Кузьменко О. М. к е. н, доцент двнз кнеу ім. Вадима Гетьмана, Україна Olena KuzmenkoДата конвертації27.04.2016
Розмір34 Kb.

Кузьменко О.М.

к.е.н, доцент

ДВНЗ «КНЕУ ім.Вадима Гетьмана, Україна


Olena Kuzmenko

PhD, Associate Professor,

Kyiv National Economic University named after V. Getman, Ukraine


СУЧАСНА ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА


MODERN PRACTICE OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY FUNCTIONING

Наведено стислий зміст практичної ситуація, яка склалася на вітчизняному підприємстві і суттєво знижує рівень його економічної безпеки. Визначено, що вона типова і виникла за наслідками негативного впливу зовнішнього середовища.

The brief content of the situation on the domestic enterprise that significantly reduces its economic security is given. It was determined that it is typical and arose as the result of negative influence of external environment.

Сьогодні перед фахівцями підприємств - економістами, менеджерами і юристами виникло завдання перегляду існуючих принципів і підходів до управління економічною безпекою та їх вдосконалення з урахуванням нових вимог, які висуває нестабільне зовнішнє середовище.

У сучасних наукових дослідженнях економічна безпека розглядається як можливість підприємства захистити себе від загроз зовнішнього середовища. Так, Козаченко Г.В., Пономарьов В.П. розглядають економічну безпеку підприємства „як гармонізацію в часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів зовнішнього середовища, що діють поза межами підприємства” [1]. Економічна безпека підприємства — це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) [2].

Причини появи загроз можуть бути різними, але, як свідчить вітчизняний досвід, найбільш суттєвою є неузгодження інтересів підприємства з постачальниками.

В якості приклада цікаво розглянути реальну господарську ситуацію яка склалася між ТОВ «Регіон-ЕС» і ПрАТ «ККЗ»ЦЕНТРОКУЗ» під час поставки елемента металокерамічного ЕМК 100.172.00. Сутність якої пролягає у наступному. Між ПрАТ «Кіровський ковальський завод «Центрокуз» та ТОВ «Регіон-ЕС» було укладено договір за умовами якого останній узяв на себе обов'язок виготовити і передати у власність елемент металокерамічний ЕМК 100.172.00, що в подальшому повинен був використовуватися для виготовлення поглинальних апаратів автозчепних пристроїв.

ПрАТ «ККЗ «ЦЕНТРОКУЗ» платіжним дорученням перерахував ТОВ «Регіон-ЕС» 50% вартості продукції, а той у свою чергу надав металокерамічний елемент. При прийманні продукції на складі підприємства було встановлено, що металокерамічний елемент мав невідповідності по технічним характеристикам і його належить повернути ТОВ «Регіон-ЕС» для заміни на годний. Але і в другий раз наданий металокерамічний елемент виявився таким, що не відповідають вимогам технічної документації.

Служба економічної безпеки ПрАТ «ККЗ «ЦЕНТРОКУЗ» звернулась до керівництва ТОВ «Регіон-ЕС» з пропозицією прийняти свою продукцію і повернути сплачені кошти, але ТОВ «Регіон-ЕС» відмовилося, обіцяючи замінити продукцію на якісну, яка відповідатиме усім вимогам нормативно-технічної документації. Процес очікування затягнувся на два роки.

Отже, на підприємстві ПрАТ «ККЗ «ЦЕНТРОКУЗ» склалася типова практична ситуація, яка суттєво знижує рівень економічної безпеки підприємства, яку можна підвищити тільки шляхом судового слідства задля повернення грошей.

Проведений аналіз реальної господарчої ситуації свідчить, що на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні активно постають несприятливі умови для безпечної діяльності підприємств. Це зумовлює потребу в постійному аналізі зовнішнього середовищ підприємства з метою виявлення тих, суб’єктів, явищ і тенденцій, які мають суттєвий вплив на ефективне функціонування підприємства, тобто на його економічну безпеку. Проблема забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах підвищення ступеня невизначеності зовнішнього середовища є одним з пріоритетів у подальших наукових дослідженнях багатьох вчених і практиків України.
Література:

1. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: [монография] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. - К.: Либра, 2003. - 280 с.2. Новікова О. Ф. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: [монографія] / О. Ф. Новікова, Р. В. Покотиленко. – Донецьк: НАН України. Ін-т економіки промисловості, 2006. – 408 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка