Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка2/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4

56

Після здачі крові у студента виникло відчуття спраги Збільшення секреції якої біологічно

активної речовини сприяє цьому?

A *Ангіотензин

B Альдостерон

C Еритропоетини

D Адреналін

E Норадреналін

57

В досліді з ізольованою ниркою кроля в перфузійний розчин додали 40 % розчин

глюкози. Кількість сечі збільшилась тому, що:

A *не вся глюкоза реабсорується

B Збільшується осмотичний тиск перфузата

C Збільшується осмотичний тиск первинної сечі

D Збільшиться гідростатичний тиск перфузата

E Збільшилась проникність ниркового фільтру

58

В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок

чого зменшилась кількість сечі тому, що він:

A *Посилює реабсорбцію води

B Посилює реабсорбцію натрію

C Зменшує реабсорбцію води

D Зменшує реабсорбцію кальцію

E Збільшує реабсорбцію кальцію

59

Трансплантована нирка реагує на больві подразнення з зупинкою сечовиділення. Чим

зумовлена ця реакція?

A *Збільшення секреції АДГ

B Зниження секреції АДГ

C Впливом парасимпаттичної нервової системи

D Впливом симпатичної нервової системи

E Зниженням секреції АКТГ

60

На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих

структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило

скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?A *Синоатріальний вузол

B Атріоветрикулярний вузол

C Пучок Гіса

D Ніжки пучка Гіса

E Волокна Пуркін’є

61

У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве

підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції

спричинив зміну тиску у тварини?A *Ангіотензин-11

B Вазопресин

C Адреналін

D Норадреналін

E Серотонін

62

Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини

частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми

регуляції переважно зумовлюють цю зміну?A *Безумовні симпатичні рефлекси

B Умовні симпатичні рефлекси

C Умовні та безумовні симпатичні рефлекси

D Катехоламіни

E Симпатичні рефлекси і катехоламіни

63

Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити

димохід?

A *Карбоксигемоглобін

B Карбгемоглобін

C Дезоксигемоглобін

D Метгемоглобін

E Оксигемоглобін

64

У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На

якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?

A *Секреція кишкового соку

B Пристінкове травлення

C Ритмічна сегментація

D Маятникоподібні рухи

E Всмоктування

65

У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої

крові зменшився, гематокрит -50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є

наслідком, перш за все:A *Втрати води з потом

B Збільшення кількості еритроцитів

C Збільшення вмісту білків в плазмі

D Збільшення онкотичного тиску плазми

E Збільшення діурезу

66

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання

крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

A *Катехоламінів

B Кортізолу

C Альдостенору

D Соматотропіну

E Вазопресину

67

На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які

зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

A *Зменшення частоти і сили скорочень

B Зменшення частоти скорочень

C Зменшення сили скорочень

D Зупинка серця в діастолі

E Зупинка серця в систолі

68

Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої

кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

A *Секретин

B Холецистокінін-панкреозимін

C Гастрин

D Глюкагон

E Нейротензин

69

У хворого виявляється повна демієлінізація волокон провідних висхідних шляхів.

Формування яких відчуттів при цьому погіршиться найменше?

A *Температурних.

B Пропріоцептивних.

C Зорових.

D Дотикових.

E Слухових.

70

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в

найзначній мірі ?

A *Жування.

B Слиновиділення.

C Формування відчуття смаку

D Ковтання.

E Слиноутворення

71

У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного

тиску. В чому причина цього явища ?

A * Зниження тонусу судин у м'язах.

B Посилення роботи серця

C Зменшення еластичності судин.

D Зменшення об’єму циркулюючої крові

E Збільшення опору судин

72

У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є головним наслідком

цього?

A *Кретинізм.

B Нанізм.

C Гігантизм.

D Гіпопітуітарізм.

E Гіперпігментація шкіри.

73

У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком

цього?

A *Схильність альвеол до спадання.

B Зменшення опору дихальних шляхів.

C Зменшення роботи дихальних м'язів.

D Збільшення вентіляції легень.

E Гіпероксемія.

74

Яка з зорових функцій порушується найбільше при пошкодженні паличок?A *Периферічний зір.

B Кольоровий зір.

C Бінокулярний зір.

D Центральний зір.

E Світлова адаптація.

75

В експериментіна тварині досліджують серцевий цикл . Закриті усі клапани серця. Якій

фазі це відповідає?

A *Ізометричного скорочення.

B Асинхронного скорочення.

C Протодіастолічний період.

D Швидкого наповнення.

E Повільного наповнення.

76

Внаслідокфізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах,

перш за все, є причиною втоми?

A *Нервові центри.

B М’язи

C Аферентні нерви

D Еферентні нерви.

E Нервово-м"язові синапси

77

Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80%,

швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок

A *Випаровування поту

B Радіації

C Конвекції

D Теплопроведення

E Радіаційної конвекції

78

Якщо в умовах високої освітленості спостерігається стійке розширенням зіниці, то це є

наслідком:

A *надмірноїактивності симпатичної нервової системи

B нормального стану механіхмів регуляції

C надмірної активності парасимпатичної нервової системи

D паралічу м"яза, що розширює зіницю

E паралічу ціліарного м"язу

79

Якщо дихальний об'єм ДО = 450 мл, а частота дихання ЧД = 20 за 1 хв. то альвеолярна

вентиляція АВ дорівнює:

A *6000 мл

B 3000 мл

C 4000 мл

D 5000 мл

E 8000 мл

80

Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людими можуть

бути причиною цього?

A *Гіпертермія

B Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах

C Алкалоз

D Гіпокапнія

E Гіпоксемія

81

В ходе эксперимента у животного выработали условный пищевой рефлекс на звуковой

сигнал в 1000 Гц. На другие звуки, например, тоны 900 Гц и 1100 Гц, условного пищевого

рефлекса не возникало. Что лежит в основе этого явления?A *Дифференцировочное торможение

B Внешнее торможение

C Запредельное торможение

D Угасательное торможение

E Запаздывательное торможение

82

Зріст дорослої людини 100 см при пропорціональній будові тіла та нормальному

розумовому розвитку. Недостатнє вироблення якого гормону в дитячому віці є причиною

цього?A *Соматотропіну

B Гонадотропного

C Адренокортікотропного

D Тиреотропного

E Пролактіну

83

Больной 45 лет обратился к врачу с жалобами на частое повышение температуры тела,

сердцебиения, раздражительность, выпадение волос, похудение, тремор рук. Анализ

крови показал высокое содержание гормонов:A *Щитовидной железы

B Коркового вещества надпочечников

C Мозгового вещества надпочечников

D Поджелудочной железы

E Половых желез

84

Клинические исследования крови рекомендуется проводить натощак и утром.

Изменения каких компонентов крови возможны, если произвести забор крови после

приема пищи?A *Увеличение числа лейкоцитов

B Увеличение числа эритроцитов

C Увеличение белков плазмы

D Снижение числа тромбоцитов

E Снижение числа эритроцитов

85

Больной 60 лет жалуется на боли в нижней части живота, частый стул. При

копрологическом исследовании выявлено увеличение количества нейтрального жира в

кале. Дефицит какого фермента явился причиной неполного переваривания жиров?A *Липазы

B Энтерокиназы

C Мальтазы

D Аминопептидазы

E Пепсина

86

У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де

знаходиться пошкодження?

A *Задній мозок

B Гіпоталамус

C Довгастий мозок

D Кора великих півкуль

E Мозочок

87

У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок

цього зміниться дихання?

A Суттєво не зміниться

B Зупиниться

C Стане більш рідким

D Стане більш глибоким

E Стане більш частим

88

Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю

втратила зір. Яка з підкоркових структур можливо при цьому була пошкоджена ?

A *Латеральне колінчасте тіло

B Медіальне колінчасте тіло

C Асоціативні ядра таламуса

D Супраоптичне ядро гіпоталамуса

E Супрахіазматичне ядро гіпоталамуса

89

У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і

частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?

A *Збільшиться глибина і частота

B Зменшиться глибина

C Збільшиться глибина

D Зменшиться частота

E Збільшиться частота

90

У жінкив при дуоденальному зондуванні після виведення до 12-ої палої кишки 30 мл

рідкого масла не відбулося випорожнення жовчного міхура. Причиною цього може бути

недостатнє виділення:A *Холецистокініну

B Гастрину

C Мотиліну

D Бомбезину

E Секретину

91

Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає

генералізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:

A *Гальмівних синапсів

B Збуджувальних синапсів

C Клітин Реншоу

D Адренорецепторів

E Холінорецепторів

92

Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокоюзменшився з -90

до -70 мВ. Які канали заблоковані?

A *Калієві

B Натрієві

C Кальцієві

D Магнієві

E Хлорні

93

Піддослідному собаці через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульону.

Вміст якої з наведених речовин швидко збільшиться у крові тварин?

A *Гастрин

B Соматостатин

C Інсулін

D Нейротензин

E Вазоінтестинальний поліпептид

94

У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормона

може бути причиною таких змін?

A *Альдостерон

B Вазопресин

C Передсердний натрійуретичний фактор

D Адреналін

E Паратгормон

95

В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено

збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції

еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?A *Гіпоксемія

B Гіперкапнія

C Гіперосмія

D Гіпоосмяї

E Гіповолюмія

96

Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40

% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною ?

A *Щитовидна залоза.

B Тіиус.

C Підшлункова залоза.

D Епіфіз.

E Наднирники.

97

У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунтованим буде

використання для зняття нападу активаторів:

A *бета-адренорецепторів

B альфа-адренорецепторів

C альфа- та бета-адренорецепторів

D Н-холінорецепторів

E М-холінорецепторів

98

В эксперименте на постсинаптическую мембрану нейрона подействовали веществом,

которое вызвало её гиперполяризацию. Проницаемость для каких ионов на

постсинаптической мембране увеличилась в данной ситуации?A *Калия

B Натрия

C Кальция

D Магния

E Марганца

99

У человека 70 лет скорость распространения пульсовой волны оказалась существенно

выше, чем у 25-летнего. Причиной этого является снижение:

A *Эластичности сосудистой стенки

B Скорости кровотока

C Сердечного выброса

D Частоты сердечных сокращений

E Артериального давления

100

У больного камень общего желчного протока прекратил поступление желчи в кишечник.

Нарушение какого процесса пищеварения при этом наблюдается?

A *Переваривание жиров

B Переваривание белков

C Всасывание углеводов

D Переваривание углеводов

E Всасывание белков

101

В эксперименте на животном удаление участка коры полушарий мозга устранило ранее

выработанные условные рефлексы на световое раздражение.Какой участок коры был

удален?


A * затылочная кора

B прецентральная извилина

C постцентральная извилина

D лимбическая кора

E височная доля

102

У тварини в експерименті реєструють електричну активність нейронів спирального вузла,

що дозволяє аналізувати аферентну імпульсацію від рецепторів:

A *кортієвого органа

B присінкових

C напівкружних каналів

D вестибулярних

E вестибулярних і кортієвого органа

103

При визначенні групи крові за системою АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної

крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала - III групи. Які

аглютиногени містяться в цих еритроцитах ?A

B А

C А та В

D С

E D та C

104

Чоловіку 35 років з виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу

шлунку. Секреція якого гастроінтестинального гормону внаслідок операції буде

порушена найбільше ?A *Гастрин.

B Гістамін.

C Секретин

D Холецистокінін

E Нейротензин

105

У больного пожилого возраста наблюдали увеличение и утолщение пальцев, кистей,

стоп, носа и нижней челюсти. С увеличением выделения какого гормона связаны

указанные нарушения?A *соматотропина

B тиреотропина

C инсулина

D паратгормона

E адренокортикотропина

106

У мужчины 25 лет с переломом основания черепа выделяется большой объем мочи с

низкой относительной плотностью. Причиной изменений мочеобразования является

нарушение синтеза и секреции:A * Вазопрессина

B Тиреотропного гормона

C Адрено-кортикотропного гормона

D Окситоцина

E Соматотропного гормона

107

У женщины накануне родов СОЭ 40 мм/час.Такая величина СОЭ обусловлена тем, что в

крови повышено содержание:

A * Фибриногена

B Альбуминов

C Белков

D Эритроцитов

E Липопротеинов

108

При прийнятті внутрь 100 мл 25% (насиченого) розчину сернокислої магнезії з'являється

багато рідкого калу. Чому?

A *Збільшується осмотичний тиск у кишках.

B Стимулюється секреція шлункового соку.

C Гальмується робота кишок.

D Стимулюється виділення гормонів 12-палої кишки.

E Зменшується осмотичний тиск.

109

В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою

концентрацією хлористого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому?

A *Збільшення частоти та сили скорочень

B Зменшення сили скорочень

C Збільшення частоти скорочень.

D Зменшення частоти скорочень

E Зменшення частоти та сили скорочень

110

У хворого виявлено: тахікардія, збільшення основного обміну і температури тіла,

схуднення, підвищення збудливості. Збільшена секреція гормонів якої (яких) залози є

причиною цих порушень?A * щитовидної

B надниркових

C прищитовидних

D статевих

E нейрогіпофіза

111

У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів

кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:

A *тиреокальцитоніну

B тироксину

C інсуліну

D альдостерону

E паратгормону

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка