Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка3/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

112

При аналізі ЕКГ людини з’ясовано,що у другому стандартному відведенні від кінцівок

зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у

шлуночках серця нормально відбувається процес:A *Реполяризації

B Деполяризаці.

C Збудження

D Скорочення

E Розслаблення

113

При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано

збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що

впливало на кардіоміоцити?A *Ацетилхолін

B Адреналін

C Норадреналін

D Тироксин

E Атріопептид

114

У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові

проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A *5 л

B 3,75 л

C 2,5 л

D 2,0 л

E 1,5 л

115

У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве

підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції

спричинив зміну тиску у тварини?A *Ангіотензин-11

B Вазопресин

C Адреналін

D Норадреналін

E Серотонін

116

Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини

частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми

регуляції переважно зумовлюють цю зміну?A *Безумовні симпатичні рефлекси

B Умовні симпатичні рефлекси

C Умовні та безумовні симпатичні рефлекси

D Катехоламіни

E Симпатичні рефлекси і катехоламіни

117

Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити

димохід?

A *Карбоксигемоглобін

B Карбгемоглобін

C Дезоксигемоглобін

D Метгемоглобін

E Оксигемоглобін

118

У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На

якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?

A *Секреція кишкового соку

B Пристінкове травлення

C Ритмічна сегментація

D Маятникоподібні рухи

E Всмоктування

119

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на

20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B Збільшення системного артеріального тиску

C Збільшення проникності ниркового фільтру

D Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.

E Збільшення ниркового плазмотоку

120

У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої

крові зменшився, гематокрит -50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є

наслідком, перш за все:A *Втрати води з потом

B Збільшення кількості еритроцитів

C Збільшення вмісту білків в плазмі

D Збільшення онкотичного тиску плазми

E Збільшення діурезу

121

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання

крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

A *Катехоламінів

B Кортізолу

C Альдостенору

D Соматотропіну

E Вазопресину

122

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше

збільшиться в крові студента?

A *Адреналіна

B Тиреоліберина

C Кортикотропіна

D Кортизола

E Соматотропіна

123

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено

порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього

може бути зменшення швидкості проведення збудження:A *Через центральні синапси

B Через нервово-м’язові синапси

C Еферентними нервами

D Аферентними нервами

E Провідними шляхами

124

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид

м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на

період скорочення поодинокого м’язового скорочення?A *Суцільний тетанус

B Зубчастий тетанус

C Асинзхронний тетанус

D Серія поодиноких скорочень

E Контрактура м’яза

125

На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які

зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

A *Зменшення частоти і сили скорочень

B Зменшення частоти скорочень

C Зменшення сили скорочень

D Зупинка серця в діастолі

E Зупинка серця в систолі

126

Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої

кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

A *Секретин

B Холецистокінін-панкреозимін

C Гастрин

D Глюкагон

E Нейротензин

127

Під час фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є

активація:

A *Антиноцицептивної системи

B Ноцицептивної системи

C Функції щитовидних залоз

D Симпатоадреналової системи

E Функції наднирників

128

У хворого виявляється повна демієлінізація волокон провідних висхідних шляхів.

Формування яких відчуттів при цьому погіршиться найменше?

A *Температурних.

B Пропріоцептивних.

C Зорових.

D Дотикових.

E Слухових.

129

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в

найзначній мірі ?

A *Жування.

B Слиновиділення.

C Формування відчуття смаку

D Ковтання.

E Слиноутворення

130

У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного

тиску. В чому причина цього явища ?

A * Зниження тонусу судин у м'язах.

B Посилення роботи серця

C Зменшення еластичності судин.

D Зменшення об"єму циркулюючої крові

E Збільшення опору судин

131

У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є головним наслідком

цього?

A *Кретинізм.

B Нанізм.

C Гігантизм.

D Гіпопітуітарізм.

E Гіперпігментація шкіри.

132

У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком

цього?

A *Схильність альвеол до спадання.

B Зменшення опору дихальних шляхів.

C Зменшення роботи дихальних м'язів.

D Збільшення вентіляції легень.

E Гіпероксемія.

133

Яка з зорових функцій порушується найбільше при пошкодженні паличок?A *Периферічний зір.

B Кольоровий зір.

C Бінокулярний зір.

D Центральний зір.

E Світлова адаптація.

134

В експериментіна тварині досліджують серцевий цикл . Закриті усі клапани серця. Якій

фазі це відповідає?

A *Ізометричного скорочення.

B Асинхронного скорочення.

C Протодіастолічний період.

D Швидкого наповнення.

E Повільного наповнення.

135

Внаслідокфізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах,

перш за все, є причиною втоми?

A *Нервові центри.

B М’язи

C Аферентні нерви

D Еферентні нерви.

E Нервово-м"язові синапси

136

Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80%,

швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок

A *Випаровування поту

B Радіації

C Конвекції

D Теплопроведення

E Радіаційної конвекції

137

При переведенні погляду на близько розташований об'єкт, заломна сила оптичних серед

ока збільшилась на 10 діоптрій. Це є наслідком змін:

A *Кришталика

B Рогівки

C Скловидного тіла

D Вологи передньої камери ока

E М'яза, розширює зіницю

138

Якщо в умовах високої освітленості спостерігається стійке розширенням зіниці, то це є

наслідком:

A *надмірноїактивності симпатичної нервової системи

B нормального стану механіхмів регуляції

C надмірної активності парасимпатичної нервової системи

D паралічу м"яза, що розширює зіницю

E паралічу ціліарного м"язу

139

У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Дл я зниження

тиску доцільно призначити блокатори:

A *альфа-адренорецепторів

B бета-адренорецепторів

C альфа- та бета-адренорецепторів

D М-холінорецепторів

E Н1-рецепторів

140

Якщо дихальний об'єм ДО = 450 мл, а частота дихання ЧД = 20 за 1 хв. то альвеолярна

вентиляція АВ дорівнює:

A *6000 мл

B 3000 мл

C 4000 мл

D 5000 мл

E 8000 мл

141

Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людими можуть

бути причиною цього?

A *Гіпертермія

B Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах

C Алкалоз

D Гіпокапнія

E Гіпоксемія

142

В ходе эксперимента у животного выработали условный пищевой рефлекс на звуковой

сигнал в 1000 Гц. На другие звуки, например, тоны 900 Гц и 1100 Гц, условного пищевого

рефлекса не возникало. Что лежит в основе этого явления?A *Дифференцировочное торможение

B Внешнее торможение

C Запредельное торможение

D Угасательное торможение

E Запаздывательное торможение

143

Зріст дорослої людини 100 см при пропорціональній будові тіла та нормальному

розумовому розвитку. Недостатнє вироблення якого гормону в дитячому віці є причиною

цього?A *Соматотропіну

B Гонадотропного

C Адренокортікотропного

D Тиреотропного

E Пролактіну

144

Больной 45 лет обратился к врачу с жалобами на частое повышение температуры тела,

сердцебиения, раздражительность, выпадение волос, похудение, тремор рук. Анализ

крови показал высокое содержание гормонов:A *Щитовидной железы

B Коркового вещества надпочечников

C Мозгового вещества надпочечников

D Поджелудочной железы

E Половых желез

145

Клинические исследования крови рекомендуется проводить натощак и утром.

Изменения каких компонентов крови возможны, если произвести забор крови после

приема пищи?A *Увеличение числа лейкоцитов

B Увеличение числа эритроцитов

C Увеличение белков плазмы

D Снижение числа тромбоцитов

E Снижение числа эритроцитов

146

Больной 60 лет жалуется на боли в нижней части живота, частый стул. При

копрологическом исследовании выявлено увеличение количества нейтрального жира в

кале. Дефицит какого фермента явился причиной неполного переваривания жиров?A *Липазы

B Энтерокиназы

C Мальтазы

D Аминопептидазы

E Пепсина

147

У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де

знаходиться пошкодження?

A *Задній мозок

B Гіпоталамус

C Довгастий мозок

D Кора великих півкуль

E Мозочок

148

У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок

цього зміниться дихання?

A Суттєво не зміниться

B Зупиниться

C Стане більш рідким

D Стане більш глибоким

E Стане більш частим

149

Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю

втратила зір. Яка з підкоркових структур можливо при цьому була пошкоджена ?

A *Латеральне колінчасте тіло

B Медіальне колінчасте тіло

C Асоціативні ядра таламуса

D Супраоптичне ядро гіпоталамуса

E Супрахіазматичне ядро гіпоталамуса

150

У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і

частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?

A *Збільшиться глибина і частота

B Зменшиться глибина

C Збільшиться глибина

D Зменшиться частота

E Збільшиться частота

151

У жінкив при дуоденальному зондуванні після виведення до 12-ої палої кишки 30 мл

рідкого масла не відбулося випорожнення жовчного міхура. Причиною цього може бути

недостатнє виділення:A *Холецистокініну

B Гастрину

C Мотиліну

D Бомбезину

E Секретину

152

У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по

атріовентрикулярному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення

тривалості:A *Інтервалу Р-Q

B Зубця Р

C Іінтервалу R-R

D Комплексу QRS

E Сегмента S-T

153

Під час операції на головного мозку відмічено, що подразнення певних зони кори

великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку саме зону

діяли подразники?A *Постцентральна звивина

B Прецентральна звивина

C Верхня латеральна звивина

D Поясна звивина

E Парагіпокампова звивина

154

У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження

якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?

A *Ретикулярної формації

B Гіпокампу

C Чотиригорбикової структури

D Кори великих півкуль

E Чорної субстанції

155

Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає

генералізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:

A *Гальмівних синапсів

B Збуджувальних синапсів

C Клітин Реншоу

D Адренорецепторів

E Холінорецепторів

156

Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокоюзменшився з -90

до -70 мВ. Які канали заблоковані?

A *Калієві

B Натрієві

C Кальцієві

D Магнієві

E Хлорні

157

Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14oС. Вікна і двері

зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

A *Теплорадіація

B Теплопроведення

C Конвекція

D Випаровування

E Перспірація

158

Піддослідному собаці через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульону.

Вміст якої з наведених речовин швидко збільшиться у крові тварин?

A *Гастрин

B Соматостатин

C Інсулін

D Нейротензин

E Вазоінтестинальний поліпептид

159

У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормона

може бути причиною таких змін?

A *Альдостерон

B Вазопресин

C Передсердний натрійуретичний фактор

D Адреналін

E Паратгормон

160

В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено

збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції

еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?A *Гіпоксемія

B Гіперкапнія

C Гіперосмія

D Гіпоосмяї

E Гіповолюмія

161

Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною ?A *Щитовидна залоза.

B Тіиус.

C Підшлункова залоза.

D Епіфіз.

E Наднирники.

162

У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунтованим буде

використання для зняття нападу активаторів:

A *бета-адренорецепторів

B альфа-адренорецепторів

C альфа- та бета-адренорецепторів

D Н-холінорецепторів

E М-холінорецепторів

163

При регистрации ЭКГ больного с гиперфункцией щитовидной железы зарегистрировано

увеличение частоты сердечных сокращений. Укорочение какого элемента ЭКГ об этом

свидетельствует?A * Интервала R-R

B Сегмента P-Q

C Интервала P-Q

D Интервала P-T

E Комплекса QRS

164

В эксперименте на постсинаптическую мембрану нейрона подействовали веществом,

которое вызвало её гиперполяризацию. Проницаемость для каких ионов на

постсинаптической мембране увеличилась в данной ситуации?A *Калия

B Натрия

C Кальция

D Магния

E Марганца

165

У человека 70 лет скорость распространения пульсовой волны оказалась существенно

выше, чем у 25-летнего.

Причиной этого является снижение:A *Эластичности сосудистой стенки

B Скорости кровотока

C Сердечного выброса

D Частоты сердечных сокращений

E Артериального давления

166

У больного камень общего желчного протока прекратил поступление желчи в кишечник.

Нарушение какого процесса пищеварения при этом наблюдается?

A *Переваривание жиров

B Переваривание белков

C Всасывание углеводов

D Переваривание углеводов

E Всасывание белков

167

У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва;при

цьому спостерігали такі зміни серцевоїдіяльності:

A *Зменшення частоти скорочень

B Збільшення сили скорочень

C Збільшення атріовентрикулярного проведення

D Збільшення частоти та сили скорочень

E Збільшення збудливості міикарда

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка