Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка6/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

278

При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встеновлено, що він не генерує

імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :

A *шлуночків

B Сино-атріального вузла

C Атріовентрикулярного вузла

D Пучка Гіса

E Волокон Пуркін”є

279

В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення

збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A *Атріовентрикулярний вузол

B Синоатріальний вузол

C Пучок Гіса

D Ніжки пучка Гіса

E Волокна Пуркін'є

280

При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл,

систолічний об'єм - 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?

A *70 скорочень за хвилину

B 60 скорочень за хвилину

C 50 скорочень за хвилину

D 80 скорочень за хвилину

E 90 скорочень за хвилину

281

При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалчсть серцевого циклу у людини

дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A *60

B 50

C 70

D 80

E 100

282

У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з

інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

A *Сфігмографія

B Електрокардіографія

C Фонокардіографія

D Флебографія

E Векторкардіографія

283

У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів

дослідження доцільно скористатися для цього?

A * Фонокардіографія

B Електрокардіографія

C Сфігмографія

D Флебографія

E Зондування судин

284

У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це

призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:

A

B Q

C R

D S

E P

285

Які з наведених механізмів регуляції НЕ МОЖУТЬ реалізуватися на ізольовану серця

ссавця?

A *Центральні рефлекси

B Місцеві рефлекси

C Факон серця Франка-Старлінга

D Ефект Анрепа

E Драбина Боудича

286

Необхідно в експерименті оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно

визначити величину:

A *Порогу деполяризації

B Потенціалу спокою

C Тривалості потенціалу дії

D Амплітуди потенціалу дії

E -

287

Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерва. Для цього доцільно визначити для

нерва величину:

A *Порогової сили подразника

B Потенціалу спокою

C Критичного рівня деполяризації

D Амплітуди потенціалу дії

E Тривалості потенціалу дії

288

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно

збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

A *Калієві

B Натрієві

C Швидкі кальцієві

D Повільні кальцієві

E Натрієві та кальцієві

289

У збудливій клітині повністю заблокували процеси енергоутворення. Внаслідок цього

мембранний потенціал спокою:

A *Зникне

B Незначно зменшиться

C Суттєво зменшиться

D Незначно збільшиться

E Суттєво збільшиться

290

Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність

м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у відповідь на

стимуляцію нерва. Що блокує отрута?A *Нервово-м'язовий синапс

B Спряження збудження і скорочення у м'язі

C Натрієві канали

D Калієві канали

E Процеси енергоутворення

291

Киснева ємість крові плода більша, ніж у матері через великий вміст:A *HbF

B HbA

C HbH

D HbS

E HbP

292

Внаслідок тривалого перебування людини у горах на висоті 3000 м над рівнем моря у неї

збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене

утворення в організмі :A *Еритропоетинів

B Лейкопоетинів

C Карбгемоглобіну

D Катехоламінів

E 2,3-дифосфогліцерату

293

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові.

Причиною цього є збільшена концентрація в крові

A *Адреналіну

B Тироксину

C Соматотропіну

D Кортизолу

E Плазмінів

294

У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її

білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

A *Онкотичний тиск плазми крові

B Осмотичний тиск

C РН

D Щільність крові

E Гематокритний показник

295

Тварини в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які

зміни відбудуться в зоні інервації?

A *Втрата рухів

B Втрата дотикової чутливості

C Втрата температурної чутливості

D Втрата пропріоцептивної чутливості

E Гіперчутливість

296

Який з зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка

бачить смачну їжу?

A *Секреція шлункового соку

B Секреція кишкового соку

C Моторика товстої кишки

D Скорочення сфінктера Одді

E Моторика тонкої кишки

297

У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Секрецію

вазопресину стимулює збільшення:

A *Осмостичного тиску плазми

B Концентрації натрію

C Об'єму циркулюючої крові

D Онкотичного тиску плазми

E Концентрації калію

298

В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії ниркових канальців,

внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Найбільш ймовірною причиною поліурії є

зменшення:A *Реабсорбції іонів натрію

B Швидкості клубочкової фільтрації

C Секреції іонів калію

D Ниркового кровотоку

E Секреції сечовини

299

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на

20\%. Найбільш вірогідною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B Збільшення системного артеріального тиску

C Збільшення проникності ниркового фільтру

D Збільшення коефіцієнта фільтрації

E Збільшення ниркового плазмотоку

300

У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові й онкотичний тиск. Що буде

наслідком цього?

A *набряки

B зменшення діурезу

C збільшення об’єму крові

D зменшення ШОЕ

E збільшення щільності крові

301

В дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при

цьому?

A *еозинофілія

B лейкоцитоз

C нейтрофілія

D базофілія

E моноцитоз

302

Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням

функції яких клітин крові це пов’язано?

A *тромбоцитів

B еозинофілів

C моноцитів

D лімфоцитів

E нейтрофілів

303

У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем

головного мозку це пов’язано?

A *дофамінергічних

B гістамінергічних

C серотонінергічних

D холінергічних

E опіоїдних

304

В досліді в тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха справа. Це

призведе до порушення сприйняття звуків:

A *середньої частоти

B низької частоти

C високої частоти

D високої та низької частоти

E порушень не буде

305

В старості втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом буде

виявлено?

A *пресбіопія

B астигматизм

C міопія

D порушення кольорового зору

E порушення бінокулярного зору

306

У людини, яка обертається на каруселі виникло посилене частоти серцевих скорочень,

потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов'язано?

A *вестибулярних

B пропріоцепторів

C дотикових

D слухових

E зорових

307

У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого

гормону:

A *паратгормону

B тирокальцитоніну

C альдостерону

D вазопресину

E соматотропного

308

Внаслідок фізичного навантаження киснева ємність крові в людини збільшилася з 180

до 200 мл/л. Основною причиною цього є те, що при фізичному навантаженні

збільшується:A *Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові

B Дифузійна здатность легень

C Вміст кисню в альвеолах

D Спорідненість гемоглобіну до кисню

E Хвилиний об'єм дихання

309

На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів

приймають участь у розвитку такого видоху?

A *Живота

B Діафрагма

C Драбинчасті

D Грудинноключичнососкові

E Трапецієвидні

310

У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного може

бути причиною цього?

A *Звуження дихальних шляхів

B Поверхневе дихання

C Рідке дихання

D Негативний внутрішньоплевральний тиск

E Зменшення хвилинного об'єму дихання

311

Хворий втратив багато рідини, зменшився об'єм циркулюючої крові. Безпосередньо це

призведе до збільшення секреції:

A *вазопресину

B альдостерону

C натрійуретичного гормону

D паратгормону

E тирокальцитоніну

312

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3

місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є

причиною цього?A *Білків

B Жирів

C Вуглеводів

D Вітамінів

E Мінеральних речовин

313

У пацієнта тривале вживання препаратів калію призвело до гіперкаліємії. Це призведе

до такої зміни секреції:

A *збільшення альдостерону

B зменшення альдостерону

C збільшення вазопресину

D зменшення вазопресину

E зменшення реніну

314

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала

дихання, якщо величина тиску дорівнює –7,5 см.вод.ст.?

A *Спокійний вдих

B Спокійний видих

C Форсований вдих

D Форсований видих

E -

315

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала

дихання, якщо величина тиску дорівнює –25 см.вод.ст.?

A *Форсований вдих

B Спокійний видих

C Спокійний вдих

D Форсований видих

E -

316

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала

дихання, якщо величина тиску дорівнює +3 см.вод.ст.?

A *Форсований видих

B Спокійний видих

C Форсований вдих

D Спокійний вдих

E -

317

Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 см водн.ст.

під час:

A *Паузи між вдихом і видихом

B Спокійного вдиху

C Спокійного видиху

D Форсованого вдиху

E Форсованого видиху

318

У хворого порушена реабсорбція води в нирках. З порушенням секреції якого гормону це

безпосередньо пов'язано ?

A *Вазопресин

B Альдостерон

C Натрійуретичний

D Паратгормон

E Тиреокальціотонін

319

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення

секреції якого гормону спричинило цю зміну?

A *Тироксину

B Інсуліну

C Паратгормону

D Соматотропного

E Пролактину

320

В експерименті кролику ввели внутрішньовенно 300 мл ізотонічного розчину NaCl, що

привело до значного зростання об’єму циркулюючої крові. Концентрація якого фактору

підвищиться в крові за цих умов?A *Натрійуретичного гормону

B Реніну

C Альдостерону

D Ангіотензину ІІ

E -

321

В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок

цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:

A *Реніну

B Адреналіну

C Вазопресину

D Норадреналіну

E Натрійуретичного гормону

322

В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капілярах. Причина в

тому, що капіляри мають:

A *Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу

B Малу довжину

C Малий діаметр

D Малий гідростатичний тиск

E Найтоншу стінку

323

При лабораторному обстеженні чоловіка віком 54 роки було встановлено, що його

кліренс інуліну 120 мл/хв. Це означає, що в нього нормальна (-ий):

A *Швидкість клубочкової фільтрації

B Канальцева реабсорбція

C Канальцева секреція

D Нирковий кровотік

E Нирковий плазмотік

324

В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними

імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього

скорочення. Яке скорочення виникне?A *Зубчастий тетанус

B Одиночне

C Асинхронне

D Суцільний тетанус

E Тонічне

325

Потужність, що розвиває м'яз, недостатня для піднімання вантажу. Який вид скорочення

м'яза у даному випадку?

A *Ізометричний

B Тетанічний

C Ізотонічний

D Ексцентричний

E Концентричний

326

Які зміни функції ізольованого серця будуть після збільшення у перфузійному розчині

концентрації хлориду кальцію?

A *Збільшення частоти і сили скорочень

B Зменшення сили скорочень

C Зменшення частоти скорочень

D Зупинка серця в діастолі

E Зменшення частоти і сили скорочень

327

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які

зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

A *Гіперполяризація

B Деполяризація

C Потенціал дії

D Локальна вiдповiдь

E Змін не буде

328

В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію.

Як це позначиться на розвитку процесу збудження ?

A *Потенціал дії не виникає

B Амплітуда потенціалу дії зменшується

C Амплітуда потенціалу дії збільшується

D Тривалість потенціалу дії збільшується

E Тривалість потенціалу дії зменшується

329

Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності

симпатичної нервової системи?

A *Гемокогуляцiя підсилиться

B Гемокоагуляцiя зменшиться

C Гемокоагуляцiя не зміниться

D Антизсiдальна система активується

E Фiбринолiз зменшиться

330

При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в

кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище ?

A *Дефіцитом вітаміну К

B Дефіцитом заліза

C Тромбоцитопенiєю

D Еритропенією

E Лейкопенією

331

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб

викликати зсідання ?

A *Іони кальцію.

B Іони натрію

C Протромбін

D Вітамін К

E Фібриноген

332

У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її

наявність ?

A *Укорочення інтервалу R – R

B Подовження інтервалу R – R

C Розширення комплексу QRS

D Подовження інтервалу P – Q

E Подовження сегменту Q–T

333

Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх скелетних

м’язів. Що є причиною цього явища?

A *Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани

B Порушення виділення ацетилхоліну

C Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани

D Порушення синтезу холінестерази

E Порушення синтезу ацетилхоліну

334

В експерименті на тварині переростягненням передсердь кров’ю викликали зменшення

реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Впливом на нирки якого фактора це

можна пояснити?A *Натрійуретичного гормону

B Альдостерону

C Реніну

D Ангіотензину

E Вазопресину

335

Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але

працевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за все,

виснажуються?A *Надниркові

B Прищитоподібні

C Сім’яники

D Підгрудинна

E Щитоподібна

336

У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості

зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:

A * Атріо-вентрикулярним вузлом

B Сино-атріальним вузлом

C Пучком Гіса

D Ніжками пучка Гіса

E Волокнами Пуркін'є

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка