Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка4/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.16 Mb.
#10393
1   2   3   4   5   6   7   8   9

168

В эксперименте на животном удаление участка коры полушарий мозга устранило ранее

выработанные условные рефлексы на световое раздражение.Какой участок коры был

удален?


A * затылочная кора

B прецентральная извилина

C постцентральная извилина

D лимбическая кора

E височная доля

169

У тварини в експерименті реєструють електричну активність нейронів спирального вузла,

що дозволяє аналізувати аферентну імпульсацію від рецепторів:

A *кортієвого органа

B присінкових

C напівкружних каналів

D вестибулярних

E вестибулярних і кортієвого органа

170

При визначенні групи крові за системою АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної

крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала - III групи. Які

аглютиногени містяться в цих еритроцитах ?A

B А

C А та В

D С

E D та C

171

Чоловіку 35 років з виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу

шлунку. Секреція якого гастроінтестинального гормону внаслідок операції буде

порушена найбільше ?A *Гастрин.

B Гістамін.

C Секретин

D Холецистокінін

E Нейротензин

172

У больного пожилого возраста наблюдали увеличение и утолщение пальцев, кистей,

стоп, носа и нижней челюсти. С увеличением выделения какого гормона связаны

указанные нарушения?A *соматотропина

B тиреотропина

C инсулина

D паратгормона

E адренокортикотропина

173

У мужчины 25 лет с переломом основания черепа выделяется большой объем мочи с

низкой относительной плотностью. Причиной изменений мочеобразования является

нарушение синтеза и секреции:A * Вазопрессина

B Тиреотропного гормона

C Адрено-кортикотропного гормона

D Окситоцина

E Соматотропного гормона

174

У женщины накануне родов СОЭ 40 мм/час.Такая величина СОЭ обусловлена тем, что в

крови повышено содержание:

A * Фибриногена

B Альбуминов

C Белков

D Эритроцитов

E Липопротеинов

175

При прийнятті внутрь 100 мл 25% (насиченого) розчину сернокислої магнезії з'являється

багато рідкого калу. Чому?

A *Збільшується осмотичний тиск у кишках.

B Стимулюється секреція шлункового соку.

C Гальмується робота кишок.

D Стимулюється виділення гормонів 12-палої кишки.

E Зменшується осмотичний тиск.

176

В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою

концентрацією хлористого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому?

A *Збільшення частоти та сили скорочень

B Зменшення сили скорочень

C Збільшення частоти скорочень.

D Зменшення частоти скорочень

E Зменшення частоти та сили скорочень

177

У хворого виявлено: тахікардія, збільшення основного обміну і температури тіла,

схуднення, підвищення збудливості. Збільшена секреція гормонів якої (яких) залози є

причиною цих порушень?A * щитовидної

B надниркових

C прищитовидних

D статевих

E нейрогіпофіза

178

У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів

кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:

A *тиреокальцитоніну

B тироксину

C інсуліну

D альдостерону

E паратгормону

179

У хворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення в

шлуночках швидкості:

A *реполярізаці

B деполярізації та реполярізациї

C деполярізації

D скорочення

E розслаблення

180

Під час довгої засухи річка пересохла. Тварини деякий час продовжували приходити на

місце водопою, а потім припинили приходити. Який вид гальмування умовних рефлексів

зумовив зміну поведінки тварин?A *Згасаюче

B Зовнішнє

C Позамежне

D Диференціювальне

E Запізнювальне

181

Хворий одержав травму спинного мозку вище 5 шийного сегменту. Як у нього зміниться

характер дихання?

A *Зупиниться

B Стане поверховим та рідким

C Стане глибоким та частішим

D Стане поверховим та частішим

E Стане глибоким та рідким

182

У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність,

тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур

головного мозку привело до цієї хвороби?A *Чорної субстанції.

B Таламуса.

C Червоних ядер.

D Мозочка.

E Ретикулярної формації.

183

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на

зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?

A *Пролактину.

B Соматостатіну.

C Адренокортикотропного гормону.

D Інсуліну.

E Глюкагону.

184

При снижении концентрации Na+ в плазме крови в почках усиливается его

реабсорбция. Какой основной механизм регуляции стимулирует указанный процесс?

A * альдостерон

B симпатические рефлексы

C парасимпатические рефлексы

D натрийуретический гормон

E паратгормон

185

У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з

перелічених рефлексів втрачаються у цих умовах :

A *Випрямлення та статокінетичні

B Статичні позні шийні

C Статичні позні вестибулярні

D Міотатичні тонічні

E Міотатичні фазичні

186

Недоношенные дети зачастую погибают после рождения, так как не могут сделать вдох.

Исследование гомогенатов лёгких позволило понять природу данного явления. Укажите

непосредственную причину смерти недоношенных детей, не способных самостоятельно

дышать.

A * Дефицит сурфактанта

B Пневмоторакс

C Низкая возбудимость центральных

хеморецепторовD Низкая возбудимость периферических хеморецепторов

E Недостаточное развитие дыхательных мышц

187

Рвотный рефлекс нередко мешает проведению желудочного зондирования. Как его

можно предотвратить?

A * Смазать участки неба и корня языка препаратом для местной анестезии

B Смазать зонд физиологическим раствором

C Смазать зонд растительным маслом

D Вводить зонд под общим наркозом

E Вводить зонд в положении “стоя”

188

Пациенту назначена диета, содержащая повышенное количество хлеба грубого помола

и овощей. С какой целью это сделано?

A * Усиление моторики

B Торможение секреции желудочного сока

C Активация трипсиногена

D Выделение большого количества слюны

E Нейтрализация HCl

189

У взрослого мужчины за сутки выделяется 20 л мочи с низкой относительной

плотностью. Наиболее вероятной причиной этого является дефицит в организме:

A * антидиуретического гормона

B альдостерона

C натрийуретического фактора

D ренина

E паратгормона

190

Зріст дитини 10 років сягає 178 см, маса - 64 кг. З порушенням діяльності якої

ендокринної залози це пов'язано?

A *Гіпофізу

B Щитовидної залози

C Статевих залоз

D Надниркових залоз

E Паращитовидної залози

191

Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група

крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати?

A *III (В) Rh+

B I (О) Rh-

C II (А) Rh+

D IV (АВ) Rh-

E III (В) Rh-

192

В эксперименте на животном, которое удерживали на весу спиной книзу, ногами кверху,

наблюдали рефлекторный поворот головы, направленный на восстановление

нормального положения головы в пространстве. С раздражением каких рецепторов

связан указанный рефлекс?

A *Вестибулорецепторов преддверия

B Внутренних органов

C Проприорецепторов конечностей

D Тактильных рецепторов конечностей

E Вестибулорецепторов полукружных каналов

193

Верхние конечности стоящего человека в состоянии покоя находятся в легком сгибании.

Что является причиной указанного состояния конечностей?

A *Рефлекс с мышечных веретен при растяжении двуглавой мышцы

B Врожденная готовность к действию

C Антагонистический рефлекс со стороны разогнутых нижних конечностей

D Рефлекс с рецепторов преддверия вестибулярного аппарата

E Тонизирующее влияние лимбических структур и новой коры

194

Рост взрослого человека составил 100 см при пропорциональном телосложении и

нормальном умственном развитии. Для недостаточности выработки какого гормона

характерны указанные признаки?A *Соматотропного гормона

B Тироксина

C Гонадотропных гормонов

D Минералокофноидов

E Антидиуретического гормона

195

В эксперименте на животном были повреждены нервные пути, проходящие в ножке

гипофиза, что нарушило поступление в кровь следующих гормонов:

A *Вазопрессина и окситоцина

B Гормонов гипофиза

C Гормонов аденогипофиза

D Тиреотропного гормона

E Аденокортикотропного гормона

196

У літніх людей підвищується частота виникнення пухлин. Одна з основних причин цього:A *Зниження активності клітинного імунітету

B Зростання порушення мітозів

C Підвищення активності утворення антитіл

D Зниження інтенсивності утворення антитіл

E Підвищення активності клітинного імунітету

197

При лабораторному дослідженні крові пацієнта 33 років виявлено реакцію аглютинації

еритроцитів в стандартних сироватках I і II груп. Реакції аглютинації з сироваткою III групи і

антирезусною сироваткою не відбулась. Кров якої групи, враховуючи систему СДЕ,

можна переливати в разі потреби?

A *III (B) Rh-

B I (О) Rh+

C II (A) Rh-

D IV (AB) Rh+

E IV (AB) Rh-

198

У пацієнта 36 років після дорожньої травми виникли параліч м'язів кінцівок справа,

втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної

чутливості з обох сторін. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни є найбільш

характерними?

A *Правої половини спинного мозку

B Рухової кори зліва

C Лівої половини спинного мозку

D Передніх стовбів спинного мозку

E Задніх стовбів спинного мозку

199

Дефіцит якого ферменту найчастіше є причиною неповного перетравлення жирів в

шлунково-кишковому тракті і збільшення кількості нейтрального жиру в калі?

A *Панкреатичної ліпази

B Шлункової ліпази

C Печінкової ліпази

D Кишкової ліпази

E Ентерокінази

200

У пацієнта 18 років при лабораторному обстеженні виявлено наявність глюкози в сечі

при нормальній концентрації її в плазмі крові. Найвірогіднішою причиною цього є

порушення:A *Канальцевої реабсорбції

B Клубочкової фільтрації

C Канальцевої секреції

D Секреції інсуліну

E Секреції глюкокортикоїдів

201

При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення

тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому

виникають?A *В ядрах Дейтерса

B В руховій корі

C В базальних гангліях

D В червоних ядрах

E В спинному мозку

202

В результате несчастного случая произошла обтурация трахеи легкого. Какой этап

дыхания нарушится первым?

A *Вентиляция легких

B Газообмен в легких

C Транспорт кислорода и углекислого газа

D Газообмен в тканях

E Тканевое дыхание

203

Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє

розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 до 6 секунд. Який з

зазначених механізмів лежить в основі скорочення часу рефлексу?A *Просторова сумація збудження.

B Iррадіація збудження дивергентними нервовими ланцюгами.

C Часова сумація збудження

D Принцип домінанти

E Рециркуляція збудження

204

У практиці невідкладної терапії та реанімації нерідко зустрічаються стани, що

супроводжуються набряком клітин мозку. Для боротьби з цим в організм хворих

доцільно вводити речовини, які:A *Підвищують колоїдно-осмотичний тиск крові

B Змінюють кислотно-лужний баланс крові

C Понижують системний артеріальний тиск

D Понижують центральний венозний тиск

E Зменшують ОЦК

205

У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур головного

мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку

стимуляції. У тварини проводили подразнення:A *Nucleus vestibularis lateralis

B Nucleus caudatus

C Nucleus ruber

D Nucleus reticularis medialis

E Nucleus intermedius lateralis

206

При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено

краплі нейтрального жиру. Найбільш імовірною причиною цього є порушення:

A *Надходження жовчі в кишечник

B Кислотності шлункового соку

C Секреції підшлункового соку

D Секреції кишкового соку

E Процесів всмоктування в кишечнику

207

У людини виділяється мало густої слини, знижена її ферментативна активність,

збільшений вміст слизу. Найбільш імовірною причиною цього є порушення функції:

A *Привушних залоз

B Власних залоз слизової оболонки

C Під'язикових залоз

D Піднижньощелепних залоз

E -

208

У чоловіка 45 років через 3 роки після операції видалення шлунка вміст еритроцитів в

крові складає 2,0*1012/л, Hb - 85 г/л, кольоровий показник - 1,27. Порушення

всмоктування якого вітаміну викликало зміни еритропоезу?A *B12

B С

C А

D Р

E B6

209

Після накладання джгута у досліджуваного спостерігаються точкові крововиливи на

поверхні передпліччя (15 штук). З порушенням функції яких клітин крові це пов'язано?

A *Тромбоцитів

B Еритроцитів

C Базофілів

D Нейтрофілів

E Макрофагів

210

У чоловіка при ураженні одного з відділів ЦНС спостерігається астенія, м'язова дистонія,

порушення рівноваги. Який з відділів ЦНС уражено?

A *Мозочок

B Чорна субстанція

C Ретикулярна формація

D Червоні ядра

E Вестибулярні ядра

211

У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок та

спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз головного мозку?

A *Нижче червоних ядер

B Між спинним та довгастим мозком

C Нижче вестибулярних ядер

D Вище червоних ядер

E Спинного мозку

212

У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як

зміниться характер дихання?

A *Припиниться

B Стане поверхневим і рідким

C Стане глибоким і частим

D Стане поверхневим і частим

E Стане глибоким і рідким

213

Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний

розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?

A *Збільшення частоти і сили скорочень

B Зменшення сили скорочення

C Збільшення частоти скорочень

D Збільшення сили скорочень

E Зупинка серця в діастолі

214

При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були

отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I та II груп і не

відбулася в сироватці III групи. Яка група досліджуваної крові?A *III (B)

B II (A)

C IV (AB)

D I (O)

E Неможливо визначити

215

При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були

отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I, II та III груп. Яка група

досліджуваної крові?A *IV (AB)

B III (B)

C II (A)

D I (O)

E Неможливо визначити

216

Проводять дослідження на ізольованій збуджуваній клітині. Встановлено, що поріг сили

подразнення клітини суттєво зменшився. Що із зазначеного може бути причиною цього?

A *Активація натрієвих каналів мембрани

B Iнактивація натрієвих каналів мембрани

C Iнактивація кальцієвих каналів мембрани

D Активація калієвих каналів мембрани

E Блокада енергоутворення у клітині

217

Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в

умовах 80\% вологості повітря та температурі навколишнього середовища $+35^0$С?

A *Потовиділення

B Радіація

C Теплопровідність

D Конвекція

E -

218

У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості інтервалу QT. Це може бути наслідком

зменшення у шлуночках швидкості:

A *Деполяризації та реполяризації

B Деполяризації

C Реполяризації

D Скорочення

E Розслаблення

219

При обстеженні чоловіка 45 років, що тривалий час перебував на рослинній дієті,

виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього

явища?


A *Недостатня кількість білків

B Надмірна кількість води

C Надмірна кількість вуглеводів

D Недостатня кількість жирів

E Недостатня кількість жирів і білків

220

У чоловіка 60 років діагностований інсульт у ділянці латеральних ядер гіпоталамуса. Які

зміни поведінки слід чекати при цьому?

A *Відмова від їжі

B Агресивність

C Депресія

D Спрага

E Ненаситність


Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Гістологія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1
krok -> Крок Фармація Клінічна фармація
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
krok -> A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. B


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка