Лекція 6 Механізми функціонування й прояву етнопсихологічних феноменів


Різновиди національних стереотипів сприйняттяСкачати 397.56 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір397.56 Kb.
#18123
ТипЛекція
1   2   3

9. Різновиди національних стереотипів сприйняття.

Національні стереотипи прийнятий підрозділяти на автостереотипи та гетеростереотипи. Автостереотипи - це думки, судження, оцінки, що відносяться до своєї етнічної спільності її представниками. Як правило, автостереотипи містять комплекс позитивних оцінок. При формуванні автостереотипов велику роль грають факти історії, широко відомі представникам своєї етнічної групи. Відомо, що багато подій й явища давньої давнини й сьогодні становлять частину соціального досвіду різних народів, включаючись у систему їх специфічно національних символів.Гетеростереотипи являють собою сукупність оцінних суджень про інші народи. Звичайно вони вбогі по змісту й виражають лише думка про найбільше що чітко проявляються рисах тих націй, про яку мова йде, не претендуючи на вичерпну їхню характеристику.

Гетеростереотипи можуть бути як позитивними, так і негативними залежно від історичного досвіду взаємодії даних народів. Те, що відноситься до власного народу, називається розумною економією, стосовно до інших, може йменуватися скнарістю29. (Це вже розглядали в основних поняттях курсу).

Народи схильні сприймати й оцінювати навколишній світ та інші етноси крізь призму традицій і норм власної групи, які вважають за загальний еталон. Виникає так званий “ефект призми”, що характеризує такий феномен, як етноцентризм30.

Слід зазначити, що зміст етностереотипів часто залежить від прояву психологічних характеристик його носія, таких як рівень розвитку, інтелект, утворення, виховання. Схильність оперувати твердими стереотипами, говорить про невміння представника тієї або іншої етнічної спільності самостійно зіставляти факти, творчо підходити до ситуації. Вихідці з інтелігенції, як правило, прагнуть зм'якшити свої судження про інших людей. Ворожість до національних меншостей може бути пов'язана із внутрішнім невротизмом людини, що проектує своє внутрішнє занепокоєння зовні, на представників інших етнічних груп.

Іноді в стереотипах відбиваються взаємно суперечливі уявлення про одні і тіж нації. Їхній прояв менше залежить від реальних психологічних особливостей описуваного народу, чим від ряду інших факторів. Наприклад, найважливішим з них виступають політичні взаємини між державами: національні стереотипи скоріше свідчать про почуття ворожнечі або дружби, чим є об'єктивним відбиттям характеристик того або іншого народу. Часто вони засновані не на особистому враженні, а переймають в інших осіб.

Стереотипне сприйняття "чужого" етносу характеризує не стільки його, скільки етнос, у якому воно утворилося й існує. Національні стереотипи можуть змінюватися.

Соціальні психологи вважають, що на зміну стереотипів впливають наступні фактори:

- умови й особливості соціалізації людини (процес формування системи стереотипних уявлень окремого індивіда, що перебуває в прямій залежності від суспільних умов, що змінюються, політики, культури, удосконалювання й розвитку духовного життя суспільства, а також від побутових умов, сімейного виховання, кола однолітків, особистого досвіду, досвіду спілкування й діяльності, спрямованості особистості та ін.);

- рівень інтелектуального розвитку (чим більш освічена людина й вище її інтелектуальний розвиток, тим менш піддається вона впливу національних забобонів);

- особистий досвід контактів і взаємодії зі стереотипизуючим об'єктом (у соціальній психології склалася своя традиція до цієї проблеми, яку можна коротко сформулювати в такий спосіб: безпосередня взаємодія знижує рівень стереотипности оцінок і суджень).

Величезний вплив на формування й зміну стереотипів спричиняють афекти й емоції. Позитивний афект може знижувати тенденцію до стереотипизации або впливати на ті процеси, які відбуваються під час її. Стереотипи можуть радикально мінятися у відповідь на драматичні або вкрай яскраві події. Західні психологи наводять приклад: стереотип про акуратність і пунктуальність, властиві німцям, може бути переглянутий, якщо людина зіштовхується з німцем, що вкрай незібраний, спізнюється на зустрічі й губить квиток на літак. Таким чином, вважають вони, інформація про одного з представників певної національності, що сильно суперечить сформованому етнічному стереотипу, може викликати афект і зненацька різку зміну цього етнічного стереотипу31.
10. Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки: соціалізація, наслідування, ідентифікація.

Засвоєння певної поведінки, характерної для того чи іншого етносу, відбувається трьома шляхами. Це соціалізація, наслідування та ідентифікація, які пов’язані між собою.СОЦІАЛІЗАЦІЯ — це процес і результат активного відтворення індивідуального досвіду, що здійснюється у спілкуванні та діяльності. Соціалізація проходить двома шляхами — стихійним, коли на особистість впливають різні обставини життя та середовище, які її оточують, і цілеспрямованим, тобто у процесі виховання згідно з певними традиціями.

НАСЛІДУВАННЯ — це слідування якому-небудь прикладу або зразку. Оскільки особистість зростає у певному оточенні, вона наслідує зразки поведінки даного оточення для того, щоб успішно в ньому функціонувати: наслідуються звичаї, обряди, релігія та культура.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ — процес поєднання суб’єктом себе з іншим індивідом або групою та сприйняття норм, цінностей і зразків даної групи та включення їх у свій внутрішній світ як власних. Ідентифікація є важливим механізмом соціалізації, що проявляється у прийнятті особистістю соціальної ролі певної етнічної групи та усвідомленні належності до даної групи і формуванні соціальних настанов32.1 Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций / В.Г. Крысько.— М.: Издательство «Экзамен», 2002. - 448с.

2 Карнышев А.Д. Межэтническое взаимодействие в Бурятии: социальная психология, история, политика. — Улан-Удэ, 1997. - С. 53.

3 Карнышев А.Д. Межэтническое взаимодействие в Бурятии: социальная психология, история, политика. — Улан-Удэ, 1997. - С. 53.

4 Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций / В.Г. Крысько.— М.: Издательство «Экзамен», 2002. - 448с.


5 Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки. — Тбилиси, 1961. - С. 170.

6 Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. — Cambridge, 1981. - Р. 104

7 Allport G.M. Attitudes // C.M. Murchison (ed). The Handbook of social psychology. Wochester, 1935. - Р. 78.

8 Челпанов Г.И. Социальная психология или «условные рефлексы». — М., 1926.. - С. 67-68

9 Doob L.N. The behavior of attitydes. — Washington, 1947. - Р. 74

10 Надирашвили Ш.М. Понятие установки в общей и социальной психологии. — Тбилиси, 1974.


11 Toward understanding Crosscultural relations. — Cambridge, 1998. - Р. 23

12 Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. — Cambridge.

13 Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. — Cambridge. - Р. 78-80].

14 Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 144 с.

15 Дробижева Л.М. Духовная общность народов СССР: историко-социологический очерк межнациональных отношений.—М., 1980. - С. 273.

16 Дробижева Л.М. Духовная общность народов СССР: историко-социологический очерк межнациональных отношений. — М., 1980. - С. 273. - С. 15.

17 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. — М., 1981. . - С. 176.


18 Парыгин Б. Д. Социальная психология как наука. — Л, 1967.. - С. 105.

19 Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций / В.Г. Крысько.— М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с.

20 Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций / В.Г. Крысько.— М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с.


21 Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — с. 60 – 61.

22 Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций / В.Г. Крысько.— М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с.

23 Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. — Cambridge. - Р. 45-46

24 Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. — Cambridge. - Р. 60

25 Стереотипы в общественном сознании. — М., 1988. - С. 14.

26 Le Vine R.A., Campbell D.T. Ethnocentrism: Theories of conflict, ethnic attitudes and group behavior. — N.Y., 1972.

27 Smith M.B. Social Psychology and Human Values. — Chicago, 1969.


28 Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — С. 70-71.

29 Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций / В.Г. Крысько.— М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с.

30 Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — с. 63

31 Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций / В.Г. Крысько.— М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с.


32 Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — с. 61.
Каталог: etno
etno -> Предмет І методи етнопсихології. Тем Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методи етнічної психології. (8год.)
etno -> Лекція Етнопсихологія українців
etno -> Лекція Методологія і методи сучасної етнопсихологічної науки
etno -> Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
etno -> Учебно-методический комплекс этнопсихология направление 030300 Психология Квалификации выпускника − бакалавр
etno -> Лекція Психічний склад етносу. К. Юнг про архетипи колективного підсвідомого як основи психічного складу етносу
etno -> Програма все у Різдвяній Фієсті по-Закарпатськи!
etno -> Закарпатський аква-тур
etno -> Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)

Скачати 397.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка