Лекція №1 поняття людини як біосоціальної істоти людина в основних типах світогляду: МіфологіяСторінка1/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИhttp://club-vozrojdenie.ru/svoboda.jpg
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
З ПРЕДМЕТУ
ЛЮДИНА І СВІТ

СТУДЕНТА(КИ)

ГР.__________________

_____________________


ЛЕКЦІЯ № 1
ПОНЯТТЯ ЛЮДИНИ ЯК БІОСОЦІАЛЬНОЇ ІСТОТИ
Людина в основних типах світогляду:


Міфологія:

Релігія:

Наука:

Філософія:


Міф – це не первинна форма знання, а особливий тип світогляду, образне уявлення про явища природи і колективне життя. У міфі як найбільш ранній формі людської культури поєдналися зачатки знань.

Творча всемогутня сила – Бог, який стоїть над природою і поза природою. Буття Бога людина переживає як одкровення. Як одкровення, людині дано знати, що душа її безсмертна.

Людська діяльність спрямована на здобуття і осмислення знання.

Стійка форма суспільної свідомості, що розглядає світоглядні питання.


Людина – розумна тварина, наділена душею.

Людина – істота, що вірить в існування надприродного.

Людина – істота, яка пізнає світ.

Людина - істота, що здатна бути мудрою.


ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ:
Людина – особлива розумна істота, що має принципові відмінності від усіх інших живих істот.

Індивід – одиничний представник роду і стоїть в ряду таких понять: рід – вид – індивід.

Індивідуальність – особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї не повторності розуміє, що дещо в цьому житті може зробити лише вона, і прагне це реалізувати.

Особа – суб'єкт та об'єкт соціальних стосунків; зосередження всіх якостей людини.

Особистість – усталений комплекс якостей людини, набутих під впливом відповідної культури суспільства, конкретних соціальних груп і спільнот, до яких вона належить і до життєдіяльності яких залучена.

Громадянин – людина, яка належить до певної територіальної спільноти – міста, країни тощо.
ДЛЯ НОТАТОК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

 1. Яка роль соціальних явищ та процесів у формуванні людини?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Заповніть таблицю Потреби людини:
Природні потреби

Соціальні потреби
 1. Порівняйте за змістом поняття людина, індивід, індивідуальність, особистість:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Теми презентацій та доповідей:

“Природне середовище та його вплив на людину”ЗВЕРНИ УВАГУ!
Марія Терезія про життя людини:
Життя - це можливість, використай її.
Життя - це радість, відчувай її.
Життя - це краса, дивуйся їй.
Життя - це насолода, скуштуй її.
Життя - це сон, розгадай його.
Життя - це виклик, зустрінь його.
Життя - це обов'язок, виконай його.
Життя - це скарб, цінуй його.
Життя - це гра, грай у неї.
Життя - це багатство, збережи його.
Життя - це любов, радій їй.
Життя - це таємниця, пізнай її.
Життя - це обіцянка, виконай її.
Життя - це скорбота, подолай її.
Життя - це гімн, заспівай його.
Життя - це боротьба, прийми її.
Життя - це драма, стань з нею віч на віч.
Життя - це пригода, віддайся їй.
Життя - це успіх, твори його.
Життя - занадто цінне, не знищуй його.
Життя - це життя, захисти його.
Запам'ятай!

Крик - народжує грубість;


Обман - народжує недовір'я;
Непрощення – народжує озлобленість;
Посмішка - розтоплює лід;
Покаяння - пом'якшує покарання;
Прощення – приносить полегшення;
Відкритість - викликає довіру;
Турбота - наповнює життя змістом;
Посієш бажання – пожнеш вчинок;
Посієш вчинок – пожнеш звичку;
Посієш звичку – пожнеш характер;
Посієш характер - пожнеш долю.ПЕРЕВІР СЕБЕ:
Психологічне діагностування “Ваша самооцінка”
Самооцінка – це оцінка особистістю себе, своїх можливостей, якостей та місця в суспільстві. Саме вона здебільшого визначає взаємовідносини з оточуючим середовищем, вимогливість до себе, самокритичність, відношення до успіхів та невдач тощо.

Інструкція: вам пропонується відповісти на 32 питання, обираючи серед таких відповідей:
Дуже часто – 4 бала

Рідко – 1 бал

Часто – 3 бала

Ніколи – 0 балів

Іноді – 2 бала


 1. Мені хочеться, щоб мої друзі мене підбадьорювали. 17. Мені немає з ким поділитися своїми думками.

 2. Постійно відчуваю свою відповідальність на роботі (в навчанні). 18. Люди чекають від мене занадто багато.

 3. Я хвилююся за своє майбутнє. 19. Люди майже не цікавляться моїми здобутками.

 4. Я вважаю, що мене ненавидять. 20. Я іноді ніяковію.

 5. Я проявляю менше ініціативи, ніж інші. 21. Я відчуваю, що іноді мене не розуміють.

 6. Я хвилююсь за свій психічний стан. 22. Я не почуваю себе в безпеці.

 7. Я боюсь мати недоречний вигляд. 23. Я часто хвилююсь, але без підстав.

 8. Зовнішній вигляд інших, набагато краще, ніж мій. 24. Я відчуваю себе ніяково, коли входжу до кімнати, де сидять люди.

 9. Я боюся виступати з доповіддю перед незнайомими людьми. 25. Я почуваю себе замкнутим.

 10. Я часто допускаю помилки. 26. Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

 11. Дуже шкода, що я не вмію як слід говорити з людьми. 27. Я впевнений, що люди майже завжди все сприймають легше, ніж я.

 12. Дуже шкода, що мені не вистачає впевненості в собі. 28. Мені здається, що зі мною повинно статися щось неприємне.

 13. Я хочу, щоб мої дії частіше добре оцінювалися іншими. 29. Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене.

 14. Я дуже скромний. 30. Шкода, що я мало спілкуюся.

 15. Моє життя нікчемне. 31. В суперечках я говорю лише тоді, коли впевнений в своїй правоті.

 16. Більшість має неправильну точку зору стосовно мене. 32. Я думаю про те, що чекають від мене оточуючі.Всі отримані бали підраховуються.
Від 0 до 25 – це дуже високий рівень самооцінки, людина правильно реагує на зауваження інших, дуже рідко відчуває невпевненість, має якості хорошого лідера та організатора.

Від 26 до 46 – середній рівень самооцінки, людина впевнена в собі, але іноді може піддаватися впливу оточуючих, дуже рідко зустрічається комплекс неповноцінності.


Від 46 до 128 – дуже низький рівень самооцінки, людина болісно переносить критичні зауваження в свій адрес, намагається завжди враховувати точку зору інших, завжди спостерігається комплекс неповноцінностіЛЕКЦІЯ № 2
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Соціалізація – процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціальне значущі риси особистості.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ
ПЕРВИННА ВТОРИННА

(соціалізація дитини) (соціалізація дорослих).Етапи соціалізації:

 1. Соціалізація дитини.

 2. Соціалізація підлітка (нестійка, проміжна).

 3. Тривала цілісна соціалізація (від 17-18 до 23-25 років).

 4. Соціалізація дорослих.

Десоціалізація – втрата людиною частково або повністю засвоєних норм і цінностей, що може бути зумовлено ізоляцією людини, обмеженням спілкування та можливостей для підвищення культурного рівня.

Ресоціалізація – докорінної зміни соціального середовища, яке зумовлює необхідність особистості пристосуватися до нових соціальних обставин, норм і цінностей.

Родинна соціалізація

Шлюб – це форма відносин між чоловіком і жінкою, за допомогою якої суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве життя і встановлює їхні подружні права і обов'язки.

Сімя – це соціальний інститут, тобто система зв'язків і взаємодій між членами сім'ї, функція якої відтворення населення та регулювання відносин між статями, батьками і дітьми.

Функції сімї: Господарсько-побутова, репродуктивна, соціально-статусна, емоційна, духовного спілкування, дозвільна, первинного соціального контролю, сексуальна, матеріального забезпечення, виховна.

Гендерна соціалізація

Гендерна соціалізація – це процес засвоєння людиною соціальної ролі, визначеної для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком або жінкою вона народилася.

Гендерні ролі – норми та правила поведінки жінок і чоловіків, що ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю. Вони відрізняються в суспільствах з різною культурою і змінюються із часом.

ДЛЯ НОТАТОК

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

1.Вкажіть співвідношення функцій сімї:
Господарсько-побутова ___ Репродуктивна ___

Соціально-статусна ___ Емоційна ___

Духовного спілкування ___ Дозвільна ___

Первинного контролю ___ Сексуальна ___

Матеріального забезпечення ___ Виховна ___


 1. Соціалізація дітей та молоді

 2. Задоволення потреб у спільному відпочинку

 3. Розвиток членів сім’ї як особистостей

 4. Біологічне відтворення суспільства

 5. Надання побутових послуг

 6. Задоволення сексуальних потреб.

 7. Передача соціального статусу членам сім’ї

 8. Матеріальна підтримка неповнолітніх та непрацездатних членів сім’ї

 9. Відповідальність та обов’язки батьків щодо поведінки дітей

 10. Емоційна підтримка, задоволення потреб в особистому щасті


2.Охарактеризуйте сутність родинної соціалізації.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Наведіть приклади де- та ресоціалізації.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Як засвоюються соціальні та гендерні ролі?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Теми презентацій та доповідей:

“Основні проблеми сучасної сім’ї”

“Критерії самостійності сучасної молоді”

“Гендерна соціалізація особистості”ЗВЕРНИ УВАГУ!
Основні зміни в житті підлітків:


 1. Відбуваються важливі фізіологічні зміни: статеве дозрівання; інтенсивне зростання (на 5-8 см на рік), збільшення маси тіла (4-8 кг на рік); перебудовується опорно-руховий апарат (збільшується ступінь окостеніння, наростає м'язова сила). Соціальна та психологічна зрілість дуже часто не встигає за зрілістю фізичною.

 2. Психологічні зрушення (потяг до протилежної статі, посилюється агресивність, схильність до неприборканого ризику тощо).

 3. Прагнення інновацій і творчості; невизнання авторитетів.

 4. Підкреслене прагнення незалежності і самостійності.

 5. Формується паралельна система цінностей: батьки – однолітки.

 6. Змінюється поведінка (від майже повної слухняності до прихованої або явної непокори батькам).

 7. Суперечності між прагненням самостійності і залежністю від думки і поведінки однолітків.

 8. Закінчується формування фундаменту особистості – світогляду.

 9. Усвідомлення свого «Я» відбувається як осмислення свого місця в житті; відбувається постійний пошук моральних орієнтирів.

Психолог Г. Леман проаналізував декілька тисяч видатних відкриттів і дійшов висновку, що найкращі, найбільш оригінальні ідеї та праці були зроблені людьми переважно у 29-30 років:

І.Ньютон відкрив закон тяжіння в 24 роки;

М. Лобачевський неевклідову геометрію в 24;

Д.Менделєєв періодичний закон у 35 років.


ПЕРЕВІР СЕБЕ:

Психологічне діагностування “Типові особливості особистості”

Інструкція:

На кожне питання пропонується два варіанти відповідей. Вам необхідно обрати ту ситуацію, яка вам більше імпонує, і записати літеру, яка визначає дану відповідь. 1. В спілкуванні ви надаєте перевагу: а) декільком близьким друзям б) великій компанії

 2. Які книги вам подобаються більше? а) з цікавим сюжетом б) з розкриттям почуттів

 3. Що ви скоріше можете допустити в роботі? а) спізнення б) помилку

 4. Якщо ви здійснюєте поганий вчинок, то: а) дуже хвилюєтесь б) не надаєте цьому значення

 5. Як ви знаходите спільну мову з людьми? а) швидко і легко б) повільно та обережно

 6. Ви себе вважаєте людиною, яку легко образити? а) так б) ні

 7. Ви здатні сміятися, веселитися від душі? а) так б) ні

 8. Ви себе вважаєте: а) мовчазним б) балакучим

 9. Ви себе вважаєте людиною: а) відкритою б) замкнутою

 10. Ви полюбляєте займатися аналізом своїх переживань? а) так б) ні

 11. Знаходячись в суспільстві ви полюбляєте: а) спілкуватися б) слухати

 12. Ви часто відчуваєте незадоволення собою? а) так б) ні

 13. Вам подобається організовувати певні заходи? а) так б) ні

 14. Ви хотіли б вести особистий щоденник? а) так б) ні

 15. Ви швидко переходите від рішення до виконання? а) так б) ні

 16. Чи легко змінюється ваш настрій? а) так б) ні

 17. Вам подобається переконувати інших? а) так б) ні

 18. Ваші рухи: а) швидкі б) повільні

 19. Чи хвилюєтесь ви за можливі негаразди? а) часто б) іноді

 20. В тяжких ситуаціях ви: а) звертаєтесь за допомогою до друзів б) вирішуєте все самі.

Обробка результатів: Необхідно прослухати показники тесту і записати по 1 балу за питання, які співпадають з вашими відповідями.

Показники тесту: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13а, 14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а.

Кількість отриманих балів порахувати і помножити на 5.

Бали: 0 – 35 – інтроверсія

36 – 65 – амбоверсія66 – 100 – екстраверсія

Інтроверсія («направлений на себе»): мовчазні, мало контактні, зосереджуються на власних переживаннях, важко зав’язують нові знайомства, не люблять ризик, високий рівень тривожності, чуттєві, емоційні, відсутні варіанти виграшу та програшу, низька самооцінка.

Амбоверсія найпоширеніший тип особистості в суспільстві, поєднує риси інтроверта та екстраверта, комунікабельність, контактність, відкритість, чуттєвість, емоційність, лідерство, організаторські якості, позитивна самооцінка, вміння пристосовуватися до нових умов існування.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка