Кронда Ольга Юріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук; Харченко Олеся Степанівна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент; робоча програмаСторінка9/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Інформаційні ресурси


 1. http://zakon2.rada.gov.ua – база «Законодавство України» (офіційний веб-портал Верховної ради України);

 2. http://reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр судових рішень;

 3. http://www.ccu.gov.ua/uk/index – офіційний веб-сайт Конституційного суду України;

 4. http://hudoc.echr.coe.int – офіційна база даних з рішеннями Європейського суду з прав людини (HUDOC database);

 5. www.scourt.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Верховного Суду України

 6. www.scourt.gov.ua/‎ – офіційний веб-сайт Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 7. www.scourt.gov.ua/‎ – офіційний веб-сайт Вищого Адміністративного Суд України

 8. www.scourt.gov.ua/‎ – офіційний веб-сайт Вищого Господарського Суду України

 9. www.wipo.int/‎ – Всесвітня організація інтелектуальної власності

 10. sips.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Державної служби інтелектуальної власності України

 11. www.uipv.org/‎ – ДП «Український інститут промислової власності»

 12. www.ndiiv.org.ua/ – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

 13. www.dknii.gov.ua – Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

 14. www.intelvlas.com.ua/‎ – Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність в Україні»

 15. http://www.ndiiv.org.ua/ru/ – Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності».Питання на іспит


  1. Інтелектуальна власність як результат інтелектуальної, творчої діяльності.

  2. Предмет та система інтелектуальної власності як галузі права.

  3. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

  4. Юридична природа прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

  5. Джерела права інтелектуальної власності.

 1. Вторинні суб’єкти права інтелектуальної власності та їх види.

 2. Загальна характеристика первинних суб’єктів права інтелектуальної власності.

 3. Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види

 4. Зміст права інтелектуальної власності.

 5. Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності.

 6. Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності.

 7. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності та її структура.

 8. Етапи розвитку правової охорони авторського права в Україні та їх характеристика.

 9. Історія становлення правової охорони авторського права у різних правових системах.

 10. Поняття авторського права. Об‘єктивне та суб’єктивне авторське право.

 11. Об‘єкти авторського права та їх види. Співвідношення поняття «об‘єкт авторського права» та «твір».

 12. Умови надання охорони об’єктам авторського права.

 13. Особливості набуття правової охорони похідних творів та баз даних.

 14. Характеристика прав інтелектуальної власності перекладача та укладача.

 15. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.

 16. Об’єкти, на які не поширюється авторське право.

 17. Зміст права на недоторканість та цілісність твору та права на переробку твору.

 18. Суб’єкти авторського права та їх класифікація.

 19. Права інтелектуальної власності, що належать автору та його спадкоємцям.

 20. Юридичні особи як суб’єкти авторського права.

 21. Роботодавець як суб’єкт авторського права.

 22. Співавторство.

 23. Зміст право на авторське ім’я та право авторства. Правові наслідки оприлюднення твору під псевдонімом.

 24. Зміст права на оприлюднення твору та правові наслідки його реалізації.

 25. Майнові права автора.

 26. Виключне право на використання твору та способи його реалізації.

 27. Право слідування.

 28. Строки охорони авторських прав та правові наслідки закінчення чинності майнових авторських прав.

 29. Договори по розпорядженню майновими правами на об’єкти авторського права

 30. Обмеження майнових авторських прав.

 31. Міжнародно-правові акти як джерела авторського права та суміжних прав.

 32. Поняття суміжних прав та їх об’єктів.

 33. Правова охорона прав виконавців.

 34. Правова охорона прав виробників фонограм і відеограм.

 35. Правова охорона прав організацій мовлення.

 36. Строк чинності суміжних прав.

 37. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав.

 38. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

 39. Предмет та принципи патентного права.

 40. Винахід як об’єкт охорони патентного права.

 41. Корисна модель як об’єкт охорони патентного права.

 42. Промисловий зразок як об’єкт охорони патентного права.

 43. Суб’єкти патентного права та їх класифікація.

 44. Джерела патентного права.

 45. Набуття права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

 46. Майнові права на об’єкти патентного права

 47. Строк чинності патентного права.

 48. Право попереднього користувача.

 49. Правова природа патенту

 50. Характеристика Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883р.

 51. Примусова ліцензія: поняття, підстави видачі.

 52. Форми та способи захисту прав авторів та патентовласників на об’єкти патентного права.

 53. Поняття та умови охороноздатності комерційного найменування.

 54. Майнові права на комерційне найменування.

 55. Поняття, функцій та види торговельних марок.

 56. Умови надання правової охорони торговельним маркам.

 57. Суб‘єкти права на торговельні марки.

 58. Майнові права на торговельні марки.

 59. Право попереднього користувача на торговельну марку.

 60. Припинення та визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку.

 61. Поняття географічного зазначення.

 62. Реєстрація географічного зазначення. Співвідношення географічного зазначення та торговельної марки.

 63. Майнові права на географічне зазначення та особливості їх реалізації.

 64. Суб‘єкти права на географічне зазначеня.

 65. Наукове відкриття як об’єкт правової охорони.

 66. Поняття та критерії охороноздатності раціоналізаторської пропозиції.

 67. Зміст прав на раціоналізаторську пропозицію

 68. Право інтелектуальної власності на сорти рослин та породу тварин: загальна характеристика.

 69. Критерії охроноздатності сорту рослин та породи тварин.

 70. Суб‘єкта права інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин.

 71. Порядок захисту прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин.

 72. Співвідношення винаходу та промислового зразку як об’єктів правової охорони.

 73. .Поняття та критерії охороноздатності топографій інтегральних мікросхем.

 74. Суб‘єкти права інтелектуальної власності на топографії інтегральних мікросхем та їх права

 75. Поняття та ознаки комерційної таємниці як об’єкту правової охорони.

 76. Співвідношення комерційної таємниці та «ноу-хау».

 77. Об‘єкти та суб’єкти комерційної таємниці.

 78. Захист прав на торговельну марку.

 79. Характеристика авторського договору та його види

 80. Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності.

 81. Форма договорів у сфері інтелектуальної васності та їх державна реєстрація.

 82. Характеристика ліцензійного договору.

 83. Характеристика договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 84. Договори про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 85. Поняття та предмет договору комерційної концесії.

 86. Особливості змісту договору комерційної концесії.

 87. Міжнародна охорона та захист прав інтелектуальної власності.

 88. Міжнародна система охорони прав інтелектуальної власності.

 89. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди про торговельні аспекти інтелектуальної власності.

 90. Європейське законодавство з питань правової охорони інтелектуальної власності.

 91. Європейське законодавство з питань захисту прав інтелектуальної власності
1 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року

2 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, практичні і самостійна робота студента.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка