Кваліфікаційна характеристика педагога-організаторСкачати 135.52 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір135.52 Kb.
#10220
Кваліфікаційна характеристика педагога-організатор
(Інформаційний збірник МО України, № 22, 1992 р.)

Посадові обов’язки. Планує і організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в освітніх установах, за місцем проживання. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку. Спільно з педагогічними колективами, колективами установ культури, мистецтва, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об’єднаннями, сім’єю розвиває мережі гуртків, секцій, клубів, об’єднань за інтересами, залучає в них дітей, підлітків. Запрошує до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, пенсіонерів, студентів, батьків. Здійснює зв’язок педагогічного колективу освітньої установи з дитячими, юнацькими, молодіжними об’єднаннями, організаціями. Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками. Надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам. Бере участь в організації літнього відпочинку і оздоровлення учнів, вихованців в освітніх установах, за місцем проживання. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики. Поважає гідність учнів, вихованців, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам. Пропагує здоровий спосіб життя. Контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу. постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Повинен знати основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення; цілі, принципи, зміст, особливості навчально-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї, за місцем проживання, в дитячих, підліткових, молодіжних об’єднаннях, угрупованнях тощо; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних спільнот, рухів, організацій. Їх роль, місце у становленні особистості дитини; ефективні форми і методи навчання та виховання, засади організації дитячого, молодіжного дозвілля, спілкування; соціально-економічні, культурні, екологічні, інші умови, нормативне забезпечення навчально-виховного процесу; Закон України “Про освіту”, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, основи трудового законодавства, правила охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху, пожежної безпеки; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Повинен вміти ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній педагогічній діяльності.


Кваліфікаційні вимоги


Педагог-організатор вищої категорії має вище педагогічну освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації позаурочної навчально-виховної роботи, забезпечує результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років, при наявності вченого ступеня, звання – 3 роки.

Педагог-організатор І категорії має вищу педагогічну, гуманітарну освіту, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами організації позаурочної навчально-виховної роботи, досяг результативності, якості педагогічної праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років, при наявності вченого ступеня, звання – 1 рік.

Педагог-організатор ІІ категорії має вищу педагогічну, гуманітарну, як виняток, іншу вищу освіту, проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми і методи позаурочної навчально-виховної роботи, працює продуктивно, відзначається загальною культурою, високим моральними якостями. Стаж педагогічної роботи – не менше 1 року.

Педагог-організатор має вищу або середню спеціальну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні до організації позаурочної навчально-виховної роботи, задовольняє загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Орієнтовні посадові обов’язки педагога-організатора


(Інструктивно-методичний лист МО України)
(Інформаційний збірник МО України, № 23, 1992 р.)

 

Педагог-організатор по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями здійснює зв’язок, взаємодію педагогічного колективу з дитячими та юнацькими організаціями в школі, сприяє розвитку у школярів самодіяльності, навичок самоврядування, утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності загальнолюдських цінностей.Педагог-організатор по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями здійснює зв’язок з педагогічним колективом, батьками, зацікавленими організаціями та відомствами:
1) координує діяльність дитячих та юнацьких організацій в школі та поза нею, надає допомогу в організації їх роботи, співпрацює з органами учнівського самоврядування;
2) надає допомогу в проведенні організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, організації дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;
3) сприяє впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, рідного танцю, пісні, музики;
4) організує учнівські об’єднання і доброчинні заходи, спрямовані на виховання милосердя, доброти, людяності та гуманності;
5) залучає дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей;
6) бере участь в організації літнього відпочинку школярів: у створенні оздоровчих таборів різних типів, залученні до них в першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей;
7) приділяє особливу увагу розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;
8) вивчає нові форми і методи виховної роботи, творчо використовує їх у своїй роботі;
9) надає допомогу класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, сприяє змістовні організації відпочинку та дозвілля.

 

Основні форми виховної роботи в школі

1.     Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, “філософський стіл”, “відкрита кафедра”, інтелектуальні аукціони, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, “жива газета”, створення книг, альманахів).

2.     Діяльнісно-практичні групові (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади).

3.     Інтегративні (шкільні клуби, КВК, фестивалі, асамблеї з проблем традицій, культури, політики і права, гуртки).

4.     Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування).

5.     Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо).

6.     Наочні (шкільні музеї, кімнати і зали, галереї, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо).

 

Основні напрями діяльності педагога-організатора

1.     Основні завдання та зміст діяльності педагога-організатора.

¨     Пріоритетні напрями виховної роботи в національній школі і зміст та завдання педагога-організатора в їх реалізації.

¨     Діяльність педагога-організатора по утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності вселюдських цінностей.

¨     Діяльність педагога-організатора з координації функціонування дитячих та юнацьких громадських організацій у школі та поза нею, наданню допомоги в організації їх роботи.

¨     Співпраця педагога-організатора з органами учнівського самоврядування.

¨     Надання допомоги в проведенні культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях, організація дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання.

¨     Прилучення школярів до народних традицій, звичаїв, обрядів, свят.

¨     Організація учнівських об’єднань і доброчинних заходів, спрямованих на виховання загальнолюдських цінностей.

¨     Залучення дітей і підлітків до позаурочної і позашкільної роботи та за місцем проживання.

¨     Робота з дітьми з нестандартною поведінкою.

¨     Організація літнього відпочинку школярів, дозвілля молодших школярів.

¨     Впровадження нових виховних технологій, інноваційних підходів до виховної роботи.

2.     Наукові основи теорії та методики виховання.

¨     Впровадження сучасних технологій виховання в педагогічні діяльності.

¨     Моделі виховних систем нового типу.

¨     Педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.

¨     Використання в навчально-виховних закладах новітніх світових технологій з проблем виховання.

¨     Завдання та пріоритетні напрями національного виховання у відповідності з державними національними програмами освіти.

¨     Діяльність педколективів у створенні української національної системи виховання.

¨     Діяльність педагога-організатора щодо реалізації концепції національного виховання.

¨     Шляхи та засоби відродження народних традицій, звичаїв, обрядів.

3.     Планування роботи педагога-організатора.

¨     Основні вимоги до плану: доцільність форм і методів, забезпечення послідовності, систематичності і наступності у вихованні, реальність та узгодженість у плануванні роботи.

¨     Методика збору необхідної для планування інформації, відбір змісту. Форм і методів реалізації поставлених завдань.

¨     Координація плану роботи педагога-організатора з планами дитячих організацій.

¨     Особливості особистого тижневого планування педагога-організатора.

4.     Наукова організація праці педагога-організатора.

¨     Зміст та сутність поняття наукова організація праці. Шляхи раціонального режиму дня педагога-організатора.

¨     Оптимізація техніки особистої праці педагога-організатора.

¨     Проектування методів і прийомів праці.

¨     Удосконалення умов праці.

¨     Методика визначення і оцінки ефективності організації праці педагога-організатора і її зв’язок з розвитком творчості педагога-організатора.

5.     Теоретики-методологічні принципи створення та організації діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, рухів, об’єднань. Проблеми та досвід їх функціонування.

¨     Правові та організаційні основи створення і функціонування дитячих та юнацьких громадських організацій.

¨     Основні закономірності розвитку дитячих та юнацьких громадських організацій, рухів в умовах демократизації і гуманізації сучасного суспільства.

¨     Мотиви формування дитячих і юнацьких в Україні та Житомирщині; мета, завдання, програмні орієнтири та характер їх діяльності; структура, традиції, символи та ритуали.

¨     Стимулювання активності та самодіяльності дитячих та юнацьких громадських організацій.

¨     Діяльність педагога-організатора з координації виховних впливів школи і дитячих та юнацьких громадських організацій; забезпечення їх життєдіяльності .

¨     Проблеми та досвід функціонування дитячих та юнацьких організацій на Житомирщині.

6.     Демократизація та гуманізація шкільного життя. Діяльність педагога-організатора у залученні школярів до активного організаторського шкільного життя.

¨     Прогнозування розвитку учнівського колективу.

¨     Визначення виховної мети і завдань учнівського самоврядування.

¨     Планування та розробка основних напрямів діяльності учнівського самоврядування.

¨     Організація, збір та узагальнення пропозицій учнів, учителів та батьків щодо перспектив роботи учнівського колективу у визначенні змісту позаурочної діяльності учнів.

¨     Планування гурткової та клубної роботи за інтересами, загально шкільних заходів, змісту роботи з питань організації учнівського колективу.

7.     Співпраця педагога-організатора з батьківською громадськістю.

¨     Засади, принципи та підходи до співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю в системі національного виховання учнівської молоді.

¨     Форми та засоби співпраці педагога-організатора з батьками у залученні дітей в дитячі об’єднання та організми забезпечення їх функціонування.

¨     Засоби координації виховних впливів педагога-організатора з батьківською громадськістю.

¨     Методика співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю.

¨     Співпраці педагога-організатора з батьками, дітей, схильних до правопорушень.

¨     Резерви удосконалення співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю.

8.     Концепція естетичного виховання школярів. Роль педагога-організатора в її реалізації.

¨     Місце і роль естетичного виховання в системі національного виховання.

¨     Естетичне виховання і формування духовності школярів.

¨     Засоби прилучення школярів до надбань світової та вітчизняної культури.

¨     Мета і зміст естетичного виховання учнівської молоді.

¨     Нові підходи до естетичного виховання .

¨     Принципи естетичного виховання, засоби їх реалізації.

¨     Форми та види естетичного виховання, засоби формування у школярів естетичної культури, смаків і почуттів.

¨     Місце і роль в цьому процесі педагога-організатора.

9.     Організація ігрової діяльності школярів.

¨     Значення гри в житті дитини.

¨     Зміст та структура ігор.

¨     Види ігрової діяльності.

¨     Пізнавальні та інтелектуальні ігри, творчі та рольові, рухливі та спортивні.

¨     Форми ігрової діяльності.

¨     Народні ігри, ігри-вікторини, ігри на місцевості, вечір ігор та сюрпризів, веселі старти.

¨     Вимоги до підготовки та проведення ігор.

¨     Врахування вікових особливостей дітей в організації ігрової діяльності.

¨     Ігри в приміщенні, музичні ігри під час масовок.

¨     Рухливі ігри на повітрі.

10.                       Організація краєзнавчої пошукової роботи. Організаторська діяльність педагога-організатора з краєзнавства.

¨     Формування національної свідомості та самосвідомості учнівської молоді засобами краєзнавства, прилучення школярів до історії та культури рідного народу, його традицій у мистецтві, побуті, звичаях, національному одязі і художніх ремеслах.

¨     Наукова і науково-дослідницька колективна та індивідуальна роботи з архівними краєзнавчими матеріалами.

¨     Спільна діяльність педагога-організатора з вчителями та батьками з організації краєзнавчої пошукової роботи.

¨     Напрямки краєзнавчої пошукової роботи.

¨     Збір матеріалів, їх класифікація та обробка.

¨     Форми активнотворчої краєзнавчої патріотичної діяльності, робота пошукових груп.

¨     Краєзнавчо-пропагандистська діяльність у колективах ровесників, молодих школярів, населення мікрорайону школи.

11.                       Робота педагога-організатора з дітьми з нестандартною поведінкою та профілактика правопорушень серед неповнолітніх.

¨     Місце і роль правовиховної роботи в системі національного виховання учнівської молоді.

¨     Сутність вихованості, невихованості і важковиховуваності.

¨     Чинники, що зумовлюють важковиховуваність дитини.

¨     Педагогічний арсенал спілкування з такою категорією дітей.

¨     Соціально-педагогічна підтримка дітей, схильних до правопорушень.

¨     Форми, засоби та методи профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

¨     Антитютюнова та антиалкогольна пропаганда серед неповнолітніх.

¨     Профілактика наркоманії серед учнівської молоді.

¨     Індивідуальна робота з важкими підлітками.

12.                       Діяльність педагога-організатора у формуванні національної самосвідомості школярів, вихованні їх громадянських якостей.

¨     Теоретичні і педагогічно-психологічні чинники формування національної свідомості школярів як основа становлення їх громадянської зрілості.

¨     Самосвідомість у структурі особистості школяра.

¨     Сутність, структура та функції самосвідомості.

¨     Формування національного менталітету.

¨     Вплив процесу національного державотворення та виховання у школярів патріотичних почуттів до рідної Вітчизни, народу.

¨     Підвищення мовної культури школярів, оволодіння українською мовою, яка є державною.

¨     Фундаментальні принципи формування рис громадянина України.

¨     Пріоритетні напрями формування громадянської зрілості учнівської молоді.

¨     Місце і роль в їх реалізації педагога-організатора.

13.                       Методика організації творчої діяльності школярів у позаурочний час.

¨     Теоретично-методичні положення про засоби організації навчальної діяльності школярів.

¨     Загальна характеристика методики організації позаурочної діяльності школярів.

¨     Ознайомлення з досвідом роботи з питань організації навчальної діяльності школярів.

¨     Проведення творчих справ навчально-пізнавального характеру в аудиторії.

¨     Захист проекту трудової та спортивно-оздоровчої творчої справи.

14.                       Індивідуально-творчо робота.

¨     Розробка моделей планування роботи педагога-організатора, структури та змісту діяльності органів учнівського самоврядування.

¨     Розробка моделей проведення колективних творчих справ, свят народознавчого характеру, інших форм організації дозвілля.¨     Вироблення рекомендацій.
Каталог: fr
fr -> Ілона Тивонюк педагогічна діяльність вчителя як основна складова професійної компетентності майбутнього освітянина
fr -> Реферат з педагогіки на тему Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога Виконав: студент 52 групи
fr -> Жужуленко Наталія Петрівна Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ікт
fr -> «Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Шляхи формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі
fr -> Олена Фурман проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> «Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички»

Скачати 135.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка