Лекція коррекційні впливи в класичному психоаналізіСкачати 212.39 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір212.39 Kb.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В ЗАКОРДОННІЙ ПСИХОКОРЕКЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ

ПСИХОДИНАМІЧНИЙ НАПРЯМ

Лекція 3.
КОРРЕКЦІЙНІ ВПЛИВИ В КЛАСИЧНОМУ ПСИХОАНАЛІЗІ

АНАЛІТИЧНА ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
А. АДЛЕРА

Термін "психодинамика" був введений в 1918 р. Р. Вудвортсем. Відповідно до визначення в центрі психодинамического підходу перебувають питання, пов'язані з динамічними аспектами психіки, тобто мотивами, потягами, спонуканнями, внутрішніми конфліктами (протиріччями), існування й розвиток яких забезпечують функціонування й розвиток особистісного "Я".

Центральним поняттям у поданні всіх прихильників психодинамического підходу про причини порушення в поведінці й емоційному житті клієнта є поняття конфлікту. Конфлікти - причини цих порушень. Автори, що належать до різних напрямків психодинамического підходу, по-різному тлумачать поняття конфлікту, проте всі корекц. й психотерапевтичні методи спрямовані на розвязання цих конфліктів. Таким чином, головним завданням психоаналізу є доведення до свідомості клієнта конфліктної ситуації, пов'язаної з неприйнятністю для нього несвідомих потягів. При цьому передба, що саме усвічається усвідомлення наявності несвідомих імпульсів і самої конфликтной ситуації - шлях рішення цих конфліктів.
 1. Дитяча психокорекція в психоаналізі.

 2. Класичний психоаналіз 3. Фройда.

  1. Мета корекції в класичному психоаналізі.

  2. Позиція психолога.

  3. Вимоги й очікування від клієнта.

 3. Техники психоаналізу.

 4. Основні положення концепції А. Адлера.

 5. Мета корекції за А. Адлером, позиція терапевта та очікування від клієнта.

 6. Техники аналітичної індивідуальної психокорекції.


1. Дитяча психокорекція в психоаналізі. Описана 3. Фрейдом "Історія маленького Ганса" поклала початок використанню психоаналізу в роботі з дітьми різного віку. З моменту зародження дитячого психоаналізу його розвиток йшов в основному у двох школах, що розрізняються за теоретичними поглядами і техніками практичної роботи, - школи М. Клайн і класичної (або фрейдистской), між якими існувала розбіжність у розумінні механізму трансферу - центрального процесу, що визначає успіх корекц. впливу.

Неможливість прямого застосування методу вербальних вільних асоціацій у ранньому дитячому віці (а перші роботи проводилися з дітьми у віці 4-5 років) змусили представників дитячого психоаналізу шукати нові шляхи створення ефективних коррекц. методик і процедур особистісного розвитку. У результаті в рамках психодинамического підходу були виділені:

1) ігротерапія та 2) арттерапия, які надалі розвилися вже в самостійні методики й, вийшовши за рамки психодинамического підходу, сталі існувати в рамках власних підходів. Ряд авторів показує ефективність недирективної ігротерапії й використання методик ігрового психоаналізу для роботи з дітьми, що страждають страхами, фобіями, розладами сну. Психоаналитики висувають ряд вимог як до маленьких пацієнтів та їх батьків: інтелектуальний розвиток дитини повинен бути вищим за середній; батьки повинні проявляти активне прагнення до співробітництва з психоаналітиком.

У роботах А. Фрейд, М. Маллера, П. Нолбауера сформульовані умови проведення дитячого психоаналізу:

- адаптація психоаналітичної техніки до віку;

- терапевтичний альянс не тільки "аналітик-пацієнт", як при роботі з дорослими, але й "аналітик-батько"; інформаційний альянс "батько-аналітик" (постійний обмін інформацією між ними).Мета корекції. Загальна спрямованість корекції в психодинамическом напрямі - допомога клієнту у виявленні неусвідомлюваних причин тяжких переживань і хворобливих проявів. За рахунок їхнього пропрацювання (у різних формах) передбачається можливість контролю та принаймні часткового оволодіння поведінкою і, як наслідок цього, можливість особистісного росту для клієнта.

Техніки. У практиці психодинамической школи використаються різні методи, які охоплюють майже всі аспекти психічної динаміки людини.

Перша група методів спрямована на виявлення несвідомих спонукань людини, що лежать в основі її поведінки.

Друга группа методів акцентує увагу на внутрішніх силах, які допоможуть людині впоратися із труднощами самостійно.

За допомогою третьої групи методів психолог намагається довести до свідомості пацієнта те, як він сприймає дійсність.

І нарешті, за допомогою четвертої групи методів психоаналітик намагається спонукати клієнта змінити характер свого функціонування в групі або мобілізувати свої внутрішні ресурси з метою зміни поведінки. Вибір й ефективність того або іншого методу залежать від цілого ряду факторів, серед яких немалу роль грають характер проблеми клієнта, ступінь сприйнятливості людини, а також особистість психолога.
2. Класичний психоаналіз 3. Фройда.

У класичному психоаналізі структура особистості містить у собі три основних компоненти:

1. го", чи "Я", - центральна інстанція саморегуляції особистості. " Ego " контролює поводження, урівноважуючи імпульси людини з вимогами соціального оточення, здійснює раціональний аналіз навколишньої ситуації, виробляє план поводження, орієнтуючись на навколишнє середовище.

2. "Супер Его", или "Сверх Я", - моральна інстанція особистісного "Я", що робить оцінку дій або намірів з погляду їхньої допустимості, з урахуванням суспільних норм, правил, цінностей, ідеалів. Являє собою засвоєну, интериоризованную (як правило, через батьків або найближчу дорослих) шкалу цінностей.

3. "Ід", "Воно"- биологический компонент, первичный источник психической активности, вместилище инстинктов, управляемое принципом удовольствия. Сохраняется неизменным на протяжении всей жизни человека. Это неосознаваемая часть личностного "Я", выступающая импульсивным энергетическим источником влечений и действий.

Из конфликта между "Ід", "Его" и "Супер Его виникає страх. Фрейд розрізняв три види страху:

1. Невротичний.

2. Реалістичний.

3. Моральний.

З почуттям страху зв'язані почуття провини й механізми психологічного захисту "Я". Фрейду належить найважливіша ідея захисних механізмів психіки і їхня характеристика.

Захисти проявляються в тім, що клієнт пручається впливу психолога. Це виражається в тім, що його "Его" захищає себе (з метою уникнути страху) від тих переживань, які для нього неприйнятні.

Форми такого опору можуть бути всілякими: гумор, мовчання, засипання та інш. Але найбільш істотним у коррекционной практиці є така форма опору, як перенос (трансфер), тобто перенесення на психолога почуттів, викликаних у свій час іншими значимими для клієнта особами. Даний феномен має й зворотну сторону, тобто можливий перенос почуттів з боку психолога на клієнта, у такому випадку він називається "контрперенос".

Основними психологічними механізмами "Eгo"- захисту є наступні: раціоналізація, заперечення, регресія, витиснення, проекція, инпроекция, ідентифікація, інтелектуалізація, утворення реакції, заміщення, сублімація, компенсація, ритуал, ізоляція, часткова компромісна реакція.

2.1. Мета корекції. В основі психоаналітичної корекції лежить уявлення про те, що аномальна поведінка людини є наслідком неадекватної інтерпретації власних почуттів, потреб і спонукань. Виходячи з такого розуміння людської поведінки, основною метою корекції виступає допомога клієнтові в розумінні й усвідомленні їм причин його поганої адаптації до реальності й надання йому допомоги в можливості пристосуватися до неї.

Таким чином, коррекционная робота психоаналітика будується в двох основних напрямах:

1. Работа с клиентом над осознаванием неосознаваемого (мотивов фиксации защитных механизмов, способов поведения) и принятие клиентом адекватной и реалистической интерпретации.

2. Робота із клієнтом над усвідомленням неусвідомлюваного (мотивів фіксації захисних механізмів, способів поведінки) і прийняття клієнтом адекватної й реалістичної інтерпретації.2.2. Позиція психолога. У класичному психоаналізі роль і позиція психолога досить жорстко фіксовані. Основні вимоги до особистості психолога: невтручання, відстороненість, нейтралітет, особистісна закритість, уміння й здатність витримати "перенос" і працювати з "контрпереносом", тонка спостережливість і здатність до адекватних інтерпретацій.

Одним з найважливіших вимог до психоаналітика виступає вимога усвідомлення власних проблем, реакцій і їхнього можливого впливу на клієнта. Обов'язковою умовою професійної підготовки психоаналітика є проходження тривалого й докладного курсу психоаналізу.2.3. Вимоги й очікування від клієнта.

1. Від нього очікується прийняття самої концепції психоаналізу.

2. Повна відкритість і готовність до тривалої (від декількох місяців до багатьох років) спільної роботи.

3. В умову контракту вноситься пункт, відповідно до якого клієнт бере на себе зобов'язання утримуватися від різких змін в особистому житті протягом курсу психоаналізу (а в деяких випадках такий курс може тривати до 20 років, по трлинні сеанси в тиждень).Психоаналіз - це система заходів, що може тривати довгі роки, перш ніж клієнт буде здатний реалістично управляти власним життям. Відзначають, що найбільших успіхів з його допомогою можна домогтися в осіб у віці від 15 до 50 років, які мають високий інтелект та їхні проблеми мають скоріше невротичну, ніж психотичню природу.

Важливим є прагнення клієнта тісно співпрацювати з психологом, бажання й можливість зрозуміти процес психоаналізу. Відзначається також, що чим молодший клієнт і чим сильніше в нього тривога, тим вища ймовірність значного поліпшення його стану. Протипоказаннями для психоаналітичної роботи є наявність психічних захворювань, особливо шизофренії, суицидальных думок.3. Техники психоаналізу.

Психоаналіз полягає в пошуку схованих хворобливих вогнищ у просторі несвідомого й психологічної допомоги людині в усвідомленні й переоцінці тривожних його переживань.Основні стадії психоаналізу

Перша стадія - пошук хворобливого вогнища (його згадування). На цій стадії використають методи асоціацій, спостереження за поводженням людини, вивчення гумору, обмолвок, описок людини. Стадія закінчується виявленням цього вогнища.

Друга стадія - розкриття вогнища порушення, його вербалізація. Людина вимовляється, розповідає психологові про свої переживання і їхні джерела. Це дуже хворобливий процес, тому що людина як би заново переживає й страждає, при цьому дуже часто формується негативне й агресивне ставлення до психолога. Стадія вважається закінченою після того, як людина все розповіла і почала поступово заспокоюватися.

Третя - переоцінка значимості подій, прихованих у хворобливому вогнищі, так зване "переклеювання ярликів". Наприклад, з "ворога" в "неприємну людину", з "подруги" в "знайому" і т.д. На цій стадії особливе значення має уважне й турботливе ставлення психолога до клієнта, допомога клієнтові в зміні його системи настанов.

Четверта стадія - емоційне фарбування нової системи настанов, головним чином позитивна, спокійна. Здійснюється поступовий перехід від любові до байдужності, від агресивності до байдужості.

П'ята стадія - забування, ліквідація вогнища порушення. Найчастіше ця стадія проходить природним шляхом як продовження роботи з психологом на попередніх стадіях.

Психоаналіз як психокоррекционный процес включає наступні процедури:

Конфронтація використається для того, щоб показати клієнтові, що він чогось боїться, уникає, для виділення, відокремлення того психічного феномена, що повинен стати предметом аналізу.

Кларифікація складається з чіткого фокусування значимих деталей.

Інтерпретація передбачає перетворення неусвідомлених деталей й явищ в усвідомлені.

Пропрацювання включає комплекс процедур і процесів, які необхідно здійснити після інсайту. Це найбільш трудомістка частина психоаналітичної роботи, тому що потрібна велика кількість часу й зусиль для подолання опору, що виступає перешкодою на шляху перетворення особистості.

Найбільш важливої із цих процедур є інтерпретація, всі інші їй підлеглі: вони або ведуть до неї, або роблять її більше ефективною.Класичний психоаналіз містить у собі п'ять базисних технік:

1. Метод вільних асоціацій.

2. Тлумачення (інтерпретація) сновидінь.

3. Інтерпретація.

4. Аналіз сопротиву.

5. Аналіз переносу. (Гіпноз, ЛСД – історичні але тепер малопоширені).1. Метод вільних асоціацій - психолог-аналітик пропонує клієнтові висловлювати будь-які асоціації, які з'являються в клієнта й відбивають його переживання. Висловлення можуть вестися у випадковому порядку, вони є спонтанними, мимовільними. Для аналітика важливі наступні моменти:

- зміст висловлювань;

- послідовність висловлювань;

- блокування висловлювань. Останні два моменти є ключами до неусвідомлюваної проблематики, визначити яку й зобов'язаний психоаналітик, виходячи з тієї школи або напрямку психоаналізу, який він дотримується.2. Тлумачення (інтерпретація) сновидінь - сам Фройд називав "самим коротким шляхом у підсвідоме". Під час сну послабляються захисні механізми й проявляються сховані від свідомості переживання. Сновидіння - це не тільки ілюстрація подавлених переживань, але й процес їхнього перекладу в більше прийнятну для свідомості форму. Саме цю функцію сновидіння Фрейд позначив як "робота сновидіння".

Завдання консультанта-аналітика полягає в забезпеченні інтерпретацій, розкритті латентного змісту сновидінь і спонуканні клієнта до висловлення вільних асоціацій, пов'язаних зі сновидінням, а звідси й допомога йому в усвідомленні реальних подій минулого й сьогодення, що викликала ті або інші картини снів.

3. Інтерпретація - пояснення незрозумілого, або прихованого для клієнта значення деяких аспектів його переживання або поведінки. При цьому неусвідомлені феномени стають усвідомленими. Інтерпретація включає три основні процедури:

1 Ідентифікацію (позначення).

2. Роз'яснення (тлумачення).

3. Переклад - тлумачення на мову повсякденного життя клієнта.Основні правила інтерпретації

.1. Іти від поверхні вглиб.

.2. Інтерпретувати те, що клієнт вже здатний прийняти.

.3. Перш ніж інтерпретувати те або інше переживання клієнта, необхідно вказати йому на захисний механізм, що лежить в його основі.

4. Анализ супротиву. Основні функції цієї техніки - забезпечити усвідомлення клієнтом своїх захисних механізмів і прийняти необхідну конфронтацію стосовно них, з огляду на, що саме опір "Его" є головною перешкодою усвідомлення особистих проблем. Головне правило психоаналітика полягає у використанні для інтерпретації найбільш очевидних захисних механізмів. Істотним моментом в аналізі опору є не подолання "Едго" (тому що психологічний захист необхідний), а саме усвідомлення захисту як психологічного механізму, що наосліп діє там, де, як виявляється, захисна функція вже не потрібна.

5. Анализ переносу. У класичному психоаналізі перенос трактується як неодмінний атрибут психотерапії, спеціально заохочується специфічною позицією аналітика (невтручання, відстороненість, закритість і т.д.).

Аналіз "неврозу переносу" - ключовий момент, тому що він сприяє усвідомленню фіксацій, що визначають поведінку й переживання клієнта таким чином, що фігура психолога стає як би фантомом, на який накладають відносини й переживання, пов'язані з емоційними травмами перших років життя клієнта. Зміст аналізу переносу складається у виявленні справжніх психоемоційних основ, зафіксованих форм поведінки, інтерпретації їх і тим самим допомоги в їхньому проропрацюванні та викорененні.

АНАЛІТИЧНА ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
А. АДЛЕРА


А. Адлер у багатьох аспектах займав позиції, не співпадаючі, а іноді протилежні поглядам 3. Фрейда. Він ввів багато новго в теорію й практику психокоррекційої роботи.. Людина, по А.Адлеру, насамперед свідома істота, що сама себе визначає за допомогою волі вибору, сенсу життя й прагнення до самореалізації. Головна проблема на шляху самореалізації людини - базисне почуття неповноцінності, у подоланні якого полягає особистісний розвиток. Концепція Адлера побудована на принципах цілісності, соціальності, цільовій орієнтованості й гуманізму й багато в чому стала предтечей гуманістичного напрямку в коррекційній роботі.
4. Основні положення концепції А. Адлера.

Суб'єктивне сприйняття дійсності. Світ сприймається з позицій "системи відліку", тобто, по суті, проявляється феноменологічна орієнтація. Адлер не заперечував зовнішню обєктивну обумовленість поведінки людини, але вважав її менш значимю, ніж вплив на свідомість і підсвідомість цінностей, цілей, уявлень, системи самооцінок і висновків, якими керується людина у своїй реальній поведінці. А звідси і центральне для психокорекції Адлера поняття "приватна логіка", тобто система уявлень і способів міркувань, властивих даному клієнтові. Улюблений афоризм Адлера: "Треба дивитися не в рот людині, а на його кулаки" (Мартін Лютер).

Цілісність і доцільність. Основною передумовою концепції Адлера виступає розгляд особистості як неподільної цілісності, що є інтегральною частиною соціуму. Тому основний упор у корекц. роботі робиться на внутріособистісні проблеми клієнта, а не на міжособистісні. Звідси треба положення про те, що вся поведінка носить цілеспрямований характер. У корекц. роботі важливе урахування відразу трьох моментів: 1) минулого досвіду клієнта; 2) дійсної ситуації та 3) напрямку руху.

Комплекс неповноцінності й компенсація. З'явилася в 1907 р. ідея про неповноцінність того або іншого органа людини як істотної обставини, що впливає на поведінку, що у сукупності з поняттям компенсації стало фундаментальним положенням в концепції Адлера. Неповноцінність, її компенсація й соціальне середовище - це три змінні, що призводять до формування прагнення до значимості й переваги.

По Адлеру індивідуальність - це неповторний шлях вироблення способу самоствердження, стилю життя. Зтверджуючи, що поведінка особистості целеспрямована, Адлер у своїх ранніх роботах говорив про прототип, як про первинну форму адаптації індивіда до життя. Цей прототип формується від 3 до 5 років життя. Більшість прототипів неусвідомлювані. Важливо інше - як тільки прототип (план) адаптації виник, він стає кістяком, що обростає змістами, почерпнутими з життєвого досвіду, і має цілеспрямовану силу.

Адлер вважав, що цілі поведінки людини не змінюються протягом життя, змінюється тільки система відносин, а звідси одне з основних завдань - корекція цих відносин. Ідея Адлера лежить в основі наступної теорії когнітивного дисонансу Фестінгера.

Телеологія вимислу - ще один базисний термін. Адлер припускав, що люди живуть вимислом і уявленням як належиться бути, і на поведінку людини набагато більше впливають очікування, пов'язані з майбутнім, ніж події минулого. Адлер виходив з того, що люди, визначаючи за допомогою вимислу свої особисті цілі, тим самим (за допомогою цих цілей) визначають свою поведінку й стиль життя. Задоволеність життям походить від соціального інтересу як основи людського існування. По Адлеру, здорова особистість - це особистість, здатна до продуктивної соціальної активності, що, у свою чергу, зумовлює соціальне особистісне почуття, поведінку й когнітивне допущення.

Соціальне особистісне почуття - це приналежність дому, спільності, віра в інших, мужність бути недосконалим, людяність, оптимізм. Социально-орієнтована поведінка - це допомога, участь, кооперація, емпатия, підбадьорення, поліпшення, реформація, поважність. Когнітивніе соціально-орорієнтовані припущення: "Мої права та обовязки дорівнюють правам й обов'язкам інших"; "Мої особисті цілі можу бути досягнуті в спільності"; "Виживання суспільства залежить від бажання й здатності громадян вчитися жити разом у гармонії"; "Я думаю, що до інших варто звертатися так само, як я б хотів, щоб інші зверталися до мене".

Ідея соціального інтересу Адлера заснована на припущенні, що людина не самодостатня істота, і тому вона повина вчитися взаємозалежності.


5. Мета корекції випливає з основних положень концепції:

- зниження почуття неповноцінності;

- розвиток соціального інтересу (просоциальной спрямованості);

- корекція цілей і мотивів з перспективою зміни стилю життя.Позиція психолога. Психологи, що працюють в адлерианском руслі, у центр своєї діяльності висувають когнітивні аспекти психокоррекции, основна передумова їхньої роботи - знайти помилку в "картині світу" клієнта, через яку виникають психологічні проблеми. Можливі чотири типи помилок.

1. Недовіра.

2. Себелюбство.

3. Нереалістичні амбіції.

4. Недостатня впевненості.

Вимоги й очікування від клієнта. Основне для клієнта - зайняти партнерську позицію, тобто позицію "на рівних" стосовно психолога. Від клієнта очікуються активність, відповідальність, прагнення до співробітництва та взаємна довіра. Головний напрямок спільного пошуку - базисні помилки в уявленнях про світ, пошук можливостей їхньої корекції. Клієнт трактується як "розгублений", "збентежений", тому підбадьорення, звертання до його особистісних ресурсів - важлива умова спільної роботи. На початку психокор. впливів саме клієнт формулює умову контракту: мету, план здійснення, можливі перешкоди, шляхи ефективного подолання і т.д.

6. Техники.

Техніка психокоррекционной роботи даного напрямку містить у собі наступні процедури: установлення правильних відносин, аналіз і пророблення особистісної позиції клієнта, підбадьорення, заохочення розвитку саморозуміння (інсайту) і допомога в переорієнтації. Ці процедури відповідають наступним чотирьом етапам психокоррекции:

2. Установлення правильних відносин. Основа цього етапу - формування відповідних установок відносно клієнта: поважність, віра в можливості й здатності людини, активне слухання, прояв щирого інтересу, підтримка й підбадьорення. Для цього використаються комунікативні навички й уміння.

3. Аналіз особистісної динаміки. Головне на цьому етапі - розуміння, усвідомлення специфіки життя клієнта важливе місце приділяється опитуванню про цілях життя: "У чому ви йдіть своє призначення?"; "Вам подобається те, на що ви витрачаєте своє життя?" і т.д. Для цього існують спеціальні техніки.Опросник сімейного сузір'я містить питання типу: "Як ваш батько ставиться до дітей?"; "Хто був улюбленою дитиною в родині?"; "У яких відносинах ви були з батьком і матір'ю?"; "Якою дитиною ви були?" Зміст подібних питань - одержати картину сприйняття й раннього емоційного досвіду клієнта, що вплинули на подальший особистісний розвиток.

Набір питань "Ранній спогад". Запитується приблизно наступне: "Я б хотів почути про ваші найперші дитячі спогади"; "Будь ласка, розповідайте що-небудь із найперших ваших вражень" або "Хотілося б почути ваш самий яскравий спогад, що відноситься до перших шести років життя". Як правило, число таких прохань обмежують чотирма. У відповідях клієнта фіксують: домінуючу тему; повторювану реакцію; позицію (учасник або спостерігач); самітність або включенность у групу; центральне почуття, що виражається в спогадах.Анализ сновидінь.

На відміну від класичного психоаналізу в адлерианском підході відсутня фіксована символіка. Велике значення приділяється дитячим снам. Крім того, сновидіння розглядаються як репетиція майбутніх дій.Пріоритети. Виділяють чотири пріоритетні цінності, важливі для осмислення життя: 1) перевага; 2) контроль; 3) комфорт й 4) бажання бути приємним. З метою встановлення властивих клієнтові пріоритетів його просять розповісти про свій звичайний день: що він робить, як себе почуває, що думає, чого уникає під будь-яким приводом й якими почуття викликає в інших. При цьому в завдання консультанта не входить зміна пріоритету, а тільки додаткові зусилля по усвідомленню його.

Підведення підсумків. По кожній з попередній технік готується резюме. Резюме обговорюється з клієнтом, причому сам клієнт читає текст резюме вголос, при цьому звертається увага на його невербальну поведінку. Зміст процедури - знаходження головних помилок у судженні про світ: гіперузагальнення типу: "Немає в житті щастя"; невір'я й нездійсненні цілі, наприклад: "Я хочу подобатися всім"; помилкове сприйняття життєвих вимог, наприклад: "Усі несправедливі до мене"; заперечення власної основної цінності типу: "Я - пропаща людина";.мнимі цінності, наприклад: "Головне - домогтися свого, неважливо, який ціною". Від консультанта потрібна орієнтування в системі усвідомлюваних допущень клієнта стосовно резюме.

3. Підбадьорення. На цьому етапі роботи основна функція - визнання особистої мужності клієнта, його духовних сил і головне - наявності волі вибору у вчинках на основі придбаного самопізнання.

4. Заохочення інсайту. Завдання психолога - створення умов для інсайту (осяяння) шляхом сполучення психологічної підтримки й конфронтації, а також відповідних інтерпретацій для того, щоб висвітити для клієнта його неусвідомлювані цілі, помилкові цінності, стиль життя. В інтерпретаціях корисні натяки, підказки й припущення, за допомогою яких знижується рівень психологічного захисту клієнта. Реальне саморозуміння - от зміст третього етапу.

5. Допомога в переорієнтації. Це заключна стадія роботи відома також під назвою "Втілення інсайту в дію". Існують спеціальні прийоми, що сприяють зміні колишніх цілей і прийняттю нових рішень. Антисугестія (парадоксальна інтенція) - зміст цієї техніки складається в багаторазовому перебільшенні пропорцій небажаної активності, завдяки чому забезпечується допомога клієнтові в усвідомленні неадекватності й недоречності небажаних дій. Зміст техніки не тільки в тому, що вона йде в ногу із захисними механізмами завдяки налагодженому механізму дії, але й у тім, що примусове, багаторазово посилене здійснення дії, з якою варто було б боротися, знецінює цю дію для клієнта.

А.Ф. Бондаренко наводить наступний приклад із власної практики:

"Один з молодих керівників скаржився на те, що коли він хвилюється, починає перекладати речі з кишені в кишеню. Спостереження на роботі й у групі показали, що при будь-якому загостренні ситуації клієнт починав розпихувати по кишенях предмети, знову викладати їх на стіл і т.д.

В один з гострих моментів у групі тренінгу йому запропонували, як тільки він захвилювався й став перекладати речі, продовжувати це робити й не звертати уваги більше ні на що. Через 10 хв вся група як заворожена стежила за клієнтом. Через 15 хв клієнт сказав, що йому вже набридло, але керівник настояв на продовженні дій. Ще через 5 хв вся група підкочувалася зі сміху, і клієнт, по проханню, продовжував зосереджено переклати речі.

Через півгодини після початку процедури пітний і злий клієнт вибіг з кімнати. Після цього звичка практично не зявлялася".Дія "Якби ...". Дана психотехніка заснована на типовій скарзі: "Ах, якби ". Клієнтові пропонується діяти так, немов побажання "якби " здійснилося. По суті, дана техніка є рольовою грою, у якій клієнт вишукує можливості компенсації неадекватних або неповноцінних почуттів, установок, дій, причому не тільки в ситуації спілкування із психологом віч-на-віч, але й протягом певного тимчасового періоду, наприклад у проміжку між двома коррекционными зустрічами.

Постановка цілей і прийняття зобов'язань. Правила використання цієї техніки прості: ціль повинна бути досяжна, реалістична, а час - обмежений. "Роби тільки те, що приємно" - так сформулював Адлер зміст цього прийому. Якщо все-таки ціль не здійснюється, її можна переглянути. У випадку удачі клієнт заохочується до прийняття більше довгострокових зобов'язань у бажаному для нього напрямку.

Спіймай себе. Клієнтові пропонується відслідковувати свою деструктивну поведінку, не впадаючи в самозвинувачення, скоріше з теплим гумором по відношенню до себе. Прийом продуктивний, якщо клієнт вже усвідомив свої проблеми і мотивований до переорієнтації. У користуванні прийому важливе тимчасове відсилання до минулого: "Як колись".

"Натискання кнопки". Прийом ефективний із клієнтами, що почувають себе жертвами з емоцій. Клієнтові пропонується розслабитися й звернути увагу на те, які образи й думки викликають неприємні почуття, а які - приємні. Після цього його навчають довільно регулювати свій емоційний стан "натисканням кнопки", тобто ухвалюючи рішення щодо того, на яких образах або думках варто зосередитися.

"Уникання плакунчика". Зміст цієї техніки - не потрапити в пастку тієї психологічної позиції, з якої приходить клієнт, зокрема звичної поведінкової позиції типу: "Мене ніхто не любить, нікому я не потрібний". Психолог у жодному разі не повинен підкріплювати цю позицію, навпаки, його завдання - безперестану заохочувати поведінку, що відповідає психологічній зрілості, коли вибір самої позиції залежить від людини, від його вільного рішення


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка