Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка9/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

444

В результате ранения у мужчины 35 лет наступил полный разрыв спинного мозга на

уровне первого шейного сегмента. Как изменится характер дыхания?

A Остановится

B Не изменится

C Сохранится диафрагмальное, исчезнет грудное

D Сохранится грудное, исчезнет диафрагмальное

E Станет редким и глубоким

445

По просьбе врача больной после обычного вдоха сделал максимально глубокий выдох.

Какие мышцы из приведенных ниже принимают участие в таком выдохе?

A Живота

B Наружные межреберные

C Диафрагма

D Трапециевидные

E Грудные

446

Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює М-холінорецептори.

За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстівними грибами:

A * Звуження зіниць

B Розширення зіниць

C Розширення бронхів

D Збільшення частоти серцевих скорочень

E Підвищення артеріального тиску

447

У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це є

наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

A * Симпатичної

B Парасимпатичної

C Метасимпатичної

D Ваго-інсулярної

E Гипоталамо-гіпофізарно-наднирникової

448

У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок

блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

A * Зменшення частоти серцевих скорочень

B Збільшення частоти серцевих скорочень

C Розширення зіниць

D Збільшення частоти дихання

E Розширення бронхів

449

Після довільної затримки дихання в людини зросла глибина і частота дихання. Головним

чинником, що стимулює ці зміни зовнішнього дихання є:

A * Підвищення в крові напруги СО2.

B Підвищення в крові напруги О2.

C Зниження в крові напруги О2.

D Зниження в крові напруги СО2.

E Зниження в крові концентрації Н+.

450

У хворого сповільнене проведення збудження через атріовентрикулярний вузол. Які

зміни ЕКГ будуть при цьому?

A * Збільшення тривалості інтервалу P-Q

B Збільшення тривалості інтервалу Q-S

C Від’ємний зубець Т

D Зміщення сегмента S-T

E Збільшення тривалості інтервалу Q-T

451

Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку

рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

A * Вестибулорецепторів маточки і мішечка

B Вестибулорецепторів півкружних каналів

C Механорецепторів шкіри ступні

D Фоторецепторів сітківки ока

E Пропріорецепторів

452

В експерименті на жабі зруйнували лабіринт справа, що призвело до зниження тонусу

м'язів:

A *Екстензорів справа

B Флексорів зліва

C Екстензорів зліва

D Флексорів справа

E Екстензорів справа і зліва

453

У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі

інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:

A *Вестибулоспінальні

B Медіальні кортикоспінальні

C Ретикулоспінальні

D Руброспінальні

E Латеральні кортикоспінальні

454

До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми

голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?

A *скронева

B постцентральна звивина

C тім’яна

D потилична

E лобова

455

Робітники парникового господарства працюють в умовах несприятливого мікроклімата:

температура повітря + 37oС, відносна вологість 90%, швидкість руху повітря 0,2 м/с.

Яким шляхом здійснюється тепловіддача за цих умов?A Випаровування.

B Теплопроведення.

C Конвекція.

D Радіація.

E Усі шляхи.

456

У легенях передчасно народженої дитини виявлені ділянки ателектазу (спадіння).

Основна причина:

A * Дефіцит сурфактантів

B Збільшений в’язкий опір

C Недорозвинені м’язи вдиху

D Знижена сила поверхневого натягу легень

E Надлишок сурфактантів

457

В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при

цьому зміниться характер дихання?

A *стане глибоким і рідким

B стане поверхневим і частим

C стане глибоким і частим

D стане поверхневим і рідким

E дихання не зміниться

458

Хворому чоловіку 75 років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину,

імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв. Функцію

якого відділа серця взяв на себе електростимулятор?A *Синоатрільного вузла

B Атріовентрикулярного вузла

C Ніжки Гіса

D Волокон пучка Гіса

E Волокон Пуркін’є

459

В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і сильну м'язову

слабкість. При обстеженні виявлено автоіммунне захворювання, внаслідок якого

порушується функціональний стан рецепторів в нервово-м'язових синапсах. Дія якого

медіатора буде заблокована?

A *Ацетілхоліну

B Норадреналіну

C Дофаміну

D Серотоніну

E Гліцину

460

За медичним показанням пацієнту було проведено видалення одній із структур ЦНС. В

результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазия, интенционный тремор,

атаксія, адиадохокинез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?A *Мозочка

B Мігдальовідного комплексу

C Гиппокампа

D Базальних гангліїв

E Лімбічной системи

461

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на

корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A * Язикоглоткового

B Блукаючого

C Лицьового

D Верхньогортанного

E Трійчастого

462

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні)

вантажу в певному положенні?

A * Ізометричним

B Ізотонічним

C Ауксотонічним

D Концентричним

E Ексцентричним

463

У пацієнта 35 років виявили підвищену кислотність шлункового соку. Блокада яких

рецепторів може спричинити її зниження?

A *гістамінових

B 1-адренорецепторів

C 2-адренорецепторів

D 1-адренорецепторів

E 2-адренорецепторів

464

У молодої жінки, яка зайшла у виробничий цех з різким запахом лако-фарбової

продукції, виник бронхоспазм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення

даного рефлексу?A *Іритантних

B Юкстагломерулярних

C Рецепторів плеври

D Центральних хеморецепторів

E Периферичних хеморецепторів

465

У чоловіка 60-ти років спостерігається послаблення перистальтики кішківника. Який з

перерахованих харчових продуктів буде стимулювати перистальтику в найбільшій мірі?

A *Чорний хліб

B Білий хліб

C М’ясо

D Сало

E Чай

466

Проводят исследования на изолированном мышечном волокне. Установлено, что порог

силы раздражения клетки существенно уменьшился. Что из указанного может быть

причиной этого?A * Активация натриевых каналов мембраны

B Активация калиевых каналов мембраны

C Инактивация натриевых каналов мембраны

D Инактивация кальциевых каналов мембраны

E Блокада энергообразования в клетке

467

При лабораторном исследовании крови пациента 33-х лет установлена реакция

агглютинации эритроцитов в стандартных сыворотках I и II групп. Реакция агглютинации с

сывороткой III группы и антирезусной сывороткой не состоялась. Кровь какой группы,

учитывая систему резус фактора, можно переливать в случае необходимости?

A * III(B)Rh-

B II(A)Rh-

C I(O)Rh+

D IV(AB)Rh+

E IV(AB)Rh-

468

В експерименті необхідно оцінити рівен збудливості тканини. Для цього доцільно

визначити:

A * Поріг деполяризації.

B Потенціал спокою.

C Критичний рівень деполяризації.

D Амплітуду ПД.

E Тривалість ПД.

469

После приёма большого количества белковой пищи у пациента установлено увеличение

уровня протеолитических ферментов поджелудочного сока. Уровень какого из

перечисленных ферментов увеличивается при этом ?A * Трипсина

B Пепсина

C Энтерокиназы

D Гастриксина

E Реннина

470

В эксперименте у животного перерезали таламокортикальные пути. Какой вид

сенсорных ощущений у подопытного животного сохранился?

A * Обонятельный

B Слуховой

C Экстерорецептивный

D Зрительный

E Ноцицептивный

471

Людина потрапила у крижану воду й швидко загинула в результаті різкого

переохолодження. Це відбулося тому, що в даному випадку оргазнізм найбільше втрачає

тепло шляхом:A *Теплопроведення

B Радіації

C Конвекції

D Теплопроведення і радіації

E Жодна відповідь не є вірною

472

При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких

частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких

структур слухової системи призвело до такого стану?A * Кортієвого органу - ближче до гелікотреми.

B Кортієвого органу - ближче до овального віконця.

C Середньої частини кортієвого органу

D М’язів середнього вуха.

E Барабанної перетинки.

473

В експерименті на кролі встановлено, що кількість кисню, яка споживається головним

мозком за 1 хв., дорівнює кількості СО2, яка надходить з тканини мозку в кров, це

свідчить, що в головному мозку має місце:A *Окислення вуглеводів.

B Окислення жирів.

C Гіпокапнія.

D Гіпоксія.

E Окислення білків.

474

При дослідженні зовнішнього дихання лікар попросив пацієнта здійснити максимальноглибокий видих після максимально глибокого вдиху для визначення:

A * Життєвої ємності легень.

B Загальної ємності легень.

C Функціональної залишкової ємності.

D Резервного об'єму видиху.

E Кисневої ємності крові.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка