Лекція поняття та система права соціального забезпечення загальне поняття про соціальне забезпечення. Визначення понять «соціальне забезпечення»Скачати 102.4 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір102.4 Kb.
#11420
ТипЛекція
Анотація лекцій з дисципліни «Право соціального забезпечення»
ЛЕКЦІЯ 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Загальне поняття про соціальне забезпечення. Визначення понять «соціальне забезпечення», «соціальний захист», «соціальна допомога», «соціальні ризики».

Історія розвитку інституту соціального забезпечення.

Конституційні засади права на соціальне забезпечення в Україні.

Організаційно-правові форми соціального забезпечення.

Державне соціальне страхування. Соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань із державного бюджету. Адресна державна соціальна допомога. Надання соціальних послуг – як організаційно-правова форма соціального забезпечення. Забезпечення за рахунок коштів соціальних фондів підприємств, благодійних фондів та громадських організацій, благодійних приватних внесків громадян.

Види соціального забезпечення.

Право соціального забезпечення як галузь права і як правова наука. Предмет права соціального забезпечення як галузі права. Соціально-забезпечувальні відносини як предмет права соціального забезпечення.

Метод права соціального забезпечення. Імперативний порядок встановлення підстав, умов і порядку надання соціального забезпечення. Дозвіл як спосіб регулювання. Поєднання страхового методу і методу державного соціального забезпечення. Заявочний спосіб одержання конкретного виду соціального забезпечення.

Система права соціального забезпечення.

Співвідношення права соціального забезпечення з іншими галузями права України.
ЛЕКЦІЯ 2. ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАВОВІДНОСИНИ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ

Поняття і види принципів права соціального забезпечення. Загальний характер соціального забезпечення. Всебічність і різноманітність видів соціального забезпечення. Соціальне забезпечення за рахунок державних і громадських коштів. Принципи права загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Поняття і класифікація джерел права соціального забезпечення. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення. Закони та підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права соціального забезпечення.

Акти соціального партнерства – генеральна угода, галузеві та регіональні колективні угоди, колективні договори підприємств.

Міжнародні правові акти як джерела права соціального забезпечення в Україні. Гармонізація законодавства України з міжнародним у галузі соціального забезпечення.

Загальна характеристика і види правовідносин по соціальному забезпеченню. Соціальні ризики як підстава соціально-забезпечувальних відносин. Особливості юридичних фактів і порядку їх встановлення у сфері соціального забезпечення.

Поняття і склад суб’єктів. Правосуб’єктність фізичних осіб у сфері соціального забезпечення. Поняття і види об’єктів права соціального забезпечення. Зміст соціально-забезпечувальних відносин: загальна характеристика.
ЛЕКЦІЯ 3. Організаційно-правові основи соціального страхування

Реформа діючої системи соціального страхування в Україні. Основи законодавства України про загальнообов’язкове соціальне страхування. Поняття і види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відмінність загальнообов’язкового соціального страхування від добровільного страхування.

Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування: застраховані особи (особи, які підлягають страхуванню), страхувальники, страховики. Обов’язки застрахованих осіб, страхувальників, страховиків.

Об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування. Соціальний ризик, страховий ризик і страховий випадок.

Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг.
ЛЕКЦІЯ 4. ЗАГАЛЬНООбов’язкове ДЕРЖАВНЕ пенсійне страхування

Структура системи пенсійного забезпечення. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Система недержавного пенсійного забезпечення.

Суб’єкти системи пенсійного забезпечення в Україні. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Страхувальники. Нарахування обчислення та сплата страхових внесків. Персоніфікований облік.

Страховий стаж у солідарній системі. Поняття страхового стажу. Обчислення страхового стажу.

Види пенсійних виплат і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі. Пенсії за віком. Порядок та умови призначення пенсії за віком. Мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення.

Пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, умови її призначення: групи інвалідності; страховий стаж. Порядок встановлення груп інвалідності органами МСЕК. Період, на який призначається пенсія з інвалідності. Строки виплати пенсій з інвалідності.

Пенсії в разі втрати годувальника. Особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Утриманці та непрацездатні члени сім’ї. Особливості пенсійного забезпечення дітей у зв’язку з утратою годувальника. Розміри та період призначення пенсій у разі втрати годувальника.

Обчислення розміру пенсії у солідарній системі. Види заробітку, що враховуються при обчисленні середньомісячного заробітку особи.

Перерахунок пенсії. Порядок звернення за призначенням пенсії. Виплата пенсії. Припинення та поновлення виплати пенсії. Виплата пенсії у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера.

Пенсійне забезпечення окремих категорій застрахованих осіб: військовослужбовців, державних службовців, прокурорів, слідчих, суддів, науково-педагогічних працівників, осіб, які мають особливі заслуги перед Україною.

Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі. Пенсійний фонд. Кошти Пенсійного фонду.

Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування. Накопичувальний фонд. Кошти Накопичувального фонду. Зберігання пенсійних активів Накопичувального фонду.

Види пенсійних виплат із коштів накопичувального фонду. Страхування і виплата довічної пенсії: довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя. Одноразова виплата за рахунок коштів Накопичувального фонду.

Державне регулювання та нагляд у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Порядок оскарження дій страхувальників та виконавчих органів Пенсійного фонду. Процесуальний порядок захисту прав у сфері пенсійного забезпечення.

Відповідальність у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Недержавне пенсійне забезпечення. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійні схеми у системі недержавного пенсійного забезпечення: загальні пенсійні схеми; професійні пенсійні схеми; корпоративні пенсійні схеми. Умови та порядок пенсійного забезпечення із недержавних пенсійних фондів. Пенсійні виплати з недержавних пенсійних фондів. Одноразова пенсійна виплата та довічна пенсія.


ЛЕКЦІЯ 5. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з

тимчасовою втратою працездатності

Загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття

Збір на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Правовий статус Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.

Соціальні допомоги та виплати з коштів Фонду. Допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання. Фінансування санаторно-курортного лікування й оздоровлення працюючих і членів їх сімей.

Обчислення страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. Обчислення середньомісячного заробітку для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності. Припинення чи відмова у призначенні виплат по тимчасовій непрацездатності. Вирішення спорів.

Принципи та умови страхування від безробіття. Особи, які підлягають страхуванню.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Матеріальне забезпечення на випадок безробіття. Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю. Інші допомоги безробітним.

Припинення, відкладення виплат безробітним та скорочення їх тривалості.

Забезпечення незастрахованих безробітних осіб.
ЛЕКЦІЯ 6. Загальнообов’язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання

Завдання та принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення прав застрахованим особам. Суб’єкти страхування.

Страховий ризик і страховий випадок відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Нещасний випадок та професійне захворювання як підстава надання виплат.

Управління страхуванням від нещасного випадку та професійного захворювання. Фонд соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання.

Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійного захворювання. Страхові виплати втраченого заробітку. Одноразова допомога потерпілому. Виплата пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання. Страхова виплата пенсії у зв’язку з утратою годувальника внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання. Інші страхові виплати із Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійного захворювання.

Порядок і строки проведення страхових виплат Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійного захворювання.


ЛЕКЦІЯ 7. Організаційно-правові основи АДРЕСНОЇ державної соціальної допомоги. Види і загальна характеристика

допомогИ по соціальному забезпеченню

Поняття адресної державної соціальної допомоги та її місце у системі соціального забезпечення. Відмінність державної соціальної допомоги від соціального страхування. Принципи надання соціальної допомоги в Україні.

Форми і види державної соціальної допомоги. Грошові соціальні допомоги. Пільги як вид соціальної допомоги. Соціальна допомога у формі субсидій. Соціальне обслуговування і соціальне утримання. Медична допомога як вид соціальної допомоги.

Підстави і умови призначення допомоги по соціальному забезпеченню. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми. Щомісячні виплати інвалідам з дитинства та дітям інвалідам. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам.


ЛЕКЦІЯ 8. Соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Соціальна шкода, заподіяна Чорнобильською катастрофою. Зміст обов’язку держави по відшкодуванню шкоди, завданої громадянам Чорнобильською катастрофою.

Правовий режим зон радіоактивного забруднення. Категорії зон забруднених територій. Зона відчуження. Зона безумовного (обов’язково) відселення. Зона гарантованого добровільного відселення.

Статус осіб, які постраждали від катастрофи. Поняття учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Потерпілий від Чорнобильської катастрофи.

Порядок встановлення категорій особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Пільги і компенсації громадянам, віднесеним до першої, другої, третьої і четвертої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захист дітей потерпілих від аварії. Захист населення, яке потерпіло від аварії. Соціальний захист населення, яке проживає на забруднених територіях. Особливості пенсійного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.


ЛЕКЦІЯ 9. Соціальний захист інвалідів, ветеранів війни, ветеранів праці та інших осіб похилого віку

Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Учасники бойових дій. Учасники війни. Інваліди війни.

Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту. Пільги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни.

Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Особливості пенсійного забезпечення ветеранів війни.

Міждержавні угоди про взаємне визнання пільг для ветеранів війни.

Державна політика в Україні щодо соціального захисту осіб похилого віку. Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які визнаються такими. Медичні, житлові, транспортні пільги ветеранам праці. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту. Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Цільова грошова допомога непрацездатним громадянам з мінімальними доходами.

Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист.

Поняття, причини і види інвалідності за законодавством України. Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю. Правовий статус Фонду України соціального захисту інвалідів. Громадські організації інвалідів.

Питання вдосконалення системи соціального захисту інвалідів в Україні.
ЛЕКЦІЯ 10. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Система соціального захисту в ЄС. Створення системи соціального захисту. Принципи побудови та функціонування системи. Пенсійне забезпечення та адресна соціальна допомога в окремих європейських країнах.

Пенсійне забезпечення в постсоціалістичних країнах. Пенсійна система Польщі: загальна характеристика. Проблеми і перспективи розвитку. Розвиток соціального захисту у Латвії. Досвід Російської Федерації у реформуванні системи пенсійного забезпечення.

Пенсійні реформи у країнах Латинської Америки. Уроки чилійської реформи. Пенсійна система Аргентини та Болівії. Проблеми функціонування накопичувального рівня пенсійної системи.Викладацький склад:

Міщук М.О. к.ю.н., доцент
Каталог: get file
get file -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук харьков 2003 1
get file -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
get file -> Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»
get file -> Суспільства та об’єкт економічних наук
get file -> Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
get file -> «мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations

Скачати 102.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка