Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4

166

Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого прояви отруєння чадним газом. Яка

сполука стала причиною цього?

A *Карбоксигемоглобін.

B Карбгемоглобін.

C Метгемоглобін.

D Дезоксигемоглобін.

E Оксигемоглобін.

167

Після перерізки мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке підвищення

тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?

A *Між середнім і заднім мозком.

B Між проміжним і середнім мозком.

C Між довгастим і спинним мозком.

D Між проміжним і кінцевим

E Між довгастим мозком і мостом.

168

Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зниженням

працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?

A *У нервових центрах.

B В аферентному провіднику.

C У рецепторах.

D В еферентному провіднику.

E У м'язах.

169

У виробничому приміщенні температура повітря – 36oС, відносна вологість повітря –

80%, Переважно яким шляхом віддається тепло організмом людини за цих умов?

A * Випаровування поту

B Теплопроведення

C Радіація

D Конвекція

E -

170

Піддослідному змастили кінчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності

сприйняття смаку:

A *солодкого

B солоного

C кислого

D гіркого

E кислого та солоного

171

На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище норми.

Які величини швидкості осідання еритроцитів слід при цьому очікувати ?

A *40 – 50 мм / годину

B 0 – 5 мм / годину

C 10 – 15 мм / годину

D 5 – 10 мм / годину

E 3 - 12 мм / годину

172

У дитини ознаки затримки психічного і фізичного розвитку (кретинізм). З дефіцитом

якого гормону це пов'язано?

A *Тироксину

B Соматотропного.

C Кальцитоніну.

D Інсуліну.

E Тестостерону.

173

На энцефалограмме человека зарегистрируется дельта-ритм. В каком состоянии он

находится?

A *Медленногой сна

B Засыпания

C Активного бодрствования

D Пассивного бодрствования

E Парадоксального сна

174

У животного электрическими импульсами раздражают симпатический нерв,

иннервирующий сосуды кожи. Какой будет реакция сосудов?

A *Артерии и вены суживаются

B Реакция отсутствует.

C Артерии расширяются

D Артерии и вены расширяются

E Вены расширяются

175

В эксперименте на спинном мозге при возбуждении альфа-мотонейронов мышц

сгибателей установлено торможение альфа-мотонейронов мышц-разгибателей. Какой

вид торможения лежит в основе этого явления?A *Реципрокное

B Пресинаптическое

C Деполяризационное

D Возвратное

E Латеральное

176

У больного снижен диурез. В плазме крови повышена концентрация ионов Na+ и

снижена концентрация ионов К+. Гиперсекреция какого гормона может быть причиной

этого ?A *Альдостерона

B Вазопресина

C Натрийуретического гормона

D Адреналина

E Паратгормона

177

При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї,

екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 уд/хв. Вміст яких гормонів доцільно

визначити в крові ?A *Тироксину.

B Статевих.

C Катехоламінів.

D Інсуліну.

E Кортизолу.

178

У жінки протягом останніх 6 місяців є ознаки макулінізації: підсилення росту волосся на

обличчі, по білій лінії живота, ногах. Нерегулярний менструальний цикл. Причиною цього

може бути підвищення секреції:A *Андрогенів.

B Естрогенів.

C Соматотропного гормону.

D Тироксину.

E Мінералокортикоїдів.

179

У немовляти розвився спазм голосової щілини, в анамнезі схильність до розвитку судом.

Про порушення функції яких ендокринних залоз слід думати ?

A *Паращитовидних.

B Підшлункової

C Тимусу.

D Щитовидної

E Наднирників.

180

У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури

мозку у нього, вірогідно, пошкоджені?

A *Мозочок.

B Базальні ганглії.

C Лімбічна система.

D Таламус.

E Прецентральна звивина кори великих півкуль.

181

У спортсмена после интенсивной тренировки отмечалось значительное снижение

тонуса сосудов в области работающих мышц. Что привело к такому эффекту?

A *Метаболиты

B Ренин-ангиотензин

C Гистамин

D Натрийуретический гормон

E Серотонин

182

Котенка перевернули спиной вниз. Животное рефлекторно поворачивало голову

теменем вверх. С раздражения каких рецепторов начинается рефлекс?

A *Отолитовых вестибулорецепторов преддверия

B Проприорецепторов конечностей

C Тактильных кожи

D Вестибулорецепторов полукружных каналов

E Висцерорецепторов

183

У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної

мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:

A *Дифузійної здатності легень

B Кисневої ємкості крові

C Хвилинного об'єму дихання

D Альвеолярної вентиляції легень

E Резервного об'єму видиху

184

У людини вміст гемоглобіну в крові становить 100 г/л. Чому у неї дорівнює киснева

ємкість крові?

A *134 мл/л

B 100 мл/л

C 150 мл/л

D 168 мл/л

E 180 мл/л

185

Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при

ввімкненому двигуні. У крові у неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?

A *Карбоксигемоглобін

B Дезоксигемоглобін

C Карбгемоглобін

D Метгемоглобін

E Оксигемоглобін

186

Проводять реєстрацію електричної активності нейронів. Вони збуджуються перед вдихом

та на його початку. Де розташовані ці нейрони ?

A *Довгастий мозок

B Проміжний мозок

C Середній мозок

D Спинний мозок

E Кора головного мозку

187

У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на

гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для

цього?A *М-холінорецептори

B Н-холінорецептори

C альфа- та бета- адренорецептори

D альфа-адренорецептори

E бета-адренорецептори

188

При обстеженні людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря

оновлюється при кожному вдосі. Який з наведених показників необхідно розрахувати

для цього?A *Коефіцієнт легеневої вентиляції

B Хвилинний об'єм дихання

C Хвилинну альвеолярну вентиляцію

D Життєву ємність легень

E Функціональну залишкову ємність легень

189

У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з

інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

A *Сфігмографія

B Електрокардіографія

C Фонокардіографія

D Флебографія

E Векторкардіографія

190

У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів

дослідження доцільно скористатися для цього?

A * Фонокардіографія

B Електрокардіографія

C Сфігмографія

D Флебографія

E Зондування судин

191

Які з наведених механізмів регуляції НЕ МОЖУТЬ реалізуватися на ізольовану серця

ссавця?

A *Центральні рефлекси

B Місцеві рефлекси

C Факон серця Франка-Старлінга

D Ефект Анрепа

E Драбина Боудича

192

Необхідно в експерименті оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно

визначити величину:

A *Порогу деполяризації

B Потенціалу спокою

C Тривалості потенціалу дії

D Амплітуди потенціалу дії

E -

193

Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерва. Для цього доцільно визначити для

нерва величину:

A *Порогової сили подразника

B Потенціалу спокою

C Критичного рівня деполяризації

D Амплітуди потенціалу дії

E Тривалості потенціалу дії

194

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно

збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

A *Калієві

B Натрієві

C Швидкі кальцієві

D Повільні кальцієві

E Натрієві та кальцієві

195

У збудливій клітині повністю заблокували процеси енергоутворення. Внаслідок цього

мембранний потенціал спокою:

A *Зникне

B Незначно зменшиться

C Суттєво зменшиться

D Незначно збільшиться

E Суттєво збільшиться

196

Киснева ємість крові плода більша, ніж у матері через великий вміст:A *HbF

B HbA

C HbH

D HbS

E HbP

197

Внаслідок тривалого перебування людини у горах на висоті 3000 м над рівнем моря у неї

збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене

утворення в організмі :A *Еритропоетинів

B Лейкопоетинів

C Карбгемоглобіну

D Катехоламінів

E 2,3-дифосфогліцерату

198

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові.

Причиною цього є збільшена концентрація в крові

A *Адреналіну

B Тироксину

C Соматотропіну

D Кортизолу

E Плазмінів

199

У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її

білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

A *Онкотичний тиск плазми крові

B Осмотичний тиск

C РН

D Щільність крові

E Гематокритний показник

200

Тварини в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які

зміни відбудуться в зоні інервації?

A *Втрата рухів

B Втрата дотикової чутливості

C Втрата температурної чутливості

D Втрата пропріоцептивної чутливості

E Гіперчутливість

201

Який з зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка

бачить смачну їжу?

A *Секреція шлункового соку

B Секреція кишкового соку

C Моторика товстої кишки

D Скорочення сфінктера Одді

E Моторика тонкої кишки

202

У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Секрецію

вазопресину стимулює збільшення:

A *Осмостичного тиску плазми

B Концентрації натрію

C Об'єму циркулюючої крові

D Онкотичного тиску плазми

E Концентрації калію

203

В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії ниркових канальців,

внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Найбільш ймовірною причиною поліурії є

зменшення:A *Реабсорбції іонів натрію

B Швидкості клубочкової фільтрації

C Секреції іонів калію

D Ниркового кровотоку

E Секреції сечовини

204

У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові й онкотичний тиск. Що буде

наслідком цього?

A *набряки

B зменшення діурезу

C збільшення об’єму крові

D зменшення ШОЕ

E збільшення щільності крові

205

В дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при

цьому?

A *еозинофілія

B лейкоцитоз

C нейтрофілія

D базофілія

E моноцитоз

206

Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням

функції яких клітин крові це пов’язано?

A *тромбоцитів

B еозинофілів

C моноцитів

D лімфоцитів

E нейтрофілів

207

У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем

головного мозку це пов’язано?

A *дофамінергічних

B гістамінергічних

C серотонінергічних

D холінергічних

E опіоїдних

208

В досліді в тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха справа. Це

призведе до порушення сприйняття звуків:

A *середньої частоти

B низької частоти

C високої частоти

D високої та низької частоти

E порушень не буде

209

В старості втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом буде

виявлено?

A *пресбіопія

B астигматизм

C міопія

D порушення кольорового зору

E порушення бінокулярного зору

210

У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого

гормону:

A *паратгормону

B тирокальцитоніну

C альдостерону

D вазопресину

E соматотропного

211

Хворий втратив багато рідини, зменшився об'єм циркулюючої крові. Безпосередньо це

призведе до збільшення секреції:

A *вазопресину

B альдостерону

C натрійуретичного гормону

D паратгормону

E тирокальцитоніну

212

У пацієнта тривале вживання препаратів калію призвело до гіперкаліємії. Це призведе

до такої зміни секреції:

A *збільшення альдостерону

B зменшення альдостерону

C збільшення вазопресину

D зменшення вазопресину

E зменшення реніну

213

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала

дихання, якщо величина тиску дорівнює – 25 см.вод.ст.?

A *Форсований вдих

B Спокійний видих

C Спокійний вдих

D Форсований видих

E -

214

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала

дихання, якщо величина тиску дорівнює +3 см.вод.ст.?

A *Форсований видих

B Спокійний видих

C Форсований вдих

D Спокійний вдих

E -

215

Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 см водн.ст.

під час:

A *Паузи між вдихом і видихом

B Спокійного вдиху

C Спокійного видиху

D Форсованого вдиху

E Форсованого видиху

216

У хворого порушена реабсорбція води в нирках. З порушенням секреції якого гормону це

безпосередньо пов'язано ?

A *Вазопресин

B Альдостерон

C Натрійуретичний

D Паратгормон

E Тиреокальціотонін

217

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення

секреції якого гормону спричинило цю зміну?

A *Тироксину

B Інсуліну

C Паратгормону

D Соматотропного

E Пролактину

218

В експерименті кролику ввели внутрішньовенно 300 мл ізотонічного розчину NaCl, що

привело до значного зростання об’єму циркулюючої крові. Концентрація якого фактору

підвищиться в крові за цих умов?A *Натрійуретичного гормону

B Реніну

C Альдостерону

D Ангіотензину ІІ

E -

219

В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капілярах. Причина в

тому, що капіляри мають:

A *Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу

B Малу довжину

C Малий діаметр

D Малий гідростатичний тиск

E Найтоншу стінку

220

При лабораторному обстеженні чоловіка віком 54 роки було встановлено, що його

кліренс інуліну 120 мл/хв. Це означає, що в нього нормальна (-ий):

A *Швидкість клубочкової фільтрації

B Канальцева реабсорбція

C Канальцева секреція

D Нирковий кровотік

E Нирковий плазмотік

221

Потужність, що розвиває м'яз, недостатня для піднімання вантажу. Який вид скорочення

м'яза у даному випадку?

A *Ізометричний

B Тетанічний

C Ізотонічний

D Ексцентричний

E Концентричний

222

Які зміни функції ізольованого серця будуть після збільшення у перфузійному розчині

концентрації хлориду кальцію?

A *Збільшення частоти і сили скорочень

B Зменшення сили скорочень

C Зменшення частоти скорочень

D Зупинка серця в діастолі

E Зменшення частоти і сили скорочень

223

В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію.

Як це позначиться на розвитку процесу збудження ?

A *Потенціал дії не виникає

B Амплітуда потенціалу дії зменшується

C Амплітуда потенціалу дії збільшується

D Тривалість потенціалу дії збільшується

E Тривалість потенціалу дії зменшується

224

Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності

симпатичної нервової системи?

A *Гемокогуляцiя підсилиться

B Гемокоагуляцiя зменшиться

C Гемокоагуляцiя не зміниться

D Антизсiдальна система активується

E Фiбринолiз зменшиться

225

При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в

кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище ?

A *Дефіцитом вітаміну К

B Дефіцитом заліза

C Тромбоцитопенiєю

D Еритропенією

E Лейкопенією

226

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб

викликати зсідання ?

A *Іони кальцію.

B Іони натрію

C Протромбін

D Вітамін К

E Фібриноген

227

Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх скелетних

м’язів. Що є причиною цього явища?

A *Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани

B Порушення виділення ацетилхоліну

C Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани

D Порушення синтезу холінестерази

E Порушення синтезу ацетилхоліну

228

При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5o нижче

за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин.

Причиною цього є те, що одяг перш за все, зменшує тепловіддачу шляхом:A *Конвекції

B Радіації

C Проведення

D Випаровування

E -

229

При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження яких

рецепторів перш за все розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної

пози?


A *Отолітові вестибулорецептори

B Ампулярні вестибулорецептори

C Вестибулорецептори

D Пропріорецептори

E Рецептори завитки

230

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинаців еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (( (I),

А( (II), В ( (III), Досліджувана кров належить до групи:A *0 (( (I)

B А( (II)

C В( (III)

D АВ (IV)

E

231

У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст.,

що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження

судин буде найменшим?A *Серце

B Шкіра

C Кишечник

D Скелетні м’язи

E Печінка

232

У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі

інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:

A *Вестибулоспінальні

B Медіальні кортикоспінальні

C Ретикулоспінальні

D Руброспінальні

E Латеральні кортикоспінальні

233

В експерименті необхідно оцінити рівен збудливості тканини. Для цього доцільно

визначити:

A * Поріг деполяризації.

B Потенціал спокою.

C Критичний рівень деполяризації.

D Амплітуду ПД.

E Тривалість ПД.

234

Людина потрапила у крижану воду й швидко загинула в результаті різкого

переохолодження. Це відбулося тому, що в даному випадку оргазнізм найбільше втрачає

тепло шляхом:A *Теплопроведення

B Радіації

C Конвекції

D Теплопроведення і радіації

E Жодна відповідь не є вірною

235

При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких

частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких

структур слухової системи призвело до такого стану?A * Кортієвого органу - ближче до гелікотреми.

B Кортієвого органу - ближче до овального віконця.

C Середньої частини кортієвого органу

D М’язів середнього вуха.

E Барабанної перетинки.

236

В експерименті на кролі встановлено, що кількість кисню, яка споживається головним

мозком за 1 хв., дорівнює кількості СО2, яка надходить з тканини мозку в кров, це

свідчить, що в головному мозку має місце:A *Окислення вуглеводів.

B Окислення жирів.

C Гіпокапнія.

D Гіпоксія.

E Окислення білків.

237

При дослідженні зовнішнього дихання лікар попросив пацієнта здійснити максимальноглибокий видих після максимально глибокого вдиху для визначення:

A * Життєвої ємності легень.

B Загальної ємності легень.

C Функціональної залишкової ємності.

D Резервного об'єму видиху.

E Кисневої ємності крові.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка