Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка2/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.16 Mb.
#10393
1   2   3   4   5   6   7   8   9

56

У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. При аналізі

крові з"ясовано, що рН венозної крові становить 7,33 .Для корекції кислотно-лужного

стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:A * бікарбонату натрію

B хлориду натрію

C глюкози

D хлориду калію

E хлориду кальцію

57

Особам, що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше

пісної яловичини. Підставою для цього є те, що білки

A *Мають найбільшу специфічно-динамічну дію

B Мають низьку калорійність

C Довго затримуються у шлунку

D Швидко викликають насичення.

E Погано всмоктуються.

58

Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті". Механізмом, що зумовлює

розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:

A *Умовних симпатичних

B Безумовних парасимпатичних.

C Умовних парасимпатичних.

D Безумовних симпатичних.

E Безумовних периферичних

59

Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з

перелічених об"ємів повітря Ви скористуєтесь?

A *Життєва ємкість легень

B Ємкість вдиху.

C Функціональна залишкова ємкість.

D Загальна ємкість легень.

E Резервний об"єм вдиху.

60

У собаки втрата 0,5 л крові компенсувалась внутрішньовенним введенням

збалансованого сольового розчину з глюкозою. Це супроводжувалось збільшенням

швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ). Найбільш ймовірною причиною збільшення

ШКФ у тварини є:

A *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B Зростання системного артеріального тиску.

C Зменшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі

D Збільшення проникності ниркового фільтру.

E Збільшення ефективного ниркового кровотоку

61

В експерименті у собаки збільшили приток крові до передсердь, що викликало

збільшення утворення сечі. В основі збільшеного сечоутворення лежить посилена

секреціяA *натрій-уретичного пептіду

B вазопресину

C альдостерону

D реніну

E адреналіну

62

У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може

знаходитись зона пошкодження?

A *Зорова кора.

B Верхні горбики четверогорбія.

C Нижні горбики чотирибугір'я.

D Соматосенсорна кора.

E Зоровий перехрест.

63

Людина знаходиться в середовищі з темепературою 38oC, відносною вологістю

повітря 50%. Які шляхи тепловіддачі зумовлюють підтримку постійної температури ядра

тіла за цих умов?A *Випаровування

B Радіація

C Теплопроведення

D Конвекція

E Конвекція і теплопроведення

64

Енергетичні витрати чоловіка 40 років, який працює шахтарем складають більше 5000

ккал/добу. Який компонент у харчовому раціоні найбільш доцільно збільшити для

відновлення таких витрат енергії?A *Жири.

B Рідина.

C Білки.

D Вуглеводи.

E Вітаміни.

65

Людина, яка дивилася у вікно, почала читати книгу. Заломна сила оптичних середовищ

збільшується, при цьому, за рахунок зміни стану:

A *Кришталика

B Рогівки

C Скловидного тіла

D Зіниці

E Вологи камер ока

66

При переведенні погляду з близьких на далеко розташовані предмети відбувається:A *Розслаблення війчастого м’язу

B Скорочення війчастого м’язу

C Розслаблення цинової зв'язки

D Збільшення кривизни кришталика

E Збільшення заломної сили очей

67

В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від

величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?

A *Артеріолиї

B Артерії

C Аорта

D Вени

E Капіляри

68

У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили півищення артеріального тиску.

Вкажіть можливу причину цього ефекту ?

A *Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

B Розширення артеріол

C Зменшення частоти серцевих скорочень

D Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

69

У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що

означає цей зубець на ЕКГ?

A * Поширення збудження по шлуночкам

B Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C Електричну діастолу серця.

D Реполяризацію шлуночків

E Поширення збудження по передсердям

70

В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у

фазу їх швидкої деполярізації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:

A * Са++ -канали

B К+ -канали.

C Сl- -канали

D Мg++ - канали.

E Li+ - канали

71

При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що

він перестав розрізняти переміщення предмета по шкірі. Який відділ кори мозку

пошкоджений?A *Задня центральна звивина

B Потилична доля кори.

C Тім'яна доля кори

D Лобна доля кори

E Передня центральна звивина

72

У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення

секреції якого гормону є причиною цього?

A *Вазопресин

B Інсулін

C Глюкагон

D Кортизол

E Окситоцин

73

Піся травми у людини були пошкоджені напівкружні канали внутрішнього вуха. На які

подразники не зможе реагувати ця людина?

A *Рух з кутовим прискоренням

B Шкірні

C Світлові

D Звукові

E Рух з лінійним прискоренням

74

Внаслідок травми у людини ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які

підразники не зможе реагувати ця людина?

A *Рух з лінійним прискоренням

B Рух з кутовим прискоренням

C Шкірні

D Світлові

E Звукові

75

У людини, що сидить з заплющеними очима, реєструють електроенцефалограму (ЕЕГ).

Який ритм з"явиться на ЕЕГ, якщо подали звуковий сигнал?

A *Бета

B Тета

C Дельта

D Альфа

E Гама

76

У хворого напад тахікардії.Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно

заблокувати, щоб припинити напад?

A *Бета-адренорецептори

B Альфа-адренорецептори

C М-холінорецептори

D Н-холінорецептори

E М- та Н-холінорецептори

77

У людини з захворюванням нирок віявлено збільшення артеріального тиску, особливо

діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові

хворого?A *Реніну

B Адреналіну

C Норадреналіну

D Вазопресину

E Катехоламінів

78

У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний

об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A *Катехоламіни

B Симпатичні безумовні рефлекси

C Парасимпатичні безумовні рефлекси

D Симпатичні умовні рефлекси

E Парасимпатичні умовні рефлекси

79

У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень -

40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

A *Атріовентрикулярний вузол

B Синусовий вузол

C Пучок Гіса

D Ліва ножка Гіса

E Права ножка Гіса

80

У хворого після травми виявлено порушення короткочасної пам'яті. Який процес, що

зумовлює механізми пам"яті, при цьому порушений?

A *Реверберація збудження в ланцюгах нейронів

B Структурно-функціональні зміни синапсів ЦНС

C Рух іонів у мембранах рецепторів

D Проведення в аферентних нейронах

E Структурні зміни в нейронах ЦНС

81

Гучний звук під час умовно-рефлекторної діяльності призвів до її гальмування. Вкажіть

вид гальмування, що мав місце.

A *Зовнішне

B Позамежне

C Згасаюче

D Диференціювальне

E Запізніле

82

У хворого внаслідок інсульту пошкоджена задня частина першоі скроневої звивини лівої

півкулі (центр Верніке). До яких наслідків це призведе?

A *Порушення розуміння усної мови

B Порушення рахування

C Порушення відтворювання усної мови

D Порушення відтворювання письмової мови

E Порушення розуміння письмової мови

83

У хворого внаслідок інсульту була пошкоджена нижня частина третьої лобної звивини

лівої півкулі(центр Брока). До яких наслідків це може привести?

A *Порушення відтворення усної мови

B Порушення розуміння усної мови

C Порушення рахування

D Порушення відтворювання письмової мови

E Порушення розуміння письмової мови

84

Человек постоянно живет высоко в горах. Какое измененение показателей крови можно

обнаружить у него?

A *Увеличение количества эритроцитов.

B Снижение показателей содержания гемоглобина.

C Появление в крови эритробластов.

D Снижение количества ретикулоцитов.

E Уменьшение цветного показателя

85

При удалении зуба вводят раствор новокаина в область прохождения чувствительного

нерва, что приводит к обезболиванию вследствие нарушения:

A *Проведения болевых импульсов.

B Образования медиаторов боли

C рН тканей

D Аксонального транспорта

E Возбудимости болевых рецепторов.

86

При нормальной чувствительности кожи пальца не ощущается наличие на нем

обручального кольца. Причиной єтого является:

A *Адаптация рецепторов

B Развитие фиброзной ткани

C Нарушение структуры эпидермиса

D Нарушение кровообращение

E Нарушение структуры рецепторов

87

Толщина клеточной мембраны увеличилась в несколько раз, что привело к увеличению

электрического сопротивления мембраны. Как изменится возбудимость клетки?

A *Уменьшится

B Не изменится

C Увеличится

D Увеличится, а затем уменьшится

E Временно увеличится

88

Сужение приносящей артериолы почечного тельца вызвало уменьшение диуреза.

Причиной является снижение:

A *Эффективного фильтрационного давления

B Реабсорбции воды

C Реабсорбции глюкозы

D Реабсорбции ионов

E Секреции мочевины

89

Секреция какого гормона будет нарушена при пересадке гипофиза на шею собаке?A *Кортизол

B Инсулин

C Глюкагон

D Паратгормон

E Тиреокальцитонин

90

В клетке полностью заблокирован синтез АТФ. Как изменится величина потенциала

покоя?

A *Исчезнет

B Незначительно увеличится.

C Существенно увеличится.

D Вначале увеличится, затем уменьшится.

E Вначале уменьшится, затем увеличится.

91

При длительном пребывания в темноте У человека повысилась чувствительность к

свету. Почему?

A *Развилась адаптация рецепторов.

B Увеличилось количество палочек.

C Увеличилось количество колбочек.

D Повысилась преломляющая сила роговицы.

E Повысилась преломляющая сила хрусталика.

92

При пешем подъеме на 5 этаж у человека повысилось артериальное давление.

Причиной является увеличение:

A *Минутного обьема крови

B Количества функционирующих капилляров.

C Вязкости крови

D Содержание ионов в плазме крови.

E Объема циркулирующей крови

93

При стрессе у пожилого человека повысилось артериальное давление. Причиной

является активация:

A *Симпато-адреналовой системы

B Парасимпатического ядра блуждающего нерва

C Функции щитовидной железы

D Функции коры надпочечников

E Функции гипофиза

94

В предстартовый период у спортсмена увеличились частота и сила сердечных

сокращений. Реализация каких рефлексов вызвала эти изменения?

A *Симпатические условные

B Симпатические безусловные

C Парасимпатические условные

D Парасимпатические безусловные

E Периферические

95

Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в

своєму раціоні?

A *Жирне та смажене м'ясо

B Нежирне відварне м'ясо

C Кисломолочні продукти

D Овочі

E Фрукти

96

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону:

A *М"ясні бульони

B Молоко

C Солодке

D Солоне

E Білий хліб

97

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону насичені бульони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:

A *Гастрину

B Секретину

C Холецистокініну

D Соматостатину

E Нейротензину

98

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти

варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють

виділення:A *Гастрину

B Секретину

C Соматостатину

D Панкреозиміну

E Нейротензину

99

У давній Індії підозрюваним у злочин пропонували проковтнути жменю сухого рису.

Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення внаслідок

A *Активацїя симпато-адреналової системи

B Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва

C Зменшення кровопостачання слинних залоз

D Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва

E Гальмування симпато-адреналової системи

100

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У

результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A *Багато рідкої слини

B Мало рідкої сслини

C Слина не виділяється

D Мало в'язкої слини

E Багато в'язкої слини

101

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних

волокон, що іннервують підязикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози

виділяється:A *Мало в’язкої слини

B Мало рідкої слини

C Слина не виділяється

D Багато рідкої слини

E -

102

Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою

секреторною функцією шлунку?

A *Бульони

B Солодке

C Солоне

D Молоко

E Сало

103

Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з

рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?

A *Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

B Осморецептори гіпоталамусу

C Осморецептори печінки

D Натрієві рецептори гіпоталамуса

E Барорецептори дуги аорти

104

При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив

якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?

A *Вазопресин

B Натрійуретичні фактори

C Альдостерон

D Кортизол

E Ренін

105

За обідом людина з'їла солоного оселедця і картоплю з солоним огірком. Через деякий

час у неї виникло відчуття спраги. Збудження яких рецепторів викликало у неї це відчуття?

A *Осморецептори гіпоталамусу

B Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

C Барорецептори каротидних синусів

D Волюморецептори гіпоталамусу

E Барорецептори дуги аорти

106

Після здачі крові у студента виникло відчуття спраги Збільшення секреції якої біологічно

активної речовини сприяє цьому?

A *Ангіотензин

B Альдостерон

C Еритропоетини

D Адреналін

E Норадреналін

107

В досліді з ізольованою ниркою кроля в перфузійний розчин додали 40 % розчин

глюкози. Кількість сечі збільшилась тому, що:

A *не вся глюкоза реабсорується

B Збільшується осмотичний тиск перфузата

C Збільшується осмотичний тиск первинної сечі

D Збільшиться гідростатичний тиск перфузата

E Збільшилась проникність ниркового фільтру

108

В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок

чого зменшилась кількість сечі тому, що він:

A *Посилює реабсорбцію води

B Посилює реабсорбцію натрію

C Зменшує реабсорбцію води

D Зменшує реабсорбцію кальцію

E Збільшує реабсорбцію кальцію

109

Отруєння ботуліністичним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових

закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:

A * Зупинкою дихання

B Зупинкою серця

C Розладом тонусу судин

D Розвитком блювоти

E Розвитком проносу

110

Трансплантована нирка реагує на больві подразнення з зупинкою сечовиділення. Чим

зумовлена ця реакція?

A *Збільшення секреції АДГ

B Зниження секреції АДГ

C Впливом парасимпаттичної нервової системи

D Впливом симпатичної нервової системи

E Зниженням секреції АКТГ

111

На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих

структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило

скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?A *Синоатріальний вузол

B Атріоветрикулярний вузол

C Пучок Гіса

D Ніжки пучка Гіса

E Волокна Пуркін’є

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Гістологія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1
krok -> Крок Фармація Клінічна фармація
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
krok -> A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. B


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка