Лекція №1 Тема лекції: Культура фахового мовлення. Мета заняття: НавчальнаСкачати 443.38 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір443.38 Kb.
1   2   3

Тест 2

1. За стадіями створення виділяють:

а) оригінали, виписки, копії;

б) стандартні й індивідуальні;

в) оформлені на папері, диску, фотоплівці.2. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається:

а) трафаретним шрифтом;

б) заявою;

в) формуляром.3. За призначенням виділяють такі документи:

а) довідки, інструкції, протоколи;

б) внутрішні й зовнішні;

в) розпорядчі, щодо особового складу.4. Основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі:

а) дублікатом;

б) документом;

в) випискою.5. За строками виконання виділяють такі документи:

а) секретні й несекретні;

б) звичайні, термінові й дуже термінові;

в) рукописні.6. Напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цього документа, називається:

а) візою;

б) грифом затвердження;

в) резолюцією.7. Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування подаються у:

а) називному відмінку;

б) родовому відмінку;

в) давальному відмінку.8. Виберіть правильний варіант оформлювання підпису й дати під документом:

а) підпис дата

б) дата підпис

в) підпис дата

г) дата підпис

9. Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то сторінки документа нумеруються так:

а) непарні сторінки — у правому верхньому кутку, а парні — у лівому;

б) зверху посередині;

в) знизу посередині.10. Нова система нумерації рубрик тексту ґрунтується на використанні:

а) слів і літер;

б) лише арабських цифр;

в) арабських та римських цифр.

11. Зуніфікована форма (службового) документа з надрукованою постійною інформацією й місцем, відведеним для змінної — це:

а) бланк;

б) формуляр-зразок;

в) реквізит.12. За походженням документи поділяються на:

а) внутрішні та зовнішні;

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) службові (офіційні) й особисті.13. Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку можна перенести:

а) сам підпис;

б) не менш двох рядків тексту н підпис;

в) підпис і дату.14. У документах варто вживати стандартизовані сполучення типу:

а) згідно з, у відповідності, у зв'язку;

б) згідно, відповідно, у зв'язку з;

в) згідно з, відповідно до, з огляду на.15. Під час складання документів текст слід викладати від:

а) другої особи однини;

б) третьої особи;

в) другої особи множини.16. Головний реквізит службового документа, що відображає його зміст, називається:

а) текстом;

б) абзацом;

в) реквізитом.17. Реквізит «адресат» у документах розташовується:

а) з правого боку у верхній частині сторінки;

б) з правого боку у нижній частині сторінки;

в) з лівого боку у верхній частині сторінки.18.Спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло організацій, структурних підрозділів чи службових осіб, — це:

а) гриф узгодження;,

б) резолюція;

в) гриф затвердження.19. Віза складається з:

а) особистого підпису особи, що візує, й дати;

б) назви установи, особистого підпису, його розшифрування;

в) дати.


20. Підпис у документі слід оформлювати так:

а) Директор училища прізвище, ініціали підпис;

б) Директор училища підпис ініціали, прізвище;

в) Директор училища ініціали, прізвище підпис.21.Якщо документ має додатки, згадувані в тексті або ті, що пояснюють його зміст, то відмітку про це оформлюють так:

а) Додаток: на 2 арк. лише адресатові;

б) Додаток: на З арк. у 2 прим.;

в) Додаток: «відомість успішності» на 1 арк. у 2 прим.22. Підписують, як правило:

а) всі примірники документа;

б) два примірники документа;

в) перший примірник документа.23. Відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, називається:

а) рубрикацією;

б) абзацом;

в) текстом.24. Другий примірник документа, виданий у зв'язку з втратою оригіналу — це:

а) витяг;

б) відпуск;

в) дублікат.25.3а формою документи поділяються на:

а) службові й особисті;

б) стандартні й Індивідуальні;

в) зовнішні й внутрішні.26. Якщо документ підписують кілька осіб, що займають однакову посаду, їх підписи розташовуються:

а) на одному рівні;

б) один під одним;

в) після дати.27. Точне знакове відтворення змісту оригіналу — це:

а) копія;

б) відпуск;

в) витяг.28. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення називається:

а) етикетом;

б) діловодством;

в) літературною нормою.29. Текст документа складається з таких логічних елементів:

а) вступу, доказу, закінчення;

б) зачину, фрази, коментарів;

в) вступу, зачину, коментарів.30. Дослівне відтворення постійної інформації однотипної групи документів з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа — це:

а) бланк;

б) формуляр;

в) трафаретний текст.

9. Коментар роботи студентів

Аналіз відповідей, виправлення граматичних та орфоепічних помилок у мовленні виступаючих

Аналіз роботи студентів, оголошення

результатів заняття

Знати матеріал лекції, підготувати діалоги

професійного спрямування

10. Підсумок заняття


11. Домашнє завдання


1 Українська мова: Енциклопедія. — К.: Укр. енцикл., 2000. — С. 318. 8


2 Українська мова: Енциклопедія. — К.:Укр. енцикл., 2000. — С. 126.

3 Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К.: Вища шк., 1997. — С. 3.

4 Лобода В. В., СкуратівськийЛ. В. Українська мова в таблицях: Довідник. — К.: Вища шк., 1993. — С. 175.

5 Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення. — К., 1965. — С. 12—13.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка