Культура ділового мовлення. Лист. АдресаСкачати 130.65 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір130.65 Kb.
Методична розробка уроку

з української мови у 5 класі на тему

«Культура ділового мовлення. Лист. Адреса»

Хромова Наталія Василівна,

учитель української мови і літератури

Гвардійської загальноосвітньої школи

Новомосковського району

Дніпропетровської області

С. Гвардійське

ТЕМА: РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ЛИСТ. АДРЕСА

МЕТА: ознайомити учнів із правилами написання листів, підписування конвертів, формування вміння та навичок правильно визначати зміст та композицію листа, вибирати потрібні слова і словосполучення, правильно писати адресу на конверті, виховувати мовленнєву культуру учнів.

ТИП УРОКУ: урок розвитку зв'язного мовлення.

ОБЛАДНАННЯ: підручник, конверти, кросворди, зразки листів.

X I Д УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

1.СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Для того, щоб дізнатися, яка тема нашого уроку, треба відгадати ці

кросворди.
Л
И


С
Т
  1. Стиль мовлення ( діловий)

  2. Наука, що вивчає стилі мовлення (стилістика )

  3. Тип мовлення (опис )

  4. Група речень, що об'єднані між собою темою, головною думкою та граматично (текст)


А
Д
Р

Е


С

А1. Вид усної народної творчості ( казка )

2. Влучне, образне запитання, у якому натякається на відповідь ( загадка )

3. Діюча особа в казці « Мудра дівчина («Маруся»)

4. Казка Василя Короліва-Старого («Потерчата» )

5. Кількість віршованих рядків, виділених у групу ( строфа )

6. Казка Івана Липи ( «Близнята» )

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

1. Учні записують у зошитах тему уроку.
III. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

1. СЛОВО ВЧИТЕЛЯ:

- Як ви думаєте, у наш час, коли є телефони, інтернет, чи треба вміти писати листи ?

- Перед вами жовті і блакитні конверти. Що символізують ці кольори ? У цих конвертах - завдання.

2. РОБОТА В ГРУПАХ.

Прочитавши текст на сторінці 112, дайте відповіді на запитання, які знаходяться у жовтих конвертах.

Запитання для 1 групи:що таке лист, листування ? Запитання для 2 групи: що означає вміння писати листи ? Запитання для 3 групи:розкажіть про ділове листування та особові листи. Запитання для 4 групи:зробіть рецензію на відповіді учнів. Мовчки прочитайте текст вправи № 202, дайте відповідь на питання:

- кому адресований цей лист ?

- про що розповідається у ньому ?
ВИСНОВОК : чи відповідає лист тим вимогам, про які ви прочитали у попередній вправі ?
3. СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.
Існують основні загальноприйняті правила листування :

- вчасно відповідати на лист,

- писати ввічливо, з повагою до адресата, адже в листі виявляється характер людини, її вихованість.
4. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ.
Перед вами на аркушах вірш, прочитайте його за ролями.
Писав із табора Василько :

« Нових у мене друзів стілки !

Я, мамо, добре відпочився !

І опилсинів тут наївся.

І накупався, як ніколи...

Пеши. Вітаєм. Я й Мекола»


А мама так йому писала :

« Без тебе дома скучно стало...

Але тобі на користь море.

І ми зустрінемося скоро.

Ти молодець, що «відпочився», -

Коли б ще й грамоти навчився !»


- Які помилки ви побачили ?

- Чи приємно було б вам одержати такого листа ?


5. РОБОТА В ГРУПАХ.
Завдання в блакитних конвертах : визначте, який там лист приватний чи службовий ( Діти радяться, висловлюють свою думку )
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
6. УЧИТЕЛЬ : Запишіть у зошити :

АУДІЮВАННЯ ЛИСТА

( Учитель читає листа )

Добрий день , Оленко !

Скоро закінчується навчальний рік. Хочу поділитися своїми успіхами. Я вчуся добре, з багатьох предметів маю 10, 12 балів.

У мене є подруга Оксана. Вона дуже хороша дівчинка, але трохи відстає у навчанні, особливо з математики. Я намагаюся допомагати їй.

У вільний час ми читаємо книжки, вишиваємо, допомагаємо моїй бабусі по господарству. Наші вишивки завоювали перше місце на шкільній виставці.

На літніх канікулах, у липні, я поїду до оздоровчого табору «Лелека». Пиши, Оленко, про себе. Коли приїдеш до нас? Бажаю тобі успіхів. До побачення. 15 травня 2005 р. Марійка


Завдання: виберіть правильну відповідь.

1. До кого звертається автор листа?

а) до Оксани, б) до Олесі, в) до Оленки, г) до Ольги.

2. Які бали одержує автор листа?

а) 4-6, б) 7-9, в) 10-12.

3. Як звати подругу автора листа, про яку вона пише?

а) Орися, б) Оленка, в) Оксана, г) Ольга.

4. З якого предмета відстає подруга?

а) з фізики, б) з математики, в) з мови, г) з хімії.

5. Кому подруги допомагають?

а) мамі, б) татові, в) дідусеві, г) бабусі.

6. На якій виставці подруги завоювали перше місце?

а) районній, б) шкільній, в) обласній.

7. До якого табору поїде автор листа?

а) «Лелека», б) «Чайка», в) «Ластівка».

8. У якому місяці поїде автор до табору?

а) червні, б) липні, в) серпні.

9. Як звати автора листа?

а) Марійка, б) Маринка, в) Мирослава.

10. Якого числа написано лист?

а) 15 квітня, б) 15 травня, в) 15 березня.

11. Якого характеру цей лист?

а) особистого, б) офіційного.
7. РОБОТА ЗІ СЛОВНИКОМ.

З'ясуйте за тлумачним словником значення слів: адресат і адресант.


8. УЧИТЕЛЬ:

Для того щоб відправити лист, треба правильно підписати конверт. Подивіться на зразок конверта (стор. 113), зверніть увагу на правильне скорочення слів, на розділові знаки. Запам'ятайте, конверт потрібно підписувати грамотно, без зайвих позначок. А тепер виконаємо вправу № 207.


9. РОБОТА В ПАРАХ.

Обміняйтесь конвертами і виконайте взаємоперевірку.


І V. ПІДСУМОК УРОКУ. МІКРОФОН.
- Чи потрібні вам знання, які одержали на уроці?

- Де ви будете їх використовувати?


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Вправа 205, стор. 113.

Індивідуальне завдання: Вправа 206, стор. 113.

Список використаної літератури:

1. О. Глазова, Ю. Кузнєцов. Рідна мова, підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, К.: Освіта України 2005, -С. 111-113.

2. Журнал «Українська мова і література в школі». - 2004. - №4

3. Л.Г. Морозова. Українська мова. Плани-конспекти уроків. 5 клас. - X.: Ранок, 2002, -С. 75-78

4. Г.Р. Передрій, Л.В. Скуратівський. Рідна мова. Підручник для 5 класу, -К.: Освіта, 1993, - С. 84-87

Методична розробка уроку

з української мови у 7 класі

на тему: «Культура ділового мовлення. Розписка»

Хромова Наталія Василівна,

учитель української мови і

літератури Гвардійської

загальноосвітньої школи

Новомосковського району

Дніпропетровської області

ТЕМА. Культура ділового мовлення. Розписка.


МЕТА : повторити особливості офіційно-ділового стилю, ознайомити учнів

з вимогами до складання розписки.


РОЗВИВАЮЧА МЕТА: розвивати увагу, формувати вміння складати

розписку.


ВИХОВНА МЕТА: виховувати культуру мовлення учнів.
ТИП УРОКУ: урок розвитку комунікативних умінь.
ОБЛАДНАННЯ: підручник, таблиця «Офіційно-діловий стиль»,зразки

розписок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.


ІІ. Мотивація навчання школярів.

Оголошення теми, мети, завдань уроку.


ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Робота в групах. Завдання в конвертах.

І група: які стилі мовлення ви знаєте?

ІІ група: що вам відомо про сфери застосування кожного стилю?

ІІІ група: з якими видами ділових паперів ви знайомі?

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.


1.Робота з таблицею «Офіційно-діловий стиль»

2.Слово вчителя про жанри офіційно-ділового стилю: законодавчі, дипломатичні та адміністративно-канцелярські документи

3. Робота з таблицею «Реквізити розписки».
4.Розглянути зразок розписки.

РОЗПИСКА
Я, директор Олександрівської загальноосвітньої школи Павленко Сергій Іванович, одержав від спонсорів школи 200 (двісті) ручок, 340(триста сорок) зошитів, 186 (сто вісімдесят шість) щоденників для школярів.

26.01.2009р. Павленко

5.Бесіда:


- поясніть орфограми у числівниках,

-назвіть реквізити розписки,

-чи відповідає розписка основним вимогам.

6.Робота учнів із зразками службових і приватних розписок.


7. Робота в зошиті.
Виберіть правильний варіант відповіді:
1.Документ, за допомогою якого відбувається спілкування між установами та особами,має назву:
а) телеграма,
б) лист,
в) афіша.
2. Обов’язкова інформація, властива кожному виду документа, називається:

А) реквізитом, б) індексом, в) штампом.

3. Поширення відомостей про кого-небудь, про щось з метою популяризації, називається:

А) оголошенням, б) афішею, в) рекламою.

4. Документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників і конкретних виконавців, має назву:

А) план роботи, б) розписка, в) довідка, г) доручення.

5. Письмове підтвердження певної дії між двома особами – передачі або одержання документів, товарів, грошей, називається:

А) листом, б) розпискою, в)дорученням, г) заявою.

6. Які з поданих словосполучень є правильними:

Бувший директор - колишній директор,

Виписка з протоколу - витяг з протоколу,

Протягом дня - на протязі дня,

Протягом неділі - протягом тижня,

Слідуюче питання - наступне питання.


6. Робота в групах.

У конвертах зразок розписки.

Завдання:записати виправлений текст розписки.

РОЗПИСКА


Мною, Михальчук Іваном Сергійовичем, що мешкає по адресу м.Київ, вул..Каштанова, б.25, кв. 76, дійсно получено від Романюк Миколи Петровича гроші у розмірі 3 тисячі гривень. Зобов’язуюсь повернути через 6 місяців.

19.12.2009р. Михальчук


7. Ділова гра.

Частина учнів – члени наукового товариства «Росток».Завдання:

Написати розписку заступнику директора школи з навчально-методичної роботи про одержання паперу для оформлення рефератів.

8. Робота в парах.

Обмінятися розписками і перевірити їх.

v ПІДСУМОК УРОКУ.

Мікрофон. Дати інтерв’ю.


  • що таке розписка?

  • Які бувають розписки?

  • Що обов’язково треба зазначити в розписці?

V1. Домашнє завдання:

Написати розписку про те, що в учителя фізкультури взято спортивний інвентар для проведення змагань.

* Скласти словник ділової людини зі слів: акціонер, бартер, бізнес, інновація, контракт.

Передмова
Докорінні зміни в історико-культурному і соціально-економічному житті в Україні сприяють появі нових цінностей в освіті, а саме, нових запитів суспільства на професійно-компетентного фахівця. Це ставить перед освітою завдання зосередженості на розвя занні проблеми вибору нових оптимальних технологій підготовки кадрів.

Постала потреба у виробленні нових підходів до організації навчального процесу з української мови у загальноосвітній школі, зокрема до системи роботи над діловим мовленням, що стало одним з найважливіших аспектів діяльності вчителя. Це пояснюється тим, що демократизація суспільства вимагає відродження мови і забезпечення повноцінного функціонування її в усіх сферах державного й громадського життя. Мова ділових паперів стосунків в усіх галузях господарства і насамперед в освіті повинна бути взірцевою.Розробка уроків передбачає послідовне і докладне висвітлення питань сучасного ділового мовлення від загальних понять мовної норми, особливостей офіційно-ділового стилю та класифікації документів, характеристики основних вимог до складання й оформлення ділових паперів.

Пропонований матеріал можна використати на уроках української мови з метою підвищення ефективності та якості навчання ділового мовлення учнів 5-7 класів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка