Лабораторна робота №1. «Дослідження взаємодії електризованих тіл»Скачати 118.49 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір118.49 Kb.
Фізика 11 клас. Рівень академічний

(3 год. на тиждень, всього 105 годин)

  1. Електричне поле (11 год)Інструктаж з БЖД Електричне поле. Напруженість електричного поля. Накладання електричних полів.


Електричне поле точкових зарядів.


Провідники в електричному полі.


Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини.


Інструктаж з БЖД Лабораторна робота №1. «Дослідження взаємодії електризованих тіл».


Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля.


Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.


Розв'язування задач.


Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. З'єднання конденсаторів. Використання конденсаторів у техніці.


Енергія електричного поля. Розв'язування задач.


Контрольна робота.
  1. Електричний струм(16 год)Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму.


Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола.


Розв'язування задач.


Інструктаж з БЖД Лабораторна робота 2. «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму».


Електричні кола з послідовним та паралельним з'єднанням провідників.


Розв'язування задач.


Робота і потужність електричного струму. Теплова дія струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.


Розв'язування задач. Самостійна робота.


Електричний струм у різних середовищах та його використання.


Плазма та її властивості.


Електропровідність напівпровідників і її залежність від

зовнішніх факторів. Власна і домішкова провідності напівпровідників.


Електронно-дірковий перехід: його властивості та застосування. Напівпровідниковий діод.


Напівпровідникові прилади та їх застосування.


Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 3. «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом».


Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки

та їх властивості. Електронно-променева трубка.


Контрольна робота.
  1. Електромагнітне поле (16 годин + 2 години з резерву)Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів.


Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.


Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.


Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила

Лоренца.


Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у

магнітному полі. Принцип дії електродвигуна.


Розв'язування задач. Самостійна робота.


Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів.


Інструктаж з БЖД Лабораторна робота №4. «Дослідження магнітних властивостей речовини».


Електромагнітна індукція. Досліди М. Фарадея. Напрям

індукційного струму.


Закон електромагнітної індукції.


Інструктаж з БЖД Лабораторна робота. № 5. «Дослідження явища електромагнітної індукції».


Самоіндукція. ЕРС самоіндукції.


Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.


Змінний струм. Генератор змінного струму.


Діючі значення напруги і сили струму.


Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.


Взаємозв'язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля.


Контрольна робота.
  1. Електромагнітні коливання і хвилі

(14 годин при плані 16 годин)Коливальний рух. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.


Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань.


Частота власних коливань контуру.


Розв'язування задач.


Перетворення енергії в коливальному контурі.


Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.


Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца.


Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі.


Розв'язування задач.


Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.


Принцип дії радіотелефонного зв'язку.


Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв'язок. Супутникове телебачення.


Узагальнення та систематизація знань.


Контрольна робота
  1. Хвильова і квантова оптика (19 годин)Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла.


Відбивання світла. Плоске і сферичне дзеркала.


Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник

заломлення. Повне відбивання.


Розв’язування задач


Лінзи. Побудова зображень за допомогою лінз.


Розв’язування задач


Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування.


Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла.


Інтерференційні картинки в тонких пластинках і плівках. Поняття про голографію.


Дифракція світла. Принцип Гюйгенса — Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої плівки. Дифракційна ґратка.


Інструктаж з БЖД Лабораторна робота. № 6,7. «Спостереження інтерференції та дифракції світла».


Дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Проходження світла крізь призму. Спектроскоп. Поляризація світла.


Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона.


Тиск світла.


Фотоелектричний ефект. Досліди О. Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту.


Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.


Розв’язування задач


Люмінесценція. Квантові генератори. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.


Контрольна робота.
  1. Атомна і ядерна фізика(14 год при плані 15 год)Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.


Квантові постулати Бора. Енергетичні стани атома.


Поглинання та випромінювання світла атомом. Атомні й молекулярні спектри. Рентгенівське випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.


Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 8. «Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини».


Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.


Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра.

Ізотопи. Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер.


Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас.


Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких та поділ важких ядер. Ядерні реакції.


Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика та екологія.


Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період піврозпаду. Закон радіоактивного розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів.


Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.


Елементарні частинки. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.


Інструктаж з БЖД Лабораторна робота. № 9 «Дослідження треків заряджених частинок»


Контрольна робота.
Фізичний практикум(7 год + 1 год з резерву)Інструктаж з БЖД Техніка безпеки при проведенні лабораторного практикуму. Інструктаж по проведенню практикуму. Об'єднання учнів класу у групи.


Інструктаж з БЖД Практична робота №1. «Вимірювання ємності конденсатора».

«Визначення показника заломлення скла»


Інструктаж з БЖД Практична робота № 2. «Вимірювання енергії зарядженого конденсатора».


Інструктаж з БЖД Практична робота № 3. «Визначення довжини світлової хвилі».


Інструктаж з БЖД Практична робота № 4. «Дослідження відбивання та заломлення світла».


Інструктаж з БЖД Практична робота № 4. «Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи»


Інструктаж з БЖД Практична робота № 6. «Вивчення будови дозиметра й

складання радіологічної карти місцевості».


Інструктаж з БЖД Практична робота № 7. «Моделювання радіоактивного розпаду». Практична робота № 8. «Визначення температурного коефіцієнта опору металу».


Фізика і науково-технічний прогрес


Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.


Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.


Узагальнюючий урок


Підсумковий урок

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка