, підвищення валютного курсу, попит, роздрібний продаж.
Завдання 8. Поясніть значення термінів-паронімів: абонент – абонемент, адрес – адреса, акредитувати – кредитувати, акт – актив, акцесія – акція, база – базис, гонорант – гонорат, гурт – ґурт, економічний – економний, жирант – жират, запас – запис, індосант – індосат, інфляція – рефляція, консигнант – консигнатор – консигнація, профіт – профіцит, референція – преференція, свіфт – своп – свопінг, споживчий – споживний, трасант – трасат – траст, трейдер – трейдинг.
Завдання 9. Складіть діалог, використовуючи жаргонізми зі сфери економіки: бабки (гроші), бакси (американські долари), бестселер (біржовий товар, що має великий попит), бики (біржові спекулянти, що підвищують курс цінних паперів), бігунець (переказний вексель), брудні гроші (незаконно зароблені гроші), вал (валова продукція), ведмеді (біржові спекулянти, що отримують прибуток завдяки зниженню ціни), вівця (біржовий спекулянт, що веде гру наосліп, без аналізу ситуації), відмивання грошей (легалізація одержаних незаконним шляхом грошей), голубі фішки (акції найприбут­ко­віших підприємств), жирний кіт (фірма, що отримує надприбутки), капуста (гроші), морква (акції для службовців підприємства, які надають їм з метою зацікавленості в роботі), човники (торговці, що закуповують товар гуртом на дешевих закордонних ринках і постачають їх на вітчизняні ринки).
Завдання 10. Випишіть у дві колонки українські та запозичені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте фразеологічний зворот і поясніть його значення.

Гривня, диференція, оренда, рахунок, опис майна, рейтинг, швидкість обігу грошей, овернайт, істотна участь, гіперінфляція, офшор, недоплата, економічна вигода, податок, юрисдикція, аудиторська вибірка, цедент, хижацьке ціноутворення, інкасація, надходження, угода, номінал, онколь, тіньова заробітна плата, юстиція.
Завдання 11. Визначте спосіб творення українських термінів, назвіть словотвірні засоби: банкрутство, безробіття, благодійний фонд, благодійст­во, боржник, валовий національний продукт, вартість, ВВП, векселетримач, вигодонабувач, використання, викуп, винагорода, виплата, випуск, виторг, витяг, відомість, відшкодування, відтермінування, вклад, власник, внесок, готівка, декларування, доброчинність, договір, дохід, заборгованість, зали­шок, запас, надписувач, надприбуток, національне багатство, НБУ, недопла­та, ножиці (порушення співвідношень цін на окремі групи товарів), обіг, облік, ПДВ, ПФУ, собівартість.
Завдання 12. Розкрийте значення фразеологізмів: втеча від грошей, жертва поздовжньої пилки, загинати ціну, заламувати ціну, зводити кінці з кінцями, знати ціну, зняття вершків, золоті наручники, ламати ціну, набивати ціну, повітряна яма, позолотити руку, рука руку миє, хижацьке ціноутворення, чорний ринок.
Завдання 13. Утворіть форми родового відмінка однини. Наведіть правило, згідно з яким терміни набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю).

Акредитив, баланс, бізнес, борг, кредитний білет, вексель, відсоток, гурт, дебет, делістинг, демпінг, дериватив, дефіцит, документ, договір постачання, дохід, ексцедент, євроринок, залік, золотий запас, індекс споживчих цін, індосамент, індосант, інкасатор, комісіонер, контроль, концерн, лізинг, ліміт, лістинг, маркетинг, менеджмент, номінал, опціон, платіж, продаж, рахунок, реєстр, рейтинг, рестарт, ринок, свіфт, своп, селенг, сертифікат, страховий ризик, страхувальник, тариф, тендер, термін кредиту, економічний термін, факторинг, фонд, форс-мажор, чек, штраф, ярмарок.
Завдання 14. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах: авто-каско, ажіотаж, ануїтет, афорте, банк гарант, банкрот, безкош­товна акція, бізнесплан, брутто за нето, бугалтер, бутік, бюджет, б’юро, вексельне дос’є, внутрішньо-банківська платіжна сестема, ексцидент, девідент, дестрибютор, деферент, заставне зобовязання, квазі-конкуренція, кліринговий рахунок, коефіціент, контрольно-ревізійна служба, кридит, лізінг, нееквівалентний обмін, рахунок-фактура, ризикменеджмент, ріелтер, стрінг, торговопромислова палата, форс-мажор, фючерна операція.

Самостійна робота № 2
Завдання: зробіть аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (економічний).

2. Простий (лізинг), складний (кредитоспроможність) чи складений (пенсійний фонд).

3. Якими частинами мови виражений. Вказати модель (норма вартості: іменник + іменник; чистий прибуток: прикметник + іменник).

4. Запозичений (бартер: з англійської) чи власне український (залишок).

5. Назвати спосіб творення власне українських термінів:

а) префіксальний (надвиробництво);

б) суфіксальний (відшкодування);

в) префіксально-суфіксальний (безробіття);

г) безафіксний (виторг);

ґ) основоскладання (товарообіг);

д) словоскладання (банк-агент);

е) абревіаційний (ПДВ – податок на додану вартість);

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позна­чення наукового поняття (човники);ж) аналітичний – використання словосполучень (іпотечний банк).
Варіант 1. Госпрозрахунок, деномінація, договірна ціна, надприбуток, податок.

Варіант 2. Брутто-дохід, кредитоспроможність, заборгованість, дезінфля­ція, план звітності.

Варіант 3. Арбітражування, аудиторська фірма, євровалюта, плато­спроможність, ПФУ.

Варіант 4. Бюджет, вільна митна зона, передоплата, скарбниця, фінан­сування.

Варіант 5. Бартер, виторг, купівельна спроможність населення, річний звіт, самоокупність.

Варіант 6. Акція, доброчинність, дохід, заборгованість, крива збуту.

Варіант 7. Бізнес, забезпечення, межа бідності, недоплата, само­окуп­ність.

Варіант 8. Вексель, готівка, надприбуток, нетто-ціна, реструкту­ризація боргу.

Варіант 9. Боржник, облік, виплата, економіка, міжнародний стра­ховий ринок.

Варіант 10. Внесок, депозит, нарахування, самоокупність, торговий асор­тимент.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Виправте стилістичні помилки у словосполученнях: еконо­мічна пропозиція, економний ризик, громадські обов’язки, громадянський транспорт, жити по адресу, надіслати відкритку, особистий листок з обліку кадрів, особовий підпис, земельна дільниця, виборча ділянка, ефектний валютний курс, ефектне кредитування, ефективний вигляд, інша альтерна­тива, зіставно-порівняльна характеристика, моя автобіографія, моя особиста думка, справжні факти, провіряти слідуючі дані, слідуюча неділя, регістрація підприємливої діяльності, риночні ціни, рішити проблему, саме головне, співставляти інформацію, у найближчий час, четверть присутніх, регістрація акціонерного підприємства, контрактова ярмарка, контрактна стоємість, купляти врозстрочку, вражаючі скидки, велика розпродажа.
Завдання 2. Відредагуйте слова та словосполучення: повальне зростання ціни, назначити на посаду бухгалтера, при допомозі калькулятора, кругло­річний звіт, відмінити рішення, перевозка беушних товарів, сплачувати налоги, віддати даром, вчена ступінь, математична степінь, велика продажа, літра води, завсклад, завідуючий кафедрою, досвідчена банкір, господарські приладдя, сучасна мебель, чорні чорнила, по всім питанням, по показникам, не бачити обличчь, контрабанда з Парижу до Харькова, з благодійного фонда, дзвонять з банка, зміни до бюджета, з вексельом, керувати біржою, договір з вигодонабувачом, не внесли внеска, не заборонили випуска нових банкнотів, більш економніша пропозиція, найбільш відданіший працівник, найсамабільша скидка, самий розумний брокер, самий менший борг, економніший інших, збитковіше всіх підприємство, самий головний бухгалтер, два києвлянина, півтора дні, півтора години, півтори кіломентри, шість восьмих розчина, два з половиною відсотка, чотири з четвертю процента, три реферата, два договора, чотири документа, сто грам, чотирнадцять кілограм, одинадцять цілих сім десятих відсотки, півлітри соку, ноль цілих пять десятих ставки, привітати з першим вересням, перед десятим червням, восємдєсят гривен, сємдєсят два долара, поставити пятьорку, їхати на тройці, пара слів, через пару хвилин, одні двойочники, хтось другий, в двох словах, один за другим, два роки назад, семидесятиріччя, пятидесятитомник, шестидесятники, семеро президентів, троє міністрів, сорокам двом банкірам, із шістдесяти семи економістами, із вісімдесяти чотирьма друзями, до пятидесяти сімьох відсотків, від сімсот девяносто трьох гривен, давайте обговоримо питання, навчатись інформатиці, хворіти бронхітом, працювати по сумісництву, постачати товарами, звертатись по адресу, вибачте мене, вибачаюсь, не зрозумів коментаря, не відшукав інвентар, не збудував будинок, ведучий програміст, керуючий, копіюючий пристрій, головуючий на засіданні, обслуговуючий персонал, потрясаючий результат, слідуючим образом, слідуючого разу, обнаружили наступні проблеми, прийти до слідуючих висновків, шокуючий поступок, не дивлячись на перешкоди.
Каталог: wiki -> images
images -> Пол Самуельсон
images -> Вопросы для подготовки к экзамену кандидатского минимума
images -> Реферат студентки стоматологічного факультету Воркун Ірини Тернопіль 2007 План
images -> Виступ на педагогічній раді 10. 01. 2014 року
images -> Відкрита екологічна година: Виготовляємо морозиво
images -> Пригоди української книжки
images -> Шарль Перро «Кіт у чоботях»
images -> Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок, творчого застосування їх на практиці
images -> Тема. Компютерні мережі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка