Кронда Ольга Юріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук; Харченко Олеся Степанівна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент; робоча програмаСторінка7/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.3 Mb.
#10877
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Нормативно-правові акти:

Міжнародні документи:

 1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року. //Закон України «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року) »// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 21, ст.155 (із змінами)

 2. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. // Закон України «Про приєднання України до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року та Інструкції до нього від 31 січня 1981 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 52. – Ст. 300.

 3. Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програм сигналів, що передаються через супутники від 21 травня 1974 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_250

 4. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_052

 5. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 року. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_132

 6. Договір ВОІВ про авторське право // Про приєднання до Договору див. Закон N 2733-III від 20.09.2001 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_770

 7. Договір ВОІВ про виконання і фонограми // Про приєднання до Договору див. Закон N 2732-III від 20.09.2001 р. [– [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_769

 8. Договір про закони щодо товарних знаків 1994 року //Договір ратифіковано Законом N 380/95-ВР від 13.10.1995 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_102

 9. Договір про патентне право // Про приєднання до Договору див. Закон N 245-IV від 22.11.2002 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/895_002

 10. Договір про патентну кооперацію 1970 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895_001

 11. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 1971 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_124

 12. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_124

 13. Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження товару та їх міжнародна реєстрація 1958 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285856

 14. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1981 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_134

 15. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_856

 16. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_763

 17. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_066

 18. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1983 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123

 19. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення 1961 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_763


Міжнародні угоди держав-учасниць СНД:


 1. Угода про співробітництво в галузі авторського права і суміжних прав – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_045

 2. Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_514

 3. Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_225

 4. Угода про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_n31


Загальне законодавство у сфері інтелектуальної власності:


 1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Цивільний кодекс України – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 4. Кримінальний кодекс України. (ст. ст. 176, 177, 203-1, 216, 229, 239, 232) – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 5. Митний кодекс України – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 7. Господарський процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 8. Кодекс законів про працю України. (ст. ст. 42, 91, 95, 126) – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 9. Податковий кодекс України – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 10. Цивільний процесуальний кодекс України – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 11. Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

 12. Про Антимонопольний комітет України. Закон України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472

 13. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами).

 14. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1 (зі змінами).

 15. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80 (зі змінами).

 16. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. – № 33. – Ст. 345 (зі змінами).

 17. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646 (зі змінами).

 18. Про телебачення i радіомовлення. Закон України від 21 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43 (зі змінами).

 19. Про захист інформації в автоматизованих системах. Закон України від 5 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286

 20. Про наукову i науково-технічну експертизу. Закон України від 10 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 56 (зі змінами).

 21. Про наукову i науково-технічну діяльність. Закон України від 13 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165 (зі змінами).

 22. Про рекламу. Закон України від 3 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

 23. Про видавничу справу. Закон України від 5 червня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206 (зі змінами).

 24. Про народні художні промисли. Закон України від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 41. – Ст. 199.

 25. Про архітектурну діяльність. Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

 26. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Закон України від 23 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 50. – Ст. 302

 27. Про професійних творчих працівників i творчі союзи. Закон України від 7 жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 52. – Ст. 312.

 28. Про кінематографію. Закон України від 13 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст. 114 (зі змінами).

 29. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування. Закон України від 17 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 121 (зі змінами).

 30. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – Ст. 289.

 31. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні. Указ Президента України від 27 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Том 2. – Стор. 820. – Ст. 783

 32. Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18 вересня 1992 року // Збірник указів Президента. – 1992. – № 3.

 33. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 13 червня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 24. – том 1. – Стор. 77. – Ст. 1177.

 34. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» від 15 травня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 20. – Стор. 85. – Ст. 989

 35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної патентної бібліотеки» від 19 серпня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Стор. 203. – Ст. 1610

 36. Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 35. – Стор. 95

 37. Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1433-2003-%D0%BF

 38. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF

 39. Наказ Державного патентного відомства України про встановлення розміру плати за атестацію кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) від 5 вересня 1994 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0221-94

 40. Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): Наказ МОН України, Порядок від 25.07.2006 р. № 556 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1021-06

 41. Указ Президента України «Про Державну службу інтелектуальної власності» від 08.04.2011 р. № 436/2011. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436/2011


Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав:


 1. Про авторське право i суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64 (зі змінами).

 2. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Закон України 23 березня 2000 року N 1587-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183.

 3. Про невідкладні заходи щодо соціального захисту дiячiв літератури i мистецтва в умовах переходу до ринкових відносин. Указ Президента України від 6 лютого 1992 року № 75 // Збірник указів Президента. – 1992. – № 1.

 4. Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації : Указ Президента України від 16 квітня 1997 року № 332/97 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/332/97

 5. Про упорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів i примірників фонограм: Указ Президента України від 20 травня 1998 року № 491/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 20. – стор. 2

 6. Про деякі питання державної підтримки книговидавничої справи : Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 816/98 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/816/98

 7. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні : Указ Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – том 2. – стор. 820. – Ст. 783.

 8. Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування : Указ Президента України від 30 січня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – стор. 40. – Ст. 188.

 9. Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літератури та мистецтва : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 1992 р. № – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108-92-%D0%BF

 10. Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури i мистецтва : постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 р. N 532 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/532-95-%D0%BF

 11. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів i фонограм : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 р. N 1209 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 45. – стор. 55.

 12. Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів : постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 33. – стор. 91.

 13. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – стор. 114. – Ст. 2369.

 14. Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 600 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 19. – стор. 13. – Ст. 963.

 15. Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – стор. 68. – Ст. 1042.

 16. Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2002 р. № 925 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 27. – стор. 84. – Ст. 1280.

 17. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – стор. 298. – Ст. 129.

 18. Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – стор. 77. – Ст. 586.

 19. Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності : Наказ Міносвіти та науки від 04.05.2005 року № 273 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 22. – стор. 151. – Ст. 1242.

 20. Про порядок виплати авторської винагороди за передачу виключних майнових прав на фільм і його використання, що створюється за державним замовленням Міністерства культури і мистецтв України : Наказ Міністерства культури № 203 від 03.04.2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 20. – стор. 118. – Ст. 998.

 21. Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування : Наказ Держпідприємництва № 71/382 від 03.07.2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 30. – стор. 111. – Ст. 1438.

 22. Положення про реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення. Постанова КМУ від 14 січня 2004 року № 27 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – том 1. – стор. 112. – Ст. 51.

 23. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування : Наказ Держпідприємництва 21.02.2003 року № 12/93 // Офіційний вісник України. – 2003. –№ 12. – стор. 206. – Ст. 556.

 24. Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм : Наказ МОН України від 30.08.2013 № 1249 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1528-13

 25. Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах : Наказ МОН України та інших відомств від 24.11.2003 року № 780/123/561 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – том 2. – стор. 431. – Ст. 2717.

 26. Про утворення Реєстру комп'ютерних програм : Наказ МОН України від 29.11.2004 року № 888 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. – стор. 209. – Ст. 3248.

 27. Про затвердження правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах : Наказ МОН України від 02.12.2004 року № 903 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3. – стор. 173. – Ст. 164.


Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності :


 1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32 (зі змінами).

 2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34 (зі змінами).

 3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36 (зі змінами).

 4. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267 (зі змінами).

 5. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

 6. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218 (зі змінами).

 7. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164 (зі змінами).

 8. Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 149-р // Офіційний вісник України. – 2001. – Стор. 174. – Ст. 764.

 9. Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів. Постанова КМУ від 12 жовтня 1994 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/705-94-%D0%BF

 10. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми : постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 8[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/8-2004-%D0%BF

 11. Про затвердження Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів : постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року № 2292 // Офіційний вісник України. 1999. № 50. Стор. 154.

 12. Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР : постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 року № 473– [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/473-94-%D0%BF

 13. Про затвердження Положення Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти : Наказ МОН України від 26.04.2013 № 471 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0791-13

 14. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 51. – Стор. 101. – Ст. 3354.

 15. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 8 // Офіційний вісник України. 2004. № 2. том 1. Стор. 24. Ст. 38.

 16. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності : Наказ МОН України від 15.09.2003 № 622 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0877-03

 17. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності : затверджений наказом МОН України від 15.04.2005 № 228 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19. – Стор. 193. – Ст. 1007.

 18. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг : затверджено наказом МОН України № 10 від 10.01.2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – Стор. 122. – Ст. 207.

 19. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки : затверджено наказом МОН України № 290 від 12.04.2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – том 2. – Стор. 1020. – Ст. 803.

 20. Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи : затверджено наказом МОН України № 291 від 12.04.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – том 2. – Стор. 1029. – Ст. 804.

 21. Положення про Державний реєстр України топографії інтегральних мікросхем : затверджене наказом МОН України № 292 від 12.04.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. –том 2. – Стор. 1041. – Ст. 805.

 22. Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі : затверджене наказом МОН України № 469 від 20.06.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Стор. 124. – Ст. 1227

 23. Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи : затверджено наказом МОН України № 739 від 14.11.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Стор. 314. – Ст. 2125

 24. Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання реєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів : затверджено наказом МОН України № 798 від 13.12.2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Стор. 362. – Ст. 2402

 25. Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) : Наказ МОН України від 25.07.2006 № 556 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1021-06

 26. Положення про перелік видових назв товарів : затверджено наказом МОН України № 583 від 12.12.2000 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4. – Стор. 343. – Ст. 163.

 27. Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі : затверджено наказом МОН України № 738 від 14.11.2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Стор. 307. – Ст. 2124.

 28. Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу : затверджена наказом МОН України № 298 від 13.05.2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 22. – Стор. 140. – Ст. 1084.

 29. Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг : Наказ МОН України від 07.10.2003 року № 677 // Офіційний вісник України. –2003. – № 42. – Стор. 216. – Ст. 2247.

 30. Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містять офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг : Наказ МОН України від 04.03.2004 року № 175 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – стор. 176. – Ст. 693.

 31. Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання : затверджена наказом МОН України від 16.07.2001 № 520 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0643-01

 32. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) : затверджена наказом МОН України від 16.07.2001 р. № 521 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – стор. 377. – Ст. 1438.

 33. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка : затверджена наказом МОН України від 03.08.2001 р. № 574 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – стор. 353. – Ст. 1613.

 34. Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання : затверджена наказом МОН України від 03.08.2001 р. № 575 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – стор. 369. – Ст. 1614.

 35. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг : затверджена наказом МОН України від 03.08.2001 р. № 576 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – стор. 376. – Ст. 1615.

 36. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми : затверджена наказом МОН України від 03.08.2001 р. № 577 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – стор. 392. – Ст. 1616.

 37. Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи : затверджена наказом МОН України від 11.03.2002 р. № 184 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – стор. 281. – Ст. 772.

 38. Про затвердження Інструкції про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР : Наказ МОН України від 29.06.2005 р. № 387 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0757-05

 39. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: затверджені наказом МОН України від 18.02.2002 р. № 110 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – стор. 202. – Ст. 531.

 40. Правила розгляду заявки на промисловий зразок : затверджені наказом МОН України від 18.03.2002 р. № 198 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – стор. 286. – Ст. 773.

 41. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель : затверджені наказом МОН України від 15.03.2002 р. № 197 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – стор. 356. – Ст. 887.

 42. Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми : затверджені наказом МОН України від 18.04.2002 р. № 260 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 19. – стор. 25. – Ст. 966.

 43. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель : затверджені наказом МОН України від 22.01.2001 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – стор. 382. – Ст. 386.

 44. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання реєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару : затверджені наказом МОН України від 17.08.2001 р. № 598 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 36. – стор. 385. – Ст. 1682.

 45. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95

 46. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності : Наказ МОН від 22.04.2005 № 247 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19. – стор. 202. – Ст. 1008.


Державні стандарти України (ДСТУ):


 1. ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення».

 2. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення».

Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка