Лекція Педагогічні конфлікти: види, причини виникнення Основні поняття теми: КонфліктСкачати 25.12 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір25.12 Kb.
Практичне заняття № 5-6
Лекція 6. Педагогічні конфлікти: види, причини виникнення

Основні поняття теми:

   Конфліктреальні або ілюзорні, об'єктивні або суб'єктивні, по-різному усвідомлені протиріччя між людьми, зі спробами їх емоційного вирішення.І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

План

 1. Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків

 2. Конфлікти у школі

 3. Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка

 4. Конфлікт у взаємодії “вчитель учні”

 5. Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі 

 6. Конфлікт у педагогічній взаємодії

 7. Поведінка вчителя у конфліктній ситуації

 8. Ігрові методи вирішення конфліктів

 9. Конфлікт у педагогічній взаємодії

Цілі: 1. Навчальна – досягти засвоєння студентами особливостей педагогічних конфліктів.

2. Виховуючавиховувати любов до дитини, до майбутньої професії. 3. Розвивальна – розвивати педагогічне мислення майбутніх вчителів.Студент має:

Знати: особливості педагогічні конфлікти, їх види, причини виникнення

Вміти: попереджати та долати педагогічні коніфлікти.

ІІ. Розкрийте зміст понять: педагогічні конфлікти.

ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання :

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ З ТЕМИ: «Ігрові методи вирішення конфліктів».


IV. Практичне завдання (виконується на занятті по групах):

1. Доведіть ефективність використання різних стратегій взаємодії в педагогічних ситуаціях.

2. Керівники шкіл часто вбачають вину вчителя у виникненні конфліктів, а вчитель свою провину визнає рідко. Чому так?
3. Доведіть доцільність існування основних принципів регулювання протиріч у педагогічному колективі.
V. Завдання для самостійної роботи (домашній практикум):

Охарактеризуйте педагогічні ситуації, що ілюструють різні стратегії поведінки вчителя (із власного досвіду або літератури).Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання

Виконання практичного завдання, або написання реферату

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 бали

3 бали

10 балів


Література:

 1. Волкова Н. П. Педагогіка: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – С. 452– 460.

 2. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність : Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; За ред.. І.А.Зязюна. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К : Вища шк., 2004. – 422 с.

 3. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении /Виктор Абрамович Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка