Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1Сторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.13 Mb.
#644
1   2   3   4   5

212

Ви старша медична сестра, Вам необхідно зробити звіт, наочно його оформити у вигляді статистичних таблиць. Що включає статистична таблиця?A * Цифровий матеріал, який характеризує явище та процес

B Графічне зображення об’єктів дослідження

C Форму зображення якісних змін за звітній період

D Кількість показників захворюваності за звітній рік

E Одиниці спостережень

213

Метою Вашої науково-дослідної роботи є вивчення впливу тютюнопаління на розвиток інтелектуальних здібностей підлітків. Ви організували проведення експерименту. Першим його етапом є :A * Пілотажна перевірка експериментальної документації

B Створення умов, що забезпечують незмінність ритму проходження експерименту

C Дозування інтенсивності факторів, які здійснюють вплив на кінцеві результати

D Оцінка поточних подій експериментального процесу

E Первинна обробка фактичного матеріалу

214

Ви робите звіт про науково-дослідну роботу. Для цього Ви повинні використовувати бібліографічний список:A * Нумераційний

B Алфавітний

C Хронологічний

D Алфавітно-хронологічний

E Систематичний

215

Як визначається рівень постнеонатальної смертностіA * Число померлих у віці від 29 днів до одного року х 1000 Число народжених в

поточному році – Число померлих на першому місяці життяB Число померлих протягом перших семи днів життя х 1000 Число народжених живими

в поточному роціC Число померлих протягом перших повних 28 днів життя х 1000 Число народжених

живими в поточному роціD Число померлих у віці від 29 днів до одного року х 1000 Число народжених в

поточному роціE Число померлих протягом перших повних 28 днів життя х 1000 Число народжених в

поточному році – Число померлих на першому місяці життя216

Що входить до складу сільської лікарської дільниці?A *1. Дільнична лікарня. 2. Лікарська амбулаторія. 3. Фельдшерсько-акушерські пункти.

B 1. Дільнична лікарня. 2. Лікарська амбулаторія. 3. Диспансер.

C 1. Дільнична лікарня. 2. Лікарська амбулаторія. 3. Жіноча консультація.

D 1. Районна лікарня. 2. Дільнична лікарня. 3. Фельдшерсько-акушерські пункти.

E 1. Дільнична лікарня. 2. Лікарська амбулаторія. 3. Диспансер. 4. Фельдшерсько-акушерські пункти.

217

В якому порядку відбувається комунікаційний процес:A відправник, повідомлення, канал, отримувач, зворотній зв’язок;*

B повідомлення, відправник, отримувач, канал, зворотній зв’язок;

C канал, відправник, повідомлення, зворотній зв’язок, отримувач;

D отримувач, повідомлення, відправник, канал, зворотній зв’язок;

E відправник, отримувач, повідомлення, канал, зворотній зв’язок.

218

Вкажіть в якому порядку подані потреби людини згідно з теорією ієрархії потреб А. Маслоу:A фізіологічні потреби, потреба в безпеці, соціальні потреби, потреба у визнанні, потреба у самореалізації ;*

B потреба в безпеці, потреба у самореалізації, соціальні потреби, фізіологічні потреби, потреба у визнанні;

C Фізіологічні потреби, потреба у самореалізації, соціальні потреби, потреба у визнанні, потреба в безпеці;

D потреба у самореалізації, потреба у визнанні, фізіологічні потреби, потреба в безпеці, соціальні потреби;

E соціальні потреби, фізіологічні потреби, потреба у визнанні, потреба у самореалізації, потреба в безпеці.

219

Маркетинг медичних послуг починається з:A * Дослідження ринку медичних послуг та потреб споживачів

B Інформаційної рекламної кампанії

C Розроблення та виробництво медичних послуг

D Ціноутворення на медичні послуги

E Сегментації споживачів медичних послуг

220

Ціна, попит та пропозиція на ринку медичних послуг взаємодіють таким чином:A * Ціна балансує попит та пропозицію

B Ціна визначає попит

C Пропозиція визначає ціну, незалежно від попиту

D Ціна не залежить від пропозиції

E Ціна визначає пропозицію

221

Ви отримуєте для відділення стерильні перев’язувальні засоби із аптеки. Перевіряєте

маркування бинтів марлевих медичних стерильних. Ви виявили невідповідність до ГОСТ 1172-93. В чому вона проявляється?

A *Відсутність дати стерилізації

B Емблема Червоного Хреста

C Найменування та розміри бинта

D Дата виготовлення

E Вказівка “стерильний”

222

Ви старша медична сестра хірургічного відділення. Заповнюєте журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим

матеріалом. За якою формою?

A * форма № 108-0 1/0

B форма № 107-0 2/0

C форма № 109-0 1/0

D форма № 110-0 3/0

E форма № 112-0 1/0

223

Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання його батьків, або

одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до РАГСу для реєстрації народження дитини?

A *Медичне свідоцтво про народження

B Журнал запису пологів в стаціонарі

C Лікарське свідоцтво про народження дитини

D Карта розвитку новонародженого

E Довідка пологового будинку про народження дитини

224

Фактори ризику, що впливають на стан здоров’я розподіляються на ендогенні та екзогенні, які можуть бути керованими й некерованими. Визначить, які з факторів відносяться до ендогенних некерованихA *Вік, стать, спадковість

B Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

C Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

D Клімат, природні умови

E Всі відповіді вірні

225

Для ефективного управління системою охорони здоров’я важливо виділити основні ієрархічні рівні управління. Які рівні управління має охорона здоров’я в Україні?A *Базовий, регіональний, державний

B Регіональний, обласний, районний

C Міський, обласний, сільський

D Базовий, державний

E Обласний, регіональний

226

Порушення відповідності між попитом і пропозицією в силу дії низки факторів об’єктивно призводить до відхилення ціни від вартості. Якому економічному закону відповідає дана ситуація?A *Закон попиту і пропозиції

B Закон економії часу

C Закон вартості

D Закон конкуренції

E Закон ефективності

227

Економічне суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі та продажу. Якому економічному закону відповідає дана ситуація?A *Закон конкуренції

B Закон економії часу

C Закон вартості

D Закон попиту і пропозицій

E Закон ефективності

228

Яка цифра у штриховому коді є контрольною і дозволяє визначити правильність зчитування інформації сканером?A * Остання

B Дві перші

C Третя

D Четверта

E П’ята

229

Лікарські засоби зберігаються відповідно до вимог Нормативно-технічної документації. Укажіть документ, яким треба керуватися в Україні при організації умов зберігання ГЛФ або ЛЗ.A * Наказ МОЗ України №44 від 16.03.93 р.

B Постанова КМ України № 400 від 20.03.2006р.

C Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.

D Наказ МОЗ України № 117 від 30.06.94 р.

E ТУ

230

Завідуючий неврологічним відділенням 2 міської лікарні користується заслуженим авторитетом серед співпрацівників та повагою керівництва. Поступається людям з різними інтересами, враховує їх побажання та рекомендації. Таким чином досягає своєї мети. Визначте тип діяльності керівника.A * Компромісний тип діяльності керівників

B Діловий тип діяльності керівників

C Демонстраційний тип діяльності керівників

D Дипломатичний тип діяльності керівників

E Авторитарний тип діяльності керівників

231

Головний лікар міської лікарні №5 звернувся до головної медичної сестри лікарні із вказівкою перевірити, щоб розподіл праці між працівниками відділень відповідав вимогам, за якими працівники виконують роботу, яка відповідає їх кваліфікації та досвіду. Визначте поділ праці.A * Кваліфікаційний поділ праці

B Функціональний поділ праці

C Поділ праці за віковими ознаками

D Технологічний поділ праці

E Поділ праці за статевими ознаками

232

Між працівниками травматологічного відділення та хірургічного відділення виник конфлікт з приводу несвоєчасного прибирання прилеглої до лікарні території. Вкажіть тип конфлікту.A * Міжгруповий конфлікт

B Безгруповий конфлікт

C Внутрішньогруповий конфлікт

D Внутрішньоособистий конфлікт

E Міжособистий конфлікт

233

Старша медична сестра гінекологічного відділення міської лікарні №9 подала головній медичній сестрі зазначеної лікарні документ про порушення виконання посадової інструкції постовою медичною сестрою. Вкажіть вид документу.A * Доповідна записка

B Наказ

C Пояснювальна записка

D Розпорядження

E Характеристика

234

Проведення дослідження починається із вибору наукового напряму, проблеми, теми та наукових питань. Напрям наукового дослідження визначається:A * Галуззю науки

B Наявністю наукової гіпотези

C Наявністю висновків та пропозицій по тематиці

D Класифікатором наук

E Вимогами ринку

235

Медична організація виходить на ринок медичних послуг з новою пропозицією. Проведенню позиціонування медичної послуги на ринку медичних послуг обов’язково передує:A *Вибір цільового сегмента.

B Аналіз асортиментів.

C Оцінка компетентності експертів.

D Оцінка конкурентоспроможності медичної послуги.

E Будова ранжируваного ряду.

236

Визначити, який із способів розв’язання конфлікту слід обрати, якщо зацікавленість однієї сторони в досягненні вигідних для себе результатів низька, а іншої сторони - висока:A Примирення

B Уникнення

C Тиск

D Співпраця

E Компроміс

237

При прийманні вітчизняних товарів на склад ,згідно приймальних актів, виявились кількісні розбіжності. В який термін необхідно виставити претензії стосовно розбіжностей?A * не пізніше трьох днів

B не пізніше семи днів

C не пізніше п’яти днів

D не пізніше десяти днів

E не пізніше двадцяти днів

238

Ви вивчали захворюваність на серцево-судинні захворювання у різних адміністративних районах міста. Населення кожного району відрізняється за своїм віковим складом. Який статистичний метод потрібно використати, щоб виключити вплив цього чинника на показники захворюваності?A *Стандартизації

B Обчислення відносних величин

C Обчислення середніх величин

D Кореляційно-регресивний аналіз

E Аналіз динамічних рядів

239

Страхова компанія розробляє програму “Добровільне страхування репродуктивного здоров'я”, яка передбачає покриття витрат на диспансеризацію подружніх пар з ризиком безпліддя. Виникла необхідність розробити відповідні ціни. Який найбільш відповідний метод визначення ціни на медичну послугу?A *Собівартість + Прибуток + Податки

B Собівартість + Прибуток - Податки

C (Собівартість + Прибуток) / Податки

D Прибуток/Собівартість x 100\%

E Собівартість/ Прибуток x 100\%

240

Розпакування, приймання й оприбуткування товарів на складі проводиться приймальною комісією після впорядкування актів. Приймання продукції за якістю і комплектністю при постачанні з-за меж міста проводиться в такі строки:A *Не пізніше двадцяти днів

B Не пізніше десяти днів

C Не пізніше п’яти днів

D Не пізніше п’ятнадцяти днів

E Не пізніше семі днів
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Програма рівних можливостей та прав жінок в україні єс проон програма міжнародної
2011 -> Образовательная программа начальной школы моу «калтайская сош»
2011 -> Выявить динамику взглядов на предмет психологии и методы ее изучения в различные исторические периоды
2011 -> Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці
2011 -> Методичні вказівки до розділу дипломних проектів спеціалістів та магістерських дисертацій для підготовки спеціалістів та магістрів з гуманітарного напрямку підготовки
2011 -> Реферат по истории науки выполняется по своей специальности и в соответствии с темой своего диссертационного исследования


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка