Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1Сторінка3/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.13 Mb.
1   2   3   4   5

104

Ви - старша медсестра лікувального закладу. У приміщеннях для зберігання лікарських засобів повинні підтримуватися відповідна температура і вологість повітря. Для спостереження за цими параметрами приміщення, де зберігаються лікарські засоби, мають бути забезпечені термометрами і гігрометрами. Їх дані заносять у журнал обліку температури та відносної вологостіA * Щоденно

B Один раз в тиждень

C Два рази на день

D Один раз у місяць

E Два рази на тиждень

105

Ви, старша медсестра ендокринологічного відділення, отримали із аптечного складу флакони інсуліну. Вкажіть умови їх зберігання.A * У холодильнику

B У шафі

C У морозильній камері

D На підвіконнику

E На стелажі

106

Ви – старша медсестра кардіологічного відділення. Лікарські засоби і предмети догляду за хворими Ви отримуєте із аптеки. Скільки примірників вимоги-замовлення необхідно заповнити?A * Три

B Два

C Чотири

D П’ять

E Один

107

Ви - старша медсестра хірургічного відділення. Лікарські засоби і предмети догляду за хворими Ви отримуєте із аптеки. Скільки примірників вимоги - замовлення необхідно заповнити для отримання кетаміну і натрію оксибутирату?A * Чотири

B Три

C Два

D П’ять

E Один

108

Ви - медсестра перев’язувального кабінету. Промиті і продезінфіковані хірургічні

інструменти після застосування передаєте на стерилізацію. Вкажіть умови їх стерилізації у сухожаровій шафі.

A * При температурі 180°С 60 хв

B При температурі 120°С 80 хв

C При температурі 150°С 40 хв

D При температурі 180°С 20 хв

E При температурі 132°С 40 хв

109

Ви - медсестра хірургічного відділення. Вкажіть температурний режим і тривалість стерилізації перев’язувального матеріалу у паровому стерилізаторі.A * При температурі 120°С 45 хв

B При температурі 100°С 90 хв

C При температурі 150°С 20 хв

D При температурі 180°С 20 хв

E При температурі 132°С 10 хв

110

Ви - старша медсестра травматологічного відділення. У Вашому розпорядженні є грілки, круги підкладні, спринцівки. Вкажіть умови їх зберігання.A * У захищеному від світла і перепадів температур місці при вологості повітря не менше 65%.

B У сухому, захищеному від світла місці з вологістю повітря 30%.

C У прохолодному місці недалеко від нагрівальних приладів.

D У сухому провітрюваному приміщенні в шафах і ящиках, на стелажах і піддонах.

E У сухих опалювальних приміщеннях при кімнатній температурі та вологості 40%.

111

Ви - старша медсестра лікарні. У Ваші обов’язки входить слідкувати за правильним зберіганням ліків. У процесі зберігання необхідно проводити суцільний візуальний контроль стану тари, зовнішнього вигляду лікарських засобівA * Не рідше одного разу на місяць

B Двічі на тиждень

C Один раз в тиждень

D Один раз у два тижні

E Один раз у квартал

112

Ви-медична сестра онкологічного кабінету. Вкажіть якої форми "Протокол на випадок виявлення у хворого запущеної форми злоякісного захворювання"?A * №027-2/о

B №030-6/о

C №90/о

D №56-4/о

E №034-о

113

Ви працюєте помічником сімейного лікаря. Скільки часу Ви витрачаєте на прийом пацієнтів в амбулаторії?A *3 – 3,5 год.

B 1 - 2 год.

C 4,5 – 5 год.

D 6 – 6,5 год.

E 4-5 год.

114

Які заходи виконує медична сестра при здійсненні першого етапу диспансерного обслуговування населення?A *Відбір контингентів для диспансеризації

B Санітарно-оздоровчі заходи

C Санація осередків хронічної інфекції

D Проведення комплексу лікування

E Санітарно-освітня робота

115

Система охорони здоров’я в країні може бутиA *Державною, приватною, страховою, змішаною

B Кооперативною, відомчою

C Відомчою, державною, приватною

D Страховою, приватною, змішаною

E Державною, кооперативною

116

Право громадян на охорону здоров’я гарантуєтьсяA *Конституцією України, основами законодавства України про охорону здоров’я

B Трудовим кодексом

C Цивільним кодексом

D Програмою розвитку охорони здоров’я

E Цивільними організаціями

117

“Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян” введені в дію у:A *1992 році

B 1990 році

C 1998 році

D 2003 році

E 1991 році

118

У випадку несприятливого прогнозу інформація делікатним способом повідомляється:A *громадянину і членам сім'ї за його згодою

B громадянину і членам його сім'ї

C тільки громадянину

D громадянину і дільничному лікарю

E громадянину за згодою членів сім'ї

119

Інформована добровільна згода людини для будь-якого медичного втручання:A *обов'язкова

B бажано мати

C не обов'язкова

D є обов'язковою лише для хірургічних операцій

E використувується тільки для онкологічних хворих

120

Для будь-якого медичного втручання потрібна згода:A *тільки самого пацієнта

B пацієнта і консиліуму лікарів

C родичів

D пацієнта або родичів

E пацієнта, родичів та лікаря

121

Коли стан громадянина не дозволяє висловити свою волю на невідкладне обстеження і спостереження, рішення на його користь приймає:A *консиліум або черговий (лікуючий) лікар

B черговий (лікуючий) лікар або родич

C близький родич

D консиліум лікарів за участю близького родича

E ЛКК

122

Медсестра в праві розкрити конфіденційну інформацію про пацієнта тільки:A *за згодою пацієнта та у випадках передбачених законом

B за своїми переконаннями

C на прохання родичів

D будь-коли, бо на медсестер правило лікарської таємниці не поширюється

E з дозволу лікуючого лікаря

123

Особливістю функцій медичних сестер спеціалізованих кабінетів поліклініки є:A *проведення спеціальних лікувальних та діагностичних процедур

B санітарно-освітня робота

C виконання ін'єкцій

D підготовка кабінету лікаря до прийому хворого

E передача інформації про пацієнта родичам

124

Одним з найважливіших завдань сестринського процесу є:A *професійний догляд з урахуванням медико-санітарних потреб пацієнтів

B призначення лікування

C уточнення причини захворювання

D діагноз захворювання

E сестринське обстеження

125

Аналіз загальної захворюваності проводять на підставі:A *статистичного талона або талона амбулаторного пацієнта

B лікарняного листа

C екстреного повідомлення про інфекційне захворювання

D історій хвороби

E журналу запису прибулих хворих

126

Медичному персоналу в Украні здійснювати евтаназію:A *заборонено законом

B допускається у виняткових випадках

C дозволяється на прохання хворого

D дозволено законом у виняткових випадках

E дозволяється на прохання хворого або родичів

127

Середній медичний персонал проводить статистичну роботу:A *як самостійно, так і під керівництвом лікаря

B самостійно

C тільки під керівництвом лікаря

D під керівництвом старшої медичної сестри

E не проводить статистичної роботи

128

При п'ятиденному робочому тижні тривалість зміни визначається:A *графіком змінності

B табелем обліку роботи

C наказом головного лікаря

D розпорядженням старшої медсестри

E головною медсестрою

129

Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд:A *категорично забороняється

B дозволяється за бажанням працівника

C виправдане з виробничої необхідності

D дозволяється за бажанням працівника при виробничій необхідності

E дозволяється за сімейними обставинами

130

Якщо назріває конфліктна ситуація перш за все необхідно:A *Дати партнерові виговоритися

B Не уникати погляду партнера

C Підкреслити спільність поглядів

D Торкатися партнера рукою в процесі діалогу

E Мовчки піти

131

Маркетинг в охороні здоров'я означає діяльність в сфері:A *Ринку медичних послуг або товарів

B Надання соціальної підтримки

C Мистецтва спілкування

D Організації медичної допомоги

E Лікування

132

Основною вихідної ідеєю, що лежить в основі маркетингу, є ідея:A *Людських потреб

B Угоди

C Ринку

D Запиту

E Проблеми

133

Відпустку за перший рік роботи може бути надано через:A *6 місяців

B 9 місяців

C 11 місяців

D 12 місяців

E 3 місяці

134

Ступені управлінського рішення (по наростанню):A *Прохання, рекомендація, розпорядження, наказ

B Наказ, прохання, розпорядження

C Рекомендація, розпорядження, наказ

D Прохання, рекомендація, розпорядження

E Прохання, рекомендація, наказ

135

Оптимальним стилем управління вважають:A *Демократичний

B Формальний

C Авторитарний

D Динамічний

E Змішаний

136

Найбільш ефективний стиль керівництва колективом на етапі вироблення концепції діяльності:A *Авторитарний

B Демократичний

C Ліберальний

D Демократичний у поєднанні з авторитарним

E Демократичний у поєднанні з ліберальним

137

Делегування повноважень - це передача підлеглим:A *Завдань, прав і відповідальності за прийняті рішення

B Прав з управління з поділом відповідальності

C Завдань, відповідальність за виконання яких несе керівник

D Прав на управління

E Прав на контроль

138

Основний акцент у діяльності менеджерів первинної ланки припадає на:A *Роботу з людьми, міжособистісні стосунки, технічне виконання

B Управління роботою інших менеджерів

C Постановку глобальних завдань, формування стратегії розвитку

D Вирішення найбільш важливих завдань

E Участь у плануванні

139

При розрахунку ціни одного відвідування частіше застосовують метод ціноутворення:A *витратний

B гонорарний

C погодинної оплати

D за шкалою ресурсів

E фінансових ресурсів

140

Валідністю наукових висновків слід вважати:A *Внутрішня узгодженість, правильність та можливість узагальнення

B Наукове припущення про особливості причинно-наслідкового зв’язку між явищами

C Абстрактні дослідження без конкретної практичної мети

D Комплексне дослідження кількох наукових явищ

E Дослідження, які мають практичний вихід

141

Емпіричним методом наукового дослідження є:A *Спостереження

B Порівняння

C Лонгітюдність

D Кількісний аналіз

E Якісний аналіз

142

Програма статистичного спостереження (збирання даних) являє собою:A *Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження

B Перелік розробних таблиць

C Перелік аналітичних таблиць

D Перелік шифрів за обліковими ознаками

E Перелік похідних величин

143

Одиницями спостереження можуть бути:A *Випадок окремого явища

B Певні контингенти осіб

C Окремий метод дослідження

D Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються

E Певні предмети, явища

144

Науковим виданням з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ, слід вважати:A *Препринт

B Збірник наукових праць

C Монографія

D Джерелознавчі видання

E Матеріали наукової конференції

145

Що визначає напрямок саморозвитку менеджера:A *Самоспостереження, самооцінка, інформація, отримана ззовні

B Потреба, зумовлена посадою і часом

C Вказівка вищого начальства

D Потреби, зумовлені частими невдачами та промахами

E Створення іміжду

146

Чим визначається природа психологічного клімату в колективі:A *Характером особистих, неформальних відносин між людьми

B Характером спілкування між керівником і підлеглими

C Моральним кліматом колективу

D Метою організації

E Наявністю у штаті психолога

147

Горизонтальний розподіл праці передбачає:A *Розділення всієї роботи на складові компоненти

B Розподіл роботи серед аналогічних ланок

C Розподілення роботи серед осіб однакового фаху

D Розподіл всієї роботи на однакові процедури

E Розподіл роботи серед осіб різного фаху

148

Основна відмінність організацій охорони здоров'я від інших типів організацій:A *Складне визначення та вимірювання результатів і невідкладність роботи

B Робота в організації не потребує надзвичайно високої спеціалізації

C Складність та одноманітність роботи

D Специфічний споживач

E Низький рівень фінансового фінансування

149

Де фіксуються вимоги до режиму роботи структурного підрозділу лікарні:A *В правилах внутрішнього розпорядку

B В статуті організації

C В положенні про апарат управління

D В окремо виданому наказі

E В посадовій інструкції

150

Який із способів розв'язання конфлікту слід обрати, якщо зацікавленість у результатах як однієї, так і іншої сторони висока:A *Співпраця

B Тиск

C Уникнення

D Примирення

E Компроміс

151

Обов'язковому посерійному контролю на відповідність вимогам підлягають:A *Лікарські засоби для приготування ін'єкційних розчинів і очних крапель

B Сильнодіючі лікарські засоби

C Лікарські засоби загального призначення

D Тверді лікарські форми

E Рідкі лікарські форми

152

Ви працюєте старшою медичною сестрою ЛПЗ і до вас надійшли лікарські засоби. Їх залишковий термін придатності повинен становити не менше:A *60%

B 40%

C 50%

D 70%

E 80%

153

Термін придатності - це час, протягом якого лікарський засіб:A *Задовольняє всі вимоги ДФ, ФС або ТФС

B Зберігається в аптеці

C Зберігається в ЛПЗ

D Зберігається в домашній аптечці

E Перебуває на переконтролі

154

Вказати, які із нижче перерахованих технічних засобів діагностики підлягають державному метрологічному контролю:A *Ваги медичні, сфігмоманометри

B Спірометри

C Прилади термометрії

D Динамометри ручні

E Ростомір

155

Скільки рівнів має життєвий цикл діяльності медичного закладу з огляду на специфіку

діяльності?

A *6 рівнів

B 7 рівнів

C 5 рівнів

D 4 рівні

E 3 рівні

156

До чинників безпосереднього оточення закладу охорони здоров’я відносятьсяA *Споживачі, конкуренти, постачальники, регулюючі органи

B Населення, страхові компанії, конкуренти, ринок

C Пацієнти, власники фірм, посередники, непрямі клієнти

D Споживачі, профспілки, місцеві органи влади, Міністерство охорони здоров’я

E Органи соціального страхування, місцева влада, власники фірм, непрямі клієнти

157

Однією з форм контролю держави за діяльністю лікувально-профілактичних закладів є:A *Акредитація

B Ліцензування

C Сертифікація

D Стандартизація

E Ревізія

158

Основна мета діяльності медичного закладу в ринковому середовищі:A *Визначити своє місце на ринку та зайняти відповідну ринкову нішу

B Вивчити споживачів та задовольнити їх вимоги тими послугами, що пропонуються

C Зайняти лідируюче положення на ринку та отримати прибуток

D Вивчити споживачів послуг та конкурентів

E Вивчити існуючий ринковий потенціал та зайняти його

159

Виділяють наступні види маркетингу медичних послуг:A *Недиференційований, диференційований, концентрований

B Недиференційований, одиничний, масовий

C Масовий, функціональний, диференційований

D Одиничний, множинний, концентрований

E Видовий, функціональний, сегментований

160

Традиційно комплекс маркетингу медичних послуг включає наступні фактори:A *Послуга, ціна, розподіл та комунікація

B Товар, ціна, збут, реклама

C Реклама, дослідження, просування, збут

D Товар, ціна, місце, розподіл

E Товар, ціна, конкуренти, реклама

161

У зв’язку зі специфікою маркетингу послуг до комплексу маркетингу медичних послуг зараховують ще три складові, які формують стандарти обслуговування. Назвати які саме:A *Персонал, процес здійснення продажу, оточення

B Персонал, промоушн, імідж

C Персонал, реклама, паблік рилейшнс,

D Продаж, акції, пропаганда

E Просування, розподіл, реклама

162

Виділяють наступні види маркетингу медичних послуг:A *Внутрішній та зовнішній

B Споживчий та купівельний

C Мікро та макромаркетинг

D Операційний та стратегічний

E Медичний та лікувально-профілактичний
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка