Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка7/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

337

Який ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства при

температурі повітря 36oС, відносній його вологості - 70%?

A * Випаровування поту

B Проведення

C Радіація

D Конвекція

E -

338

У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи

серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?

A * Зросте переважно діастолічний

B Зросте переважно систолічний

C Тиск не зміниться

D Зменшиться переважно діастолічний

E Зменшиться переважно систолічний

339

При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок

легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є те, що у даних

відділах легень:A * Вентиляція переважає над перфузією

B Перфузія переважає над вентиляцією

C Перфузія і вентиляція врівноважені

D Вентиляція відсутня

E -

340

Внаслідок крововтрати в людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине на

величину артеріального тиску ?

A * Зменшиться систолічний та діастолічний тиск

B Зменшиться лише систолічний тиск

C Зменшиться лише діастолічний тиск

D Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного

E Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного

341

Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді

значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:

A *Теплопроведення

B Конвекції

C Тепловипромінювання

D Випаровування поту

E -

342

У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та

температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

A *Спино-таламічного

B Медіального спинокортикального

C Заднього спино-мозочкового

D Латерального спинокортикального

E Переднього спино-мозочкового

343

Робітник при температурі повітря 35oС дві години інтенсивно фізично працював. Які

зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?

A *Збільшиться гематокритне число

B Зменшиться гематокритне число

C Збільшиться колірний показник

D Зменшиться ШЗЕ

E Збільшиться ШЗЕ

344

Жінці 36-ти років після хірургічного втручання внутрішньовенно ввели концентрований

розчин альбуміну. Це спричинить посилений рух води у такому напрямку:

A *З міжклітинної рідини у капіляри

B З міжклітинної рідини у клітини

C Із клітин у міжклітинну рідину

D Із капілярів у міжклітинну рідину

E -

345

В клініці спостерігається чоловік 49-ти років з суттєвим збільшенням часу зсідання крові,

шлунково-кишковими кровотечами, підшкірними крововиливами. Нестачею якого

вітаміну можна пояснити такі симптоми?A

B В1

C РР

D Н

E Е

346

У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону

може спричинити такі зміни?

A *Альдостерон

B Вазопресин

C Кортизол

D Паратгормон

E Натрійуретичний

347

У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило

появу цих симптомів?

A *Зниження синтезу еритропоетинів

B Підвищене руйнування еритроцитів

C Нестача заліза

D Нестача вітаміну В12

E Нестача фолієвої кислоти

348

У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знахлдилась людина, якщо її

енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

A *Сон

B Відпочинок

C Легка робота

D Нервове напруження

E Спокій

349

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного та

психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть

найменшими?A *3-4 години ранку

B 7-8 годин ранку

C 10-12 годин дня

D 14-16 годин жня

E 17-18 годин вечора

350

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного

спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?

A *17-18 годин вечора

B 7-8 годин ранку

C 10-12 годин дня

D 14-16 годин дня

E 3-4 години ранку

351

При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії

встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл

вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?A *0,8

B 1,25

C 0,9

D 0,84

E 1,0

352

При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт

дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:

A *Вуглеводні

B Білки

C Жири

D Білки і вуглеводні

E Вуглеводні та жири

353

У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть

тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному

харчовому раціоні?A *Всмоктування не зміниться

B Зменшиться всмоктування вуглеводів

C Зменшиться всмоктування білків

D Зменшиться всмоктування жирів

E Зменшиться всмоктування води

354

У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути

дефіцит у порожнині тонкої кишки:

A *Жовчних кислот

B Жовчних пігментів

C Ліполітичних ферментів

D Іонів натрію

E Жиророзчинних вітамінів

355

У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має

пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?

A *Тироксин

B Інсулін

C Глюкагон

D Соматотропін

E Кортизол

356

Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило

зниження його реабсорбції в канальцях нирок. Зміни секреції якого гормону це можуть

пояснити?A *Зменшення альдостерону

B Збільшення альдостерону

C Зменшення вазопресину

D Збільшення вазопресину

E Зменшення натрійуретичного фактора

357

У людей, адаптованих до дії високої зовнішньої температури, посилене потовиділення не

супроводжується втратою з потом великої кількості хлориду натрію. Дія якого гормону на

потові залози спричиняє цей результат?A *Альдостерон

B Вазопресин

C Кортизол

D Тироксин

E Натрійуретичний

358

Людина вийшла з кондиційонованого приміщення на вулицю, де температура повітря

дорівнює +40oC, вологість повітря - 60%. Віддача тепла з організму на вулиці буде

здійснюватися за рахунок:A *Випаровування поту

B Конвекції

C Радіації

D Проведення

E -

359

При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,50 нижче

за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин.

Причиною цього є те, що одяг перш за все, зменшує тепловіддачу шляхом:A *Конвекції

B Радіації

C Проведення

D Випаровування

E -

360

У холодну погоду з вітром люди змерзають швидше, ніж при відсутності вітпу. Причиною

цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:

A *Конвекції

B Радіації

C Теплопроведення

D Випаровування

E -

361

У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні

відбуватимуться в зоні інервації?

A *Втрата чутливості

B Втрата рухових функцій

C Зниження тонусу м’язів

D Підвищення тонусу м’язів

E Втрата чутливості і рухових функцій

362

У тварини в експерименті перерізали передні корінці спинного мозку. Які зміні

відбуватимуться в зоні інервації перерізаними корінцями?

A *Втрата рухових функцій

B Втрата чутливості

C Зниження тонусу м’язів

D Підвищення тонусу м’язів

E Втрата чутливості і рухових функцій

363

У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне

розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A *Сухожилкові рецептори Гольджи

B М’язові веретена

C Суглобові рецептори

D Дотикові рецептори

E Больові рецептори

364

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні

рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано?

A *Передні горбки чотиригорбкового тіла

B Задні горбки чотиригорбкового тіла

C Червоні ядра

D Вестибулярні ядра

E Чорну речовину

365

У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма -125±25 мл/хв). Причиною

цього може бути збільшення:

A *Онкотичного тиску плазми крові

B Ефективного фільтраційного тиску

C Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків

D Ниркового кровотоку

E Проникності ниркового фільтру

366

У людини гіпонатріємія, гіперкаліємія. Це спричиняє посилену секрецію такого гормону:A *Альдостерон

B Кортизол

C Вазопресин

D Натрійуретичний

E Паратгормон

367

У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це

спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:

A *Вазопресин

B Альдостерон

C Кортизол

D Адренокортикотропін

E Натрійуретичний

368

При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження яких

рецепторів перш за все розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної

пози?


A *Отолітові вестибулорецептори

B Ампулярні вестибулорецептори

C Вестибулорецептори

D Пропріорецептори

E Рецептори завитки

369

Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:A *З клітин до міжклітинної рідини

B З міжклітинної рідини до капілярів

C З міжклітинної рідини до клітин

D З капілярів до міжклітинної рідини

E Змін руху води не буде

370

При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів

досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала

сироватка III групи. Якою є група крові?A *В (III) альфа

B А (II) бета

C А В (IV)

D O (I) альфа, бета

E Неможливо визначити

371

Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко

пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоціна стійкість, висока

працездатність. Найвірогідніше, ця людина є:A *Сангвінік

B Холерик

C Меланхолік

D Флегматик

E Флегматик з елементами меланхоліка

372

У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі виявилася суттєво вище,

ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:

A *Еластичності стінок артерій

B Артеріального тиску

C Серцевого викиду

D Частоти серцевих скорочень

E Швидкості кровотоку

373

У собаки в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерву,

при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:

A *Зменшення частоти скорочень

B Збільшення частоти і сили скорочень

C Збільшення збудливості міокарду

D Збільшення проведення збудження по міокарду

E Збільшення сили скорочень

374

У пацієнта виявлено гіпокальціємію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?A *Паратгормон

B Тирокальцитонін

C Альдостерон

D Кортикотропін

E Кортиколіберин

375

У студента при складанні іспиту абсолютний поріг больової чутливості більший, ніж у

стані спокою. Яктивація якої системи організму є причиною цього?

A *Антиноцицептивна

B Симпато-адреналова

C Симпатична нервова

D Парасимпатична нервова.

E Гіпофізарно-надниркова

376

У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої

частоти. Причиною цього може бути пошкодження:

A *Середньої частини завитка .

B Кохлеарних ядер

C Спірального ганглія

D Чотиригорбикової структури

E Латеральних колінчастих тіл

377

У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який

відділ мозку постраждав?

A *Стовбур мозку

B Шийний відділ спинного мозку.

C Передній мозок

D Проміжний мозок.

E Середній мозок.

378

В експерименті тварині проводили електростимуляцію нейронів головного мозку,

внаслідок чого у тварини виникла гіпофагія (відмова від прийому їжі). В яку ділянку

головного мозку було введено електроди?A * У вентромедіальні ядра гіпоталамуса

B У латеральні ядра гіпоталамуса

C У нейрогіпофіз

D В аденогіпофіз

E У червоне ядро

379

В експерименті на собаці вводилася речовина, яка призвела до ушкодження ниркового

фільтру. Які з нижченаведених речовин можна виявити у сечі тварини внаслідок цього?

A *Білків

B Глюкози

C Амінокислот

D Іонів Nа

E Іонів Са

380

При длительном лечении голоданием у пациента уменьшилось соотношение

альбуминов и глобулинов в плазме. Что из приведенного будет следствием этих

изменений?A * Увеличение СОЭ

B Снижение СОЭ

C Увеличение гематокрита

D Снижение гематокрита

E Гиперкоагуляция

381

У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і, як

наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку

поліурії?A *Зниження канальціївої реабсорбції води

B Зниження канальціївої реабсорбції іонів Nа

C Зниження канальціївої реабсорбції белка

D Зниження реабсорбції глюкози

E Збільшення клубочкової фільтрації

382

До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років з скаргами на зменшення щільності зубної

тканини, підвищену крихкість при прийомі твердої їжі. Нестача якого мінерального

елементу, найбільш вірогідно, має місце у даного пацієнта?A * Кальцію

B Калію

C Натрію

D Магнію

E Заліза

383

У пацієнта 59 років при обстеженні ротової порожнини виникла необхідність дослідити

рухи нижньої щелепи. Який метод застосовують з цією метою?

A *Мастікаціографію

B Електроміографію

C Міографію

D Електроодонтодіагнстику

E Гнатодинамометрію

384

У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової

порожнини. Це свідчить про ураження

A *N. trigeminus

B N. vagus

C N. glossopharyngeus

D N. hypoglossus

E N. glossopharyngeus та n. vagus

385

В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до

виділення великої кількості рідкої слини привушною залозою. Який нерв стимулюють?

A *N.glossopharyngeus

B N.facialis

C N.sympathicus

D N.trigeminus

E N.vagus

386

Робітники гарячих цехів металургійних підприємств позбуваються з потом значної

кількості води. Для оптимальної компенсації цього потрібно вживати:

A *Підсолену воду

B Газовану воду

C Молоко

D Натуральні соки

E Квас

387

У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного

обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може бути причиною

цього?


A *Трийодтиронін,тетрайодтиронін

B Тирокальцитонін, паратгормон

C Глюкокортикоїди

D Катехоламіни

E Соматоліберин, соматостатин

388

При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в

плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?

A *Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

B Збільшується фільтрація і реабсорбція

C Зменшується фільтрація і реабсорбція

D Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

E Обмін не змінюється

389

У нирках досліджуваного збільшена реабсорбція іонів кальцію і зменшена - фосфатних

іонів. Вплив якого гормону викликав такі зміни?

A *Паратгормон

B Тирокальцитонін

C Гормональна форма вітаміну Д3

D Альдостерон

E Вазопресин

390

Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини

порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?

A *Спіноталамічні

B Латеральн спінокортикальні

C Медіальні спінокортикальні

D Передні спіномозочкові

E Задні спіномозочкові

391

У пацієнта розвилися порушення рухової активності: тремор, атаксія й асинергія рухів,

дизартрія. Де, ймовірніше, локалізуються порушення?

A *Мозочок

B Базальні ганглії

C Лімбічна система

D Стовбур мозку

E Довгастий мозок

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка