Курс лекцій для студентів спеціальності 03050901, 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістівСторінка1/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.26 Mb.
#10626
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________________С.В. Іванов

(підпис)

«___» __________________ 20 р.


Т.Ю. РЕДЗЮК, С.Ю. СКОМОРОХОВАОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ
КУРС ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»

денної та заочної форм навчання,

в тому числі перепідготовка спеціалістівВсі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам


Підпис(и) автора(ів)_____________

«____» __________________ 2014р.
СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

обліку і аудиту

Протокол №3

від 03.10.2014 р.

Реєстраційний номер

електронного курсу лекцій у НМВ

49.55-28.10.2014


КИЇВ НУХТ 2014

Організація обліку [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч., в тому числі перепідготовка спеціалістів. / Т.Ю. Редзюк, С.Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2014. – 75 с.

Рецензент Н.І. Беренда, канд.екон. наук, доцент
Т.Ю. РЕДЗЮК

С.Ю. СКОМОРОХОВАПодано в авторській редакції

© Т.Ю. Редзюк,

© С.Ю. Скоморохова , 2014

© НУХТ, 2014

ЗМІСТ


стор

Тема 1. Методологічні засади організації бухгалтерського обліку…


5

1.1. Організація підприємницької діяльності………………………

1.2. Підприємство як структурна одиниця бізнесу………………….

1.3. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання та значення………………………………………………………………………


5

5
9

Тема 2 . Організація облікової політики підприємства………………..


2.1. Формування облікової політики……………………………….

2.2. Порядок розроблення робочого плану рахунків……………….

2.3. Форми ведення бухгалтерського обліку…………………………


10

11

1212

Тема 3. Організація діловодства, документування та документообігу

3.1. Поняття діловодства та документування……………………….

3.2. Організація документування господарських операцій………….


3.3. Організація документообігу……………………………………..

13

13

1415

Тема 4. Організація роботи облікового апарату…………………………


4.1. Призначення та функції бухгалтерії……………………………..

4.2. Побудова структури облікового апарату………………………..

4.3. Відповідальність бухгалтера……………………………………...


17

17

1819

Тема 5. Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань……………………………………………………………………


5.1. Організація обліку власного капіталу…………………………….

5.2. Організація бухгалтерського обліку статутного капіталу………

5.3. Організація бухгалтерського обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу………………………….

5.4. Організація обліку забезпечення зобов’язань…………………..


21

2122
23

24

Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ……….


6.1. Організація обліку основних засобів…………………………….

6.2. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів…

6.3. Організація обліку нематеріальних активів……………………...


25

25

2627

Тема 7. Організація обліку запасів………………………………………..


7.1. Організація обліку надходження, зберігання та вибуття запасів………………………………………………………………………….

7.2. Організація контролю за збереженням запасів…………………28
28

30

Тема 8. Організація обліку грошових коштів та розрахункових операцій………………………………………………………………………

33


8.1. Організація обліку грошових коштів…………………………….

8.2. Організація обліку дебіторської заборгованості………………...

8.3. Організація обліку зобов’язань…………………………………..


33

35

37


Тема 9. Організація обліку праці та її оплати …………………………..


9.1. Організація обліку оплати праці…………………………………

39

39


9.2. Організація бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати……………………………………………………………….

42

Тема 10. Організація обліку витрат виробництва і витрат діяльності.


10.1. Організація обліку витрат виробництва………………………..

10.2. Організація обліку витрат діяльності…………………………...44

44

46Тема 11. Організація обліку доходів і результатів діяльності підприємства…………………………………………………………………

48


Тема 12. Організація складання та надання фінансової звітності…….

51

Каталог: literatura
literatura -> Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
literatura -> Литература Волкова Г. А. Логопедическая ритмика -м детство-Пресс, 2010 г. 352 с
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент»
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент»
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів
literatura -> Методичні рекомендації до практичних занять для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання
literatura -> Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
literatura -> Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка