Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.07 Mb.
#10394
  1   2   3   4
Крок 1. Загальна лікарська підготовка

4.0 Нормальна фізіологія

1

У животного через 2 недели после экспериментального сужения почечной артерии

повысилось артериальное давление. С действием на сосуды какого фактора

гуморальной регуляции это связано?A *Ангиотензина II

B Кортизола

C Альдостерона

D Вазопрессина

E Дофамина

2

У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової

сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив

орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура була зруйнована?A * Нижні горбики чотирибугір'я

B Верхні горбики чотирибугір'я

C Чорна речовина

D Ядра ретикулярної формації

E Червоне ядро

3

При токсичному ушкодженні клітин печінки з порушенням її функцій у хворого з'явилися

набряки. Які зміни складу плазми крові є провідною причиною розвитку набряків?

A *Зниження вмісту альбумінів

B Збільшення вмісту глобулінів

C Зменьшення вмісту фібріногену

D Збільшення вмісту альбумінів

E Зменшення вмісту глобулінів

4

В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили

скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?

A *Хлорид кальцію

B Хлорид калію

C Хлорид натрію

D Бікарбонат натрію

E Сульфат магнію

5

У юнака під час фізичного навантаження хвилинне споживання кисню та хвилинне

виділення вуглекислого газу дорівнюють 1000 мл. Які субстрати окислюються в клітинах

його організму?A *Вуглеводи

B Білки

C Жири

D Вуглеводи та жири

E Вуглеводи та білки

6

Для кращого огляду дна очного яблука лікар закрапав в кон'юнктиву ока пацієнта розчин

атропіну. Це призвело до розширення зіниці через блокаду таких мембранних

циторецепторів:A *М-холінорецепторів

B Н-холінорецепторів

C альфа-адренорецепторів

D бетта-адренорецепторів

E Н2-рецепторів

7

У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40с зросли частота серцевих

скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції

зумовлює зміни показників?A *Безумовні симпатичні рефлекси

B Безумовні парасимпатичні рефлекси

C Умовні симпатичні рефлекси

D Умовні парасимпатичні рефлекси

E Рефлекси

8

Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення

атріоаентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження:

A * інтервалу РQ.

B комплексу QRST.

C зубця Т.

D зубця Р.

E 2нтервалу RR.

9

У людини виник крововилив у клубочкову зону кори наднирника. Це спричинило

зменшення виділення такого гормону:

A *Альдостерону

B Адреналіну

C Прогестерону

D Кортизолу

E Норадреналіну

10

Применяемые в физиотерапии токи сверхвысокой частоты (СВЧ) не вызывают

возбуждения, а оказывают только тепловой эффект на ткани. Как можно объяснить это

явление?A *Длительность стимула меньше порога

B Интенсивность стимула меньше порога

C Стимул попадает в фазу абсолютной рефрактерности

D Стимул поступает в фазу относительной рефрактерности

E Развивается аккомодация

11

В эксперименте установлено, что при раздражении усиливающего нерва Павлова

наблюдается увеличение силы сердечных сокращений. С действием какого медиатора

связан указанный результат?A *Норадреналина

B Ацетилхолина

C Серотонина

D Дофамина

E ГАМК

12

В результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним переривом) на

рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням ?

A *Дихання припиняється

B Дихання не змінюється

C Зростає частота дихання

D Зростає глибина дихання

E Зменшиться частота дихання

13

У барокамері тзнизили тиск до 400 мм рт.ст. Як зміниться зовнішнє дихання людини в

цій камер?

A *Збільшиться глибина і частота дихання

B Зменшиться глибина і частота дихання

C Зменшиться глибина і зросте частота дихання

D Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

E Залишиться без змін

14

У хворого при обстеженні виявлені тахікардія, екзофтальм, підвищення основного обміну

на 40%. Гіперфункція якої ендокринної залози викликає ткі зміни?

A *Щитовидної

B Епіфізу

C Нейрогіпофізу

D Підшлункової

E Паращитовидних

15

У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. При аналізі

крові з’ясовано, що рН венозної крові становить 7,33 .Для корекції кислотно-лужного

стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:A * бікарбонату натрію

B хлориду натрію

C глюкози

D хлориду калію

E хлориду кальцію

16

Особам, що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше

пісної яловичини. Підставою для цього є те, що білки

A *Мають найбільшу специфічно-динамічну дію

B Мають низьку калорійність

C Довго затримуються у шлунку

D Швидко викликають насичення.

E Погано всмоктуються.

17

Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з

перелічених об’ємів повітря Ви скористуєтесь?

A *Життєва ємкість легень

B Ємкість вдиху.

C Функціональна залишкова ємкість.

D Загальна ємкість легень.

E Резервний об"єм вдиху.

18

У собаки втрата 0,5 л крові компенсувалась внутрішньовенним введенням

збалансованого сольового розчину з глюкозою. Це супроводжувалось збільшенням

швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ). Найбільш ймовірною причиною збільшення

ШКФ у тварини є:

A *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B Зростання системного артеріального тиску.

C Зменшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі

D Збільшення проникності ниркового фільтру.

E Збільшення ефективного ниркового кровотоку

19

В експерименті у собаки збільшили приток крові до передсердь, що викликало

збільшення утворення сечі. В основі збільшеного сечоутворення лежить посилена

секреціяA *натрій-уретичного пептіду

B вазопресину

C альдостерону

D реніну

E адреналіну

20

У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може

знаходитись зона пошкодження?

A *Зорова кора.

B Верхні горбики четверогорбія.

C Нижні горбики чотирибугір'я.

D Соматосенсорна кора.

E Зоровий перехрест.

21

Енергетичні витрати чоловіка 40 років, який працює шахтарем складають більше 5000

ккал/добу. Який компонент у харчовому раціоні найбільш доцільно збільшити для

відновлення таких витрат енергії?A *Жири.

B Рідина.

C Білки.

D Вуглеводи.

E Вітаміни.

22

Людина, яка дивилася у вікно, почала читати книгу. Заломна сила оптичних середовищ

збільшується, при цьому, за рахунок зміни стану:

A *Кришталика

B Рогівки

C Скловидного тіла

D Зіниці

E Вологи камер ока

23

При переведенні погляду з близьких на далеко розташовані предмети відбувається:A *Розслаблення війчастого м’язу

B Скорочення війчастого м’язу

C Розслаблення цинової зв'язки

D Збільшення кривизни кришталика

E Збільшення заломної сили очей

24

В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від

величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?

A *Артеріолиї

B Артерії

C Аорта

D Вени

E Капіляри

25

У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили півищення артеріального тиску.

Вкажіть можливу причину цього ефекту ?

A *Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

B Розширення артеріол

C Зменшення частоти серцевих скорочень

D Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

26

У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що

означає цей зубець на ЕКГ?

A * Поширення збудження по шлуночкам

B Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C Електричну діастолу серця.

D Реполяризацію шлуночків

E Поширення збудження по передсердям

27

В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у

фазу їх швидкої деполярізації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:

A * Са++ -канали

B К+ -канали.

C Сl- -канали

D Мg++ - канали.

E Li+ - канали

28

При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що

він перестав розрізняти переміщення предмета по шкірі. Який відділ кори мозку

пошкоджений?A *Задня центральна звивина

B Потилична доля кори.

C Тім'яна доля кори

D Лобна доля кори

E Передня центральна звивина

29

У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення

секреції якого гормону є причиною цього?

A *Вазопресин

B Інсулін

C Глюкагон

D Кортизол

E Окситоцин

30

Піся травми у людини були пошкоджені напівкружні канали внутрішнього вуха. На які

подразники не зможе реагувати ця людина?

A *Рух з кутовим прискоренням

B Шкірні

C Світлові

D Звукові

E Рух з лінійним прискоренням

31

Внаслідок травми у людини ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які

підразники не зможе реагувати ця людина?

A *Рух з лінійним прискоренням

B Рух з кутовим прискоренням

C Шкірні

D Світлові

E Звукові

32

У людини, що сидить з заплющеними очима, реєструють електроенцефалограму (ЕЕГ).

Який ритм з’явиться на ЕЕГ, якщо подали звуковий сигнал?

A *Бета

B Тета

C Дельта

D Альфа

E Гама

33

У людини з захворюванням нирок віявлено збільшення артеріального тиску, особливо

діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові

хворого?A *Реніну

B Адреналіну

C Норадреналіну

D Вазопресину

E Катехоламінів

34

У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень -

40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

A *Атріовентрикулярний вузол

B Синусовий вузол

C Пучок Гіса

D Ліва ножка Гіса

E Права ножка Гіса

35

У хворого після травми виявлено порушення короткочасної пам'яті. Який процес, що

зумовлює механізми пам"яті, при цьому порушений?

A *Реверберація збудження в ланцюгах нейронів

B Структурно-функціональні зміни синапсів ЦНС

C Рух іонів у мембранах рецепторів

D Проведення в аферентних нейронах

E Структурні зміни в нейронах ЦНС

36

Гучний звук під час умовно-рефлекторної діяльності призвів до її гальмування. Вкажіть

вид гальмування, що мав місце.

A *Зовнішне

B Позамежне

C Згасаюче

D Диференціювальне

E Запізніле

37

У хворого внаслідок інсульту пошкоджена задня частина першоі скроневої звивини лівої

півкулі (центр Верніке). До яких наслідків це призведе?

A *Порушення розуміння усної мови

B Порушення рахування

C Порушення відтворювання усної мови

D Порушення відтворювання письмової мови

E Порушення розуміння письмової мови

38

У хворого внаслідок інсульту була пошкоджена нижня частина третьої лобної звивини

лівої півкулі(центр Брока). До яких наслідків це може привести?

A *Порушення відтворення усної мови

B Порушення розуміння усної мови

C Порушення рахування

D Порушення відтворювання письмової мови

E Порушення розуміння письмової мови

39

При удалении зуба вводят раствор новокаина в область прохождения чувствительного

нерва, что приводит к обезболиванию вследствие нарушения:

A *Проведения болевых импульсов.

B Образования медиаторов боли

C рН тканей

D Аксонального транспорта

E Возбудимости болевых рецепторов.

40

Толщина клеточной мембраны увеличилась в несколько раз, что привело к увеличению

электрического сопротивления мембраны. Как изменится возбудимость клетки?

A *Уменьшится

B Не изменится

C Увеличится

D Увеличится, а затем уменьшится

E Временно увеличится

41

Сужение приносящей артериолы почечного тельца вызвало уменьшение диуреза.

Причиной является снижение:

A *Эффективного фильтрационного давления

B Реабсорбции воды

C Реабсорбции глюкозы

D Реабсорбции ионов

E Секреции мочевины

42

Секреция какого гормона будет нарушена при пересадке гипофиза на шею собаке?A *Кортизол

B Инсулин

C Глюкагон

D Паратгормон

E Тиреокальцитонин

43

При длительном пребывания в темноте У человека повысилась чувствительность к

свету. Почему?

A *Развилась адаптация рецепторов.

B Увеличилось количество палочек.

C Увеличилось количество колбочек.

D Повысилась преломляющая сила роговицы.

E Повысилась преломляющая сила хрусталика.

44

При пешем подъеме на 5 этаж у человека повысилось артериальное давление.

Причиной является увеличение:

A *Минутного обьема крови

B Количества функционирующих капилляров.

C Вязкости крови

D Содержание ионов в плазме крови.

E Объема циркулирующей крови

45

В предстартовый период у спортсмена увеличились частота и сила сердечных

сокращений. Реализация каких рефлексов вызвала эти изменения?

A *Симпатические условные

B Симпатические безусловные

C Парасимпатические условные

D Парасимпатические безусловные

E Периферические

46

Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в

своєму раціоні?

A *Жирне та смажене м'ясо

B Нежирне відварне м'ясо

C Кисломолочні продукти

D Овочі

E Фрукти

47

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону:

A *М'ясні бульони

B Молоко

C Солодке

D Солоне

E Білий хліб

48

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону насичені бульони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:

A *Гастрину

B Секретину

C Холецистокініну

D Соматостатину

E Нейротензину

49

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти

варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють

виділення:A *Гастрину

B Секретину

C Соматостатину

D Панкреозиміну

E Нейротензину

50

У давній Індії підозрюваним у злочин пропонували проковтнути жменю сухого рису.

Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення внаслідок

A *Активацїя симпато-адреналової системи

B Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва

C Зменшення кровопостачання слинних залоз

D Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва

E Гальмування симпато-адреналової системи

51

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У

результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A *Багато рідкої слини

B Мало рідкої сслини

C Слина не виділяється

D Мало в'язкої слини

E Багато в'язкої слини

52

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних

волокон, що іннервують підязикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози

виділяється:A *Мало в’язкої слини

B Мало рідкої слини

C Слина не виділяється

D Багато рідкої слини

E -

53

Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою

секреторною функцією шлунку?

A *Бульони

B Солодке

C Солоне

D Молоко

E Сало

54

При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив

якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?

A *Вазопресин

B Натрійуретичні фактори

C Альдостерон

D Кортизол

E Ренін

55

За обідом людина з'їла солоного оселедця і картоплю з солоним огірком. Через деякий

час у неї виникло відчуття спраги. Збудження яких рецепторів викликало у неї це відчуття?

A *Осморецептори гіпоталамусу

B Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

C Барорецептори каротидних синусів

D Волюморецептори гіпоталамусу

E Барорецептори дуги аорти


Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Гістологія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1
krok -> Крок Фармація Клінічна фармація
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
krok -> A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. B


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка