Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка8/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

392

Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі

збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути

причиною таких змін?A *Тромбоцитів

B Еритроцитів

C Лімфоцитів

D Лейкоцитів

E Моноцитів

393

При аналізі ЕКГ людини з'ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок

зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у

шлуночках серця нормально відбувається процес:A *Реполяризації

B Деполяризаці

C Збудження

D Скорочення

E Розслаблення

394

Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою

60/хв. Цю клітину отримано з:

A *Сино-атриального вузла

B Передсердь

C Шлуночків

D Атріо-вентрикулчрного вузла

E Пучка Гіса

395

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість

еритроцитів у крові збільшилася з 4,0*1012/л до 4,5*1012/л. Що є основною

причою цього?A *Вихід еритроцитів з депо

B Пригнічення руйнування еритроцитів

C Активація еритропоезу

D Збільшення хвилинного об’єму крові

E Втрата води організмом

396

У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а вуглекислого

газу зменшена до 36 мм рт.ст. Це може бути наслідком:

A *Довільної гіпервентиляції

B Затримки дихання

C Інтенсивного фізичного навантаження

D Помірного фізичного навантаження

E Перебування в горах

397

У чоловіка 33 років діагностована прободіння шлунку і запалення очеревини, що

призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “доскоподібний живіт”. Який

рефлекс забезпечує цей симптом?A *Вісцеро-соматичний

B Вісцеро-вісцеральний

C Вісцеро-кутанний

D Кутанно-вісцеральний

E Сомато-вісцеральний

398

Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах

серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст.

Назвіть цю камеру серця:A *Лівий шлуночок

B Правий шлуночок

C Праве передсердя

D Ліве передсердя

E -

399

Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ

фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини перш

за все?


A *утворення тромбіну

B утворення протромбінази

C утворення фібрину

D фібриноліз

E ретракція згустка

400

У людини звужені зіниці. Це зумовлено:A *Зростанням тонусу парасимпатичних центрів

B Зростання тонусу симпатичних центрів

C Збільшенням активності симпато-адреналової системи

D Дією адреналіну

E Дією норадреналіну

401

При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя,

збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які

зміни секреції гормонів найбільш вірогідні?A * Збільшена секреція соматотропного гормону

B Зменшена секреція соматотропного гормону

C Збільшена секреція інсуліну

D Зменшена секреція тироксину

E Збільшена секреція вазопресину

402

Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об’єм крові у досліджуваного

становив 10 л/хв. Який об’єм крові проходив у нього за хвилину через судини легень?

A * 10 л/хв

B 5 л/хв

C 4 л/хв

D 6 л/хв

E 7 л/хв

403

У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з

протилежного боку це призведе?

A *Шкірна та пропріоцептивна

B Зорова

C Слухова

D Нюхова і смакова

E Слухова і зорова

404

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного

спокою, при температурі комфорту. В який час доби енерговитрати будуть

найбільшими?A *17-18 годин

B 7-8 годин

C 10-12 годин

D 20-24 години

E 3-4 години

405

У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З

подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A *М’язові веретена

B Сухожилкові рецептори Гольджи

C Суглобові рецептори

D Дотикові рецептори

E Больові рецептори

406

У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого

гормону, перш за все, спричинила зміни діурезу?

A *Вазопресин

B Кортикотропін

C Натрійуретичний

D Кортизол

E Паратгормон

407

Новонароджений не зробив перший вдих. При патологоанатомічному розтині тіла

встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з наведеного

могло бути причиною цього?A *Відсутність сурфактанту

B Звуження бронхів

C Розрив бронхів

D Утовщення плеври

E Збільшення розміру альвеол

408

У немовляти, народженої передчасно, частина альвеол не розправилася за рахунок

підвищеної еластичної тяги легень. Цю силу можна зменшити шляхомі:

A *Введення сурфактантів

B Вдихання чистого кисню

C Штучної вентиляції легень

D Відсмоктування рідини з дихальних шляхів

E Введення глюкози

409

При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт

дорівнює 0,7. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:

A *Жири

B Білки

C Вуглеводи

D Білки і вуглеводи

E Вуглеводи та жири

410

У нертенованого чоловіка під час фізичного навантаження ЧСС зросла з 80 (у стані

спокою) до 180 уд. за хвилину. Як зміниться при цьому артеріальний тиск?

A * Зросте діастолічний тиск при зменшенні пульсового

B Зросте систолічний тиск без змін діастолічного тиску

C Зросте пульсовий тиск

D Не зміниться пульсовий тиск

E Не зміниться артеріальний тиск

411

Після пологів у породіллі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофункцію

якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A * Аденогіпофізу

B Нейрогіпофізу

C Щитоподібної залози

D Підшлункової залози

E Наднирників

412

Під час функціонального навантаження на велотренажері у досліджуваного збільшилася

частота дихання. Що є основною причиною зміни діяльності дихального центру в цьому

випадку?A *Підвищення напругиї СО2 у крові

B Зниження напруги СО2 у крові

C Зростання кількості адреналіну в крові

D Підвищення напруги О2 у крові

E Зниження напруги О2 у крові

413

В поліклініку до лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на те, що в неї після

народження дитини процес лактації відсутній. Дефіцитом якого гормону, найбільш

вірогідно, можна пояснити дане порушення?A Пролактину

B Соматотропіну

C Вазопресину

D Тиреокальцитоніну

E Глюкагону

414

Серед школярів, які не займалися спортом, під час епідемії грипу захворіло 40%

чоловік, а серед учнів, які регулярно виконували фізичні вправи, цей показник досяг лише

20%. Які адаптаційні механізми забезпечили таку низьку захворюваність у

школярів-спортсменів?

A *Перехресна адаптація

B Специфічна адаптація

C Фізіологічна адаптація

D Біохімічна адаптація

E Генетична адаптація

415

У результаті травми у людини пошкоджена грудна клітка з розвитком відкритого

пневмотораксу. Як, внаслідок цього, зміниться тиск у плевральній порожнині?

A * Стане рівним атмосферному

B Не зміниться

C Стане вище атмосферного

D Стане нижче атмосферного

E -

416

У 30-літньої жінки виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової

залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений в неї?

A * Білків, жирів, вуглеводів

B Білків, жирів

C Білків, вуглеводів

D Жирів, вуглеводів

E Білків

417

У людини частота серцевих скорочень збільшилась з 60 до 90 разів за хвилину. Яка з

зазначених змін може відбуватися при цьому у клітинах синоатріального вузла?

A *Збільшення швидкості повільної діастолічної деполяризації

B Зменшення швидкості повільної діастоличної деполяризації

C Збільшення порога деполяризації

D Збільшення потенціалу спокою

E Зменшення критичного рівня деполяризації

418

У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця. Зонд знаходится у

лівому шлуночку. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу буде зареєстровано

збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст.?A *Фаза ізометричного скорочення

B Фаза асинхронного скорочення

C Період вигнання

D Фаза швидкого вигнання

E Фаза повільного вигнання

419

Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросли

частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Активація яких рецепторів

найбільшою мірою зумовила реалізацію пресорного рефлекса?A *Пропріорецептори працюючих м’язів

B Хеморецептори судин

C Волюморецептори судин

D Барорецептори судин

E Терморецептори гіпоталамуса

420

Внслідок натискування на очні яблука частота серцевих скорочень у людини зменшилась

з 72 до 60 за хвилину. На які структури серця впливають еферентні нервові сигнали, що

зумовлюють ці зміни?A *Синоатріальний вузол

B Атріовентрикулярний вузол

C Провідна система шлуночків серця

D Робочий міокард передсердь

E Робочий міокард шлуночків

421

Під час хірургічного втручання на тонкій кишці у людини виникла раптова зупинка серця.

Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зупинку серця?

A *Безумовні парасимпатичні рефлекси

B Безумовні симпатичні рефлекси

C Умовні парасимпатичні рефлекси

D Умовні симпатичні рефлекси

E Безумовні месцеві рефлекси

422

У жінки під час пологів в зв’язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція

аглютинації еритроцитів відбудася зі стандартними сироватками груп О (I), А (II) і не

відбулася зі стандартною сироваткою групи В (III). Досліджувана кров належить до групиA * В (III)

B О (I)

C А (II)

D АВ (IV)

E

423

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинаців еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп О (I),

А (II), В (III), Досліджувана кров належить до групи:A * О (I)

B А (II)

C В (III)

D АВ (IV)

E

424

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид

м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на

період розслаблення поодинокого м’язового скорочення?A *Зубчастий тетанус

B Суцільний тетанус

C Серія поодиноких скорочень

D Контрактура м’яза

E Асинхронний тетанус

425

Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала гормони з групи

глюкокортикоїдів. Секреція якого (яких) з наведених гормонів буде пригнічена внаслідок

цього?A *Кортикотропний

B Соматотропний

C Тиротропний

D Статеві

E Мінералокортикоїди

426

У людини до травми гемотокритний показник 40%. Яким він буде через 1 добу після

втрати 750 мл крові?

A *30%

B 40%

C 55%

D 45%

E 50%

427

Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів рук і

ніг, скандована мова. У якому відділі головного мозку локалізується ураження?

A Мозочок

B Шкаралупа

C Хвостате ядро

D Моторна кора

E Червоне ядро

428

Під час бійки у мужчини виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню

ділянку передньої черевної стінки. Який з зазначених механізмів спричинив зупинку

серця?A *Парасимпатичні безумовні рефлекси

B Симпатичні безумовні рефлекси

C Парасимпатичні умовні рефлекси

D Симпатичні умовні рефлекси

E Периферичні рефлекси

429

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі

стандартними сироватками груп О (I), В (III) і не відбулася зі стандартною

сироваткою групи А (II). Дослуджувана кров належить до групи:A * А (II)

B О (I)

C В (III)

D АВ (IV)

E -

430

У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп

О (I), А (II), В (III). Досліджувана кров належить до групи:A * О (I)

B А (II)

C В (III)

D АВ (IV)

E

431

В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні скелетного

м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції яких

рецепторів слід звернути увагу?A *М’язових веретен

B Больових

C Суглобових

D Сухожильних органів Гольджи

E Тактильних

432

У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст.,

що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження

судин буде найменшим?A *Серце

B Шкіра

C Кишечник

D Скелетні м’язи

E Печінка

433

При аналізі крові у спортсмена виявлено: вміст еритроцитів 5,5 * 1012/л, гемоглобіну -

180 г/л, лейкоцитів - 7 * 109/л, нейтрофілів - 64%, базофілів - 0,5%, еозинофілів - 0,5%,

моноцитів - 8%, лімфоцитів - 27%. Такі показники свідчать про стимуляцію, перш за все:A *Еритропоезу

B Лейкопоезу

C Лімфопоезу

D Гранулоцитопоезу

E Іммуногенезу

434

В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інервують серце. Це

призвело до того, що припинилося проведення збудження від передсердь до шлуночків.

Електрофізіологічні зміни в яких структурах серця є причиною цього?A * Атріовентрикулярний вузол

B Пучок Гіса

C Синоатріальний вузол

D Шлуночки

E Передсердя

435

У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на

гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для

цього?


A * М-холінорецептори

B H-холінорецептори

C -адренорецептори

D -адренорецептори

E та -адренорецептори

436

У людини масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові

знижений до 5,4 л, гематокрит -50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові

є наслідком, перш за все:A *Втрати води з потом

B Збільшення кількості еритроцитів

C Збільшення вмісту білків в плазмі

D Збільшення об’єму циркулуюючої крові

E Збільшення діурезу

437

У юнака 16 років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у

печінці внаслідок нестачі вітаміну К, що призведе, перш за все, до порушення:

A *Зсідання крові

B Швидкості осідання еритроцитів

C Утворення антикоагулянтів

D Утворення еритропоетинів

E Осмотичного тиску крові

438

На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає

розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов’язковим

елементом?A * Системне звуження венозних судин ємкості

B Системне розширення артеріальних судин опору

C Зменшення об’єму циркулюючої крові

D Зменшення частоти серцевих скорочень

E Зменшення насосної функції серця

439

При обстеженні вагітної жінки знайдено збільшення рівня фібриногену у плазмі крові у

2 рази. Якою може бути величина ШОЕ у цієї жінки?

A *40-50 мм/год.

B 10-15 мм/год.

C 2-12 мм/год.

D 5-10 мм/год.

E 0-5 мм/год.

440

При уведенні великої дози гістаміну піддослідній тварині у неї різко знизився

артеріальний тиск внаслідок:

A *Розширення судин опору

B Звуження судин опору

C Підвищення ЧСС

D Зниження ЧСС

E Зниження частоти і сили серцевих скорочень

441

У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст.,

що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження

судин буде найбільшим?A *Кишечник

B Серце

C Головний мозок

D Нирки

E Наднирники

442

В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інервують серце. Це

призвело до зменшення частоти серцевих скорочень, тому що через мембрану клітин

водія ритму серця збільшився:A * Вихід іонів калію

B Вхід іонів калію

C Вхід іонів кальцію

D Вихід іонів кальцію

E Вихід іонів кальцію та калію

443

Потенціал спокою клітини дорівнює –80 мв. Під час якої фази ПД величина мембранного

потенціалу склала +30 мВ?

A * Реверсполяризації

B Слідової гіперполяризації

C Слідової деполяризації

D Деполяризації

E -

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка