Культура кочових та осілих племен на українських землях у V тис до ери – ІСкачати 96.78 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір96.78 Kb.
Семінарські заняття з історії української культури
Тема 1

Культура кочових та осілих племен на українських землях

у V тис. до. ери – ІV ст. на ери.

 1. Трипільська культура: а) господарські заняття населення; б) вірування трипільців; в) проблема виникнення та зникнення протоміст.

 2. Україна в епоху скіфського домінування у Північному Причорномор’ї (VІ ст. до. н. ери – ІІІ ст. до. ери): а) етнічний склад населення Скіфії; б) господарські заняття населення (скотарство, землеробство, ремісництво); в) вірування та звичаї; г) розвиток мистецтва.

 3. Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї: а) господарські заняття населення; б) вірування та звичаї; в) розвиток мистецтва.

Література

 1. Бонгард-Левин Г.М. От Скифии до Индии. / Г.М. Бонгард – Левин. –М.: Мысль, 1974. – 124 с.

 2. Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / Відейко М.Ю. – К.: Наш час, 2007.- 296 с.

 3. Давня історія України / Авт. кол.: П.П. Толочко (кер. авт. кол.), Д.Н. Козак, С.Д. Крижицький. – К.: «Либідь», 1995. – Кн.1.

 4. Київський музей історичних коштовностей / авт. упор. О.Д. Гоніна.- К.: Мистецтво, 1974.

 5. Мозолевський Б.М. Скіфський степ. – К.: Наукова думка, 1983.- 197, [3] с

 6. Степовик Д. Скарби України / Дмитро Степовик.- К.: Веселка, 1990. – 192 с.

 7. Телєгін Д.Я. Вартові тисячоліть. – К.: Наукова думка, 1991. – 80 с.


Тема 2

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (Х-ХІV ст.)

 1. Християнство як духовне підгрунття культури Київської Русі (Х-ХІІ ст.):

а) Освіта.

б) Наукові знання (історичні, географічні, біологічні).

в) Перекладна та вітчизняна література.

г) Розвиток архітектури (храмове будівництво) та скульптури.

д) Образотворче мистецтво (іконопис, фресковий живопис, написання мініатюр).

2. Культура Галицько-Волинського князівства:

а) Романські впливи у архітектурі та скульптурі (ХІІІ – сер. ХІV ст.).

б) Нові мотиви в іконописі (ХІІІ – сер. ХІV ст.).

Література


 1. Давня історія України / Авт. кол.: П.П. Толочко (кер. авт. кол.), Д.Н. Козак, С.Д. Крижицький. – К.: «Либідь», 1995. – Кн.1 – 2.

 2. Історія української культури / Під. ред. І. Крип’якевича. – К.: АТ Обереги, 1993. – 519 с.

 3. Полонська – Василенко Н. Історія України. / Наталя Полонська-Василенко – К.: Либідь, 1993. – Т.1, Т.2.

 4. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

 5. Степовик Д. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. / Дмитро Степовик. – К.: «Мистецтво», 1983. – 190 с.

 6. Толочко П. Київська Русь. / П. Толочко – К.: Абрис, 1996. – С. 307 -329.

 7. Українське мистецтво / [Д.П. Крвавич, В.А. Овсієнко, С.О. Черепанова].- У 3-х ч.- Львів: Світ, 2003-2005.

 8. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 9. Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

 10. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2005. -584 с.


Тема 3

Культурний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського (ХІV поч. ХVІІ ст.)

 1. Культурний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського (Олельковицький ренесанс ХV ст.).

 2. Культурний розвиток українських земель у складі Королівства Польського (участь учених українського походження у ренесансному русі кінця ХV – сер. ХVІ ст.).

 3. Особливості розвитку української культури у Речі Посполитій:

а) Освіта (Острозька академія, єзуїтські колегіуми, братські школи).

б) Посилення міжконфесійного протистояння та виникнення полемічної літератури.

в) Друкарство.

4. Архітектура та образотворче мистецтво під впливом готики й Ренесансу (ХІV – поч. ХVІІ ст.)


Література

 1. Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт. кол.: О. Дзюба, М. Довбищенко. – К.: Україна, 1997. – 272 с.

 2. Історія української культури / Під. ред. І. Крип’якевича. – К.: АТ Обереги, 1993. – 519 с.

 3. Історія української культури / П. Толочка (гол. ред. кол.). – К., 2001. – Т.2.

 4. Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. – Львів: Світ, 1993. – 176 с.

 5. Полонська – Василенко Н. Історія України. / Наталя Полонська-Василенко – К.: Либідь, 1993. – Т.1, Т.2.

 6. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

 7. Степовик Д. Скарби України / Дмитро Степовик.- К.: Веселка, 1990. – 1992 с.

 8. Українське мистецтво / [Д.П. Крвавич, В.А. Овсієнко, С.О. Черепанова].- У 3-х ч.- Львів: Світ, 2003-2005.

 9. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 10. Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

 11. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2005. -584 с.


Тема 4.

Культурний розвиток українських земель в епоху українського бароко (1648 – сер. ХVІІІ ст.).

 1. Києво-Могилянський колегіум (академія) та його роль у культурному розвитку української та слов’янської культури.

 1. Українська барокова архітектура.

 2. Українська барокова музика.

 3. Українська барокова література.

 4. Український бароковий іконопис, живопис та граверство.

Література

 1. Історія української культури / Під. ред. І. Крип’якевича. – К.: АТ Обереги, 1993. – 519 с.

 2. Полонська – Василенко Н. Історія України. / Наталя Полонська-Василенко – К.: Либідь, 1993. – Т.1, Т.2.

 3. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

 4. Українське мистецтво / [Д.П. Крвавич, В.А. Овсієнко, С.О. Черепанова].- У 3-х ч.- Львів: Світ, 2003-2005.

 5. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 6. Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

 7. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2005. -584 с.


Тема 5

Культурний розвиток українських земель у другій пол. ХVІІІ – пер. пол. ХІХ ст. (епоха класицизму та романтизму)

 1. Суперечливий характер розвитку української культури:

а. «Розмивання» та інтеграція української культури до російського загальноімперського духовного простору (живопис; музика; література; скульптура та архітектура).

б. Початок українського національного відродження останньої третини ХVІІІ – пер. пол. ХІХ ст. Епоха Просвітництва та романтизму. 1. Т. Г. Шевченко як художник та поет

Література 1. Історія української культури / Під. ред. І. Крип’якевича. – К.: АТ Обереги, 1993. – 519 с.

 2. Коваленская Н.К. История русского искусства ХVІІІ века / Н.К. Коваленская. – М.-Л.: «Искусство», 1940. - 260 с.

 3. Маланюк Є. Книга спостережень. / Є. Маланюк - К.: АТІКА, 1995. – 236 с.

 4. Полонська – Василенко Н. Історія України. / Наталя Полонська-Василенко – К.: Либідь, 1993. – Т.1, Т.2.

 5. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

 6. Рубан В. Український портретний живопис пер. пол. ХІХ ст./ В. В. Рубан – К.: Наукова думка, 1984. – 371с.

 7. Русское искусство. Очерки жизни и творчества художников ХVІІІ века / Под. ред. А.И. Леонова. –М.: Искусство, 1952. – 395 с.

 8. Степовик Д. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. / Дмитро Степовик. – К.: «Мистецтво», 1983. – 190 с.

 9. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 10. Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.


Тема 6

Культурний розвиток українських земель 2-ої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.).

 1. Формування українознавчих наукових студій в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст. НТШ, Київський, Харківський університети.

 2. Дискримінація української культури у результаті прийняття Емського указу та Валуєвського циркуляру.

 3. Становлення українського театру в підросійській Україні (остання третина ХІХ – поч. ХХ ст.).

 4. Традиція та модерн в українському живописі та архітектурі останньої третини ХІХ – поч. ХХ ст.

Література

 1. Історія української культури / Під. ред. І. Крип’якевича. – К.: АТ Обереги, 1993. – 519 с.

 2. Геогрій Нарбут / Авт. упор. П.О. Білецький.- К.: Мистецтво, 1983. – 119 с.

 3. Митці України. Енциклопедичний довідник. / За ред. А.Р.  Кудрицького. – К.: УЕ, 1992. – 348 с.

 4. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво 2-ої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / В.В, Лобановський, П.І, Говдя.- К.: Мистецтво, 1989.- 206 с.

 5. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

 6. Скаченко В. Нарбутівка та Нарбут / Володимир Скаченко. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1998. – 104 с.

 7. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 8. Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.


Тема 7

Розвиток української культури

у 1920-1930-х рр.

 1. Політика коренізації та її вплив на розвиток культури в Радянській Україні.

 2. Українська культура між традицією та модерном:

а) література (1920 – поч. 1930-х рр.). Мистецькі об’єднання.

б) образотворче мистецтво (архітектура, живопис, скульптура) 1920-1930-х рр.

в) театр та кінематограф.

Література 1. Культурне будівництво в Українській РСР. Збірник документів. 1917 -1941 рр. –К., 1959. – 888 с.

 2. Історія української культури / Під. ред. І. Крип’якевича. – К.: АТ Обереги, 1993. – 519 с.

 3. Павлов В.П. Українське радянське мистецтво 1920-1930-х рр. / В.П. Павлов. – К.: Мистецтво, 1983.- 191 с.

 4. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

 5. Розвиток української культури за радянської влади / ред. кол. П.П. Гудзенко. – К., 1967. – 368 с.

 6. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 7. Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

 8. Українська радянська графіка. – К.: «Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літ-ри УРСР», 195 с.

 9. Українське радянське образотворче мистецтво та архітектура. 1917 – 1987. Альбом. / Авт. упоряд. Юрій Бєліченко, Сергій Кілесса.- К.: Мистецтво, 344 с.


Тема 8

Розвиток української культури у 1950-1991 рр.

 1. Україна між ХХ з’їздом та перебудовою:

а) Українська література в епоху «відлиги» та «застою»;

б) політика русифікації в науці, освіті, культурі.

2 Модернізація соціосфери (житло, побут, мода, стиль життя) у 1950 – 1991 рр.

3. Досягнення української академічної науки (гуманітарні та природничо-математичні науки).

4. Український кінематограф (Ю. Іллєнко, І. Миколайчук, С. Параджанов).

5.Український живопис між «соцреалізмом» та народним розписом (М. Дерегус, К. Білокур).6.Розвиток українського побутово-ужиткового мистецтва (килимарство, гончарство, склоробне виробництво)

Література

 1. Гирич Я. М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гирич Ярослав Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. – 17 с.

 2. Декоративное стекло в Советской архитектуре. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – 239 с.

 3. Декоративно-прикладное искусство Украинской ССР. 1970- нач. 1980-х гг. / автор. вступ. стат. Н.И. Велигодская, Л.Е. Жоголь. – М.: «Советский художник», 1986. – 191 с.

 4. Історія академії наук УРСР. У 2-х книгах. – К., 1967. – Кн.2. – 726 с.

 5. Катерина Білокур / автор вступ. стат. Н. Розсошинська, О. Федорчук –К.: Спалах, 2001. – 127 с.

 6. Катерина Василівна Білокур / Вступ. стат. В. Ногай. – К.: «Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літ-ри УРСР», 1959. – 15 с.

 7. Лук'янець, Олексій Анастасович. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.історичних наук. Спец.07.00.01 - історія України / О. А. Лук'янець ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2012. - 16 с. -

 8. М. Дерегус / автор. перед. Та упор. Г.Н. Логвин.-К.: «Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літ-ри УРСР»-, 1963.

 9. Павлов В.П. Українське радянське мистецтво 1920-1930-х рр. / В.П. Павлов. – К.: Мистецтво, 1983.- 191 с.

 10. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

 11. Розвиток української культури за радянської влади / ред. кол. П.П. Гудзенко. – К., 1967. – 368 с.

 12. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 13. Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

 14. Українська радянська графіка. – К.: «Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літ-ри УРСР», 195 с.

 15. Українське радянське образотворче мистецтво та архітектура. 1917 – 1987. Альбом. / Авт. упоряд. Юрій Бєліченко, Сергій Кілесса.- К.: Мистецтво, 344 с.


Тема 9.

Розвиток української культури у 1991-2010-х рр.

 1. Культурні процеси у незележній Україні.

 2. Здобутки та втрати української академічної науки.

 3. Українське кіно та театр. Б. Ступка.

 4. Український живопис.

 5. Українська архітектура.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка